Oulun tulee luopua keskustakampushankkeesta

Ota yhteyttä adressin tekijään

Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi selvitysvaatimuksen keskustakamapushankkeen kustannuksista ja kokonaisvaikutuksista

2020-11-11 09:29:18

Oulun kaupunginvaltuusto keskusteli ja äänesti kokouksessaan 9.11.2020 Oulun yliopiston sijoittumisesta. Äänestyksessä vastakkain olivat kaupunginhallituksen pohjaesitys ja valtuutettu Viitasen ja 17 muun valtuutetun esitys.  

Valtuuston kokousta edelsi aiempien toimielinten käsittely. Oulun kaupunginhallitus hyväksyi kokoukseen 26.10.2020 Oulun yliopiston, Arinan ja Keskon yhteisen suunnitteluvarauksen Raksilan market-alueelle. Suunnitteluvarauksen myöntämistä esitti kaupunginhallitukselle yhdyskuntalautakunta, joka päätti asiasta 13.10.2020.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 9.11. valtuutettu Mikko Viitanen esitti, että valtuustolle on 26.4.2021 kokousta varten tuotava tiedoksi perusteellinen selvitys hankkeen kaupungille aiheuttamista kustannuksista sekä kokonaisvaikutuksista yhdyskuntarakenteeseen, opiskelija-asumiseen ja liikenteeseen.

Äänestyksessä Viitasen muutosesitys voitti äänin 36–30 yhden valtuutetun äänestäessä tyhjää. Kannattajia löytyi kaikista puolueista.

Ne valtuutetut, jotka käytettyjen puheenvuorojen perusteella olivat selvästi perehtyneet asiaan, kannattivat valtuutettu Viitasen esitystä tarkemmista selvityksistä.

Sen sijaan ne valtuutetut, jotka keskustelussa vetosivat siihen, että hankkeesta ei ole tarpeeksi tietoa, kannattivat kaupunginhallituksen esitystä ja suppeampia selvityksiä. Puheenvuorojen perusteella siis sijoittumista Raksilaan kannattavat valtuutetut olivat valmiita tyytymään yliopiston selvityksiin asiasta.

On melkoinen paradoksi, että ne (keskustakampusta puolustaneet) valtuutetut, joilla ei ole omasta mielestään ollut hankkeesta tarpeeksi tietoa päätöksentekoon eivät kannattaneet ehdotusta tehdä laajempia selvityksiä aiheesta. Tämä siis asiassa, jolla on keskeinen strateginen merkitys Oulun kaupungille tulevien vuosikymmenien ajan.

KATSO KOHDASSA 8§. ASIASTA KÄYTY KESKUSTELU

Oulun kaupunginvaltuuston kokouksen esityslistan kohta §8 on katsottavissa kaupungin tekemästä kokoustallenteesta: https://www.youtube.com/watch?v=XNxx3DMX99o

Oulun yliopiston sijoittumista koskeva keskustelu alkaa suoraan tallenteelta kohdasta 2:22:00 ja loppuu äänestystuloksen julistamisen jälkeen kohdassa 5:21:00.  

VIITASEN et. al ESITYSTÄ KANNATTANEET VALTUUTETUT

Valtuutetut ryhmittäin

 

Keskusta 6/17

Kolmonen Jukka

Lappalainen Elina

Lepistö Anna-Kaisa

Leskelä Jorma

Ojalehto Matias

Parkkinen Eeva-Maria

 

Kokoomus: 6/13

Hänninen Juha

Kaismo Tomi

Laru Jari

Merihaara Mikko

Rajala Lyly

Ruokamo Teija

 

Vasemmistoliitto: 11/11

Haaga Hilkka

Heinonen Paavo

Hekkala Rauno

Huotari Anne

Kaarina Kailo

Korhonen Martti

Murtoniemi Mauno

Raudaskoski Mikko

Sarkkinen Hanna

Ukkola Kalervo

Viitanen Mikko

 

Vihreät 3/10

Vikeväkorva Susa

Haapanen Satu

Himanen Paula

 

SDP 3/8

Ahde Seppo

Halonen Sari

Torro Kaarina

 

Perussuomalaiset 5/5

Enojärvi Annemari

Simula Jenna

Vuorio Juha

Vähämäki Ville

Väänänen Veijo

 

ASYL 1/1

Lokka Junes

 

KD 1/1

Kemppainen Marja-Leena

 

