Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen asetettava syytteeseen uskonnonvapauden kieltämisestä sekä valehtelemisesta

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tiedoite 15.8.-20. Susanna Koivulan kirjoitus kirkon avioliittonäkemyksstä ja siihen kommentit

2020-08-14 22:47:15

Susanna Koivulan 13.8.-20 upea julkaisu kirkon aviliittokeskustelusta " Arkkipiispa Luoma ja jäävuoren huippu". Kannatta lukea tarkkaan https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/susannakoivula/arkkipiispa-luoma-ja-jaavuoren-huippu/#comment-3224827


Vastineeni keskusteluun 14.8-20: Maailma muuttuu, sanotaan. Jätetään vain usein sanomatta että hullummaksi. Se mihin yhteiskuntamme on menossa, ei ole mikään todiste siitä että suunta on oikea, kuten jotkut olettavat. Kyse onkin kansalaistemme, lähinnä nuoren sukupolven, ajattelun laiskuudesta ja pinnallisuudesta. Normaali järki sanoo ihmiselle että pieni lapsi tarvitsee lähtökohtaisesti aina isän ja äidin. Susanna Koivula on tässä aivan oikeassa. Nythän vain liberaali ajattelu ei salli aikuisille minkäänlaisia rajoitteita lasten hankinnan suhteen, mutta lapselta itseltä ei kysytä mitään. Tämä on aikuisten itsekkyyttä, ja suoranaista julmuutta lasta kohtaan, kun katsotaan ettei pieni lapsi tarvitse äitiä, eikä sen enempää isääkään.

Toinen asia mihin kirkko ei jostain syystä halua puuttua on kysymys siitä mistä homous johtuu. Edelleenkin oletetaan että se on synnynnäinen ja geeniperäinen ominaisuus. Miksi yhteiskunnassamme, kirkko mukaan lukien, vaietaan kuoliaaksi uudehko suurin koskaan tehty, eli noin puolella miljoonalla ihmisellä tehty tutkimus (Science 2019). Se kertoo selvästi että mitään geeniperäisyyttä ei homoudelle ole olemassa.

Lääkärilehti toteaa 3.9.2019: ”Tutkimuksen mukaan geneettiset tekijät selittäisivät vain hyvin pienen osan homoseksuaalisesta käyttäytymisestä väestössä. Tutkimus valottaa sitä, miten kompleksinen ja dynaaminen kokonaisuus ihmisen seksuaalisuus on. Sitä muovaavat kulttuuriset, poliittiset, sosiaaliset, oikeudelliset ja uskonnolliset rakenteet”.

Toisinsanoen ympäristö synnyttää homoseksuaalisuutta, eikä siihen ole mitään sisäistä pakkoa. Kyse on perimmiltään sittenkin ihmisen omasta valinnasta, jolloin moraalinen vastuu jää ihmiselle.
On olemassa myös ns. epigeneettistä homotaipumusta, mikä ei siis ole varsinaisissa geeneissä, vaan heijastusta elintavoista kolmenkin sukupolven takaa. Tämä taipumus ei kuitenkaan määrää ketään homoksi sen enempää kuin esivanhempien alkoholismi määräisi ketään alkoholistiksi. Taipumus tai alttius ei pakota ketään tekemään sitä vastaan minkä omatunto ja järki sanoo vääräksi.

Aivojen rakenteetkin voivat muuttua sen mukaan millaisen elintavan ihminen hyväksyy itselleen. Tästä on puhunut mm. aivotutkija Caroline Leaf. Samoin lastenpsykiatrian professori Tuula Tamminen totesi jo kymmennen vuotta sitten ”Ympäristö määrää sen mitkä geenit aktivoituvat”. Eli hän toteaa saman kuin em. tutkimus: ei ole olemassa mitään synnynnäistä (!) homogeeniä.

Käytännössähän on havaittu esim. kouluissa että jopa muoti voi lisätä bi-seksuaalisia kokeiluja, jotka sitten altistavat edelleen homoseksuaaliselle käyttäytymiselle ja normalisoivat sen nuorten omassa elämässä .

