Lakkauttakaa Tyrnävän pentutehdas

Ota yhteyttä adressin tekijään

Viimeinen tiedote koskien adressia?

2015-07-26 07:08:08


Hei kaikki allekirjoittajat! Näillä näkymin tämä on viimeinen tiedote tämän adressin pohjalta. 

Mitä tällä kaikella saavutettiin? Ei varmastikaan juuri muuta kuin että entistä useampi tietää nyt tästä pentutehtaasta. Yhdellä asianosaisista säily mahdollisuus rekisteröidä pentueita, eli rotupennut pannaan nyt jatkossa hänen nimiinsä, muuten sekarotuisten kauppa jatkuu entiseen malliin. Kiitos kaikille osallistuneille! 

Kennelliiton kurinpitolautakunnan kokous 2/2015.

Päätös Pirita Piiparin osalta:

Kurinpitolautakunnan käsityksen mukaan on riidatonta, että Pirita Piipari toimii Pisata Oy:ssä tai äitinsä Marja Haataja-Piiparin koirankasvatusta harjoittavassa kennelissä eläinsuojelutarkastusraporttien mukaan koirien hoitajana. Hän on omassa vastineessaan todennut, ettei kasvata koiria. Hänen nimisään pentueita ei ole ilmoituksentekoaikana rekisteröity, vaikka kaikilla hänen omistukseensa merkityillä koirilla on Kennelliiton rekisterien perusteella teetetty pentuja.
Pentuja rekisteröitäessä Kennelliitto vastaa siitä, että emät ovat joko kasvattajan omistuksessa tai että asianmukaiset jalostusoikeuden luovutukset on tehty. Tältä osin ei ole väitettykään tapahtuneen sääntörikkomuksia. Ei ole myöskään esitetty mitään selvitystä tai varsinaista väitettä siitä, että Piria Piipari osallistuisi pentujen myyntiin ja/tai markkinointiin.
Perusteita kurinpidolliselle seuraaukselle Pirita Piiparin osalta ei ole. Hallituksen Pirita Piiparille asettamat väliaikaiset kiellot päättyvät.
---
Päätös Isa Haatajan osalta.

Kurinpitolautakunta toteaa asiassa esitetyn selvitystä siitä, että samojen yritystunnusten sekä yhteisten yhteystietojen alla harjoitetaan sekä Marja Haataja-Piiparin myöntämää rekisteröimättömien pentueiden sekä Isa Haatajan kennel Agapioksen nimissä tapahtuvaa kasvatusta. Toimintaan kohdistettujen eläinsuojelutarkastusten ajalta vuosina 2009-2013 kennel Agapios on Kennelliiton tietojärjestelmien mukaan rekisteröinyt erilaisia villakoiria 75 koiraa, mikä kuvaa toiminnan laajuutta. Kennelliiton yksi keskeinen kasvatukseen liittyvä periaate on koirien puhdasrotuisuudesta ja oikeista polveutumistiedoista huolehtiminen ja kasvattaminen Kenneliiton hyväksymän kennelnimen suojissa osoittaa kasvattajan haluavan hyödyntää kennelnimi-brändiä. Ottaen huomioon eri vuosina tehdyissä eläinsuojelutarkastuksisa ilmi tullut koirien suuri määrä, huoli riittämättömästä valvonnasta tiinehtimisten suhteen ja Isa Haatajan vastineessaan esittämä väittämä toiminnasta eläinsuojelulakien ja Kennelliiton rekisteröintisäännösten mukaisesti, on ollut perusteltua velvoittaa Isa Haataja teettämään polveutumistutkimukset kolmesta eri pentueesta. Polveutumistutkimuksilla Haatajalla olisi mahdollisuus osoittaa koirien puhdasrotuisuus ja toimintansa asianmukaisuus.
Eräs Kennelliiton kantavista periaatteista on vaalia koirien kasvatuksessa puhdasrotuisuutta. Laiminlyödessään polveutusmistutkimusten teettämisen Isa Haataja on toiminut vastoin Kennelliiton perusperiaatteita. rikkonut koirarekisteriohjeen (ohje 2014) 4.2 kohtaa, Koiranomistajan ja -haltijan perusäännön 1,7,8,11 ja 12 kohtia sekä Kennelliiton sääntöjen 34 pykälää. Kurinpitolautakunta pitää toimintaa kokonaisuutena arvioiden perusteltuna antaa Haatajalle varoituksen ja määrätä hallituksen kokouksessaan asettamat väliaikaiset kiellot jatkumaan 30.6.2018 asti.

