Vesistöjen puolesta - Stop Talvivaara

Ota yhteyttä adressin tekijään

Sensuuri iski - kansalaismedia liikkeelle

2015-04-13 21:51:45Stop Talvivaara - infokirje 14.4.2015

Hyvät puhtaiden vesien ystävät ja puolustajat!


Kaivoskriittisten kansalaisten lähetystö onnistui valtaamaan estradin, kun työ- ja elinkeinoministeri Jan Vapaavuori järjesti kansalaisinfon Kajaanissa torstaina 10.4.2015

Kansalaislähetystö luovutti kirjelmän, jossa vaadittiin  kaivoksen myynnistä pidättäytymistä.

Suomalainen media vaikeni kannanoton ja aktiomme täysin.
Lue ja katso lisää:

http://stoptalvivaara.org/fi/tiedote%2B14.4.2015.html

Vanhoja syntejä ja uusia rötöksiä
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=JvLoOSxneRM

Uutisaiheeksi olisi voinut kelvata sekin, että lähetysön keulahahmoina olivat Vihreiden Mika Flöjt ja Perussuomalaisten Ari Korhonen.    Kainuussa huoli kotiseudun ympäristön tilasta ja tulevaisuudesta ylittää puoluerajat.   Molemmat nauttivat myös kansalaisliikkeiden täyttä luottamusta. 


Huolimatta siitä, että paikalla oli runsaasti median edustajia ja että tiedotteemme julkaistavasta kirjelmästä lähetettiin laajasti maamme medioille,  yhtään ainoa uutista tekemästämme poliittisesta aloitteesta ei ilmestynyt.

Tilanne olisi ymmärrettävä, jos eläisimme Kongossa tai Nigeriassa.   Hallituksen suunnitelmia ulkolaisten yhtiöiden kanssa siellä ei varmaankaan mediassa kyseenalaisteta.   Mutta mikä on se rautainen koura,  joka estää vapaan keskustelun demokraattisessa Suomessa maamme kaivospolitiikasta ja Talvivaaran kohtalosta?   

Tästä voidaan keskustella torstaina Talvivaaran purkuputkea vastaan suuntautuvassa mielenosoituksessa.   Valtamedian kaivoskriitikkoja kohtaan suuntautuva sensuuri on poliittista väkivaltaa joka vääristää yhteiskunnallista päätöksentekoa. 

Kaivosmielenosoitus on myös mielenosoitus yhtiö- ja virkamiesvaltaa vastaan rohkean journalismin ja sananvapauden puolesta.   Kenties voisimme mielenosoituksen päätteeksi suorittaa rituaalinomaisen Sanomatalon ympärikävelyn sananvapauden puolesta?

http://www.stoptalvivaara.org/fi/mielenosoitus-16042015.html

Vetoamme kaikkiin tämän kirjeen saajiin.  Levittäkää ja jakakaa tätä viestiä ja näitä linkkejä mahdollisimman laajasti.   

Kritiikkimme on saatava mahdollisimman laajasti tiedoksi.
Emme alistu sensuuriin tässä kysymyksessä.

tervehtien

Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta

HUOM! Tiedoksenne. Ari Korhosen ja Mika Flöjtin  läpimenoa tukemaan varmistamaan on perustettu viimehetken tukiryhmä, tavoitteena julkaista Kalevassa ja Kainuun Sanomissa  isot tuki-ilmoitukset lauantaina ennen vaalipäivää.  Mukaan voi tulla nimellä ja pikkisummalla tai pelkästää rahallisella tuella.  Nopeat yhteydenotot:   hannu@elonmerkki.net  tai Antti Lankinen 0405945622
Toimi heti. Ota yhteyttä.    Toivomme hyviä vinkkejä myös muiden vaalipiirien kaivoskriittisistä ehdokkaista.   Lue viime hetken vaalivinkit sivulta:  www.stoptalvivaara.org
Tiedotteet:

http://stoptalvivaara.org/fi/tiedote%2B10.4.2015.html#10.4.2015

http://stoptalvivaara.org/fi/tiedote%2B10.4.2015.html


Videot:

Vanhoja syntejä ja uusia rötöksiä
-kansalaisten ääni kuului talvivaara-infossa
http://youtu.be/JvLoOSxneRMVapaavuori ja vastuuttomat vallanpitäjät
https://www.youtube.com/watch?v=duK5fWQVWp4

Kuka vastaa Talvivaarasta?
https://www.youtube.com/watch?v=6OsWBe9_c2g&feature=youtu.be


Stop Talvivaara -liike

Tiedote 10.4.2015 Kansalaisten kaivosvaltuuskunta vaatii Talvivaarakaupan peruuttamista

2015-04-10 08:19:25

Hei kaikki

Tiedoksenne kolme asiaa.

1. Talvivaaramielenosoitus Helsingissä torstaina 16.4.

Hki, to 16.4. klo 15-17.30 Mielenosoitus: luontoa ja ihmisiä raastavia,
Stubbin hallituksen ajamia, Talvivaaran purkuputkea ja lisäjuoksutuksia vastaan.
Kutsu Kaverit! Jaa tapahtuman linkki!
https://www.facebook.com/events/916056235113489/


2.  Kansalaisten kaivosvaltuuskunta vaatii kaivoskaupan peruuttamista.
Avoin kirjelmä luovutetaan ministeri Jan Vapaavuorelle tänään Kajaanissa
Kts viestin lopussa.

3.  Valtion talvivaaratoimisto aikoo ryhtyä juoksuttamaan ylimääräisiä jätevesiään alapuolisiin vesistöihin lähiaikoina.  Kansalaisseuranta tarvitsee tukea. 

Seuraamme juoksutuksia sekä ottaen näytteitä, että tallentaen tilanteita videolle.  Tukea työhön voi osoittaa Iisalmen Luonnonystävien tukitilin kautta:

Iisalmen Luonnonystävät
FI1150680620040582
Mainitse tilillepanossa maksun aiheeksi: Talvivaara ja lähetä tieto tukimaksusta myös osoitteeseen: tuki@stoptalvivaara.org


-------------------------- Alkuperäinen viesti --------------------------- Aihe:          Tiedote: Kansalaisten kaivosvaltuuskunta      esittää Talvivaarakaupan peruuttamista
Lähettäjä:     mediadesk@stoptalvivaara.org
Päiväys:       pe 10.4.2015 11:02
Vastaanottaja: jan.vapaavuori@tem.fi
--------------------------------------------------------------------------

Hyvä tiedotusvälineiden edustajat


Poliittiset päättäjät toistelevat mantraa, jonka mukaan yhteiskunnan kokonaisedun ja ennenmuuta ympäristön suojelun mukaista on pelastaa Talvivaaran kaivos jatkamaan toimintaansa.

