Oulun tulee luopua keskustakampushankkeesta

Ota yhteyttä adressin tekijään

Kopio kirjeestämme valtuutetuille

2021-04-25 09:10:32

Huomenna 26.4 käsitellään Oulun yliopiston, Arinan ja Keskon suunnitelmaa Raksilan markettialueen ratkaisuista ensin suljetussa valtuustoseminaarissa ja sen jälkeen sitä käsitellään valtuuston kokouksessa.

Lähetimme eilen valtuutetuille kirjeen, joka sisältää tiivistetysti eräitä keskeisiä näkökulmia ja faktoja Oulun yliopiston Raksilan hankesuunnitelmaan liittyen.
https://www.prolinnanmaa.fi/wp-content/uploads/2021/04/kirje-valtuutetuille.pdf

Valtuuston kokousta voit seurata nettilähetyksen kautta. Kokous alkaa klo 17 ja kohtana nro 7 on "Selvitys Oulun yliopiston sijoittumisesta Raksilan alueelle".
https://www.ouka.fi/oulu/oulu-tietoa/suorat-lahetykset


Pro Linnanmaa -liike

Maaliskuun jäsenkirje

2021-03-26 08:45:52

Arvoisa Pro Linnanmaa -adressin allekirjoittaja


Vaalit siirtyvät, mutta ovat tulossa

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on siirtymässä sunnuntaille 13.6.2021. Ennakkoäänestys Suomessa on 26.5.–8.6.2021. Siirtopäätös tehdään eduskunnassa, mutta asiasta on jo ennakkoon sovittu lähes kaikkien puolueiden kannattaessa siirtoa.

Kuntavaalien siirtäminen on herättänyt paljon keskustelua. Keskeisen yhteiskunnan instituution siirtäminen äkkiä toiseen paikkaan herättää kysymään, ovatko perustelut kunnossa. Kritiikkiä on tullut eteenkin siitä, että siirtopäätös tehtiin niin pikaisella aikataululla.

Vaalien siirtäminen ei tarkoita, etteikö niitä pidettäisi. Yllätyspäätös yliopiston halusta rakennuttaa itselleen täysin uudet tilat Raksilaan sen sijaan siirsi asemanseudun kehittämistä ja kaavoitusta vuosia. 

Yhdyskuntalautakunta summasi yhteisessä kirjoituksessaan lauantaina 6.3.2021 Kalevan mielipidepalstalla kulunutta vaalikautta. Heidän kirjoituksensa lähti siitä, että asemanseudun kehitys on jämähtänyt. Yliopiston intoa laajentua Raksilaan perusteltiin kirjoituksessa epäsuoraan sillä, että se avaisi mahdollisuuksia kehittää asemanseudusta joukkoliikenne-hubi eli solmukohta. 

Sijaitessaan Oulujoen pohjoispuolella, Linnanmaan kampus on palvelurakenteen kannalta tasapainottanut koko kaupungin yhdyskuntarakennetta pohjois-etelä -suunnassa. Yliopiston Linnanmaan toimintojen siirtäminen Oulujoen eteläpuolelle keikauttaa Oulun yhdyskuntarakenteen kehittämisen epätasapainoon.

Linnanmaalle on rakennettu nelikaistainen tie, josta kaksi kaistaa on varattu linja-autoille. Se mahdollistaa erittäin tiheän vuorovälin keskustan ja Linnanmaan välillä. Asemanseudun joukkoliikenteen solmukohdan kehittäminen ei voi perustua siihen, että jotkut junaa ja linja-autoa käyttävät siirretään sijaitsemaan niiden viereen. Kaupungin pitää olla saavutettava kaikille sen asukkaille ja siellä vieraileville.


Nokian merkityksestä Oulun ja Suomen menestykselle

Nokian Vice-President, Supply Chain Erja Sankari puhui 22.2.2021 Osuuspankin talousillassa Oulun merkityksestä Nokialle. Sankari johti vuosina 2013–2018 Nokian Oulun tehdasta, joka valmistaa mobiiliverkkojen 4G- ja 5G-tukiasemia

Nokia on kansainvälinen verkkoteknologian yritys, joka työllistää 98 000 henkilöä 120 maassa. Suomessa Nokia työllistää 6 000 ihmistä, joista 40% Oulussa. Nokian merkitys Suomen viennille on erittäin keskeinen.

Sankari puhui ICT-klusterin merkityksestä Oululle. Hän korosti ekosysteemin merkitystä Pohjoisen alueen menestymiselle myös jatkossa. ”Menestykselle kriittistä on se, että meillä on erittäin vahva tutkimusyhteisö täällä, yliopisto, ammattikorkeakoulut ja niiden kanssa me tehdään jatkuvasti erittäin aktiivista yhteistyötä”, Sankari totesi. 

Harjoittelijoita ja lopputyöntekijä Nokialla on vuositasolla yli 200. Suuryritykset pystyvät vaikuttamaan siihen, että nuoret saavat mahdollisuuksia alueella.

Nokia on investoinut Oulun alueelle viimeisten viiden vuoden aikana vuositasolla noin 30–50 milj. euroa suoria investointeja. Sankari myös nosti EU:n ja BusinessFinlandin hankkeiden merkityksen ekosysteemille.

Sankari näytti karttakuvaa Nokian Oulun Ruskon alueesta. Hän kertoi, että Nokia pohtii jatkoa, eli ”pysymmekö tässä Ruskon kampuksella, vai löytyykö tarkoituksenmukaisemmat tilat sitten joko tästä lähistöltä uuden rakennuksen muodossa vai yliopiston läheltä Linnanmaalta.”