 

   
 
 
 Upload 

 

 

 

 

 

 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  Elisa Kissa-Öberg

Pyydän allekirjoituksia toiseenkin adressiin.

2015-07-12 07:22:01

Elisa Kissa-Öberg

VIRANOMAISET JA MEDIA PENTUTEHTAAN PUOLELLA

2015-07-05 08:50:46

Rantalakeus 5.6.2015: "Tyrnäväläinen Marja Haataja-Piipari huokaisee kyllästyneen oloisena, kun kuulee Suomen Kennelliiton kurinpitolautakunnan keväisen kokouksen päätöksistä. Asialistalla oli jälleen kerran sekä hänen itsensä että hänen tyttäriensä Isa Haatajan ja Pirita Piiparin koiranjalostus ja -kasvatusasiat."


"Haataja-Piiparille määrättiin kielto osallistua näyttelyihin tai kokeisiin ja kiellon rekisteröidä kasvattamiaan pentuja Kennelliiton pitämään rekisteriin.Haataja-Piipari käyttää tuotemerkkinään nimeä Pikku-Piskin kennel ja yrityksen nimi on Pisata Oy. Isa Haatajalla on rekisteröity kennelnimi Agapios."


Rantalakeuden juttu "Taas Kennelliiton hampaissa" jatkuu valvontaeläinlääkäri Paula Hietasen haastattelulla. Hänen mukaansa Pisata Oy:lle on viimeksi tehty eläinsuojelutarkastus maaliskuussa 2015. Pöytäkirjojen mukaan huomautettavaa ei ollut. - "En muista että aiemmillakaan tarkastuskäynneillä olisi ollut huomautettavaa", valvontaeläinlääkäri Paula Hietanen jatkaa.


Ote tarkastuspöytäkirjasta vuodelta 2010: "Sisällä rakennuksessa on yksi huone, jossa on synnyttänyt narttu pentuineen. Tässä huoneessa on erittäin voimakas ammoniakin haju, joka tekee hengittämisen vaikeaksi ja epämiellyttäväksi. Huone on myös sotkuinen, vaikka otettaisiin huomioon tarkastuksen aikainen ajankohtakin."


Myönnettäköön, että Hietanen ei tuota tarkastusta tehnyt, mutta vaikea on uskoa, että hän ei olisi kuullut Pikku-Piskin/Pisatan/Agapioksen ongelmista, kun niistä tietävää koiraväki ympäri Suomea. Tämä adressi keräsi lyhyessä ajassa 3733 allekirjoitusta. Sen jälkeen adressi luovutettiin Kennelliitolle ja jalostuslautakuntaa pyydettiin ottamaan kantaa kennel Agapiokseen. - Tästä on nyt 20 kuukautta ja Kennelliitto ei ole vieläkään ehtinyt tehdä ratkaisua kaikkien osapuolten suhteen. Siellä on sentään ollut yritystä, mitä ei voi sanoa ns. virkaeläinlääkäreistä.


Kenneliiton kurinpitolautakunta kertoo yrittäneensä tehdä kennelneuvojakäyntiä Isa Haatajan luona, muta tämä ei ollut suostunut sopimaan käyntiä. "En päästänyt, koska olin silloin viiden lapsen kanssa Kärsämäessä paistamassa makkkaraa", Haataja puuskahtaa Rantalakeuden haastattelussa. - "En ole vuosiin ollut koirankasvattaja, ja edelleen nousee esiin yli 10 vuotta vanhoja asioita". 

Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä kyllä löytyy pikaisella vilkaisulla viime vuodeltakin useampi pentue kennel Agapioksen nimellä. Lisäksi samassa puhelinnumerossa kuin Pisata Oy myydään edelleen myös puhdasrotuisia kääpiövillakoiran pentuja. Kuka ne sitten lie kasvattanut? Tarkastuspöytäkirjan 2010 mukaanhan koirien hoidosta vastaa Marja Haataja-Piipari sekä Pirita Piipari. Pisata Oy: toimitusjohtajana toimi ainakin tuolloin Isa Piipari, joka oli jäänyt äitiysvapaalle. 

Ei ainoastaan Rantalakeus ole tehnyt kritiikitöntä juttua pentutehtaasta; vuonna 2013. Myös Kalevan juttu "Kasvattina 57 koiraa" (29.9.2013) on vähintäänkin erikoinen, kun ottaa huomioon että jutun juuri on adressissa Lakkauttakaa Tyrnävän pentutehdas. Juttuun on sentään haastateltu eläinsuojeluhdistyksen edustajaa. Tämä kertoi yhdistyksen saaneen monia yhteydenottoja koskien sairaita pentuja. Mutta kyseinen henkilö ei itse ollut päässyt näkemään kenneliä.


”Jokainen koira tottelee nimeään ja on yksilö. Koirat ovat onnellisia meillä”, sanoo Haataja-Piipari.


"Yksi chihuahua kävelee selkä köyryssä, ja omistajan mukaan sille on kiiman yhteydessä tullut jokin kiputila emättimeen. Koiraa ei saada kiinni, jotta sitä voisiin tarkastella lähemmin."
"Koirat tarkkaa lukumäärää mahdoton arvioida eikä omistaja Marja Haataja-Piipari itsekään tiedä, noin sata (100)." Otteita tarkastuspöytäkirjasta vuodelta 2010.


Eräs oululainen eläinsuojelija kommentoi Rantalakeuden juttua näin:
"Kennelissä on ollut ainakin 1980-luvulta lähtien ongelmia . Oulun virkaeläinlääkärit vain ovat laiminlyöneet tehtävänsä ja siksi pentutehdas saa jatkaa."
"Eläinlääkärit tienaavat rokotuksilla ja sirutuksilla. Eivät he halua katkaista välejä tähän rahasampoon. - Ja kun yksi eläinlääkäri aikoinaan tyrinyt, niin toiset sitten suojelevat häntä ja vähättelevät ongelmia....ei ole ainut tapaus....".

 


Elisa Kissa-Öberg

Kennelliitto käsitellyt Pikku-Piskin asian, Agapios siirtyi seuraavaan kokoukseen

2015-04-30 09:41:39

Kennelliiton kurinpitolautakunnan kokouksessa 1/2015 käsiteltiin Marja Haataja-Piiparin toimintaa, mutta Pirita Piiparin ja Isa Haatajan (kennel Agapios) osalta käsittely siirtyi seuraavaan kokoukseen (kesäkuu 2015).

Kokouspöytäkirjasta selviää, että Pirita Piipari on merkitty kennelnimen (?) 13 koiran omistajaksi, mutta hän on sanonut, että ei kasvata koiria. Silti kaikilla hänen omistamillaan koirilla on teetetty pentuja.

Isa Haatajan (kennel Agapios) luo on yritetty tehdä kennelneuvojakäynti, mutta hän ei ole suostunut sopimaan käyntiä kennelneuvojan kanssa.