Tällä logiikalla ollaan valmiita jatkamaan juuri sitä samaa toimintaa, joka koko ajan tuottaa jätevesiongelmia.  On totta,  että jokainen louhittu tonni sitoo kasoissa vettä,  mutta ei pidä unohtaa,  että jokaisen louhitun tonnin myötä myös jätevesikuorma kasvaa.

Kansalaisten kaivosvaltuuskunta on viime syksynä perustettu kaivosbuumista huolestuneiden kansalaisten ja asiantuntijoiden neuvotteluelin,  joka luovuttaa tänään Kajaanissa klo 16.30-17.30 elinkeinomisteri Jan
Vapaavuorelle avoimen kirjelmän.

Kirjelmässä todetaan,  ettei ole enää syytä jatkaa kenenkään toimijan toimesta tuotantomittakaavassa tehtävää kokeiluhanketta.

Ohessa tiedotteemme asiasta
http://stoptalvivaara.org/fi/tiedote%2B10.4.2015.html#10.4.2015

ja koko kirjelma Jan Vapaavuorelle
http://stoptalvivaara.org/fi/vapaavuori%2B10.4.15.html

tervehtien kaivosvaltuuskunnan puolesta

Stop Talvivaara - Kansanliike vesistöjen puolesta

Tiedote  10.4.2015  Sotkamo/Iisalmi


Kansalaisten kaivosvaltuuskunta vaatii Talvivaarakaupan peruuttamista Koetoimintaa ei tule enää jatkaa tuotantomittakaavassa

Kaivostoiminnasta huolestuneet kansalaisliikkeet ja toimijat vaativat avoimessa kirjeessään elinkeinoministeri Jan Vapaavuorelle kaavaillun Talvivaara-kaupan peruuttamista.
-Riippumatta siitä,  onnistuuko uusi omistaja hankkeessa aiempia paremmin, kauppa on huono, todetaan kirjelmässä ja muistutetaan mieleen kuinka valtio myi pilkkahinnalla maamme arvokkaat ja strategisesti tärkeät fosforivarannot norjalaiselle Yaralle.

-Talvivaaran mineraalivarat on syytä pitää valtion omaisuutena odottamassa aikaa, jolloin metallien hintataso ja teknologisen ja biokemiallisen osaamisen taso riittävät takaamaan turvallisen ja taloudellisesti
kannattavan toiminnan.

Allekirjoittajien mielestä nykytilanne osoittaa, ettei vielä ole se aika, jolloin ongelmallisen mustaliuskeen potentiaalia voidaan kestävästi ja kannattavasti hyödyntää.  Kirjelmässä ehdotetaan Talvivaaran
perustettavaksi tutkimustoimintaa selvittämään mustaliuskeen rapautumisen ongelmia ja malmin hyödyntämiskeinoja sekä kehittämään kaivospäästöille puhdistusteknologioita.

-Jos halutaan tutkia ja kehittää kaivospäästöjen puhdistusteknologiaa, Talvivaara tarjoaa siihen pitkäksi aikaa koekenttää, sanoo asianajaja ja kansanedustajaehdokas Ari Korhonen (Ps) -Työpaikkoja syntyy ja
tarvitaanmyös mittaviin kunnostustoimiin. Kaivoksen toiminnan hallittu keskeyttäminen ei olisi alueemme tuho vaan pelastus.

Kirjelmässä otetaan kantaa myös valtion rooliin kaivosta hallinnoivana tahona ja paheksutaan sekä purkuputken rakentamishanketta että ilmoitusta ylimääräisten jätevesijuoksutusten aloittamisesta.

-Purkuputken rakentaminen tulisi keskeyttää ja voimavarat tulisi suunnata niiden jäteveden puhdistamoiden rakentamiseen joita jo v 2007
ympäristölupa edellyttää, toteaa tutkija ja kansanedustajaehdokas Mika Flöjt (Vihr).

-Koko ajan on pumpattu kaivoslouhoksesta jätevettä varoaltaisiin, jotka nyt täyttyvät.  Kyse ei ole ennalta-arvaamattomasta tilanteesta, vaan ympäristön kustannuksella tehtävästä yrityksestä aloittaa louhinta ja saada kaivos myytyä sijoittajalle.  Varoaltaitten täyttyminen on
tarkoituksellista toimintaa, sanoo Leo Schroderus Sotkamosta.

Katso myös videot 30.3.20015 purkuputkilähetystön vierailusta Työ- ja elinkeinoministeriössä:

Vapaavuori ja vastuuttomat vallanpitäjät
https://www.youtube.com/watch?v=duK5fWQVWp4

Kuka vastaa Talvivaarasta?
https://www.youtube.com/watch?v=6OsWBe9_c2g&feature=youtu.be

Lisätietoja:

Mika Flöjt  0405788784
Ari Korhonen 0440 221828
Antti Lankinen o405945622
Leo Schroderus 0500282822

Kansalaisten Kaivosvaltuuskunta on kaivoskriittisten kansalaisten ja ryhmien yhteistyöfoorumi, joka perustettiin viime lokakuussa, kun
lähetystö vieraili eduskunnassa.  Kts. video
Lähetystö - Kaivosvaltuuskunta Eduskunnassa
https://www.youtube.com/watch?v=MZVBoqAlarA
Avoin kirje elinkeinoministeri Jan Vapaavuorelle
8.4.2015


Talvivaarassa on nyt tutkimus- ja kehittämistyön aika
Koetoimintaa ei tule jatkaa tuotantomittakaavassa

Hyvä Työ- ja elinkeinoministeri


Työ ja elinkeinoministeriö on valmistellut kauppaa, jossa Talvivaaran kaivostoiminnat ja kaivosoikeudet koko mineraalivarantoon siirtyisivät kansainväliselle osakesijoittajalle 85 prosentin osuudella.

Riippumatta siitä,  onnistuuko uusi omistaja hankkeessa aiempia paremmin, kauppa on huono.  Muistutamme mieleen Suomen fosforivarantojen myynnin norjalaiselle Yaralle.  Miljardien arvoiset strategisesti tärkeät
esiintymät myytiin murto-osalla todellisesta arvostaan.
http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/kotimaa/3353149/hakamies-myi-pilkkahinnalla-nyt-lannoitteiden-hinnat-karkaavat-kasista

Jos jossain vaiheessa tulevaisuudessa opitaan hyödyntämään ongelmallisia mustaliuskemalmiota ympäristöä vaarantamatta ja kannattavasti, olemme tehneet toistamiseen saman virheen.