Kirkon pitäisi ehdottomasti ottaa uudelle arviointiin esim aikaisempien arkkipiispojen (Jukka Paarma ja Kari Mäkinen) vääräksi osittautuneet käsitykset siitä että homoudessa kyse olisi synnynnäisestä ja kiveen hakatusta ominaisuudesta.

Näin ollen kirkon tulisikin uudistaa ajattelunsa ja muuttaa liberaalit käsityksensä homouden synnynnäisyydestä ja muuttumattomuudesta.
Raamattu ei ole tässäkään asiassa erehtynyt. Ihminen erehtyy sitäkin useammin.
Pekka Mäkinen

 


Vastineeni keskustelijoille 15.8.-20: Lähtökohtaisesti lapsella on aina äiti ja isä. Omien vanhempiensa tunteminen ja heidän kanssaan eläminen on jokaiselle lapselle lähtökohtainen ihanne. Tämä siitä huolimatta että elämäntapahtumien myötä tähän ihanteeseen voi tulla muutoksia esim. avioerojen tai kuolemantapausten kautta. Eivät nämä ikävät muutokset ole minkäänlainen syy poistaa etukäteen harkitusti lapselta äiti tai isä. Lapsen etu on tärkeämpi kuin mikään muu näissä asioissa. Ei siis ole oikein että tällainen ikävä tilanne (äidittömyys tai isättömyys) järjestetään etukäteen lapselle.

Homous on haitallinen ominaisuus ihmiselle jo aivan yleisen lastensaamisen tarpeenkin takia.
Homous ei ole luonnollista ja normaalia eläimillekään, koska nekin kärsivät usein siitä etteivät voi saada omia poikasiaan. Pingviinien yhteiskunnassa jopa syrjitään homopingviinejä, koska homopingviinit varastivat heteroilta munia ja laittoivat kiviä tilalle. Kun heterot tämän huomasivat, ne eristivät homot laumastaan. —

Onkin turha puhua biologisesta lajityypillisyydestä, koska homouden taustalla on selvästi ympäristön vaikutusta, kuten mainitsemani tutkimus (Science 2019), sekä prof. Tuula Tammisen havainto kertoi. Esim. meidän julkkishomoillamme lähes jokaisella on ollut isäsuhteessa suuria ongelmia, tai isä on puuttunut kokonaan. En usko että se on vain sattumaa. Samoin voidaan todeta että homouden taustalla on poikkeuksellisen paljon hyväksikäyttöä ja raiskauksia.

Mutta me emme ole eläimiä, vaan ihminen on ennenmuuta henkinen olento, joka voi – päinvastoin kuin eläimet – nousta valinnoillaan viettiensä yläpuolella ja vaikuttaa niihin.

Myös rukouksen voima voi muuttaa ihmistä (esim. Amadeus Oilinki) niin että ihminen kokee saaneensa kuin uudet geenit. Ehkä näin tapahtuukin, sillä jos ja kun geenit aktivoituvat ympäristön vaikutuksesta, miksi ei myös koko maailman Luojan vaikutuksesta.
Pekka Mäkinen


Pekka Mäkinen

Tiedoite 15.7.-20

2020-07-15 11:02:09

Viimevuoden puolelta jäänyt minulta huomioimatta  tämä erittäin hyvä kirjoitus! Kirjoittajana  Mika Murto.  

Sananvapauden ja ihmisoikeuksien puolesta

 https://www.kotimaa24.fi/blogit/sananvapauden-ja-ihmisoikeuksien-puolesta/?fbclid=IwAR0uKf32VBPjkQKIt6oG7AdUUHvjbj5Fn_yc6Cw1vOlC891cjobsm78SFYY


Pekka Mäkinen

Tiedoite 3.7.-20

2020-07-03 00:52:08

Jouko Piholta aivan oikea arvio sananvapaudesta.
Hän kirjoittaa 2.7.-20 fb-sivullaan näin upeasti:

"Sananvapaus kattaa myös loukkaavat viestit

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) julistus sananvapaudesta: "Sananvapaus ei kata pelkästään sellaisia tietoja ja ajatuksia, jotka otetaan myötämielisesti vastaan, joita pidetään vaarattomina tai joihin suhtaudutaan välinpitämättömästi. Sananvapaus kattaa myös sellaiset viestit, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät valtiota tai jotain sen väestön osaa.”