2.10.2014 sekä Pirita Piiparille että Isa Haatajalle on asetettu kielto osallistua koiranäyttelyihin näytteilleasettajana ja esittäjänä ja kokeisiin koiran omistajana tai ohjaajana, kielto rekisteröidä kasvattamiaan pentuja Kennelliiton pitämään rekisteriin sekä kielto toimia tuomarina tai Kennelliiton hyväksymässä muussa tehtävässä, kunnes kurinpitolautakunta on asian lopullisesta ratkaissut.

Lainaus kokouspöytäkirjasta 1/2015: 

"Kennelliiton kurinpitolautakunta on antanut Marja Haataja-Piiparille Kennelliiton toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta eli sekarotuisten koirien kasvattamisesta seuraamuksia jo vuonna 1996 ja vuonna 2005. Kurinpitolautakunnan mukaan Haataja-Piipari ei halua toiminnassaan noudattaa Kennelliiton toimintaperiaatteita, vaan niiden ja Kennelliiton sääntöjen laiminlyöminen on ollut pitkäaikaista, laajamittaista ja toistuvaa.

Haataja-Piipari ei ole Kennelliiton jäsen, joten häneen ei voida kohdistaa jäsenille tarkoitettuja seuraamuksia. Toiminnallaan Haataja-Piipari on rikkonut Koiraomistajan ja -haltijan perussäännön 1,7 ja 8 kohtia, joten häneen voidaan soveltaa Kennelliiton sääntöjen 34 pykälää.

Kurinpitolautakunta pitää perusteltuna määrätä Haataja-Piiparille kiellon kokonaan osallistua näyttelyihin näytteilleasettajana tai esittäjänä, kokeisiin koiran omistajana tai ohjaajana ja kiellon rekisteröidä kasvattamiaan pentuje Kennelliiton pitämään rekisteriin."

 

 

 


Elisa Kissa-Öberg

Tyrnävän pentutehdas televisiossa v. 2006

2015-02-06 09:05:36

Tällainen ohjelma tuli vastaan. Ohjelmassa kerrotaan siis myös Tyrnävän pentutehtaasta: "Koiria on kahdessa talossa, mutta läänin eläintarkastaja tarkasti vain toisen".

http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/valkealan_111_koiraa_ja_muut_pentutehtailun_uhrit_99068.html#media=99099

 

 


Elisa Kissa-Öberg

Kennelliiton hallitus käsitellyt Tyrnävän pentutehtaan asiaa

2014-10-26 08:03:18

Kennelliiton hallituksen kokouksessa 02.10.2014 on viimein käsitelty

Pikku-Piskin ja Agapioksen asiaa.

Marja Haataja-Piiparin, Isa Haatajan ja Pirita Piiparin asiat on päätetty ilmoittaa kurinpitolautakunnalle.

Hallitus päätti, että mainituille henkilöille asetetaan kielto osallistua näyttelyihin näytteilleasettajana tai esittäjänä ja kokeisiin koiran omistajana tai ohjaajana, kielto rekisteröidä kasvattamiaan pentuja Kennelliiton pitäjään rekisteriin sekä kielto toimia tuomarina tai Kennelliiton hyväksymässä muussa tehtävässä, kunnes kurinpitolautakunta on asian lopullisesti ratkaissut.

Hallitus päätti, että Marja Haataja-Piiparin kennelnimi Pikku Piskin poistetaan käytöstä.

Kasvattajatoimikunta on aiemmin päättänyt velvoittaa kolmen Agapios-pentueen polveutumisen varmistamisen (pentueet vuosilta 2013 ja 2014).

Kurinpitolautakunnan käsiteltyä asian asianosaisille lähetetään pöytäkirjanote, josta käy ilmi kurinpitolautakunnan päätös. 


Elisa Kissa-Öberg

Kennelliitto viivyttelee

2014-06-06 05:28:35

Kysyin Kennelliitosta miten asia etenee ja sain tämän vastauksen:

"En voi luvata, mutta luulisin sinun saavan pöytäkirjan otteen viimeistään lokakuussa. Olen pahoillani, että asia kestää, mutta se pitää käsitellä Kennelliiton sääntöjen määrittelemällä tavalla."

