Apua Alanyan hevosille/ Help Alanyan horses!

Vaadimme, että Alanyan kaduilla juokseville turismin parissa työskenteleville hevosille taataan inhimilliset olosuhteet. Kesän 2013 aikana huolestuttava määrä hevosia on täysin rampautettu, pidetty nälässä ja juoksutettu sairaana kärryjen edessä. Tämä on eläinrääkkäystä! Vaadimme, että Alanyan kaupunki tekee asialla jotain. Eilen, 27.9.2013 viimeksi hevonen tuupertui työnsä ääreen Ataturkin kadulla. Tehkää tilanteelle pikaisesti jotain!

We demand that the horses working in tourism and trotting in the streets of Alanya are ensured humane conditions. During the summer of 2013 an alarming number of horses has been completely crippled, starved and kept running sick in front of the cart. This is animal cruelty! We demand that the city of Alanya takes action. Just yesterday, the 27th of September 2013 a horse collapsed while working on Ataturk street. Something has to be done about the situation immediately!


http://alanyaadres.com/haber_detay.asp?haberID=17324


Sari Syrjala-Yuruk    Ota yhteyttä adressin tekijään