Nokian investointipäätös olisi merkittävä Oululle

Yhdyskuntalautakunta päätti 14. joulukuuta 2020 asemakaavanmuutoksesta, jonka hakija oli Nokia. Nokialla on suunnitteluvaraus Linnanmaalla, ja se haki suunnitteluvarausalueelle asemakaavan muutosta. 

Päätöksen mukaan asemakaavanmuutoksella mahdollistetaan 150–200 miljoonan euron investointi, jonka työllistävyyden arvioidaan olevan noin 5 000–7 500 korkean osaamisen työpaikkaa, suorat ja epäsuorat työllisyysvaikutukset huomioiden. Investoinnilla on positiivinen vaikutus alueen elinkeinoelämään ja paikalliseen yritysekosysteemiin. 

Oulun yleiskaavassa kampusalueet on osoitettu innovaatiokeskittymiksi. Linnanmaa–Kaijonharju alue on paikalliskeskus ja innovaatiokeskittymä, joka pitää sisällään monipuolisen kaupunki- ja toimintaympäristön, asumisen ja palveluiden, korkean teknologian, opetuksen, tutkimuksen sekä tuotekehityksen ja toimistojen alueen. 

Nokian päätöstä odotetaan kesään mennessä. Yliopiston suunnitelma kampusten hajauttamisesta ei tue Linnanmaan innovaatiokeskittymän kehittämistä.


Pro Linnanmaa -liike

Pro Linnanmaan jäsenkirje

2021-02-28 13:33:01

Arvoisa Pro Linnanmaa -adressin allekirjoittaja,

 

Vaalit ovat tulossa

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 18.4.2021. Ennakkoäänestys on mahdollista 7. - 13.4.2021. On meidän kaikkien etu selvittää ennen vaaleja, mikä on ehdokkaiden näkemys yliopiston siirtosuunnitelmiin. Olkaa aktiivisia ja kysykää ehdokkaiden kantaa asiaan.

 

Oulun yliopiston antaman selvityksen määräaika on 31.3.2021

Ennen vaaleja Oulun yliopiston on annettava selvitys keskustakampuksen hankesuunnitelmasta. Oulun kaupunginhallitus hyväksyi 26.10.2020 Oulun yliopiston, Arinan ja Keskon yhteisen suunnitteluvarauksen Raksilan market-alueelle. Päätöksessä kaupunginhallitus edellytti, että Oulun yliopiston hallituksen päättämän keskustakampuksen hankesuunnitelman tulee tuottaa 31.3.2021 mennessä riittävät tiedot siirtyvistä toiminnoista niiden vaatimine logistiikkatarpeineen ja se tulee yhteensovittaa kaupan vastaavien tilallisten ja toiminnallisten ratkaisujen kanssa.

 

Kaupunki antaa selvityksen valtuustolle 26.4.2021

Kaupunginvaltuusto päätti puolestaan kokouksessa 9.11.2020, että valtuustolle on 26.4.2021 kokousta varten tuotava tiedoksi perusteellinen selvitys hankkeen kaupungille aiheuttamista kustannuksista sekä kokonaisvaikutuksista yhdyskuntarakenteeseen, opiskelija-asumiseen ja liikenteeseen. Valtuusto joutui vaatimaan asian käsittelyä itselleen kuntalain nojalla. Kaupunginhallitus ei pitänyt valtuustokäsittelyä tarpeellisena.

 

Uusi kaupunginvaltuusto aloittaa kesäkuussa 2021

Nykyinen istuva Oulun kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa siis vaalien jälkeen, ja vanhassa kokoonpanossa. Uudet valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2021. On tärkeää käydä keskusteluja vaalien jälkeen myös nykyisten valtuutettujen kuten myös uusien valtuutettujen kanssa.

 

Kansanedustajat eivät kannata keskustakampusta

Yle Oulu kysyi Oulun vaalipiirin kansanedustajilta, pitäisikö Oulun yliopiston keskustakampuksen sijaita ydinkeskustassa? He saivat 11 vastausta, joista 7 vastusti, kaksi kannatti ja kaksi ei halunnut ottaa kantaa.

Lisää aiheesta:

https://www.facebook.com/prolinnanmaa/posts/241700724274273

 

Yliopiston tilaamat laskelmat ovat pielessä (Yle, 8.10.2020)

“Noin puolet yliopiston Linnanmaan tiloista on peruskorjattu hiljattain, ja niiden käyttöiän lasketaan olevan jopa 40 vuotta. Yliopiston tilaamissa laskelmissa Linnanmaa-vaihtoehdossa kuitenkin korjattaisiin myös priimakunnossa olevia tiloja.”

Keskustakampushankkeen taloudelliset perustelut pohjautuvat näihin laskelmiin. Oulun yliopisto ei ole kommentoinut Ylen paljastusta ollenkaan.  

https://yle.fi/uutiset/3-11580095

 

Tuore tutkimus puoltaa korjausta (Yle, 4.12.2020)

"VTT:n ja Tampereen yliopiston tutkijat ovat selvittäneet osana ympäristöministeriön Purkaa vai korjata -hanketta kouluratkaisujen taloudellisuutta ja niiden aiheuttamia hiilipäästöjä. Tutkimusraportti julkaistaan ensi vuonna, mutta päällimmäiset johtopäätökset ovat selvillä."

"Koulurakennuksen hiilipäästöt ja kustannukset 50 vuoden elinkaaren aikana jäävät korjaamalla pienemmiksi verrattuna uuden rakentamiseen."