ÄÄNESTYKSESSÄ VOITTANUT VIITANEN ET. AL LISÄYSESITYS:

Vuonna 2019 vahvistettu yleiskaava määrittelee, että Linnanmaata kehitetään innovaatiokeskittymänä ja korkean koulutuksen keskittymänä, jossa jatkossa voi yliopiston lisäksi sijaita myös muita oppilaitoksia. Yliopistokorttelia ja lähiympäristöä kehitetään toiminnoiltaan monipuolisena ja maankäytöltään tehokkaana kaupunkiympäristönä, jossa on nykyistä enemmän myös asumista, palveluja ja työpaikkoja. Yliopiston, Arinan ja Keskon yhteinen suunnitteluvaraus Raksilan yliopistokampuksesta poikkeaa yleiskaavasta. Hankkeella on suuret vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ei vaan Raksilassa, vaan koko kaupungin alueella ja laajemmin Oulun seudulla. Suurimmat vaikutukset kohdistuvat varsinkin Linnanmaan tiedekaupunginosaan ja Oulun pohjoiseen keskukseen.

 • Kaupungin tulee huhtikuun valtuuston kokoukseen 26.4.2021 tuoda valtuustolle tiedoksi perusteellinen selvitys hankkeen kokonaisvaikutuksista yhdyskuntarakenteeseen, opiskelija-asumiseen, liikennejärjestelmiin ja arvio muutostarpeiden kustannuksista.
 • ICT-klusteri on ollut merkittävä vaurauden lähde ja Oulun kasvun tae vuosikymmenten ajan. Nokia suunnittelee sijoittumista Linnanmaalle, jossa jo sijaitsevat esim. Bittium ja Elekrobit sekä monet muut pienemmät toimijat sekä valtion teknillinen tutkimuskeskus yliopiston ohella. Kaupungin tulee arvioida kuinka yliopiston suunnitelmat siirtää toimintoja Linnanmaan innovaatiokeskittymästä Raksilan kaupallisten palveluiden alueille vaikuttaisi ICT-klusterin ja muiden yritysten toimintaan alueella.

Oulun yliopiston, Arinan ja Keskon uusi suunnitteluvaraus ja siihen liittyvä Areena-hanke aiheuttaa kaupungille välittömiä kaavoituskustannuksia ja kustannuksia Raksilan ja Linnanmaan alueiden kaavoituksen pysähtymisenä ja rakennussuunnitelmien viivästymisinä. Valtuustolle tulee tuoda valtuuston huhtikuun kokoukseen 26.4.2021 tiedoksi arvio näistä kustannuksista.

**

Jos haluat pysyä paremmin ajan tasalla mitä keskuskampushankkeessa tapahtuu, niin meitä voit seurata myös Facebookissa ja Twitterissä.

 


Pro Linnanmaa -liike

Adressi ylitti 6 000 allekirjoituksen rajan!

2020-09-06 12:37:11

Keskustakampushanke on saanut kuntalaiset liikkeelle. Adressin on allekirjoittanut jo yli 6 200 henkilöä. Aiheesta on kirjoitettu useita artikkeleita ja mielipidekirjoituksia. Valitettavasti keskustakampusta eteenpäin vievät tahot ovat kovakorvaisia esitetylle kritiikille. Uusia näkökulmia ja puheenvuoroja tarvitaan yhä ja toivomme niitä adressin allekirjoittaneilta.

Kymmenen Oulun kaupunginvaltuutettua vaatii pikaista käsittelyä yliopiston siirtymisestä

Kymmenen Oulun kaupunginvaltuuston jäsentä eri puolueista yhtyy Pro Linnanmaa -liikkeen vaatimuksiin siitä, että Oulun yliopiston tulee kehittää toimintaansa Linnanmaan kampuksella yhteistyössä alueen tutkimus- ja koulutuslaitosten, teknologiakylän yritysten ja opiskelijoiden kanssa. Hajasijoittaminen heikentää monitieteellisen kokonaisuuden. Yliopiston suunnitelman jäädyttävät Linnanmaan–Kaijonharjun kehittämisen ja hidastavat Raksilan kehittämistä. 