Ystävällisin terveisin

Med vänlig hälsning

With kind regards

Eva Bensky

Kasvattajatoimikunnan esittelijä ja sihteeri

Uppfödarkommitténs föredragande och sekreterare

Secretary of the Breeder Committee

---

Kennelliitto on rekisteröinyt useampia Agapioksen pentueita kuluneena vuonna.

Täältä voi katsoa rekisteröintejä:

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmEtusivu.aspx?FCI=0


 

 


Elisa Kissa-Öberg

Väliaikatietoja

2014-04-20 17:04:25

Kennelliiton on määrä käsitellä Agapioksen asiaa jalostuslautakunnan kokouksessa keväällä.

Keltaisessa Pörssissä oli tällainen ilmoitus:

 

06.04.2014

 

800 EUR


Myyn KÄÄPIÖVILLAKOIRAN PENTUJA

Luovutusiässä ihania kääpiövillakoiran harmaita pentuja, tyttöjä ja poikia. Terveistä suomalaisista vanhemmista. Rekisteröityjä, ell tarkastamia, molemmat vanhemmat ja isovanhemmat nähtävissä. Tuonti mahdollista.

ILMOITTAJA

Puh. 040-8389136
Pohjois-Pohjanmaa

 

Paperisessa PUHELINLUETTELOSSA Oulun hakemiston kohdalla s. 36

 

Kennel Pikku Piskin Tyrnävä

Isosuontie 23    040 838 9136

 

Keltaisten sivujen LEMMIKKIELÄIMIÄ-kohdassa Tyrnävän kohdalla s.85

 

Pikku Piskin Kennel

Isosuontie 23    91800 Tyrnävä   040 838 9136

 

Pentuja ei ole rekisteröity Agapioksen nimellä. Eräs asiasta kiinnostunut kysyi Kennelliitosta, millä kennelnimellä sitten, mutta sieltä ei vastattu.

 

 

 


Elisa Kissa-Öberg

LOPPUTULEMA

2013-10-09 16:32:41

Olen lähettänyt Kennelliiton kasvattajatoimikunnalle tiedoksi adressin ja samalla kantelun Agapioksen toiminnasta. Ottaen huomioon ne vastaukset jotka Kennelliitosta asiaa koskien ovat aikaisemmin tulleet, en ole kovin toiveikas että Kennelliitto tarttuisi asiaan. Tässä otteita:

"Ilmoituksen tekijällä täytyy olla jotain tekemistä asian kanssa, eli täysin ulkopuolisen henkilön ilmoituksia ei pääsääntöisesti käsitellä, koska näillä on harvemmin sellaista näyttöä, että asiaa voitaisiin lähteä tutkimaan."

”Kennelliitto ei voi sille mitään, että yritys myy sekarotuisia koiria, kunhan niitä ei myydä tietyn kennelin koirina. Tilanne on valitettava, mutta elinkeinonharjoittaminen on oikeutena niin perustavanlaatuinen, että siihen ei kukaan muu kuin viranomainen voi puuttua. Kennelliitto ei voi rajoittaa jonkun elinkeinon harjoittamista. Pisata Oy ei myöskään ole käytännössä missään tekemisissä Kennelliiton kanssa.”

Oulun kaupungin vastaavalle eläinlääkärille en lähettänyt adressia. Hän on siitä tietoinen Kalevan jutun takia ja hän kommentoi asiaa lehdessä: ” Tuuri korostaa viranomaisten toiminnan perustuvan eläinsuojelulakiin.

Sosiaalisesta mediasta ja adresseista ei kriteerejä oteta. "Kun siellä on käyty, ei ole huomattu, että jätetään tahallaan koiria näyttämättä. Kaikkialle on päästy".