Oulun yliopisto on useaan otteeseen perustellut keskustakampushanketta ilmastohyödyillä ja levittänyt Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n hiilijalanjälkivertailuun pohjautuvaa väitettä siitä, että Oulun yliopiston hiilijalanjälki on suurin kaikista Helsingin ulkopuolisista yliopistoista. 

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n hiilijalanjälkivertailussa verrattiin eri yliopistojen kokonaispäästöjä ilman, että niitä oli suhteutettu kampusten pinta-aloihin ja Oulun keskimääräistä huomattavasti korkeampaan kaukolämmön ominaispäästökertoimeen. Oulun ominaispäästökerroin on 218 kg CO2 / MWh, kun taas Suomen keskiarvo on 154 kg CO2 / MWh. Turpeen käyttö nostaa Oulun päästökertoimen keskiarvoa korkeammaksi. Vertailussa ei myöskään huomioitu Oulun maantieteellisen sijainnin vaikutusta lämpöenergian tarpeeseen.

https://yle.fi/uutiset/3-11673036

https://www.prolinnanmaa.fi/ovatko-oulun-yliopiston-vaitteet-keskustakampushankkeen-ilmastohyodyista-kestavalla-pohjalla/

 

OYY vastustaa kolmen kampuksen mallia (10.12.2020)

"OYY vastustaa kolmen yliopistokampuksen mallia, jossa opiskelijat joutuvat jatkuvasti kulkemaan eri kampusten välillä ja kohtaaminen yli tieteenalojen hankaloituu merkittävästi."

https://www.oyy.fi/oyy-vaatii-ehtojensa-huomioimista-ja-selkeaa-linjaa-keskustakampuksen-suunnittelussa/

https://www.oulunylioppilaslehti.fi/oyy-otti-kantaa-keskustakampukseen-vastustaa-nykyista-mallia/

 

Pää­luot­ta­mus­mies pelkää, että Oulun yli­opis­ton muut­to­ai­keet joh­ta­vat leik­kauk­siin (19.09.2020, Kaleva)

Pääluottamusmiehen kommentteja:

 • Henkilöstöllä on pelko siitä, että onko minulla tulevaisuudessa työpaikkaa. Puhutaan, että se on kustannusneutraali, mutta se ei ole meitä vakuuttanut.
 • Meillä on peruskorjatut tilat ja ollaan vaatimassa uutta.
 • Meitä aliarvioidaan. Aika pienellä valmistelulla on lähdetty tekemään.
 • Raskaita tieteitä opiskelevat kuljeskelisivat edestakaisin. Laitekantaa ei missään nimessä voisi siirtää kerrostaloihin.
 • Tässä haetaan yhteistä etua. Tuloksenteko ei parane sillä tavalla, että siellä täällä ja reissataan.
 • Meillä on synergia: yliopisto, ammattikorkeakoulu, VTT, teknologiakylä, sektoritutkimuslaitokset. Miksi tämä ei ole enää hyvä? 
"Pääluottamusmies Raimo Tervola edustaa noin 400:aa henkilöä niin toimistoissa, laboratorioissa kuin tietohallinnossakin. Nämä kuuluvat lähinnä Pron ja JHL:n piiriin."

https://www.kaleva.fi/paaluottamusmies-pelkaa-etta-oulun-yliopiston-muut/2896860

 

Yliopistokampuksen sijainti Raksilassa ei lisää yliopiston eikä kaupungin vetovoimaa

Yliopiston muuttoa Raksilaan on perusteltu tavoitteella varmistaa opiskelijoiden hakijamäärä Oulun yliopistoon siinä tilanteessa, jossa Suomessa tarjolla olevat opiskelupaikat ylittäisivät hakijoiden määrän. Opiskelijoiden perustellaan olevan keskustan liepeillä toimivasta yliopistosta merkittävästi kiinnostuneempia kuin jos yliopisto toimisi Linnanmaalla.

Tulevaisuuden vetovoimatekijöistä voidaan tässä maailmantilanteessa esittää vain epämääräisiä arvioita. Tämänhetkisen akateemisen tutkimuksen mukaan opiskelijat valitsevat opiskelupaikkansa seuraavien kriteerien perusteella:

 1. Koulutus- / opiskeluala
 2. Lähin yliopisto kotiin nähden
 3. Yliopiston koulutuksen ja tutkimuksen taso
 4. Yliopiston maine

Yliopiston sijainnilla kaupungin sisällä ei ole tutkitusti havaittavaa merkitystä. Useimmille etelän nuorille on muutto pohjoiseen, Ouluun, hyvin vaikea asia. Jos opiskelupaikoista olisi Suomessa ylitarjontaa, olisi hyvin haastavaa saada etelästä – pääkaupungista, Tampereelta ja Turusta – opiskelijoita Ouluun millään perusteella. Ulkomaalaisille opiskelijoille merkitsevät tutkimusten mukaan kaikkein eniten yliopiston koulutuksen ja tutkimuksen taso ja sen maine. Näiden tekijöiden merkitys on kasvamassa myös kotimaisille opiskelijoille.

Yksi käytännön kokemus tilojen sijainnin merkityksestä on nähty Oulun yliopistoon liittyen. Vuonna 2015 Oulun yliopiston arkkitehtiosasto muutti vuosien keskustelun jälkeen keskikaupungin historiallisista kivi- ja puurakennuksistaan Linnanmaalle. Osaston professorit pelottelivat äänekkäästi, että osasto ei saa muuton jälkeen hakijoita aikaisempaan tapaan. Miten kävi? Hakijoiden määrä kasvoi muuton jälkeen. Kalevan artikkelien perusteella arkkitehtiosastolaiset ovat olleet Linnanmaan tiloihinsa tyytyväisiä.

