Pelastakaa Pirkkolan metsä

Ota yhteyttä adressin tekijään

Pirkkolan liikuntahallit OY:n hallihanke Keskuspuistossa

2021-02-05 07:44:55

Hallin siirtoa pois virkistysalueelta ei saatu ratkaisua oikeusteitse.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) ei myöntänyt Pro Luonto ry:lle valituslupaa Pirkkolan hallin asiassa alueen luonnonsuojeluarvojen mukaisesti, vaikka luontokartoitus alueella oli selkeästi puutteellinen. ELY keskuksen antaman lausunnon mukaan alue oli kallioista ja puutonta. KHO:n mukaan "Oikeus toteaa, että maastokatselmuksesta laadittua muistiota on sinänsä lahokaviosammaleen osalta pidettävä melko yleispiirteisenä. Hallinto- oikeudella ei toisaalta ole syytä kyseenalaistaa tehtyjä havaintoja.” Aiempi hallinto-oikeuden (HO) päätöskin syntyi äänestystuloksena ja eriävässä mielipiteessä kiinnitettiin huomiota luontoselvitysten puutteellisuuksiin koskien lahokaviosammaleen esiintymiä.

Vapaaehtoiset kartoittajat löysivät alueelta EU-direktiivillä suojellun lahokaviosammaleen esiintymiä toukokuussa ja liito-oraville soveltuvia kolopuita sekä elinympäristöä. Lähimmät tunnetut liito-oravan reviirit ovat n. 100 m tontista länteen ja pohjoiseen. Puutteellisten tai puuttuvienkaan luontokartoitusten perusteella myönnettyä rakennuslupaa ei siis saatu kumottua luonnonsuojelulakiin vedoten.  

 

Asukkaiden ilmaisema huoli virkistysalueen tuhoutumisesta ei saanut muutosta aikaan päätöksenteossa

Kun luovutimme tämän yli 14 000 allekirjoittajan adressin kaupunginvaltuustolle, monet ryhmien edustajat olivat pahoillaan hankkeesta, myönsivät virheen tapahtuneen mutta valittivat meidän olevan myöhässä. Hanketta oli kuitenkin jo aiemminkin kritisoitu ja keskuspuistoryhmä sai mm. lobattua jo 2018 äänestyksen hallin paikasta kaupunginhallituksessa. Valitettavasti silloin ei käynnistetty vaihtoehtoisten paikkojen kartoittamista. Kaupunki olisi kuitenkin voinut perääntyä hankkeesta monessa muussakin kohtaa. Ja tuolloin olivat vielä puut paikoillaan ja kallio jyräämättä. Asukkaille tiedottaminen ja vuorovaikutus on tässä hankkeessa toteutunut erityisen huonosti. On vastenmielistä huomata, että virkakoneisto on ottanut vallan kaupunkisuunnittelussa ja asukkaiden mielipiteillä ei ole merkitystä.  

Vielä voimme pelastaa palan metsää

Kansalaistoiminta Pirkkolan metsän puolesta ja uhka uudesta oikeusjutusta saivat kuitenkin aikaan sen, että ryhdyttiin selvittämään vaihtoehtoa hallin viereen metsään osoitetulle noin hehtaarin parkkialueelle. Ja varmasti aktiivisuutemme sai päättäjät myös huomaamaan, että Keskuspuisto on asukkaille hyvin merkityksellinen ja sitä ollaan valmiita puolustamaan. Luonnon monimuotisuus katoaa pala kerrallaan, ellei puiston nakertamista saada loppumaan.  

Kunnallisvaalit ovat tulossa. Nyt on hyvä tilaisuus jatkaa vaikuttamista ja varmistaa oman ehdokkaasi kanta, kun rakentaminen ja muut infrahankkeet uhkaavat levittäytyä virkistysalueille. Lähiluonto on asukkaiden henkireikä.  

Kannattaa jatkossakin seurata Keskuspuiston kuulumisia.

https://keskuspuisto.info

https://www.facebook.com/keskuspuistonpuolesta/      

Suuret kiitokset kaikille allekirjoittajille!  

Pirkkolaryhmän puolesta,  

Susanna Pitkänen, KM, ympäristökasvattaja  

Sanni Seppo, valokuvataiteilija      

Lisätietoja: keskuspuistoryhmä@gmail.com  


Sanni Seppo

Hakkuut alkoivat 10.11.

2020-11-10 13:30:35

Pirkkolassa alkoi hakkuut tänä aamuna. Moto teki nopeasti selvää ikimännyistä ja suuri osa aluetta on tuhottu. Paikalle kerääntyneet aktivistit yrittävät keskeyttää työt, mutta poliisi turvasi töiden jatkumisen.

