Arkkipiispa Kari Mäkisen erottaminen virastaan

 

 

Me allekirjoittaneet vaadimme Arkkipiispan välitöntä eroa arkkipiispan virasta. Kari Mäkinen on osoittanut toimillaan, teoillaan ja lausunnoillaan selvästi sen, että hän ei ole millään tavalla sitoutunut pyhään raamattuun, luterilaiseen kirkkoon eikä palvele Jumalaa tavalla, jota virka edellyttäisi. Halveeraava ja raamatun pyhien kirjoitusten hylkääminen, haureellisten ja moraalittomien elämänmuotojen hyväksyntä kuvastavat Mäkisen toimia koko viran ajan, alusta lähtien.

 

Mäkinen puolustaa homoliittoja ja haluaa ne kirkon piiriin. Samoin hän puolustaa tasavertaista avioliittoa sanomalla, "avioliitto ei menetä arvoaan eikä lapsen asema vaarannu vaikka aloite hyväksytään". Totuus on siten kaukana raamatun opista ja moraalisista yhteiskunnallisista arvoista ja aiheuttaa vain rappiota ja huonovointisuutta kansassa. Tämä ja aiempien Mäkisen toimien takia vaadimme Arkkipiispa välitöntä eroa.