Särkiniemi tarvitsee uuden koulun ja päiväkodin!

Särkiniemi tarvitsee uuden koulun ja päiväkodin!

Olemme Särkiniemessä ja Särkilahdessa järkyttyneitä Kuopion kaupungin Talouden tasapainotusohjelman esityksestä (2.5.2024), jossa esitetään uuden Särkiniemen koulun ja päiväkodin suunnittelun lopettamista. Tämä on vastoin tuoretta tarveselvitystä Särkiniemen koulusta.

Kaupungin esitys tarkoittaisi käytännössä koko koulun hiljaista alasajoa huonokuntoisten tilojen vuoksi. Lisäksi esityksessä esitettiin uusien päiväkotien kooksi vähintään 8-sarjaa. Tämä korkea kriteeri tarkoittaisi, että Särkiniemeen ei tulisi uutta tarveselvityksen mukaista päiväkotia, vaikka tilat ovat jo nyt ääriään myöten täynnä. Kriteeriä on siis alennettava. 

Kuten kaupunki tarveselvityksessään (Kasvun ja oppimisen lautakunta 14.11.2023 § 94) esitti perusteellisen ja laajan arvioinnin jälkeen, Särkiniemeen on rakennettava viipymättä uusi alakoulu sisältäen luokat 1-6 ja uusi 6-sarjainen päiväkoti. Uuden koulun ja päiväkodin suunnittelun aloittamisesta on tehty yksimielinen päätös Kasvun ja oppimisen lautakunnassa marraskuussa 2023. Vetoamme teihin, että puolustatte kaupungin lähikouluja ja päiväkoteja ja annatte Särkiniemen koululle ja päiväkodille, ja siten koko yhteisölliselle asuinalueelle tukenne!

Mitä koulun ja päiväkodin lakkauttaminen Särkiniemessä tarkoittaisi?

- Särkiniemen ja Särkilahden lapset eivät mahtuisi lähialueiden muihin kouluihin, kuten Jynkkään tai Haapaniemeen. Tämän kaupunki on jo todennut selvittäessä väestötiloja uuden koulun rakentamisen ajaksi. On siis selvää, että uusi koulu tarvitaan.

- Pienille lapsille ei olisi päiväkotipaikkoja. Jo nyt Särkiniemen päiväkodin täyttöaste on 100 % ja lapset joutuvat odottamaan päiväkotipaikkaa useamman vuoden. Lisää päiväkotipaikkoja tarvitaan.

- Koulumatkat kasvaisivat lähellä keskustaa sijaitsevassa lähiössä jopa yli kolmen kilometrin, mikä tarkoittaisi että lapsille pitäisi järjestää kallis koulukyyditys. Koulureitti esimerkiksi Särkilahdesta Neulamäkeen on todistetusti vaarallinen.

- Kasvihuonepäästöjen määrä ja autoilu perheissä lisääntyisivät. Perheet joutuisivat taloudelliseen ahdinkoon joutuessa investoimaan autoon vaikka asuinalueella pärjäisi muuten julkisilla liikennevälineillä, pyörällä ja kävellen. Myös lasten arkiliikkuminen vähenisi ja ylipaino-ongelmat lisääntyisivät entisestään.

- Yhteisöllinen, elinvoimainen ja keskeisellä sijainnilla oleva asuinalue kuolisi. Aktiiviset yhdistykset lopettaisivat. Alueen kaikki palvelut häviäisivät kauppaa lukuunottamatta. Harrastusmahdollisuudet, sisäliikuntatilat, neuvolatoiminta, seurojen ja yhdistysten toiminta loppuisivat. Alueen perheet ja asukkaat joutuisivat hyvin epätasa-arvoiseen asemaan palvelujen saatavuuden suhteen. Jo nyt lähiöstä on hävitetty esimerkiksi kirjasto, siellä ei ole nuorisotiloja ja asukastupa on katoamassa.

- Alueellinen eriarvoisuus lisääntyisi ja Särkiniemi muuttuisi levottomaksi. Jo nyt särkiniemeläisten sosioekonominen asema on alhaisempi verrattuna moneen muuhun asuinalueeseen. Alueella on paljon myös esimerkiksi opiskelija- ja maahanmuuttajaperheitä, jotka tarvitsevat erityistä tukea. 

- Alueen houkuttelevuus ja asuntojen kunto romahtaisivat lapsiperheiden karttaessa lähiötä. 

- Lakkautus aiheuttaisi lukuisia muita haitallisia vaikutuksia.

Miksi Särkiniemeen tarvitaan uusi alakoulu ja päiväkoti?

Särkiniemen uuden koulun ja päiväkodin tarpeesta on tehty jo kaksi erillistä tarveselvitystä, joissa molemmissa todettiin akuutti ja aito tarve uudelle monitoimirakennukselle sisältäen sekä alakoulun (luokat 1-6) että päiväkodin. Väestöennusteen mukaan asuinalueella säilyy tulevaisuudessakin tarve 1-1,5-sarjaiselle alakoululle. Koska tuoreessa tarveselvityksessä tarkasteltiin laajasti myös muiden lähialueiden tarpeita, on selvää, että asia ei vaadi enää yhtään uutta selvitystä. Nyt vaadimme toimia uuden koulun ja päiväkodin eteen! 

Kaupunki on jo aloittanut uuden koulun suunnittelun. Olisi todella väärin Särkiniemen ja Särkilahden perheitä kohtaan, että vuosikymmeniä odotettu uusi koulu, jonka eteen perheet ovat tehneet valtavasti töitä, nyt torpattaisi ja jopa lakkautettaisi. Särkiniemen sijainti on keskeinen ja sinne voi edelleen kaavoittaa täydennysrakentamista. Perheet ja asukkaat ovat valinneet alueen juuri sen loistavan sijainnin, oman lähikoulun ja yhteisöllisyyden vuoksi. Kuopion kaupungin ei ole varaa tätä menettää. Kaupungin taloudelliset sopeutustoimet on etsittävä jostain muualta.

Uuden Särkiniemen koulun ja päiväkodin puolesta on kerätty myös kansalaisaloite, jonka allekirjoitti 279 kuopiolaista. Aloite löytyy: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/23423

Lähikoulut ovat koko kaupungin ja sen asukkaiden hyvinvoinnin, elon ja ilon ydin. Ei tuhota niitä.

Särkiniemen koulun vanhempainyhdistys ja Särkiniemen-Särkilahden asukasyhdistys Särkiniemen ja -lahden perheiden ja asukkaiden puolesta


Marjut Hentunen Särkiniemen vanhempain yhdistys    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Marjut Hentunen Särkiniemen vanhempain yhdistys näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…