Kaivosoikeuksista luopuminen on myös selkeä signaali maailmalle.  Suomesta ei löytynyt osaamista kannattavaan ja kestävään kaivostoimintaan
Talvivaarassa.   Jos Talvivaaran nikkeli-, koboltti-, uraani-, sinkki-, ja kuparivarantojen lahjoittaminen ulkomaiselle sijoittajalle toteutetaan, Suomi ilmoittaa olevansa kaivosteollisuuden siirtomaa, ei toimija.

Uudella sijoittaja-aktivistillakaan tuskin on viisasten kiveä
tuotantoprosessin ja vesitaseen hallintaan ja siksi tuotantomittakaavan koetoimintaa ei pidä nyt jatkaa.

Talvivaaran mineraalivarat on syytä pitää valtion omaisuutena odottamassa aikaa, jolloin metallien hintataso ja teknologisen ja biokemiallisen osaamisen taso pystyvät takaamaan turvallisen ja taloudellisesti
kannattavan toiminnan.


Hyvä Työ ja elinkeinoministeri.

Ehdotamme,  että suunniteltua kauppaa sijoittajan kanssa ei toteuteta, , vaan kaivoksen tuotantomittakaavan toiminta ajetaan hallitusti alas.

Hallitun toiminnan keskeyttämisen toimenpiteitä ovat ainakin:
1. Kaivoksen tuotannon hallittu alasajo/keskeyttäminen
2. Kertyneiden ja kertyvien jätevesien puhdistaminen alueella ja sen jälkeen ulos laskeminen
3. Ongelmajätekaatopaikkojen/kestävien välivarastojen rakentaminen ja saastuneiden maamassojen ja sakkojen keräily ja turvallinen
sijoittaminen
4. Tutkimustieto mahdollisesti saastuneen pohjaveden määristä ja
tarvittavat korjaustoimet
5. Lähivesien kunnostustoimet.
6.  Ongelmajätteiden ja muiden vesiä pilaavien jätteiden sekä louhoksen pysyvä stabiloiminen  ja/tai jätteiden jalostus hyötykäyttöön, estäen laittomat vesipäästöt pitkänkin ajan
kuluessa (asetus 190/2013)

Ehdotamme edelleen, että perustetaan Talvivaaraan tutkimustoimintaa, jossa

1. Jatketaan erilaisten menetelmien tutkimista mustaliuskemalmion
hyödyntämiseksi koemittakaavassa
2. Kehitetään tekniikoita kaivosvesien puhdistustekniikoiksi osana olemassaolevien jätevesimassojen puhdistamista.
3. Kehitetään kaivosten reaaliaikaista mittaus- ja valvontateknologiaa vesi- ja ilmapäästöjen osalta.
4. Kehitetään tekniikkaa vaarallisten aineiden, pölyn ja kaasujen
päästöjen tehokkaasi torjumiseksi sekä ympäristö- että työturvallisuuden takaamiseksi. 5.  Kehitetään ongelmajätteiden ja muiden vesiä pilaavien jätteiden sekä louhoksen
pysyvä stabiloiminen tai jätteiden jalostus hyötykäyttöön, estäen
laittomat vesipäästöt pitkänkin ajan kuluessa (190/2013).
6. Valtion tutkimuslaitosten rooleja tulisi Talvivaaran opetusten valossa tarkistaa.
Työ ja elinkeinoministeriön tulisi velvoittaa alaistaan Geologian
tutkimuskeskusta laajentamaan ja monipuolistamaan Talvivaaran geologista tutkimusta ja tulosten julkistamista.  Erityisesti mustaliuskeen
rapautumisen aiheuttamia ympäristöongelmia voitaisiin nyt tutkia kaivoksen valtavilla kenttäkoealoilla. Myös TEM:n alaisen VTT:n roolia tulisi tarkistaa.  Valtion tutkimuslaitosten ei tule toimia kaivosyhtiöiden konsultteina, vaan riippumattoman tutkimustiedon tuottajina.

Talvivaara on epäonnistunut pilottihanke, jossa lähdettiin soitellen sotaan.  Hyppäys  pienestä pilotista megaluokan avolouhokseen oli mieletön riskinotto, jossa yhteinen ympäristömme sekä piensijoittajat että
institutionaaliset sijoittajat joutuivat maksumiehiksi.

Kaivos on ollut kokeiluhanke toteutettuna tuotantomittakaavassa.
Tätä virhettä ei tule enää jatkaa minkään toimijan taholta.

Jos kaivostoimintaa aiotaan joskus jatkaa, sen tulee perustua hyvään perustietoon ja pilottikokeisiin.

Tällaista tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja vesistöjen ja maa-alueiden puhdistustoimintaa toivomme Talvivaaraan.

Ehdotukset takaavat useiden olemassa olevien kaivoksen työpaikkojen säilymisen pitkälle  tulevaisuuteen.  Erityisesti altaiden rakentamisessa ja maa- ja vesimassojen siirroissa tarvitaan suuri osa kaivosta
palvelleesta kalustosta.   Ehdotukset myös  mahdollistavat uusien
tutkimus- ja teknologiatyöpaikkojen  syntymisen kaivosten
ympäristöongelmien ratkaisuun ja hallintaan.

Meidän ei tule hylätä kaivosta ja malmivaroja kansainvälisten
keinottelijoiden pelinappulaksi, vaan ottaa kaivos haasteena tutkia, oppia ja kehittää sitä kaivosteknologiaa, jossa on muutakin vihreää kuin ympäristöön leviävät mönjät.

Tässä yhteydessä haluamme myös huomauttaa,  että  valtiolla on tälla hetkellä kaikki valta ja vastuu kaivoksen toiminnasta.

Pidämme hyvin kyseenalaisena sitä,  että
-valtio hakee purkuputkilupaa laskeakseen jätevesiä Nuasjärveen,
-valtio hakee lupaa varastoida kaivoksen ns varoaltaiden pohjalle
kertyneet sakat yhteen maapohjaisista altaista
-valtio aikoo aloittaa kaivoksen kalkkisaostettujen jätevesien
juoksutukset suoraan vesistöihin vaikka kiintiöt ovat jo täyttyneet

Valtio on ajamassa näillä ratkaisuilla kaikki ympäristöstandardit
romuttavaa ympäristöpolitiikkaa.  Mielestämme valtion tulisi omissa toimissaan ylläpitää korkeimpia ympäristönormeja,  ei olla niitä
madaltamassa.

