Adressi Ulvilan Joutsijärven ympäristön kivilouhosta vastaan

HUOM! ADRESSI ON SULJETTU JA PALAUTETTU PÄÄTTÄVÄLLE TAHOLLE!

 

Ulvilan Kullaalle (Hissulanmäki, Laviantie 286) on haettu lupaa moreenin ja kalliokiviaineksen murskaamista, louhintaa ja ottoa varten sekä toiminnan aloittamiselle ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Urakoitsija hakee ottamislupaa 10 vuodeksi ja mahdollisesti myöhemmin lisäaikaa. Hakemuksen mukaan ottamisalueen pinta-ala on 15,94 hehtaaria. Maa-aineksen kokonaisottomäärä olisi noin 600 000 m³. Vuodessa murskausta tapahtuisi 100 päivänä. Ottamiseen kuuluu poraamista, räjäytyksiä, murskausta ja kuormausta. Työaika kuormaukselle ja kuljetukselle olisi keskimäärin maanantaista perjantaihin 07-22 ja lauantaisin 08-16 ympäri vuoden poislukien arkipyhät, pyhät ja sunnuntait. Arvion mukaan mutkaisella ja kapeahkolla Laviantiellä kulkisi päivittäin keskimäärin 16 raskaan kaluston ajoneuvoa. Ottoalueen mahdollisista liittymistä näkyväisyys on erittäin huono molempiin suuntiin.  Tiellä liikkuu paljon maatalousajoneuvoja ja lenkkeilijöitä. Lisäksi liikennettä on asuintaloihin sekä vapaa-ajan kiinteistöihin. 

Ottamisalue sijaitsee Joutsijärven läheisyydessä, joka on profiloitunut hiljaisuuden alueeksi. Järven ympäristö on pääosin rakentamatonta ja esimerkiksi järvellä ei saa liikkua polttomoottorikäyttöisellä perämoottorilla. Moreenin ja kalliokiviaineksen ottaminen tuhoaa tätä hiljaisuutta ja koskemattomuutta. On syytä epäillä, että toiminnalla olisi vaikutusta myös alueen eläimistöön ja kasvillisuuteen. Lupahakemuksen mukaan ottamisalueen pintavedet ohjautuvat metsäojia pitkin Ahmauksenojaan ja sitä kautta Joutsijärveen. Alueella mahdollisesti sattuvat öljyvahingot vaikuttaisivat siis lähialueen vesistöihin ja sitä kautta Porin seudun juomaveden ottoalueeseen.

Ulkoilureitit ja matkailun kehittämisvyöhyke sijaitsevat mahdollisen ottamisalueen tuntumassa. Tärinä, kivipöly ja melu häiritsevät luonnosta nauttimista. Meluhaittaa aiheuttavat esimerkiksi poraus- ja räjäytystyöt, murskaus, kuormaus ja ajoneuvojen varoitusäänet sekä mahdolliset aggregaatit. On syytä epäillä, että kivipöly hankaloittaa myös marjastusta ja sienestystä alueella. Alueen lähistöllä sijaitsee useita omakotitaloja ja loma-asuntoja, joista osa vain alle 600 metrin etäisyydellä. Ottamisalue vaikuttaisi myös näihin negatiivisesti pölyn, melun ja tärinän kautta. Vaikka aluetta suolattaisiin ja kasteltaisiin, pölyhaitat olisivat mittavat lähialueelle.

Hiljainen Joutsijärven seutu ei ole oikea paikka moreenin ja kalliokiviaineksen louhimiseen.

HUOM! Mahdollisuus allekirjoittaa adressi päättyy sunnuntaina 23.5. klo 15, jonka jälkeen adressi toimitetaan Ulvilan kaupungille.

Lisätietoja ja kuulutus löytyvät täältä (Diaarinumero 137/11.01.00/2021) : https://paatokset.ulvila.fi/paatokset/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375409882171278981