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan näin laaja sananvapaus on tarpeen, jotta moniarvoisuus, suvaitsevaisuus ja avarakatseisuus toteutuisivat, joita ilman ei ole kansanvaltaista yhteiskuntaa.

Juuri näin. Miksi Suomen oikeuslaitos ja esim. valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen eivät noudata näitä EIT:n periaatteita, vaan toimivat kaiken aikaa demokratiaa ja sananvapautta vastaan?

Tämän takia olen sitä mieltä, että Raija Toiviainen on erotettava virastaan, koska hän tekee syyttämispäätöksiä selvästi poliittisin perustein ymmärtämättä ollenkaan myös kriittisten ja jopa kärjekkäiden kannanottojen tärkeyttä vapaassa yhteiskunnallisessa keskustelussa".

-----------------------------

Oma kommentti:  Tässä juuri on Toiviaisen ongelma.  Hän kokee ja näkee  oikeudekseen kieltää loukkaavilta tuntuvat lauseet.  Tätä oikeutta Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) ei Toiviaiselle anna.   


Pekka Mäkinen

Tiedoite 26.6.-20

2020-06-26 10:54:21

https://yle.fi/uutiset/3-11419637?utm_content=2020-06-26&utm_source=facebook-share&utm_medium=social&fbclid=IwAR0icAAGDYVuYFw437HgkYiGu4Nea0gtQYiWJWNpVD_ISLwQ8z-lXTipBtQ

Toiviainen vois katsoa peiliin.  Hän  rikkoo itse ihmisoikeuksia joihin uskonnonvapaus kuuluu, ja sitten puuttuu tällaisiin lillukanvarsiin, josta nousee kohtuuton haly.  Missä suhteellisuudentaju.  Tällaisiin asiohin riittäisi pelkkä huomautus,  eikä siihen tarvita mitään katkeraa kostomenttaliteettia.   Toiviainen on liian herkkähipiäinen tuohon tehtäväänsä.   Jos hallitus vaihtuu, silloin vaihdettava myös koko oikeuslaitos tolkun ihmisiin. 


Pekka Mäkinen

Tiedoite 21.6.-20 Harry Potter kirjailijan innoittamana

2020-06-20 22:42:37

https://yle.fi/uutiset/3-11409369?utm_content=2020-06-18&utm_source=facebook-share&utm_medium=social&fbclid=IwAR1ARM3mR1Zcr8F_phztpyZyZ2DrDCmllQoOjGFjLhSEceFsuNRz_VSo690

Kirjailija J.K.Rowling on saanut arvostelua siitä että hän väheksyisi transseksuaaleja.  Lukijakommentin sain vasta kolmannella yrityksellä  julkaistuksi, sillä onhan kyse Ylen palstasta,  jossa sananvapaus loistaa usein poissaolollaan.    

Näin kirjoitin: "Sukupuolia on vain kaksi. Kolmea ihmisen sukupuoli-identiteettiin vaikuttavaa tekijää emme ilmeisesti vielä täysin tunne.

1) Kuinka suuri on ympäristön vaikutus .

2) Kuinka suuri on ihmisen oman valinnan, eli hänen omien reagointiensa ja hyväksymisiensä tai torjumisiensa vaikutus.

3) Miten voimakas on epigeneettinen, eli sukupuolvien takainen, omien esivanhempien takainen vaikutus.

Neljäskin käytännössä havaittu vaikutus on rukouksen vaikutus, mutta se menee liian kauaksi aiheesta, koska siinä astutaan jo metafysiikan ja uskonnonfilosofian alueelle. Noissa kolmessa ensimmäisessä on jo tarpeeksi vääntämistä.

Yleisesti ottaen voi sanoa että me emme tiedä ja tunne vielä kaikkia tekijöitä jotka vaikuttavat ihmisen sukupuoli-identiteetin kehitykseen.