Nokia hakee uutta sijoituspaikkaa tuotekehitys- ja tuotantotoiminnalle Oulussa

Nokia on omassa liiketoiminnan strategiassaan päättänyt hakea suunnitteluvarausta Linnanmaalta. Nokia myös pyytää Yhdyskuntalautakuntaa jatkamaan suunnitteluvarausta Ruskossa. Lautakunta käsittelee asiaa 8.9. Nokia pohtii nyt, kumpi paikka sopisi paremmin heidän tarpeisiinsa. Uusiin tiloihin on tarkoitus siirtää pääosa Oulun toiminnoista. Tämä tarkoittaisi Kalevan (4.9.) tietojen mukaan noin 2 300 työpaikkaa. Se, että Nokia ilmoittaa tässä vaiheessa harkitsevansa sijoituspaikkana Linnanmaata, pitäisi olla merkittävä signaali kaupungin päättäjille ja Oulun yliopistolle sen pohtiessaan omia sijoitusratkaisujaan. 

Raksilan asukasyhdistys toivoo Raksilan kehittämiseen kokonaiskuvaa 

Oulun yliopisto, Osuuskauppa Arina ja Kesko ovat jättäneet 20.8. Oulun kaupungille hakemuksen suunnitteluvarauksen myöntämisestä Oulun yliopistolle, millä mahdollistetaan yliopiston liittäminen alueen suunnitteluun. Raksilan asukasyhdistys puolestaan toteaa Kalevassa (5.9.), että eri Raksilan aluetta koskevia hankkeita on käynnissä toistakymmentä. Asukasyhdistys ei ota kantaa puolesta eikä vastaan, mutta muistuttaa, että kaiken pitää perustua maanrakennuslaissa säädettyihin määräyksiin. Raksilassa odotetaan alueelle suojelukaavaa, jonka pelätään jäävän ohi kiilaavien hankkeiden jalkoihin johtuen kaupungin rajallisista suunnitteluresursseista.

Kaupunkisuunnittelussa kaupungin tulee maankäytön, rakennusten sijoittelun ja toimintojen suunnittelun kautta ohjata kaupungin kehittämistä, suojelua ja säilyttämistä. Kuten emeritaprofessori Anna-Maija Ylimaula kirjoitti 3.9. mielipidekirjoituksessaan, rakennuksen käyttöikä on arvovalinta. Hän viittaa Saaristonkatu 8:ssa sijaitsevaan 50 vuotta vanhaan rakennukseen, josta omistaja on todennut sen olevan käyttöikänsä päässä. Käytännössä Oulun yliopisto on muuttosuunnitelmillaan ilmaissut saman asian. Linnanmaan kampus on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö aivan kuten Puu-Raksila. Meidän arvovalintamme kantavat pitkälle tulevaisuuteen ja kertovat tuleville sukupolville millaisia me olimme.

Kalevassa on julkaistu lukuisia mielipidekirjoituksia keskustakampushankkeesta. Niitä voi lukea Kalevan tilaajatunnuksilla sivulta osoitteesta: https://www.kaleva.fi/mielipiteet. Forum24-lehdessä julkaistiin 25.8. ja 28.8. sekä Oulun yliopiston rehtorin Jouko Niinimäen ja Pertti Huuskosen haastattelut että laaja artikkeli Pro Linnanmaa adressin allekirjoittaneista.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

 • Yhdyskuntalautakunta hyväksyy tai hylkää markettien ja yliopiston suunnitteluvarauksen syys-lokakuussa.
 • Kaupunginhallitus todennäköisesti käsittelee asiaa.
 • Kaupunginvaltuusto tekee lopullisen ratkaisun asiasta, jos päätös viedään tai vaaditaan valtuuston käsittelyyn.  

Olemme julkaisseet Pro Linnanmaan nettisivuilla Kalevassa julkaistuja kesän aikana julkaistuja kirjoituksia.

Allekirjoittajien kommentit ovat löydettävissä keskitetysti Allekirjoittajien kommentit -välilehdeltä.

Oulun tulee luopua keskustakampushankkeesta pikaisella aikataululla, koska asiaan ei ole löydettävissä riittäviä perusteluja. Koska asian käsittely voi parhaassa tapauksessa ratketa nopealla aikataululla, nyt on aika vaikuttaa, jotta kehitys menee oikeaan suuntaan. 

Jatketaan vielä - kiitos että olet mukana!


Pro Linnanmaa -liike

Adressi ylitti 4 000 allekirjoituksen rajan!