Nämä operaatiot eivät ole perusteltavissa jätevesitilanteella, sillä samaan aikaan kun varoaltaat täyttyvät kaivos pumppaa avolouhoksesta niihin jätevesiä.   Toiminnan ainoana perusteluna on koettaa saada louhos tyhjäksi, jotta kaivostoiminta voisi jatkua ja jotta kaavailtu kauppa voisi toteutua.  Ongelmana on vain se, että tämä toiminta rikkoo lakeja.

Hyvä elinkeinoministeri Vapaavuori!

Sanoitte kansalaislähetystölle viime viikolla,  että kysymys kaivoksen toiminnan jatkamisesta ei ole pelkästää juridinen vaan myös poliittinen ja että sekä hallituspuolueet että oppositionpuolueet jakavat näkemyksen kaivoksen toiminnan jatkamisen tärkeydestä.

Muistutamme kuitenkin, että poliittisten puolueiden konsensuskaan ei oikeuta rikkomaan lakeja.  Talvivaara on myös juridinen asia ja
mielestämme on yhteisen oikeustajumme nimissä palattava lailliselle tielle.   Toiminta, joka ei täytä lupaehtoja, on keskeytettävä.


Korkein hallinto-oikeus on tuoreessa vuosikirjapäätöksessään
(22.12.2014/4016 KHO:2014:187) todennut, että aikaisemminkaan
Talvivaaran poikkeusjuoksutustilannetta ei ole voitu pitää
ympäristönsuojelulain mukaisena poikkeustilanteena. Tästä huolimatta Kainuun Ely-keskus vaatimalla vaatii ilmoitusmenettelyn jatkamista. Tämä osoittaa sen, että Kainuun Ely-keskus ei ole oikea instanssi valvomaan ympäristön etua.


Kansalaisten kaivosvaltuuskunta  10.4.2015Mika Flöjt
Väitöskirjatutkija
Kysymyksiä Talvivaarasta -kirjan kirjoittaja
Kuusamo

Lasse Flöjt
insinööri
Kysymyksiä Talvivaarasta -kirjan kirjoittaja
Kuusamo

Raili Eskelinen
Ylä-Savon Elintarvikevyöhyke
Maitotilallinen
Vieremä

Helvi Heinonen-Tanski
maat. metsät. toht.,
luonnon- ja ympäristönsuojelija
Kuopio

Anitta Hyvönen
kielenkääntäjä
Helsinki/Sotkamo

Hannu Hyvönen
dokumentaristi, Iisalmi
Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta


Raili Komulainen
rovasti
Ei Kaavivaaraa- liike
Kaavi/Helsinki

Ari Korhonen
asianajaja
Ei purkuputkea Nuasjärveen
Sotkamo

Antti Lankinen
vpj Sotkamon Luonto
Sotkamo

Hilkka Lipponen
Lapin Kaivosfoorumi
Kemi

Jari Natunen
biokemisti
kaivoshaittojen asiantuntija
Helsinki

Leo Schroderus
Sotkamo

Raimo Tervonen
Laakajärven ja Oulujärven kalastaja
Sukeva


Kirsti Toikka
Ei Kaavivaaraa -liike
Kaavi


Tuomo Tormulainen
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiirin kaivosvastaava
Jakokoski

Mikko Vartiainen
lakimies, luonnonvaraoikeuden tutkija
Porvoo

Jarmo Yliluoma
Iisalmen Luonnon Ystävät ry
Iisalmi

Stop Talvivaara -liike

Virkamiehet vastuuseen Talvivaaran ympäristötuhosta

2015-02-10 00:20:18

 

Hyvät Stop Talvivaara- adressin allekirjoittajat


Puolet lisabudjetista aiotaan upottaa Talvivaaran kaivoksen pelastamiseeen!
Valitettavasti tuo pelastamistehtävä on mahdoton ja rahat menevät hukkaan ja mikä vielä pahempaa:
kertyvä loppulasku on vieläkin suurempi. Selvitystemme perusteella on selvää, ettei kaivos voi toimia
kannattavasti eikä myöskään ympäristökustannusten osalta hyväksyttävästi. Vahingot jäävät
sitä pienemmiksi, mitä nopeammin aloitetaan kaivoksen hallittu alasajo.

Mutta Talvivaara ei ole pelkastään talous- ja ympäristökatastrofi. Talvivaara on myös oikeudellinen
katastrofi.
Tavalliset kansalaiset ihmettelevät aiheesta eivätkö samat kiellot ja säännöt yhteisen ympäristömme
osalta koskekaan kaikkia. Onko pörssiyhtiöille oma lakinsa.
Talvivaaran ympäristörikosten tutkinnassa on keskitytty tiukasti yhtiön toimiin ja samalla on sivuutettu kokonaan kaikkien valvovien viranomaisten rooli ja vastuu tapahtuneessa ympäristön turmelemisessa. Ryhmä kansalaisia on nyt tekemässä Oikeuskanslerille tutkintapyyntöjä, joissa rikosepäily ja tutkintapyyntö suunnataan myös viranomaisiin.
Julkaissut tutkintapyynnöt löydät sivulta www.stoptalvivaara.org

Olisi tietysti hienoa, jos kotimainen media ja poliittinen keskustelu tarttuisivat heitettyyn haasteeseen..

Mutta kykeneekö Oikeuskansleri tai mediamme kohdistamaan huomion siihen kuvaan,
jonka Talvivaara meille näyttää? Pystytäänkö tässä maassa tutkimaan rakenteellista korruptiota?
Talvivaaran uraani ja sen hämmästyttävät vaiheet on kysymys, josta avautuu koko kuva
siihen verkostoon, joka kaivoksen ympärillä on eri rooleissa toiminut.
Toivomme, että näillä tutkintapyynnöillä voimme oikeasti lähteä selvittämään niitä, jotka tiesivät ,
mutta vaikenivat. Jokainen uraanin rikastumisesta tiennyt, mutta siitä ja ilmeisistä riskeistä vaiennut
virkamies on mukana uraanipetoksessa ja vastuussa sen seurauksista.