Valtakunnallisesti vastaavat innovaatiokeskittymät sijaitsevat Espoon Otaniemessä ja Tampereen Hervannassa. Otaniemessä korkeakouluna on Aalto-yliopisto, joka muodostui kymmenen vuotta sitten, kun Helsingin Kauppakorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu yhdistyivät. Kauppakorkea ja Taideteollinen siirtyivät Helsingin keskustasta 10 kilometrin päähän Otaniemeen. Tampereen Hervanta on toinen merkittävä suomalainen innovaatioympäristö, ja se sijaitsee 8,5 kilometriä kaupungin keskustasta. Molemmissa on merkittävän kokoiset yritysyhteisöt kävelymatkan etäisyydellä korkeakouluista.

Yliopiston siirto Raksilaan kilometrin päähän ydinkeskustasta väitetään parantavan keskustan vetovoimaa. Opiskelijoiden vaikutuksia keskustaan vähentää se, että niukan budjetin opiskelijat ruokailevat omissa ruokaloissaan. Kivijalkaliikkeiden sijasta he tekevät ostokset netissä. Lisäksi opiskelijat ovat poissa yliopistolta touko–syyskuun välisen ajan.

Kannattaa myös lukea dosentti Pekka Kessin erinomainen kirjoitus samasta aiheesta.

https://www.kaleva.fi/yliopiston-vetovoima-on-monen-tekijan-summa/2775278

 

Yli­opis­ton muutto mak­sai­si mal­tai­ta – vai­kut­ta­vuus­ar­viot tarpeen ennen pää­tök­siä (8.10.2020)

Kiinteistöalan ammattilainen Pertti Huuskonen on laskeskellut kaupungille aiheutuvia kuluja ja menetettyjä tuloja Kalevassa julkaistussa kolumnissaan. Kukaan ei ole kirjoittanut vastinetta Huuskosen kirjoitukseen.

Tässä poimintoja kolumnista:
"Raksilan marketalueeseen yli kahdeksan vuotta tehty asemakaava oli valmistumassa. Uudisrakentaminen olisi alkanut ensi vuonna. Lähes hyväksyttyyn kaavaan on varattu markettien lisäksi 20 000 kerrosalaneliömetriä asumiseen. Asuntokäytön rakennusoikeuden arvo Raksilassa on 500-550 euroa kerrosalaneliömetriltä. Yliopistokäyttöön kaavoitetun tontin arvo on 90-180 euroa/kerrosalaneliömetri, mikä on huomattavasti vähemmän kuin asuntokäyttöön kaavoitetun tontin arvo.
Kaavoitettaessa tontti yliopistolle asumisen sijasta syntyy kaupungille tulojen menetystä noin 400 euroa/kerrosalaneliömetri. Kaupungin perimä vuotuinen tonttivuokra on 5 prosenttia tontin arvosta. Kaupungin menetys olisi siten 30 000 kerrosalaneliömetrin tiloista noin 600 000 euroa vuodessa ja 30 miljoonaa euroa 50 vuoden vuokra-aikana. Koko kampuksen siirryttyä Raksilaan kasvaisivat tonttituottojen menetykset neliömäärän kasvun myötä. Tällöin aiheutuisi kaupungille tuottojen menetyksiä arviolta 2,2 miljoonaa euroa vuodessa ja 50 vuoden vuokra-aikana noin 110 miljoonaa euroa."

"Pääosa yliopiston opiskelijoista asuu tällä hetkellä Linnanmaalla. Jos kampus siirtyy Raksilaan, halutaan PSOAS:n rakentavan asuntoja kampuksen läheisyyteen. Opiskeluasumisen tontit tulee luovuttaa alennetuin ARA-hinnoin. Keskiarvolla 25 kerrosalaneliömetri/opiskelija, 3 000 opiskelijalla ja arvonmenetyksellä noin 200 euroa/kerrosalaneliömetri olisivat kaupungin tulojen menetykset 750 000 euroa vuodessa ja vuokra-aikana 38 miljoonaa euroa."

"Linnanmaan 135 000 kerrosneliömetrin kiinteistön arvo on yli 200 miljoonaa euroa. Rakennus on suunniteltu yliopistoksi ja muu käyttö vaatii kalliita muutoksia. Kiinteistöstä neljä vuotta sitten vapautunut 9 000 neliön tila on yhä tyhjillään, mikä osoittaa muun vuokrauksen todellisuuden. Raksila-hanke aiheuttaisi kiinteistölle 100-150 miljoonan euron arvon menetyksen, mikä olisi yliopiston muutosta johtuva lisäkustannus yhteiskunnalle."

"Suuren työpaikka- ja opiskelijakeskittymän siirto Raksilaan edellyttäisi myöhemmin kymmenien miljoonien eurojen panostuksiin teihin, siltoihin ja pysäköintiin."

"Yhteiskunnan intressit eivät ole automaattisesti samat kuin yliopiston intressit kuten yllä esitetyt alustavat laskelmat ja vaikutukset osoittavat. Raksilan hanke johtaisi keskeisten maa-alueiden alihintaiseen luovuttamiseen yliopistotoimintaan ilman selviä hyötyjä eikä jo kertaalleen lahjoitetuista maista saataisi korvausta."
https://www.kaleva.fi/yliopiston-muutto-maksaisi-maltaita-vaikuttavuusar/2972795

 

Haluatko vaikuttaa asioihin?