2020-07-21 08:31:27

Suuret kiitokset kaikille adressin allekirjoittaneille. Meitä, jotka vaadimme Oulua luopumaan keskustakampushankkeesta, on jo pitkälle yli 4 000.

Yhteinen asiamme on saanut kiitettävästi huomiota tiedotusvälineissä, ja lisää punnittuja puheenvuoroja tarvitaan yhä. 

Kaleva julkaisi viikonvaihteessa uutisen Pro Linnanmaa -liikkeen argumenteista: Vetääkö kes­kus­ta­kam­pus opis­ke­li­joi­ta muualta vai ei? – Ko­ko­sim­me yhteen kes­kei­sim­piä väit­tei­tä, joilla Oulun yli­opis­to pe­rus­te­lee muuttoa ja Pro Lin­nan­maa -liike vas­tus­taa sitä

Heinäkuun alussa Kaleva haastatteli edellistä pääministeriä, kansanedustaja Juha Sipilää, joka otti kriittisen kannan keskustakampushankkeeseen: Juha Sipilä tyrmää yli­opis­ton muut­to­ai­keet – "Kam­puk­sen siir­tä­mi­ses­tä Rak­si­laan on todella vaikea löytää plus­sia" 

Ville Salminen kirjoitti Kalevan mielipidepalstalla yliopiston viestinnässä käyttämistään kaksista rattaista: Miten Oulun valtuutettujen voidaan olettaa päättävän Raksilan asemakaavan kohtalosta, kun yliopisto on siirtymässä sekä osittain että kokonaan? 

Julkaisimme myös blogissamme kirjoituksen Oulun yliopiston hiilijalanjäljestä: Ovatko Oulun yliopiston väitteet keskustakampushankkeen ilmastohyödyistä kestävällä pohjalla?

Keskustakampushanke on etenemässä poliittiseen päätöksentekoon jo elokuun alkupuolella. Kaupunkilaisten osallistuminen Raksilan kaavasta käytävään keskusteluun vaatii meiltä kaikilta nyt aktiivisuutta. Yliopisto on pyrkinyt lyömään ennakolta lukkoon kaavoituksen tavoitteen ja sisällön. On erittäin tärkeää, että mahdollisimman moni keskustelee asiasta tuttujen poliittisten päättäjien kanssa. Yhteystiedot löytyvät Oulun kaupungin sivuilta.

Olemme listanneet esimerkkiaiheita keskustelulle hyödyntäen adressin allekirjoittajien esittämiä perusteluja:

 • Yliopisto on perustellut keskustakampusta kustannussäästöillä. Miksi kukaan muu toimija ei ole tähän mennessä perustellut toimintojen siirtämistä keskustaan kustannussäästöillä, mutta sen sijaan keskustasta poismuuttoa on usein perusteltu juuri näin? Jos yliopiston laskelmat pitävät paikkansa, silloinhan keskustaan kannattaisi “kustannusneutraalisti” siirtää useiden muidenkin tahojen toimintoja.

 

 • Onko Oulun kaupunki vuokraamassa yliopistolle tontin markkinahintaan perustuen tontin rakennusoikeuteen vai annetaanko yliopistolle alennusta, mikä käytännössä olisi hankkeen subventointia kaupungin taholta? Kaupunkihan on jo kertaalleen luovuttanut 250 hehtaaria Linnamaalta yliopistoa ja sen yhteydessä toimivia tutkimuslaitoksia varten. Voisiko mahdollinen julkinen tuki vääristää kilpailua Raksilan alueen tontinvuokrista?

 

 • Linnanmaalla voi asua edullisesti yliopiston läheisyydessä. Miten suuri ongelma on, että asumisen hinta nousee jatkossa, jos opiskelija tai työntekijä haluaa asua yliopiston läheisyydessä vai onko ajatus, että vähävaraiset ajavat jatkossa pyörällä Linnanmaalta keskustaan?

 

 • Linnanmaalla on noin 2 000 parkkipaikkaa ja siellä on harkittu parkkihallin rakentamista johtuen parkkipaikkojen vähyydestä. Suunnitelmasta luovuttiin hallin kalleuden vuoksi. Pysäköinti Raksilassa on yliopiston kustannuslaskelmassa ajateltu tienvarsipysäköintinä ja saavutettavuuden osalta korostetaan julkisia kulkuvälineitä, kävelyä ja pyöräilyä. Kuinka monta parkkipaikkaa olisi työntekijöiden ja opiskelijoiden käytössä? Miten perheelliset opiskelijat ja työntekijät pääsisivät kampukselle? Onko ajatus, että perheelliset vievät lapsensa päiväkotiin bussilla ja jatkavat sitten toisella bussilla yliopistolle? Eikö keskustakampus yliopiston esittämien suuntaviivojen pohjalta ohjaa kaupunkisuunnittelua täysin uudella tavalla ja vähennä yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden asuinpaikkavaihtoehtoja nykyisestä?