Toivomme, että tehdyt tutkintapyynnöt leviävät sosiaalisessa mediassa mahdollisimman laajasti.
Se on paras keino myös patistaa muuta mediaa hereille.

terveisin kansalaisryhmän puolesta

Hannu Hyvönen
Vapaaehtoisia ranskan, espanjan, venäjän ja kiinan kääntäjiä etsitään. Yhteyksiä kansainväliseen
mediaan ja kansalaisjärjestöihin kootaan. Yhteydet: hannu miu elonmerkki.net


Tiedote 10.2.2015/Sotkamo Kansalaisryhmältä tutkintapyyntö Kainuun Ely-keskuksen toimista Viranomaisten vastuu Talvivaaran ympäristöonnettomuuksissa selvitettävä Talvivaaran toiminnanharjoittajan toimet ympäristöturvallisuuden suhteen ovat rikostutkinnassa. Kansalaisryhmä on tehnyt oikeuskanslerille tutkintapyynnön, jossa vaaditaan myös Kainuun ely-keskuksen toimintaa ja toimimattomuutta tutkittavaksi. -Pidämme ehdottoman välttämättömänä, että myös viranomaistoimet, valvontavelvollisuus ja kaikki toimet lakien noudattamiseksi ja toimet ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi tutkitaan perusteellisesti ja mahdollisista laiminlyönneistä määrätään niille kuuluvat seuraamukset. Tutkintapyynnössä muistutetaan mieleen Ely-keskuksen ristiriitaiset toimet kipsisakka-altaan valvonnan osalta. Vuoden 2010 kipsisakka-altaan vuodon jälkeen laadittiin neljän kohdan toimenpideohjelma, uusien vahinkojen estämiseksei. Yksi vaadittava toimenpide, jonka Ely-keskus tuolloin allekirjoitti, oli vaatimus, ettei allasta pidettäisi jätevesien varastointialtaana. Kuitenkin Ely-keskus antoi kaksi vuotta myöhemmin luvan kipsisakka-altaan korotukseen ja uusi tila otettiin välittömästi jätevesien varastointiin. -Happamien liuosten pumppaaminen korotettuun altaaseen, oli keskeinen syy allasrakenteiden pettämiseen ja nähdäksemme tästä ratkaisusta myös Ely-keskus kantaa vastuun, toteaa sotkamolainen Antti Lankinen, joka on tutkintapyynnön ensimmäinen allekirjoittaja. Tutkintapyynnössä käydään läpi myös kaivoksen ympäristöluvat ylittävät päästöt, jotka ovat pilanneet kaivoksen lähijärviä dramaattisesti. -Luparajojen ylityksissä Ely-keskus asettui puolustamaan kaivosyhtiötä ja näin mm Kivijärven ja Kalliojärven annettiin saastua kaivoksen päästöillä. Kansalaisryhmä on tehnyt viime perjantaina tutkintapyynnön Oikeuskanslerille poliisin toiminnasta uraanikysymyksen sivuuttamisessa. http://stoptalvivaara.org/fi/kantelu%2Boikekanslerille%2Buraani.html Nyt myös Ely-keskuksen rooli uraanin sivuuttamisessa vaaditaan tutkittavaksi. - Jos uraanin kulkeutuminen kasoissa kiertävän nesteen kautta metallitehtaaseen ja edelleen jätesakan mukana kipsisakka-altaisiin olisi tullut viranomaisten tietoon välittömästi kasaliuotuksen alettua, olisi voitu ryhtyä välittömästi tarvittaviin toimiin allasturvallisuuden parantamiseksi. Tutkintapyynnössä kysytään missä vaiheessa Ely-keskus sai tiedon merkittävien uraanimäärien liikkeistä prosessissa ja perustuiko Ely-keskuksen toimimattomuus tiedonpuutteeseen vai mahdollisesti harkittuun puuttumattomuuteen. Tutkintapyynnön liitteenä on myös biokemisti Jari Natusen tekemä listaus Ely-keskuksen laiminlyönneistä kaivoksen toiminnan valvonnassa. http://stoptalvivaara.org/fi/Jari%2BNatusen%2Bely-kirjelma.html Tutkintapyyntö/kantelu Oikeuskanslerille Kainuun Ely-keskuksesta: http://stoptalvivaara.org/fi/tutkintapyynt%C3%B6%2Belyst%C3%A4.html Tutkintapyyntö uraanin salaamisesta törkeänä petoksena Keskusrikospoliisille/Iisalmen poliisi http://stoptalvivaara.org/fi/tutkintapyynto-uraani.html Tutkintapyyntö Oikeuskanslerille uraanin salaamisrikosten sivuuttamisesta aiemmassa rikostutkinnassa http://stoptalvivaara.org/fi/kantelu%2Boikekanslerille%2Buraani.html

Stop Talvivaara -liike

Tiedote: Valehtelustako ratkaisu purkuputken kalastushaittoihin?

2015-01-21 13:52:49

HYVÄT

Vesistöjen Puolesta - Stop Talvivaara- adressin allekirjoittajat

ja kaikki ne jotka allekirjoittivat yhteismuistutuksemme purkuputkihankkeesta!

Vierailumme Aluehallintovirastossa onnistui hyvin,  mutta mediaa ei juurikaan paikalla näkynyt.
     Tilannetta ei  kansalaisliikkeiden kannalta auttanut se, että paikalla
piipahtanut Helsingin Sanomat "uutisoi" asian jättäen mainitsematta sekä
tapahtuman järjestäneen tahon että suurimman muistutuksen  perusviestin:
Vesistöjen puolesta - Stop Talvivaara.

Jostakin syystä maamme suurin ympäristökansanliike, jonka toimintaan on sitoutunut yli
50000 ihmistä,  ei ole kahteen vuoteen juurikaan Hesarin uutiskynnystä ylittänyt.

Uutisvoiton tilanteessa korjasi MTV , jonka uutinen konkurssipesän
kalastajille tarjoamasta keinosta selvitä Nuasjärven kalojen
maineenmenetyksessä  hätkähdytti kansalaisia.

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/724866/MTV+Talvivaaran+konkurssipesa+ehdottaa+kalan+alkuperan+salaamista

Stop Talvivaara- kansanliike on samaa mieltä kuin kalastaja Raimo Tervonen.
Jos yhtiö pitää hakemuksessaan valehtelua suositeltavana ja
käyttökelpoisena tapana välttää tappioita,  ollaan menty kauas
yhteiskuntamoraalin tuolle puolen.   Joutuu kysymään, onko Talvivaaraan ja
sen ympärille pesiytynyt toimintakulttuuri,  jossa valehtelu ja pettäminen
on arkipäivän hyväksytty keino.