Kirjoita aiheesta sanomalehtiin, sosiaaliseen mediaan ja äänestä ehdokasta, joka tukee Linnanmaan innovaatiokampuksen kehittämistä. Tämän viestin välittäminen eteenpäin on sallittua ja toivottavaa.  

Tulemme lähettämään Pro Linnanmaa tilannepäivityksiä vaalien takia parin viikon välein.

Jos haluat pysyä paremmin ajan tasalla mitä keskuskampushankkeessa tapahtuu, niin meitä voit seurata myös Facebookissa ja Twitterissä.

 

Oulussa 28.2.2021

Pro Linnanmaa -liike


Pro Linnanmaa -liike

Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi selvitysvaatimuksen keskustakamapushankkeen kustannuksista ja kokonaisvaikutuksista

2020-11-11 09:29:18

Oulun kaupunginvaltuusto keskusteli ja äänesti kokouksessaan 9.11.2020 Oulun yliopiston sijoittumisesta. Äänestyksessä vastakkain olivat kaupunginhallituksen pohjaesitys ja valtuutettu Viitasen ja 17 muun valtuutetun esitys.  

Valtuuston kokousta edelsi aiempien toimielinten käsittely. Oulun kaupunginhallitus hyväksyi kokoukseen 26.10.2020 Oulun yliopiston, Arinan ja Keskon yhteisen suunnitteluvarauksen Raksilan market-alueelle. Suunnitteluvarauksen myöntämistä esitti kaupunginhallitukselle yhdyskuntalautakunta, joka päätti asiasta 13.10.2020.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 9.11. valtuutettu Mikko Viitanen esitti, että valtuustolle on 26.4.2021 kokousta varten tuotava tiedoksi perusteellinen selvitys hankkeen kaupungille aiheuttamista kustannuksista sekä kokonaisvaikutuksista yhdyskuntarakenteeseen, opiskelija-asumiseen ja liikenteeseen.

Äänestyksessä Viitasen muutosesitys voitti äänin 36–30 yhden valtuutetun äänestäessä tyhjää. Kannattajia löytyi kaikista puolueista.

Ne valtuutetut, jotka käytettyjen puheenvuorojen perusteella olivat selvästi perehtyneet asiaan, kannattivat valtuutettu Viitasen esitystä tarkemmista selvityksistä.

Sen sijaan ne valtuutetut, jotka keskustelussa vetosivat siihen, että hankkeesta ei ole tarpeeksi tietoa, kannattivat kaupunginhallituksen esitystä ja suppeampia selvityksiä. Puheenvuorojen perusteella siis sijoittumista Raksilaan kannattavat valtuutetut olivat valmiita tyytymään yliopiston selvityksiin asiasta.

On melkoinen paradoksi, että ne (keskustakampusta puolustaneet) valtuutetut, joilla ei ole omasta mielestään ollut hankkeesta tarpeeksi tietoa päätöksentekoon eivät kannattaneet ehdotusta tehdä laajempia selvityksiä aiheesta. Tämä siis asiassa, jolla on keskeinen strateginen merkitys Oulun kaupungille tulevien vuosikymmenien ajan.

KATSO KOHDASSA 8§. ASIASTA KÄYTY KESKUSTELU

Oulun kaupunginvaltuuston kokouksen esityslistan kohta §8 on katsottavissa kaupungin tekemästä kokoustallenteesta: https://www.youtube.com/watch?v=XNxx3DMX99o

Oulun yliopiston sijoittumista koskeva keskustelu alkaa suoraan tallenteelta kohdasta 2:22:00 ja loppuu äänestystuloksen julistamisen jälkeen kohdassa 5:21:00.  

VIITASEN et. al ESITYSTÄ KANNATTANEET VALTUUTETUT

Valtuutetut ryhmittäin

 

Keskusta 6/17

Kolmonen Jukka

Lappalainen Elina

Lepistö Anna-Kaisa

Leskelä Jorma

Ojalehto Matias

Parkkinen Eeva-Maria

 

Kokoomus: 6/13

Hänninen Juha

Kaismo Tomi

Laru Jari

Merihaara Mikko

Rajala Lyly

Ruokamo Teija

 

Vasemmistoliitto: 11/11

Haaga Hilkka

Heinonen Paavo

Hekkala Rauno

Huotari Anne

Kaarina Kailo

Korhonen Martti

Murtoniemi Mauno

Raudaskoski Mikko

Sarkkinen Hanna

Ukkola Kalervo

Viitanen Mikko

 

Vihreät 3/10

Vikeväkorva Susa

Haapanen Satu

Himanen Paula

 

SDP 3/8

Ahde Seppo

Halonen Sari

Torro Kaarina

 

Perussuomalaiset 5/5

Enojärvi Annemari

Simula Jenna

Vuorio Juha

Vähämäki Ville

Väänänen Veijo

 

ASYL 1/1

Lokka Junes

 

KD 1/1

Kemppainen Marja-Leena

 

ÄÄNESTYKSESSÄ VOITTANUT VIITANEN ET. AL LISÄYSESITYS:

Vuonna 2019 vahvistettu yleiskaava määrittelee, että Linnanmaata kehitetään innovaatiokeskittymänä ja korkean koulutuksen keskittymänä, jossa jatkossa voi yliopiston lisäksi sijaita myös muita oppilaitoksia. Yliopistokorttelia ja lähiympäristöä kehitetään toiminnoiltaan monipuolisena ja maankäytöltään tehokkaana kaupunkiympäristönä, jossa on nykyistä enemmän myös asumista, palveluja ja työpaikkoja. Yliopiston, Arinan ja Keskon yhteinen suunnitteluvaraus Raksilan yliopistokampuksesta poikkeaa yleiskaavasta. Hankkeella on suuret vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ei vaan Raksilassa, vaan koko kaupungin alueella ja laajemmin Oulun seudulla. Suurimmat vaikutukset kohdistuvat varsinkin Linnanmaan tiedekaupunginosaan ja Oulun pohjoiseen keskukseen.