 

 • Yliopiston ensimmäisen vaiheen suunnitelma on rakentaa 30 000 neliön keskustakampus. Yliopiston hallituksen puheenjohtaja visioi Kalevassa koko yliopiston ja ammattikorkeakoulun toiminnan siirtämisestä keskustaan, ja monet keskustakampuksen puolesta esitetyt argumentit edellyttävät koko kampuksen siirtämistä keskustaan. Eikö koko hankkeesta pitäisi olla ensin täydellinen ja realistinen suunnitelma ja sen rinnalla verifioidut vertailulaskelmat Linnanmaan kampuksen remontoinnista ja uudisrakentamisesta? Mikä on yliopiston pääomistaman Oamk:n sijainti tässä kokonaisuudessa? Miten yliopiston ja Oamk:n konsernista saadaan ajatellut hyödyt, jos korkeakoulut sijaitsevat eri kampuksilla?

 

 • Miten hiilijalanjälki pienenee, jos jatkossa on olemassa yksi kiinteistö lisää yliopistoa varten? Eikö kahden kiinteistön hiilijalanjälki ole väistämättä suurempi kuin yhden. Linnanmaalle ei ole realistista löytää tarpeeksi uusia vuokralaisia, joiden maksamilla vuokratuloilla voitaisiin maksaa yliopistokäyttöön suunniteltujen tilojen muutostyöt ja normaali korjausrakentaminen. Käytännössä kiinteistöt olisivat lopulta purkukunnossa. Onko eri kampusten välillä kulkeminen hiilijalanjälkeä pienentävä ratkaisu?

 

 • Keskustakampuksen on väitetty kasvattavan yliopiston vetovoimaa. Onko tällaisista hankkeista onnistuneita esimerkkejä Suomesta tai muualta maailmalta? Aalto-yliopistossa kampuksen keskittämisestä Otaniemeen saatavat synergiahyödyt nähtiin tärkeämpänä kuin osan kampuksesta sijainti Helsingin keskustassa. Miten yliopiston monitieteisyydestä saatavat hyödyt heikkenevät, kun osa toiminnoista hajasijoitetaan uudelleen ja yhteys Linnamaan teknologiayrityksiin heikkenee?

 

Adressin vastuuhenkilöihin voit ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@prolinnanmaa.fi.

Aurinkoista kesää!


Pro Linnanmaa -liike

Adressi ylitti 1 000 allekirjoituksen rajan!

2020-06-29 13:54:19

Suuret kiitokset kaikille adressin allekirjoittaneille. Meitä keskustakampushankkeen vastustajia on nyt yli 1 000. 

Kaleva julkaisi viikonvaihteessa uutisen Pro Linnanmaa -liikkeen perustajista: 
Pro Lin­nan­maa -liike vaatii Oulua luo­pu­maan yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­pus­hank­kees­ta – hen­ki­löt liik­keen taus­tal­la esit­täy­ty­vät nyt en­sim­mäis­tä kertaa.

Sunnuntaina Kalevan toimittaja Antti Ervasti käsitteli kolumnissaan keskustakampushanketta:
Oulun yliopiston hilautumisessa kohti keskustaa on monia ristiriitoja ja epäilyttävyyksiä

Yhteinen asiamme on saanut kiitettävästi huomiota tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa. Jotta saisimme vieläkin enemmän huomiota ja allekirjoituksia, tarvitsemme apuanne adressin mainostamisessa, sillä moni ei tiedä adressin olemassaolosta. Henkilökohtaiset yhteydenotot toimivat parhaiten, koska omalle Facebook-seinälle tehdyt päivitykset menevät muilta helposti ohi, jos he eivät seuraa Facebookin uutisvirtaa aktiivisesti.  

Adressin vastuuhenkilöihin voit ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@prolinnanmaa.fi.


Pro Linnanmaa -liikeJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

 • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
 • Ota yhteyttä kavereihisi
  1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
  2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
  3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.