Kuvasin vierailumme Aluehallintovirastossa.  Aineistosta tehty
lyhytelokuva "Muistuttajat"  on katsottavissa oheisen linkin kautta.


https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=6V-OCQjG4EM


Toivomme, että se katsotaan myös Aluehallintovirastossa.   Stop Talvivaara
täydentää omaa muistutustaan tällä videodokumentilla.

Toivon oheisen tiedotteemme leviävän laajasti kauttanne sosiaalisessa mediassa.
Kanslaisten omat mediaverkostot ovat ainoa kanavamme silloin, kun valtamediassa on vaikea saada näkökulmaamme julki.


terveisin

Hannu Hyvönen
dokumentaristi
Kihmulankatu 41
71430 Iisalmi
p.  0442003654Tiedote 21.1.2015 / Kansanliike vesistöjen puolesta -Stop Talvivaara

Muistuttajat tyrmäsivät Talvivaaran purkuputken
Kelvotonta hakemusta ei tule ottaa edes käsittelyyn


Kolmisenkymmentä kansalaista täytti Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston
aulatilat,  kun Talvivaaran purkuputkihakemuksen muistutusaika umpeentui
maanantaina 19.1.2015.   Viraston johtoa ei muistuttajien luokse
ilmaantunut.  Poliisiauto vartioi kadulla virastorauhaa.


Suurinta tyrmistystä muistuttajien joukossa herätti purkuputkihakemuksessa
esitelty idea, jolla Nuasjärven kalan huonontuva maine voitaisiin välttää.
 Kalaa kehotetaan jatkossa myymään Oulujärven vesireitin kalana. (s. 105).
-Kalan alkuperän salaaminen on kuitenkin yksinkertaisesti petos.  Jos
konkurssipesä kehotttaa rikolliseen toimintaan, voiko hakemusta pitää
muutenkaan mitenkään uskottavana?   Me ehdotamme, ettei Aluehallintovirasto
ota kelvotonta hakemusta edes käsittelyyn,  sanoi kalastaja Raimo
Tervonen. Tervonen on joutunut lopettamaan Laakajärvestä kalastaminen ja
pelkää ajaako kaivos hänet pois myös Oulujärveltä.

Puhdistamo purkuputkea parempi vaihtoehto

Mika ja Lasse Flöjt luovuttivat yli 80 henkilön allekirjoittaman
muistutuskirjelman.   Allekirjoitukset koottiin Oulujokivarren kunnissa
järjesttetyn Puhtaitten vesien puolesta kiertueen aikana.   Kanta on
selkeä.
-Ei purkuputkea Oulujoen vesistöön Nuakseen.  Kaivoksen on joka
tapauksessa toteutettava vedenpuhdistus alueellaan, ennenkuin toimintaa
voi jatkaa. Ongelmien levittäminen laajemmalle ei ole ratkaisu,  sanoi
tutkija ja vesistöjen puolustaja Mika Flöjt muistusta jättäessään.

Biokemisti Jari Natusen laatimassaa ja Adressit.com sivulla julkaistussa
yhteismuistutuksessa oli yli 300 allekirjoittajaa.  Jari Natunen on
seurannut kaivoksen vesistöongelmia ja konsultoinut paikallisia asukkaita.
Natunen ihmettelee myös miksi hakemus on otettu käsittelyyn ja  miksi
aluehallintoviranomainen edes julkaisee tämän hakemuksen vaikka siinä
uhkaillaan laittomasti ympäristön asukkaita suurvuodolla.
-Yhtiön on toimittava lakeja noudattaen niin, ettei vuotoa tapahdu ja
purkuputken sijasta alueelle hankittavat puhdistamolaitteistot ovat myös
kustannuksiltaan putkea parempi vaihtoehto.  Miksi tätä vaihtoehtoa ei
tarkastella ollenkaan?

Vuori-insinööri Mauno Vilminko muistuttaa, ettei Talvivaaran
nikkeliesiintymää voi pitää kannattavana malmiona.     -Yhtiö on saanut
louhimastaan malmin nikkelistä vain 40 prosenttia ja saannon arvo tonnia
kohden on pudonnut  neljään euroon.  Louhinta- ja käsittelykustannukset
ovat kuitenkin tonnia kohden n 15 euroa.  Olen tiennyt alusta alkaen, että
tämä kaivos voi toimia vain niinkauan kun siihen syötetään ulkopuolelta
rahoitusta.

Kaikki menettävät, kun järviä tuhotaan

Vesistöjen puolesta - Stop Talvivaara kansalaismuistutus keräsi yli tuhat
allekirjoittajaa.  Kirjelmää loli luovuttamassa dokumentaristi Hannu
Hyvönen  -Lähdemme siitä tässä muistutuksessa, että haitankärsijöitä eivät
ole vain rantakiinteistöjen omistajat.  Kun järviä ja jokia tuhotaan,
menettäjinä ovat kaikki suomalaiset ja erityisesti vaikutusalueen
seutukunnat.   Kansanliike vaatii kaivoksen hallittua alasajoa ja
jätevesien puhdistamista kaivosalueella.  -Purkuputkia pidentämällä eivät
ongemat ratkea.  Tämä on hölmöläisten peiton jatkamista.


Kirjailijan vetoomus vaietun joen puolesta

Oulujoen reitti ry:n puheenjphtaja,  kirjailija  Pekka Jurvelin on
soutanut Oulujoen reitin vesistöt läpi ja kirjoittanut siitä kirjan
Vaiettu joki.    -Kun hienot kosket valtastettiin joki hiljeni ihan
konkreettisesti ja ihmisille menetys oli suuri.  Monet käänsivät selkänsä
joelle ja koettivat unohtaa.   Kirjoitin kirjan avatakseni uudestaan tätä
katkennutta suhdetta jokireittiin.
-Toivon, että Talvivaara saa ihmiset puolustamaan vesistöään,  eikä nyt
käännetä selkäämme joelle.Lisätietoja:

Lyhytelokuva Muistuttajat (10 min) liitettäväksi Vesistöjen puolesta
- Stop Talvivaara  yhteismuistutukseen
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=6V-OCQjG4EM

Yhteismuistutuksen voi allekirjoittaa edelleen sivulla:
http://stoptalvivaara.org/fi/yhteismuistutus.html#etusi
-allekirjoituksia yli 1200 (21.1.)

Myös Jari Natusen asiantuntijamuistutus kerää edelleen allekirjoittajia:
http://www.adressit.com/ei_talvivaaran_purkuputkelle_-_nuasen_ja_oulujoen_reitin_puolesta

Oulujoen Reitti ry
www.oulujoenreitti.fi

www.stoptalvivaara.org
p. 0442003654
Stop Talvivaara -liike

Voimat koolle Ouluun - nyt muistuttamaan!

