Adressi Tuomelan koulun lakkauttamista vastaan

Adressi Tuomelan koulun lakkauttamista vastaan

Vantaan kaupunki on aikeissa lakkauttaa Hämeenkylässä sijaitsevan jo 100 vuotta täyttäneen Tuomelan koulun porrastetusti vuoteen 2016 mennessä säästösyihin vedoten. Tuomelan koulun pääkoulu on suojeltu kaavassa, jonka mukaan se on rakennustaiteellisesti , historiallisesti ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta merkittävä rakennus.

Tällä hetkellä Tuomelan koulussa on oppilaita n. 180.

Säästösuunnitelmien toteutuessa Tuomelan koulun alueelta osa lapsista kulkisi koulutiensä Askistoon, osa Pähkinärinteeseen ja osa Hämeenkylän yhtenäiskouluun. Tämän myötä myös Pähkinärinteen koulun Hämevaarassa asuvia oppilaita ohjattaisiin Rajatorpan kouluun. Nämä oppilaiden siirrot tulevat vaikuttamaan siis myös muihin Länsi-Vantaan kouluihin.

Länsi-Vantaalle ollaan jo kaavoitettu uusia asuinalueita rakennettavaksi mm.  Hämevaaraan ja Pähkinärinteeseen sekä Askistoon ja Petikkoon. Tämän myötä asukas- ja lapsimäärä tulee kasvamaan. Lapsimäärän lisääntyessä mm. päiväkoti-, kerho-, ja koulupaikkojen tulee vastata tarvetta.

 

Me allekirjoittaneet emme halua kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa maisemassa toimivaa Tuomelan koulua lakkautettavan säästösyistä.