 • Kaupungin tulee huhtikuun valtuuston kokoukseen 26.4.2021 tuoda valtuustolle tiedoksi perusteellinen selvitys hankkeen kokonaisvaikutuksista yhdyskuntarakenteeseen, opiskelija-asumiseen, liikennejärjestelmiin ja arvio muutostarpeiden kustannuksista.
 • ICT-klusteri on ollut merkittävä vaurauden lähde ja Oulun kasvun tae vuosikymmenten ajan. Nokia suunnittelee sijoittumista Linnanmaalle, jossa jo sijaitsevat esim. Bittium ja Elekrobit sekä monet muut pienemmät toimijat sekä valtion teknillinen tutkimuskeskus yliopiston ohella. Kaupungin tulee arvioida kuinka yliopiston suunnitelmat siirtää toimintoja Linnanmaan innovaatiokeskittymästä Raksilan kaupallisten palveluiden alueille vaikuttaisi ICT-klusterin ja muiden yritysten toimintaan alueella.

Oulun yliopiston, Arinan ja Keskon uusi suunnitteluvaraus ja siihen liittyvä Areena-hanke aiheuttaa kaupungille välittömiä kaavoituskustannuksia ja kustannuksia Raksilan ja Linnanmaan alueiden kaavoituksen pysähtymisenä ja rakennussuunnitelmien viivästymisinä. Valtuustolle tulee tuoda valtuuston huhtikuun kokoukseen 26.4.2021 tiedoksi arvio näistä kustannuksista.

**

Jos haluat pysyä paremmin ajan tasalla mitä keskuskampushankkeessa tapahtuu, niin meitä voit seurata myös Facebookissa ja Twitterissä.

 


Pro Linnanmaa -liike

Adressi ylitti 6 000 allekirjoituksen rajan!

2020-09-06 12:37:11

Keskustakampushanke on saanut kuntalaiset liikkeelle. Adressin on allekirjoittanut jo yli 6 200 henkilöä. Aiheesta on kirjoitettu useita artikkeleita ja mielipidekirjoituksia. Valitettavasti keskustakampusta eteenpäin vievät tahot ovat kovakorvaisia esitetylle kritiikille. Uusia näkökulmia ja puheenvuoroja tarvitaan yhä ja toivomme niitä adressin allekirjoittaneilta.

Kymmenen Oulun kaupunginvaltuutettua vaatii pikaista käsittelyä yliopiston siirtymisestä

Kymmenen Oulun kaupunginvaltuuston jäsentä eri puolueista yhtyy Pro Linnanmaa -liikkeen vaatimuksiin siitä, että Oulun yliopiston tulee kehittää toimintaansa Linnanmaan kampuksella yhteistyössä alueen tutkimus- ja koulutuslaitosten, teknologiakylän yritysten ja opiskelijoiden kanssa. Hajasijoittaminen heikentää monitieteellisen kokonaisuuden. Yliopiston suunnitelman jäädyttävät Linnanmaan–Kaijonharjun kehittämisen ja hidastavat Raksilan kehittämistä. 

Nokia hakee uutta sijoituspaikkaa tuotekehitys- ja tuotantotoiminnalle Oulussa

Nokia on omassa liiketoiminnan strategiassaan päättänyt hakea suunnitteluvarausta Linnanmaalta. Nokia myös pyytää Yhdyskuntalautakuntaa jatkamaan suunnitteluvarausta Ruskossa. Lautakunta käsittelee asiaa 8.9. Nokia pohtii nyt, kumpi paikka sopisi paremmin heidän tarpeisiinsa. Uusiin tiloihin on tarkoitus siirtää pääosa Oulun toiminnoista. Tämä tarkoittaisi Kalevan (4.9.) tietojen mukaan noin 2 300 työpaikkaa. Se, että Nokia ilmoittaa tässä vaiheessa harkitsevansa sijoituspaikkana Linnanmaata, pitäisi olla merkittävä signaali kaupungin päättäjille ja Oulun yliopistolle sen pohtiessaan omia sijoitusratkaisujaan. 

Raksilan asukasyhdistys toivoo Raksilan kehittämiseen kokonaiskuvaa 

Oulun yliopisto, Osuuskauppa Arina ja Kesko ovat jättäneet 20.8. Oulun kaupungille hakemuksen suunnitteluvarauksen myöntämisestä Oulun yliopistolle, millä mahdollistetaan yliopiston liittäminen alueen suunnitteluun. Raksilan asukasyhdistys puolestaan toteaa Kalevassa (5.9.), että eri Raksilan aluetta koskevia hankkeita on käynnissä toistakymmentä. Asukasyhdistys ei ota kantaa puolesta eikä vastaan, mutta muistuttaa, että kaiken pitää perustua maanrakennuslaissa säädettyihin määräyksiin. Raksilassa odotetaan alueelle suojelukaavaa, jonka pelätään jäävän ohi kiilaavien hankkeiden jalkoihin johtuen kaupungin rajallisista suunnitteluresursseista.