A-Studio käsitteli (12.11.-19) muodikkaiden geenitestien luotettavuutta. Ohjelman aivan lopussa apulaisprofessori Minna Ruckenstein totesi: "Ihminen ei ole vain geeniensä summa. Ympäristö vaikuttaa siihen mitkä geenit aktivoituvat". Siis täsmällen samoin kuin MLL:n entinen puheenjohtaja, prof. Tuula Tamminen esitti 10 v sitten.todetessaan: "Geeni- ja aivotutkimus on korostamassa (homouden synnyssä) enemmänkin ympäristön ja kokemusten, kuin vain annettujen geenien merkitystä. Ihmisen kokemuksista riippuu minkälainen otos hänen geeneistään aktivoituu. Ei ole yhtä geeniä eikä geenisarjaa joka määräisi sukupuolisen suuntautumisen".

Uusi puolellla miljoonalla ihmisellä tehty tutkimus (Science 2019) osoittaa samoin että homouden taustalla on lähinnä ympäristön vaikutusta, eikä mitään syntymässä saatua homogeeniä ole löydetty.

Aivotutkija Caroline Leaf taas toteaa että mielemme valinnat vaikuttavat myös aivojen rakenteisiin. Ts. ihmisen aivot, hormonit ja geenit ovat vuorovaikutuksessa hänen ympäristönsä kanssa.

Tässä ihmisen todellisuudessa näyttääkin siltä että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ihminen ei ole vain etukäteen ohjelmoitu biologinen robotti, vaan hänellä on hyvin pitkälti myös vapaa tahto tehdä valintoja, ja vaikuttaa omaan elämäänsä sen kaikilla alueilla.

Mihin sitten ihmisen tulisi pyrkiä? Se on erittäin pitkälle arvovalintakysymys, ja siihen mikään tiede ei voi sanoa mitään. Itse näen että ihminen on luotu (!) mieheksi ja naiseksi. Ja että parasta koko tassä maallisessa elmässämme on sukupuolten välinen ero, jossa eri sukupuolet täydentävät toisiaan. Siihen yleisesti ottaen perustuu myös rakkaus ja elämän jatkuminen.


Pekka Mäkinen

Tiedoite 20.5.-20 Eduskuntatutkimuksen professori Markku Jokisipilä 6.11.-19

2020-05-19 23:06:52

Kirjoitus ei ole aivan uunituore,  mutta siinä on perusasiast hyvin sanottu.  Artikkelia on lainattu Johannesleijonan 28.3.-20.blogista.  

 

Eduskuntatutkimuksen professori Markku Jokisipilä on arvostellut poikkeuksellisen voimakkaasti valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaista kolumnissaan (TS 6.11.2019). Jokisipilä kertoo, että poliisilaitos totesi ensin, ettei Päivi Räsänen ole tehnyt rikosta kertoessaan uskonnollisesta vakaumuksestaan. Tämän jälkeen valtakunnansyyttäjä Toiviainen kuitenkin kehotti poliisilaitosta muuttamaan mieltään ja määräsi esitutkinnan asiasta. Jokisipilä ei käsittele asiaa vain uskonnonvapauden näkökulmasta vaan myös sanavapauden näkökulmasta, joka sekin on perustuslaillinen oikeus.


Jokisipilä kirjoittaa: "Räsäsen näkemykset ovat jyrkkiä ja nykyisen valtavirta-ajattelun vastaisia. Sananvapauteen kuuluu kuitenkin myös oikeus esittää kiistanalaisia, häiritseviä ja epäasiallisiakin mielipiteitä. Pamfletti oli Räsäsen hengellisesti motivoitunutta konservatiivikristillistä tulkintaa siitä, mikä on Raamatun, kristinuskon Jumalan ja ihmiskäsityksen mukaista seksuaalisuutta. Hän käytti siinä perustuslain takaamaa oikeuttaan uskonnollisen vakaumuksen ilmaisemiseen. Räsäsen tapauksessa kiihottamispykälän soveltaminen merkitsee voimakasta puuttumista hänen sanan- ja uskonnonvapauteensa. Uskonnollinen ja vakaumuksellinen viestintä nauttivat eurooppalaisessa oikeuskäytännössä vahvaa lainsuojaa."

Perustuslain 12 §: "Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla..."