Pro Luonto ry:n valitusprosessi korkeimpaan hallinto oikeuteen on kesken, ja silloin ei töitä saisi aloittaa. Kun valitus koskee luontoarvojen tuhoutumista monitoimihallin takia, on irvokasta, että halliyhtiö tietoisesti tuhoaa luontoarvot. Tämä on selkeästi laitonta, ja nyt on tekeillä rikosilmoitus Halliyhtiön toimista.

Kaadettuja puita emme saa takaisin, mutta toivomme kovasti, että saisimme pelastettua jäljellä olevat puut ja komean kallion.

 

Pirkkolaryhmän puolesta,

Sanni Seppo valokuvataiteilija  

 

Seuratkaa tapahtumia:

https://keskuspuisto.info/category/pirkkolan-metsa/

https://www.facebook.com/keskuspuistonpuolesta/  

Lisätietoja: keskuspuistoryhmä@gmail.com  

Pirkkolan hallihankkeesta kirjoitettua voi seurata: https://keskuspuisto.info/pirkkolan-hallihanke-mediassa/

 

 


Sanni Seppo

Hallinto-oikeuden päästös ja hiljainen mielenosoitus

2020-11-06 05:58:59

 Hyvä luonnon ja ulkoilun ystävä!  

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Pro-Luonto ryn valituksen, jossa vaadittiin Pirkkolan liikuntahallin rakentamistöiden keskeyttämistä luonnonsuojelulakiin vedoten. Yhdistys hakee valitusoikeutta asiassa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja toivoo että rakentaminen ei alkaisi niin kauan kuin valitusprosessi on kesken ja KHO:n kanta asiaan on saatu.  

Pelastakaa Pirkkolan metsä- kampanja järjestää hiljaisen mielenosoituksen 6.- 15.11. metsän puolesta johon toivomme sinunkin osallistuvan. Jätämme kynttilät ja lyhdyt vartioon edustamaan itseämme halliyhtiön aitaaman alueen viereen. Tuokaa valoja erityisesti pimeään aikaan. Toimitaan turvallisesti, ulkona ja eriaikaisesti yhdessä.  

Kun syyskuussa luovutimme Helsingin kaupunginvaltuustolle 14 000 allekirjoittajan adressin, jossa vaaditaan Pirkkolan metsän säästämistä, lähes kaikki valtuustoryhmien edustajat vakuuttivat puolustavansa Keskuspuistoa. Nyt olisi oikea hetki näyttää, mitä puolustaminen käytännössä tarkoittaa ja aloittaa neuvottelut hallin paikan siirrosta.

Puut ovat vielä pystyssä ja syksyn lehdet pyörivät kalliolla Pirkkolassa. Me emme luovuta.

Tilannetta voi seurata:

https://keskuspuisto.info/category/pirkkolan-metsa/

https://www.facebook.com/keskuspuistonpuolesta/  

 

Pirkkolaryhmän puolesta,  

Susanna Pitkänen, KM, ympäristökasvattaja  

Sanni Seppo valokuvataiteilija    

 

Lisätietoja: keskuspuistoryhmä@gmail.com  

Pirkkolan hallihankkeesta mediassa kirjoitettua voi seurata:

https://keskuspuisto.info/pirkkolan-hallihanke-mediassa/      


Sanni Seppo

ADESSIN LUOVUTUS  

2020-09-21 07:26:34

Adressi luovutetaan Helsingin kaupunginvaltuustolle 23. syyskuuta kello 17.  

Siihen on kertynyt jo yli 14 000 allekirjoitusta. Se vahva mielipide Pirkkolan metsän ja Keskuspuiston puolesta. Samalla se on hieno osoitus siitä, että asukkaat välittävät kaupungistaan ja haluavat vaikuttaa sen kehitykseen.  

Helsinki haluaa profiloitua Maailman toimivimmaksi kaupungiksi. Toivommekin, että kaupunkiin rakentuu myös oikeasti toimiva keskustelu- ja kuunteluyhteys suunnittelijoiden, päättäjien ja asukkaiden välillä. Asukkailla on paljon tietoa alueensa aktiviteeteista, luonnosta ja käyttötarpeesta. Olisi virhe ohittaa tuo tieto.  

Ihmismaantieteen apulaisprofessori Pia Backlund pohti Helsingin Uutisissa äskettäin sitä, miksi Helsinki ajautuu niin ikäviin kiistoihin asukkaiden kanssa ja muistuttaa, että kaava on vain ihmisten tekemä ja jos uudesta tilanteesta vallitsee yhteinen tahto voisi prosessi edetä nopeammin. Backlund painottaa, että: ”ongelma on byrokraattinen. Ja byrokratian käytännöt ovat meidän itsemme keksimiä”.  