2015-01-16 21:34:39

Vesistöjen puolesta -  Stop Talvivaara  kansalaismuistutuksen on allekirjoittanut ensimmäisen vuorokauden aikana yli 600 ihmistä.   Kiitokset kaikille ja hienoa!   jatketaan kamppailua.  Nyt on viimeisen väännön paikka ja kaikki voivat tehdä jotakin.

HH

 

-------------------------- Alkuperäinen viesti --------------------------- Aihe: PURKUPUTKI asiaa Lähettäjä: "Raili Eskelinen" <eskelinen.raili@pp.inet.fi> Päiväys: pe 16.1.2015 21:24 Vastaanottaja: "TALVIVAARA" <Mediadesk@stoptalvivaara.org> -------------------------------------------------------------------------- Nyt lähdetään yhdessä Ouluun Aluehallintovirastoon linja-autolla Talvivaaran purkuputkimuistutuksiamme viemään! Lähtö Kajaanin linja-autoasemalta ma 19.1.2015 klo 11.30 Lähde mukaan viemään omat terveisesi Aviin! Tervetuloa ja kyyti on sitten ilmainen! Ilmoittaudu viimeistään 18.1 aamuun Leo Schroderus puh 0500 282822 LÄHETÄ VIESTIÄ EDELLEEN! ===================================================================

 

Hienoa!    Toivottavasti paikalle (Oulun Avi Linnantie 3 klo 15 ) tulee paljon väkeä. Muistutetaan virkamiehiä heidän vastuustaan yhteisten ympäristömme arvojen vaalijoina.

Ja hyviä väliaikatietoja sivun www.stoptalvivaara.org yhteismuistutuksestamme.  Allekirjoittajia tuli ensimmäisen vuorokauden aikana yli 600.  Näyttää siltä, että voimme yli tuhannen ihmisen selkänojan turvin antaa maanantaina muistutuksemme Aluehallintoviraston Sami Koivulalle. Lue, allekirjoita ja levitä viestiä http://stoptalvivaara.org/fi/yhteismuistutus.html#yhteismuistutukseen

 

Suosittelemme myös allekirjoittamaan biokemisti Jari Natusen tekemän asiantuntijamuistutuksen osoitteessa:

http://www.adressit.com/ei_talvivaaran_purkuputkelle_-_nuasen_ja_oulujoen_reitin_puolesta

 

Jari on ollut korvaamaton tutkija-apu kansalaisten kaivosryhmille ja liikkeille läpi maan. Kiitokset siitä työstä!

 

Puhtaitten vesien puolesta Oulujoen reitin toimintaryhmä on Mika Flöjtin vetämänä tuottanut erittäin ansiokkaan ja ohittamattoman muistutuksensa.  Oulunjoen reitin varren ihmisiä jotka haluavat osallistua kirjelmään pyydetään ottamaan yhteyttä osoitteeseen: mika.flojt@gmail.com

 

Nyt on se hetki kun kaikkien panosta tarvitaan. Jokainen voi tehdä jotakin.

1. Tule mukaan luovuttamaan muistutuksia

2. Levitä tietoa yhteismuistutuksista ja kutsu kaverisi mukaan.

3. Osallistu kansalaiskeskusteluun kaikilla keksimilläsi keinoilla ja kaikilla hyvillä kanavilla. Ota kantaa. Vaikuta. Nyt on sen aika.

4. Tue riippumattoman kansalaistoiminnan rahoitusta: www.stoptalvivaara.org/tuki

5. Käy tervehtimässä lähinnä kotiasi olevaa järveä ja katso onko järvesi yläpuolisessa vesistössä vireillä kaivoshankkeita.

http://yle.fi/uutiset/tuoko_ryntays_kaivoksen_naapuriisi_katso_kartalta/6476988

Kysy järven mielipidettä tai muistutusta hankkeisiin.

 

-------------------------- Alkuperäinen viesti --------------------------- Aihe: PURKUPUTKI asiaa Lähettäjä: "Raili Eskelinen" <eskelinen.raili@pp.inet.fi> Päiväys: pe 16.1.2015 21:24 Vastaanottaja: "TALVIVAARA" <Mediadesk@stoptalvivaara.org> -------------------------------------------------------------------------- Nyt lähdetään yhdessä Ouluun Aluehallintovirastolle Linnankatu 3,  linja-autolla Talvivaaran purkuputki muistutuksia viemään! Lähtö Kajaanin linja-autoasemalta ma 19.1.2015 klo 11.30 Lähde mukaan viemään omat terveisesi Aviin! Tervetuloa ja kyyti on sitten ilmainen! Ilmoittaudu viimeistään 18.1 aamuun Leo Schroderus puh 0500 282822 LÄHETÄ VIESTIÄ EDELLEEN!


Stop Talvivaara -liike

OTA KANTAA - ALLEKIRJOITA YHTEISMUISTUTUS !

2015-01-15 13:14:19

Hei kaikki!

Pyydämme nyt joukkovoimaa avuksi!   Talvivaaran kaivoksen epätoivoista taivalta koetetaan jatkaa purkuputkella Nuasjärveen.   Oikea ratkaisu ei ole saateiden levittäminen yhä  laajemmalle,  vaan tämän mustaliuskemalmiokokeilun keskeyttäminen.   

Lue ja allekirjoita yhteismuistutuksemmesivulla:  http://stoptalvivaara.org/fi/yhteismuistutus.html#yhteismuistutukseen

Tavoitteenamme on saada määräpäivään 19.1. klo 16 mennessä  yli sata muistuttajaa,  mutta mitä enemmän sen parempi.   Jatkamme allekirjoitusten keräämistä myös päivämäärän jälkeen ja luovutamme täydennetyn listan Aville ennen päätöksen tekoa.

Me kaikki olemme asianosaisia.  Puhtaat vesistöt ovat kansallisaartemme ja jokaisen järven tuho on kaikkien meidän yhteinen tappio.

 

Tervehtien

Stop Talvivaara -  kansanliike vesistöjen puolesta

 

 

 

Tiedote 15.1.2015


Kansalaisliikkeeltä  yhteismuistutus
Talvivaaran kaivokselle ei jatkoaikaa purkuputkella


Stop Talvivaara julkaisi yhteismuistutuksen, jossa otetaan kantaa
Nuasjärvelle suunniteltuun purkuputkihankkeeseen ja kaivoksen
jatkomahdollisuuksiin.