Jokisipilä esittää poikkeuksellisen moitteen valtakunnansyyttäjälle. Hän huomauttaa Toiviaista, että valtakunnansyyttäjän tulee edistää syyttäjätoimen oikeudellista laatua ja yhdenmukaisuutta. Sitten Jokisipilä ottaa esille tapauksen Ylen televisiolähetyksessä, jossa eräs toinen uskonoppinut otti asiaan Räsästä paljon jyrkemmän kannan asiaan, mutta syyttäjälaitos ei kuitenkaan puuttunut siihen millään tavalla. Jokisipilä tulkitsee asiaa niin, että valtakunnansyyttäjän toiminta näyttää ulospäin poliittiselta. Jokisipilän kolumnin otsikossa onkin sana "näytelmä", mikä on hienovarainen viittaus näytösoikeudenkäyntiin.

Jokisipilä kirjoittaa: "Poliittisesti asia on mahdollista nähdä myös niin, että ylin syyttäjä haluaa asettaa oppositiopoliitikon syytteeseen tämän yhteiskunnallisten näkemysten vuoksi. En väitä, että tästä on kyse, mutta asiaa on syytä tarkastella myös kansanedustajan koskemattomuuden ja riippumattomuuden näkökulmasta. Kansan mandaatilla tehtäväänsä hoitava Räsänen on nyt kahden esitutkinnan kohteena...   ..Räsäsen tapauksessa kiihottamispykälän soveltaminen merkitsee voimakasta puuttumista hänen sanan- ja uskonnon­vapauteensa."


Pekka Mäkinen

Tiedoite 1.5.-20 Puolimatkan hyvä analyysi

2020-05-01 12:52:29

Pekka Mäkinen

Tiedoite 25.4.-20 Profetioita maamme tilanteesta

2020-04-25 21:27:59

Kävin tänään 25.4.-20 erään luotettavan perhetuttuni luona ja hän kertoi saaneensa viimevuoden (2019) lokakuussa profetian tulevista ongelmista, mitkä ovat nyt toteutuneetkin koronassa ja sen aiheuttamassa talousahdingossa. Pyysin hänen vielä kirjoittamaan sen minulle koska muistinvaraisesti saattaisin unohtaa jotian. Hän kirjoittikin minulle heti näin sähköpostitse:

"Tämä tapahtui 2.10.2019 ollessani rukousryhmässä.
Sanoma tuli "voimalla".
Lyhykäisyydessään se oli: Jumalan tuomiot ovat tulossa. Ne ovat aivan oven takana. Tässä ja nyt. Mikään entinen ja turvallinen ei enään käy. Kirkoista ei ole apua. Niiden ovet ovat kiinni. Askelmerkkejä tulevaan ei anneta.

Samaan aikaan Jumala alkaa valmistaa kansaansa suurimpaan herätyksen mitä koskaan on ollut. Sitä voitokasta armeijaa ei tuonelan portit voita".

---------------------------------------------------------------------------
Korona on Jumalan sallima tuomio ihmisille. Se tosin vielä voitetaan, mutta sen jälkeinen talousahdinko jää voimaan. Kirkoista on vain vähän apua koska kansankirkkomme on taipunut liikaa liberaaliin ajatteluun. Profetian toteamus "Kirkkojen ovet ovat kiinni" saattaa viitata koronaan, tai sitten luterilaisen kirkon ja muidenkin liberaalien kirkkokuntien täydelliseen taloudelliseen romahdukseen, koska todelliset konservatiiviset uskovat kaikkoavat niistä pienempiin seurakuntiin.

Mistä Jumalan tuomiot tulevat. Tarvinneeko luetella? Otan kuitenkin tämä Räsäs-vainon lisäksi vain yhden asian. Viimepäivien uutinen oli että homoparit voivat adoptoida lapsen.

Hesari suostu julkaisemaan kuin liberaaleja kannanottoja. Muita vain nimeksi. Lähetin 3 kirjoitusta, ainuttakaan ei julkaistu.