Toivommekin, että adressin luovutus vauhdittaisi kaupungin päättäjiä ja neuvottelut halliyhtiön kanssa monitoimihallin paikan siirtämiseksi viimeinkin käynnistyisivät ja pysäköintialueen rakentamisesta metsään luovuttaisiin.  

Suuret kiitokset kaikille teille, jotka olette osaltanne olleet herättämässä arvokasta keskustelua Helsingin luontoarvoista, viihtyvyydestä ja osallistavasta suunnittelusta.    

Edelleen voit seurata tapahtumien kulkua: https://www.facebook.com/events/741124666431014

https://keskuspuisto.info

https://www.facebook.com/keskuspuistonpuolesta/      

Pirkkolaryhmän puolesta,  

Sanni Seppo, valokuvataiteilija      

Lisätietoja: keskuspuistoryhmä@gmail.com        


Sanni Seppo

Pirkkolassa tapahtuu

2020-08-19 07:41:52

Pelastakaa Pirkkolan metsä -adressiin on tullut eri teitä jo yli 13 000 nimeä. Se on selkeä kannanotto kaupunkilaisilta metsän puolesta!  

Nyt alkaa loppukiri ja adressia voi allekirjoittaa myös joissakin alueen kirjastoissa 22.8. - 6.9.2020 (Töölö, Pasila, Oulunkylä, Paloheinä, Maunula, Kannelmäki, Etelä-Haaga ja Pohjois-Haaga.) Adressin luovutetaan valtuustoryhmille syyskuussa. Toivomme sen käynnistävän neuvottelut monitoimihallin paikan siirrosta Halliyhtiön ja kaupungin välillä.  

Yli 100 urheilijaa on myös vedonnut paikan säilyttämisen puolesta: ”Me urheilijat emme halua asettaa yhtä lajia toista paremmaksi. Me haluamme edistää sekä sisä- että ulkolajeja. Keskuspuistoon Pirkkolaan on suunniteltu rakennettavaksi liikuntahalli. Näemme ongelmallisena, että se on tällä hetkellä sijoitettu paikkaan, jossa ulkoliikunta on vilkasta, Keskuspuiston kapeimpaan osaan.”

Urheilijoiden vetoomukseen voi tutustua:

https://keskuspuisto.info/urheilijoiden-vetoomus-pirkkolan-metsan-puolesta/ 

 

29.8. Pirkkolassa: Suomen luonnon päivä ja Nuku Yö Ulkona-tapahtuma

Päivä alkaa 13.15 tutustumiskävelyllä monitoimihallille nyt varatulle tontille ja muutamalle läheiselle vaihtoehtoiselle paikalle Pirkkolan liikuntapuistossa. 

Kävelyn jälkeen klo 14.00 – 15.30 Pirkkolan uimahallin isossa kokoushuoneessa järjestetään keskustelutilaisuus Keskuspuiston merkityksestä ja mahdollisuuksista sijoittaa Pirkkolan monitoimihalli toiseen paikkaan Pirkkolan liikuntapuiston alueella. Olemme pyytäneet mukaan edustajat kaupunkiympäristö-lautakunnasta, jonka toimialaan kuuluu kysymys mahdollisuudesta osoittaa monitoimihallille uusi paikka. Tapahtumaan on kutsuttu median edustajia.

Päivä loppuu Nuku Yö Ulkona -tapahtumaan Pirkkolan alueella.   

Merkkaa päivämäärä kalenteriin ja tule seuraamaan keskustelua!  

Päivittyvät  tapahtumatiedot julkaistaan Facebookissa. 

https://www.facebook.com/events/741124666431014    

 

Kesän aikana on Pirkkolan metsä ollut esillä erilaisilla foorumeilla. Tapahtumien kulkua voi seurata

https://keskuspuisto.info https://www.facebook.com/keskuspuistonpuolesta/      

Mukaan ryhmän aktiiviseen toimintaan pääsee tulemalla sunnuntaisin klo 17 tapaamisiin Pirkkolaan hallille kaavoitetulle alueelle, pyytämällä liittymistä WhatsApp ryhmään tai lähettämällä sähköpostia. keskuspuistoryhma@gmail.com

Pienikin apu otetaan vastaan ja kukin voi toimia kykyjensä ja voimiensa mukaan.       

Suuret kiitokset teille allekirjoittajille!  

Kaunista loppukesää,  

Pirkkolaryhmän puolesta,  

Susanna Pitkänen, KM, ympäristökasvattaja  

Sanni Seppo, valokuvataiteilija      

Lisätietoja: keskuspuistoryhmä@gmail.com        


Sanni Seppo

Hyvää juhannusta

2020-06-18 14:26:06

Puiden kaato Pirkkolassa oli jo alkamaisillaan alkuviikosta, mutta työt on nyt keskeytetty hallinto-oikeuden päätöksellä siksi aikaa kun asiasta tehdyt valitukset käsitellään. Kymmenen eri alojen asiantuntijaa esittää kiistan ratkaisemista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella poikkeamisluvalla, jolloin paikan muutos voisi tapahtua nopeastikin.

https://keskuspuisto.info/ratkaisu-poikkeamislupa/

Myös muita vaihtoehtoisia paikkoja on esitetty mm. Pirkkolantien varrelle hyvien raidejokeri-yhteyksien varrelle.

Apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki on ilmoittanut, että kaupunki on valmis neuvottelemaan paikan siirrosta. Tähän mennessä ei halliyhtiö ole vielä osoittanut neuvotteluhalukkuutta, mutta toivomme tilanteen muuttuvan. Mielestämme Sinnemäen kommentti on merkittävä osoitus siitä, että kansalaisyhteiskunta toimii ja niin halutessaan, voidaan kuunnella kansalaisten tahtoa ja perua huonot päätökset.

Nimiä on kertynyt jo yli 9000. Se on selkeä kannanotto Pirkkolan metsän säilyttämisen puolesta ja on varmasti vaikuttanut tämänhetkisiin positiivisiin käänteisiin asiassa. Nimien keruu kuitenkin jatkuu ja tiedon levittäminen adressista on edelleen tärkeää. Mitä laajempi joukko Pirkkolan metsää puolustaa, sitä hankalampi on halliyhtiön pysyä liikkumattomassa kannassaan.

Puut ovat vielä pystyssä, kallio järkähtämättä paikoillaan ja lintujen laulu täyttää Pirkkolan metsän.

Tapahtumien kulkua ja uusia käänteitä voi seurata:

https://keskuspuisto.info/category/pirkkolan-metsa/

https://www.facebook.com/keskuspuistonpuolesta/  

Suuret kiitokset allekirjoittajille!

Hyvää juhannusta!  

 

Pirkkolaryhmän puolesta,  

Susanna Pitkänen, KM, ympäristökasvattaja  

Sanni Seppo valokuvataiteilija    

 

Lisätietoja: keskuspuistoryhmä@gmail.com  

Pirkkolan hallihankkeesta on kirjoitettu lukuisissa medioissa:

https://keskuspuisto.info/pirkkolan-hallihanke-mediassa/    


Sanni Seppo

Kiitos allekirjoittajille, toiminta jatkuu!

2020-06-10 07:18:25

Ensimmäisenä vuorokautena adressiin kertyi nimiä lähes 2000 ja nyt mennään jo reilusti yli 7000 allekirjoittajan. Tieto adressista on mennyt Pirkkolan Liikuntahalli oy:lle ja Helsingin kaupunginvaltuustolle, joiden toivomme nyt ottavan asian uudelleen harkintaan. Emme vastusta itse hallia, mutta paikka on väärä. Luontoarvojen lisäksi se vaikutta myös ulkoliikunnan reitteihin, sillä hallin ja kaavailtujen parkkipaikkojen alle jäisivät mm lenkkipolut ja hiihtoladut.

Kaavoitus ja lupamenettelyt puoltavat hanketta, ja julkisuudessa on valitettu vastustuksen alkaneen liian myöhään. Hanke ei kuitenkaan ole edennyt yksimielisesti, vaan eri vaiheissa myös kansalaiset ovat vaatineen paikan siirtoa. Tällä hetkellä on vireillä valitus Helsingin hallinto-oikeuteen. Sen päätöksestä riippuen yhtiö aloittaa työt heti kuin mahdollista kenties kunnioittamatta edes lintujen pesimärauhaa.  

Mutta ennen kaikkea: niin kauan kun kallio on räjäyttämättä ja puut kaatamatta, ei ole liian myöhäistä! Nimien keruu jatkuu! Toivomme että levittäisit tietoa Pirkkolan metsästä ja adressista. Vain julkinen painostus voisi estää töiden alkamisen ja pelastaa Pirkkolan metsän.  

 

Pirkkolaryhmän puolesta kiittäen,  

Susanna Pitkänen, KM, ympäristökasvattaja  

Sanni Seppo valokuvataiteilija    

Lisätietoja: keskuspuistoryhmä@gmail.com  

Adressin myötä Pirkkolan metsän pelastaminen on myös saanut julkisuutta mm:  

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006534962.html?fbclid=IwAR3skpdXTub7Wcz42Qu9AIntnze03HFI5N1Jb9HNKCP7JoGrwiyOcd5NK84

https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/2026459?fbclid=IwAR2dW9KCUyDQQ-qhy7oB74mCyTmM-GCN4XJW8Qx9C2NeJaJn4357qXgoOes    

https://yle.fi/uutiset/3-11389031    


Sanni SeppoJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…