Kaupunkisuunnittelussa kaupungin tulee maankäytön, rakennusten sijoittelun ja toimintojen suunnittelun kautta ohjata kaupungin kehittämistä, suojelua ja säilyttämistä. Kuten emeritaprofessori Anna-Maija Ylimaula kirjoitti 3.9. mielipidekirjoituksessaan, rakennuksen käyttöikä on arvovalinta. Hän viittaa Saaristonkatu 8:ssa sijaitsevaan 50 vuotta vanhaan rakennukseen, josta omistaja on todennut sen olevan käyttöikänsä päässä. Käytännössä Oulun yliopisto on muuttosuunnitelmillaan ilmaissut saman asian. Linnanmaan kampus on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö aivan kuten Puu-Raksila. Meidän arvovalintamme kantavat pitkälle tulevaisuuteen ja kertovat tuleville sukupolville millaisia me olimme.

Kalevassa on julkaistu lukuisia mielipidekirjoituksia keskustakampushankkeesta. Niitä voi lukea Kalevan tilaajatunnuksilla sivulta osoitteesta: https://www.kaleva.fi/mielipiteet. Forum24-lehdessä julkaistiin 25.8. ja 28.8. sekä Oulun yliopiston rehtorin Jouko Niinimäen ja Pertti Huuskosen haastattelut että laaja artikkeli Pro Linnanmaa adressin allekirjoittaneista.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

 • Yhdyskuntalautakunta hyväksyy tai hylkää markettien ja yliopiston suunnitteluvarauksen syys-lokakuussa.
 • Kaupunginhallitus todennäköisesti käsittelee asiaa.
 • Kaupunginvaltuusto tekee lopullisen ratkaisun asiasta, jos päätös viedään tai vaaditaan valtuuston käsittelyyn.  

Olemme julkaisseet Pro Linnanmaan nettisivuilla Kalevassa julkaistuja kesän aikana julkaistuja kirjoituksia.

Allekirjoittajien kommentit ovat löydettävissä keskitetysti Allekirjoittajien kommentit -välilehdeltä.

Oulun tulee luopua keskustakampushankkeesta pikaisella aikataululla, koska asiaan ei ole löydettävissä riittäviä perusteluja. Koska asian käsittely voi parhaassa tapauksessa ratketa nopealla aikataululla, nyt on aika vaikuttaa, jotta kehitys menee oikeaan suuntaan. 

Jatketaan vielä - kiitos että olet mukana!


Pro Linnanmaa -liike

Adressi ylitti 4 000 allekirjoituksen rajan!

2020-07-21 08:31:27

Suuret kiitokset kaikille adressin allekirjoittaneille. Meitä, jotka vaadimme Oulua luopumaan keskustakampushankkeesta, on jo pitkälle yli 4 000.

Yhteinen asiamme on saanut kiitettävästi huomiota tiedotusvälineissä, ja lisää punnittuja puheenvuoroja tarvitaan yhä. 

Kaleva julkaisi viikonvaihteessa uutisen Pro Linnanmaa -liikkeen argumenteista: Vetääkö kes­kus­ta­kam­pus opis­ke­li­joi­ta muualta vai ei? – Ko­ko­sim­me yhteen kes­kei­sim­piä väit­tei­tä, joilla Oulun yli­opis­to pe­rus­te­lee muuttoa ja Pro Lin­nan­maa -liike vas­tus­taa sitä

Heinäkuun alussa Kaleva haastatteli edellistä pääministeriä, kansanedustaja Juha Sipilää, joka otti kriittisen kannan keskustakampushankkeeseen: Juha Sipilä tyrmää yli­opis­ton muut­to­ai­keet – "Kam­puk­sen siir­tä­mi­ses­tä Rak­si­laan on todella vaikea löytää plus­sia" 

Ville Salminen kirjoitti Kalevan mielipidepalstalla yliopiston viestinnässä käyttämistään kaksista rattaista: Miten Oulun valtuutettujen voidaan olettaa päättävän Raksilan asemakaavan kohtalosta, kun yliopisto on siirtymässä sekä osittain että kokonaan? 

Julkaisimme myös blogissamme kirjoituksen Oulun yliopiston hiilijalanjäljestä: Ovatko Oulun yliopiston väitteet keskustakampushankkeen ilmastohyödyistä kestävällä pohjalla?

Keskustakampushanke on etenemässä poliittiseen päätöksentekoon jo elokuun alkupuolella. Kaupunkilaisten osallistuminen Raksilan kaavasta käytävään keskusteluun vaatii meiltä kaikilta nyt aktiivisuutta. Yliopisto on pyrkinyt lyömään ennakolta lukkoon kaavoituksen tavoitteen ja sisällön. On erittäin tärkeää, että mahdollisimman moni keskustelee asiasta tuttujen poliittisten päättäjien kanssa. Yhteystiedot löytyvät Oulun kaupungin sivuilta.

Olemme listanneet esimerkkiaiheita keskustelulle hyödyntäen adressin allekirjoittajien esittämiä perusteluja:

 • Yliopisto on perustellut keskustakampusta kustannussäästöillä. Miksi kukaan muu toimija ei ole tähän mennessä perustellut toimintojen siirtämistä keskustaan kustannussäästöillä, mutta sen sijaan keskustasta poismuuttoa on usein perusteltu juuri näin? Jos yliopiston laskelmat pitävät paikkansa, silloinhan keskustaan kannattaisi “kustannusneutraalisti” siirtää useiden muidenkin tahojen toimintoja.

 

 • Onko Oulun kaupunki vuokraamassa yliopistolle tontin markkinahintaan perustuen tontin rakennusoikeuteen vai annetaanko yliopistolle alennusta, mikä käytännössä olisi hankkeen subventointia kaupungin taholta? Kaupunkihan on jo kertaalleen luovuttanut 250 hehtaaria Linnamaalta yliopistoa ja sen yhteydessä toimivia tutkimuslaitoksia varten. Voisiko mahdollinen julkinen tuki vääristää kilpailua Raksilan alueen tontinvuokrista?

 

 • Linnanmaalla voi asua edullisesti yliopiston läheisyydessä. Miten suuri ongelma on, että asumisen hinta nousee jatkossa, jos opiskelija tai työntekijä haluaa asua yliopiston läheisyydessä vai onko ajatus, että vähävaraiset ajavat jatkossa pyörällä Linnanmaalta keskustaan?

 

 • Linnanmaalla on noin 2 000 parkkipaikkaa ja siellä on harkittu parkkihallin rakentamista johtuen parkkipaikkojen vähyydestä. Suunnitelmasta luovuttiin hallin kalleuden vuoksi. Pysäköinti Raksilassa on yliopiston kustannuslaskelmassa ajateltu tienvarsipysäköintinä ja saavutettavuuden osalta korostetaan julkisia kulkuvälineitä, kävelyä ja pyöräilyä. Kuinka monta parkkipaikkaa olisi työntekijöiden ja opiskelijoiden käytössä? Miten perheelliset opiskelijat ja työntekijät pääsisivät kampukselle? Onko ajatus, että perheelliset vievät lapsensa päiväkotiin bussilla ja jatkavat sitten toisella bussilla yliopistolle? Eikö keskustakampus yliopiston esittämien suuntaviivojen pohjalta ohjaa kaupunkisuunnittelua täysin uudella tavalla ja vähennä yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden asuinpaikkavaihtoehtoja nykyisestä?

 

 • Yliopiston ensimmäisen vaiheen suunnitelma on rakentaa 30 000 neliön keskustakampus. Yliopiston hallituksen puheenjohtaja visioi Kalevassa koko yliopiston ja ammattikorkeakoulun toiminnan siirtämisestä keskustaan, ja monet keskustakampuksen puolesta esitetyt argumentit edellyttävät koko kampuksen siirtämistä keskustaan. Eikö koko hankkeesta pitäisi olla ensin täydellinen ja realistinen suunnitelma ja sen rinnalla verifioidut vertailulaskelmat Linnanmaan kampuksen remontoinnista ja uudisrakentamisesta? Mikä on yliopiston pääomistaman Oamk:n sijainti tässä kokonaisuudessa? Miten yliopiston ja Oamk:n konsernista saadaan ajatellut hyödyt, jos korkeakoulut sijaitsevat eri kampuksilla?

 

 • Miten hiilijalanjälki pienenee, jos jatkossa on olemassa yksi kiinteistö lisää yliopistoa varten? Eikö kahden kiinteistön hiilijalanjälki ole väistämättä suurempi kuin yhden. Linnanmaalle ei ole realistista löytää tarpeeksi uusia vuokralaisia, joiden maksamilla vuokratuloilla voitaisiin maksaa yliopistokäyttöön suunniteltujen tilojen muutostyöt ja normaali korjausrakentaminen. Käytännössä kiinteistöt olisivat lopulta purkukunnossa. Onko eri kampusten välillä kulkeminen hiilijalanjälkeä pienentävä ratkaisu?

 

 • Keskustakampuksen on väitetty kasvattavan yliopiston vetovoimaa. Onko tällaisista hankkeista onnistuneita esimerkkejä Suomesta tai muualta maailmalta? Aalto-yliopistossa kampuksen keskittämisestä Otaniemeen saatavat synergiahyödyt nähtiin tärkeämpänä kuin osan kampuksesta sijainti Helsingin keskustassa. Miten yliopiston monitieteisyydestä saatavat hyödyt heikkenevät, kun osa toiminnoista hajasijoitetaan uudelleen ja yhteys Linnamaan teknologiayrityksiin heikkenee?

 

Adressin vastuuhenkilöihin voit ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@prolinnanmaa.fi.

Aurinkoista kesää!


Pro Linnanmaa -liike

Adressi ylitti 1 000 allekirjoituksen rajan!

2020-06-29 13:54:19

Suuret kiitokset kaikille adressin allekirjoittaneille. Meitä keskustakampushankkeen vastustajia on nyt yli 1 000. 

Kaleva julkaisi viikonvaihteessa uutisen Pro Linnanmaa -liikkeen perustajista: 
Pro Lin­nan­maa -liike vaatii Oulua luo­pu­maan yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­pus­hank­kees­ta – hen­ki­löt liik­keen taus­tal­la esit­täy­ty­vät nyt en­sim­mäis­tä kertaa.

Sunnuntaina Kalevan toimittaja Antti Ervasti käsitteli kolumnissaan keskustakampushanketta:
Oulun yliopiston hilautumisessa kohti keskustaa on monia ristiriitoja ja epäilyttävyyksiä

Yhteinen asiamme on saanut kiitettävästi huomiota tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa. Jotta saisimme vieläkin enemmän huomiota ja allekirjoituksia, tarvitsemme apuanne adressin mainostamisessa, sillä moni ei tiedä adressin olemassaolosta. Henkilökohtaiset yhteydenotot toimivat parhaiten, koska omalle Facebook-seinälle tehdyt päivitykset menevät muilta helposti ohi, jos he eivät seuraa Facebookin uutisvirtaa aktiivisesti.  

Adressin vastuuhenkilöihin voit ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@prolinnanmaa.fi.


Pro Linnanmaa -liikeJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

 • Jaa adressi Facebook-seinällesi ja ryhmissä, jotka liittyvät adressin aiheeseen.
 • Ota yhteyttä ystäviisi
  1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
  2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
  3. Lähetä viesti käyttämällä sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.