Iltalehti, Ilta-Sanomat ja MTV:n - nettiuutiset sivustot eivät anna lukijoille tässä asiassa palstatilaa koska tietävät miten paljon tämä asiaa jakaa kansaa, vaikka media koittaa ylläpitää näkemystä että tämä on hyväksyttyä yleisesti. Vaan kun ei ole. Kaiken pahan alku ja juuri oli uusi avioliittolaki. Sen epähedelmää tämäkin homoadoptioasia on.

-----------------------------------------------------------------------
Koronasta on useitakin profetioita, jotka puhuvat pääsiäisestä vedenjakanana.

Arvostettu amerikkalainen sananjulistaja Chuck Pierce sai tällaisen profetian Jumalalta syyskuussa 2019.

"Sain profetian viime syyskuussa että tämä vuosi (2020) tulee olemaan todellinen pääsiäinen. Vaikka olemmekin juhlineet monta Pääsiäistä, Jumalan henki sanoi minulle tämä tulee olemaa se vuosi jolloin meidän todella täytyy ymmärtää Pääsiäinen. Hän (Jumala) sanoi että vitsauksen kaltaiset olosuhteet tulisivat maailmaan ja erityisesti helmikuu, maaliskuu ja huhtikuu tulisivat olemaan helvetillisiä (as hell). Hän (Jumala) katsoi kansakuntia nähdäkseen miten kansakunnat siirtyivät tämän yli (reagoivat tähän). Mutta myös maailman talous alkoi saamaan uuden järjestyksen. Näin että jos me juhlimme ja kunnoitamme Hänen vertaan, se kuoleman rakennelma jola pitää kansakuntia otteessaan, saa käänteen pääsiäisenä (2020). Näin että kuolleiden määrä niissä kansakunnissa jotka kunnioittivat Hänen vertaan ja tunnustavat Hänet, alkaa vähenemään Pääsiäisen jälkeen".


Pekka Mäkinen

Tiedoite 26.3.-20. Mm. viimeisin tieto Räsäseltä. Sukupuoliopetuksesta kouluissa. Ja varatuomarin näkemys.

2020-03-26 12:52:21

Tänään  26.3.-20 meni 3500 raja rikki  (aloitettu 5.2.-20) .  Hienoa! Kiitokset kaikille allekirjoittajille.  Tällä hetkellä Korona-virus vie mielenkiintoa, mutta allekirjoitusten kerääminen jatkuu.  

 

Kaksi ERITTÄIN  hyvää linkkiä tässä  teille. 

https://www.facebook.com/taivastv7/videos/230623884993178/?hc_location=ufi

Tässä ensimmäisessä kerrotaan missä vaiheessa ollaan nyt  Päivin suhteen.  Todetaan myös se millaista on nykyään lasten ja nuorten sukupuoliopetus kouluissa, joka muistuttaa pikemminkin kovaa pornoa,  kuin asiallisen tiedon antamista.  Vaikea ymmärtää että tällainen voi olla  mahdollista kouluissa. 

 

Tässä toisessa linkissä varatuomari Marika Visakorpi arvioi tilannetta erittäin fiksusti.  En kerro enempää. Kannattaa lukea. 

https://uusitie.com/maaritteleeko-oikeuslaitos-jatkossa-mita-mielta-raamatun-teksteista-saa-olla/?fbclid=IwAR3kAiVdCYpMhpzgxaz-rJ8rAvwYWoVsuYrjW2wRgOa4b87PRloL4eZV-us

 


Pekka Mäkinen

Tiedoite 12.3.-20

2020-03-12 01:00:32

Tämä oli minulle iloinen yllätys.  Kansalaisten oikeustajuun ei mene tämän rouvan tempaukset. 

https://www.uusisuomi.fi/uutiset/tapaus-paivi-rasanen-valtakunnansyyttajasta-19-kantelua-oikeuskanslerille/26c6e497-85c6-4aa8-83c7-87ebad71e14c?ref=facebook%3Af35f&fbclid=IwAR3KfkJmZG_jqM2MHnewphy_mWG-8PcAl9_H_R_q2Nuyz7B4JRZE_90B2kI

 

Länsi-Suomi lehti kirjoitti  7.3.2020: 