Kirjelmässä katsotaan, ettei purkuputkihanketta voida hyväksyä.
Kaivoskokeilun lopputulos on se, ettei  tätä mustaliuskeen rikkipitoista malmiota voida hyödyntää nykyisillä menetelmillä ilman merkittävää vesistöjen ja pohjavesien pilaantumista.  Ja koska vesistöjen pilaaminen on yksiselitteisesti vastoin lakejamme ja EU:n vesipuitedirektiiviä,  ei kaivoksen toimintaa tule jatkaa. 

Purkuputken sijasta kirjelmässä vaaditaan kaivoksen toiminnan hallittua alasajoa ja investointeja jätevesien puhdistamiseen ja ympäristövanhinkojen korjaamiseen.

Muistutuksen kirjoittajat katsovat, että  on palattava lailliseen tilanteeseen ja tehtävä lopultakin päätös  kaivoksen hallitusta alasajosta.

-Jos olemme kävelleet 30 kilometriä väärään suuntaan, se ei ole peruste  jatkaa matkaa vielä lisää.  Yhteiskunnan tappiot ja vahingot eivät vähene sillä että niitä tehdään lisää.

Stop Talvivaara katsoo, että kaikki suomalaiset ovat asianosaisia kun vesistöjämme pilataan.

-Vesistöt ovat kansallisaartemme ja me kaikki olemme menettäjiä jokaisen saastuneen järven ja joen osalta.


Yhteismuistio  ja lisäaineistoja muistutuksille on julkaistu kansalaisten allekirjoitettavaksi  Stop Talvivaaran kotisivulla


http://stoptalvivaara.org/fi/yhteismuistutus.html#yhteismuistutukseen

Lisätietoja purkuputkihankkeesta:


www.stoptalvivaara.org
p. 0442003654

http://sotkamonluonto.blogspot.fi/2015/01/muistutus-talvivaara-sotkamon-oyn.html


Stop Talvivaara -liike

Stop Talvivaara - kampanjakirje 17.11.2014

2014-11-17 18:23:40
Hei kaikki ja kiitokset ponnisteluista. Saimme adressin
allekirjoittajamäärän reilusti yli 50000 juuri kun Alexander Stubb
ministereineen vieraili Talvivaarassa. Sekä median kiinnostus, että
allekirjoittajien suuri määrä johtivat siihen, että ministerien bussi ei
ajanut ohitsemme vaan he pysähtyivät ottamaan adressin vastaan.

http://www.ampparit.com/haku?q=stop+talvivaara&t=news

Valitettavasti Stubb ei lausunnoista päätellen kuitenkaan ennättänyt
ollenkaan sisäistää viestejämme.

Niinpä olemme lähestyneet häntä tänään uudemman kerran tällä videolla ja
tiedotteella.

Toivomme aktiivista vetoapua aineistojen levittämiseksi sähköpostien ja
sosiaalisen median kautta.

Ja kaikenlainen muukin kannanotto ja osallistuminen on nyt tärkeää ja
suotavaa. Ja älkäämme unohtako tätä adressia! Olisi hyvä että siihen nimiä kertyisi esimerkiksi sopivissa 
tapahtumissa. Päättäjien harha tuhoatuottavan kaivoksen pelastamistarpeesta on murrettava. Juuri nyt tehdään ratkaisuja, osallistuimmepa tai emme. Nyt on aika kertoa päättäjille, että kansan enemmistö haluaa päätöksen tälle murhenäytelmälle. Kaivos on suljettava.
JAKOON:
https://www.youtube.com/watch?v=hbvDqpzJUNY http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote17112014.html

Stop Talvivaara -liike

KORJAUS: 615 allekirjoitusta vielä!

2014-11-12 15:32:24

Äskeisessä tiedotteesa oli  virhe.  Allekirjoituksia ei puutu 1615 kappaletta vaan 615.  Tämä on mahdollista saada täyteen jos toimimme nyt!


Stop Talvivaara -liike

STOP TALVIVAARA LOPPUKIRI - HUOMISEKSI 50000 nimeä

2014-11-12 15:23:03

Hei kaikki ystävät!!!

 

Nyt on adressissa 48383 allekirjoitusta!  Saammeko huomiseksi 50000 täyteen?  Huomenna tulostamme adressit kansioksi ja tarkoitus on luovuttaa ne perjantaina Kajaanissa pääministeri Alexander Stubbille.

Tämä viesti lähetetään sekä aikaisemmille allekirjoittajille että stop talvivaaran info-listalle.

Haastamme teidät kaikki hankkimaan nopeasti 10 uutta allekirjoitusta kukin. 

Olisi todella komeaa laittaa tiedote jossa kerrotaan että 50000 suomalaisen adressi luovutettiin pääministerille!

 

Nyt on tehtävä tiettäväksi, että kansalaisten suuri enemmistö haluaa päätepisteen tälle painajaiselle!

 

terveisin

 

STOP TALVIVAARA - Vesistöjen puolesta

 

http://www.adressit.com/vesistojen_puolesta_-_stop_talvivaara

http://www.youtube.com/watch?v=XId3TVxiMOo&feature=youtu.be


Stop Talvivaara -liike

Kaivos kiinni - kaikki mukaan!

2014-11-09 18:24:22

Hei kaikki!

Stop Talvivaara adressin allekirjoitusten määrä lähenee nyt 50000 allekirjoituksen rajapyykkiä.

Juuri sopivasti pääministeri Aleksander Stubb ministeriryhmänsä kanssa on tulossa perjantaina 14.11.2014 Sotkamoon. 

Koetamme päästä tilaisuuteen luovuttamaan adressimme ja kertomaan kansanliikkeen näkemyksistä.

Toivottavasti siinä vaiheessa 50000 allekirjoittajan raja on ylitetty.

Voit omalta osaltasi avittaa asiaa viestimällä omassa tuttavapiirissä ja verkostoissasi.  Tässä video vauhdittamaan kampanjan kirivaihetta.  

https://www.youtube.com/watch?v=XId3TVxiMOo&feature=youtu.be

Videon lopussa musiikkia tukilevyltä Puhtaiden vesien puolesta.   Painosta on jäljellä ja levyn voi tilata 25 euron hintaan kotiintoimitettuna osoitteesta

tuki@stoptalvivaara.org

Kaivoksen tilanteessa eletään nyt ratkaisun hetkiä.  Kaikkien aktiivisuus on nyt tärkeää.

 

 


Stop Talvivaara -liikeJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

 • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
 • Ota yhteyttä kavereihisi
  1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
  2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
  3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…