"Perhekoirien omistajilla on eri mittarit ja kriteerit siitä mikä on hyvää koiranpitoa. Jos eläinsuojeluvaatimuksissa ei ole puutteita, eivät viranomaiset ryhdy toimenpiteisiin. Olemme tehneet mitä viranomainen voi tehdä".

Adressin keskusteluun oli laitettu linkki ilmoitukseen jossa myös Pisatan omistajan nimi mainitaan Agapioksen mainoksissa. Olen linkittänyt sen blogiini: http://lizthecat.blogspot.fi/2013/10/agapios-kennelin-sivuilla.html

Eli lopputulema tällä kertaa on että "no can do". Mutta ajat muuttuvat ja kymmenen vuoden päästä tilanne voi olla jo aivan toinen. Jos törmäät pentutehtaaseen 1) tee ilmoitus valvontaeläinlääkärille tai eläinsuojeluyhdistykselle 2) ilmoita asiasta myös esim. jossain facebook-ryhmässä joka on pentutehtailua tai eläinrääkkäystä vastaan. Näin muut mahd. ilmoituksen tehneet saavat sinuun yhteyden.

Kiitos kaikille adressin allekirjoittaneille ja keskusteluun osallistuneille!

 

 

 

 

 

 

 


Elisa Kissa-Öberg

Oulun kaupungin vastaavan eläinlääkärin vastaus

2013-10-01 03:28:13

Jostain syystä Kalevan jutusta Kasvattina 57 koiraa oli jätetty pois Kennelliiton edustajan haastattelu (joka oli tehty).

Lähetän Kennelliittoon adressin ohella samasta lehtijutusta lainatun kappaleen:

Pisata Oy kasvattaa ja myy sekarotuisia koiria. Tilannetta hämmentää se, että Haataja-Piiparin tyttären rotukoiria kasvattava Agapios-kennel toimii samoissa tiloissa.

Kalevan juttu ei ole kokonaisuudessaan lehden nettisivuilla.Juttu on pitkä, siinä on haastateltu myös eläinsuojeluvalvoja Johanna Heffernania ja allekirjoittanutta .Julkaisen tässä Leena Tuurin haastattelun koska se samalla lienee vastaus adressiin.

VIRANOMAISET TEHNEET VOITAVANSA

Kaleva 29.9. (Anne Helaakoski)

Oulun kaupungin vastaava eläinlääkäri Leena Tuuri kertoo Pisata Oy:n harjoittavan ammatillista eläintenpitoa, joten se on säännöllisen eläinsuojeluvalvonnan piirissä. Tavoitteena on käydä paikalla noin kerran vuodessa (sic!). Ilmoituksia paikan toiminnasta tulee aika ajoin.

"Vaikka ilmoituksia tulee ei jokaisesta tehdä erillistä käyntiä. Paikassa tehtiin eläinsuojelutarkastus 4.9. eikä siinä todettu epäkohtia, joiden takia pitäisi ryhtyä kiireellisiin toimenpiteisiin. Jos suuri yleisö haluaa lopettaa paikan toiminnan, se ei riitä syyksi".

Tuuri korostaa viranomaisten toiminnan perustuvan eläinsuojelulakiin. Sosiaalisesta mediasta ja adresseista ei kriteerejä oteta. "Kun siellä on käyty, ei ole huomattu, että jätetään tahallaan koiria näyttämättä. Kaikkialle on päästy".

Tuuri kertoo ymmärtävänsä, että ihmisten on välillä vaikea ymmärtää viranomaisten toimintaa.Tarhassa voi olla hyvinvoivia koiria, mutta ne eivät saa sellaista kohtelua kuin niiltä ihmisiltä, joilla koira on perheenjäsen.

"Perhekoirien omistajilla on eri mittarit ja kriteerit siitä mikä on hyvää koiranpitoa. Jos eläinsuojeluvaatimuksissa ei ole puutteita, eivät viranomaiset ryhdy toimenpiteisiin. Olemme tehneet mitä viranomainen voi tehdä".

 


Elisa Kissa-ÖbergJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.