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaiselle häirintäviestivyöry Räsänen-tutkintoihin liittyen – "Kyse ei ole yksittäisen virkamiehen halusta toimia tietyllä tavalla"

https://ls24.fi/lannen-media/valtakunnansyyttaja-raija-toiviaiselle-hairintaviestivyory-rasanen-tutkintoihin-liittyen-kyse-ei-ole-yksittaisen-virkamiehen-halusta-toimia-tietylla-tavalla?fb_comment_id=3869399003078008_3875184959166079&comment_id=3875184959166079

Aimminhan poliisi ei nähnyt mitään syyttämisen aihetta  Räsäsen teksteissä.  Toiviainen henkilökohtaisesti itse päätti toisin. Kyse on nimenomaan ainoastaan Toiviaisen omasta toiminnasta, vaikka hän koittaa nyt kiemurrella vastuusta irti. 
 
Toiviainen toteaa myös : "Jos Raamatun tekstit otetaan kaikilta osin kirjaimellisesti, oikeutetaan silloin mitä kauheimpia tekoja".

Tässä näkee miten heikkoa on Toiviaisen Raamatun tuntemus. Hän puuttuu tässä ilmeisesti Vanhaan testamenttiin, jonka on käsittänyt väärin. Monien VT:n näennäisten julmuuksien takana on ollut vielä suurempien ja kauan jatkuneiden julmuuksien eliminoiminen. Meidän ajassamme sitä voisi verrata Isis-ryhmän eliminoimiseen, jonka hävittämisen kaikki hyväksyvät, koska Isisksen teot ovat niin julmia, että niistä on vaikea jopa kirjoittaa. Myös Raamatun aikana tapahtui aivan vastaavaa, ja siihen Jumala on nimenomaan puuttunut hävittämällä jotkut kansat.

Kristinusko perustuu kuitenkin nimenomaan Uuteen testamenttiin. Jeesuksen moraaliset ohjeet ovat edelleenkin korkeimpia mahdollisia mitä voi olla olemassa. Niissä loistaa ihanteellisuus.  Kuten esim.  lähimmäisen rakkauden vaatimus, jopa vihollistaan kohtaan, samoin anteeksiantaminen ja armahtaminen.  Ja monet muut  henkiset ihanteet. 

Myös tämä on julkisuudessa yleisemminkin käsitetty väärin:  Kun esim Paavali puhuu siitä että "he ansaitsevat kuoleman", sillä ei tarkoiteta tappamista,  vaan hengellistä kuolemaa Jumalan edessä.

Toisaalta kuolema nähdään seurauksena myös omista valinnoista. Raamattu toteaa että synnin palkka on kuolema. Jeesus totesi: "Jos te ette usko sitä kuka minä olen, te kuolette synteihinne".  
Aidsiin kuolleiden suuri määrä on eräs osoitus tästä.
 
Mutta missään ei kuitenkaan kehoiteta tappamaan synnintekijöitä. Tästä Jeesus esitti hyvin esimerkin estäessään syntisen naisen kivityksen sanomalla: "Kuka teistä on synnitön, hän heittäköön ensimmäisen kiven". Kukaan ei heittänyt.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Päivi Räsänen: Setalla ja Sexpolla liian suuri jalansija kouluissa

 
 
Setan entisen puheenjohtajan toiminta nykyään on myydä julkisesti seksiä miehensä kanssa 
 
 

Sexpon toiminnanjohtaja Paalanen: ”Seksi eläimen kanssa ei ole väärin, jos eläintä ei vahingoiteta”

https://seura.fi/asiat/ajankohtaista/sexpon-toiminnanjohtaja-paalanen-seksi-elaimen-kanssa-ei-ole-vaarin-jos-elainta-ei-vahingoiteta/?fbclid=IwAR1-HbCz--3JSn91GwSEj6fzq2JL-WEwBY4aOQj5u2VMbDuAHRupagDG4mI

 

Tällaisia asiantuntijajärjestöjä  siis tuodaan nykyään kouluhin.  Esimerkit kuvaavat hyvin sitä millaisessa moraalisessa kaaoksessa me nykyään elämme. 

 
 

Pekka MäkinenJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinällesi ja ryhmissä, jotka liittyvät adressin aiheeseen.
  • Ota yhteyttä ystäviisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttämällä sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…