Annalassa on säilytettävä koulu kaikille alueen lapsille

Me allekirjoittaneet vetoamme sellaisten Annalan alueen koulupolkujen säilyttämisen puolesta, joissa kaikilla alueen lapsilla on mahdollisuus käydä koulua omassa kaupunginosassaan ja jotka eivät lisää eriarvoisuutta alueella. Lisäksi Annalan koulutalossa toimivat alueen elinvoimalle tärkeät muut toiminnot (nuorisotoiminta, pienten lasten kerhot, liikuntamahdollisuudet) on säilytettävä.  

Perustelut:

Tampereen kaupungin päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksessä esitetään luopumista Annalan koulutalosta ja kyseisen koulutalon oppilasalueen lasten siirtymistä laajennettavaan Kaukajärven kouluun. Tämä lisäisi eriarvoisuutta ja heikentäisi yhteisöllisyyttä alueella. Alueen kehityksen kannalta ei ole toivottavaa, että keskelle kaupunginosaa vedetään jakolinja. Annala ja Kaukajärvi eivät ole samaa aluetta ja looginen koulupiirirajan paikka on kaupunginosien välillä, ei keskellä Annalaa.

Kaikki Annalan alueen koulutalot (Annala, Karonen, Metsäniitty) ovat nykyisellään täynnä ja lasten määrän ei ennusteta vähenevän tulevaisuudessakaan sellaiseksi, että lapset mahtuisivat jäljelle jääviin Karosen ja Metsäniityn koulutaloihin. Koulun lopettaminen tällaiselta alueelta on järjetöntä.

Annalan koulutalossa sijaitsee nuorisotila, joka on alueen nuorille korvaamaton kohtauspaikka. Nuorisotoiminnan lisäksi tilassa toimii mm. kaupungin avoin perhekerho ja MLL:n perhekahvila, molemmat erittäin tärkeitä alueen pienten lasten vanhemmille. Koulutalon liikuntasali on keskeinen liikuntaryhmien kokoontumispaikka ja mahdollistaa alueen asukkaille matalan kynnyksen liikuntaharrastuksia. Kuluja, jotka aiheutuvat siitä, että näille toiminnoille etsitään korvaavat tilat, ei ole huomioitu selvityksessä lainkaan.

Jotta ei lisätä eriarvoisuutta Annalan alueella, täytyy kaikille alueen lapsille taata koulu omassa kaupunginosassa. Annalan koulutalossa toimivat muut alueen elinvoimalle tärkeät toiminnot (nuorisotoiminta, pienten lasten kerhot, liikuntamahdollisuudet) on taattava jatkossakin. Vaihtoehtoja on kaksi:

- Säilytetään ja peruskorjataan Annalan koulutalo

tai

- Laajennetaan Karosen koulua siten, että kaikki alueen alakoululaiset mahtuvat sinne. Rakennetaan uusi nuorisotila ja liikuntapaikka osaksi tätä laajennusta tai omaksi kiinteistökseen Annalan koulutalon tontille tai muulle Annalan alueelta löytyvälle sopivalle tontille.

Lista tämän adressin allekirjoittajista tullaan toimittamaan Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnalle.