Avoin varhaiskasvatus säilytettävä Joensuussa

Joensuun kaupunki aikoo lakkauttaa avoimen varhaiskasvatustoiminnan 31.7.2024 mennessä. Avoin varhaiskasvatus tarjoaa laadukasta varhaiskasvatusta lapsille, joilla ei ole tarvetta kokopäiväiselle varhaiskasvatuspaikalle. Tällä hetkellä Joensuussa on avoimen varhaiskasvatuksen ryhmä Niittylahdessa ja Rantakylässä.

Avoimen varhaiskasvatuksen lakkauttaminen on osa varhaiskasvatuksen sopeutustoimenpiteitä, joilla Joensuun kaupunki säästää lapsiperheiden hyvinvoinnin kustannuksella. Kaikille perheille kokoaikainen varhaiskasvatus ei ole vaihtoehto, jolloin lapset jäävät pelkästään kotihoitoon. Tiedetään, että on lapsen edun mukaista, että hänellä on useita kasvattajia ympärillään.

Varhaisista vuosista viilataan nyt isolla kädellä. Onko kokoaikaisen varhaiskasvatuspaikan tarjoaminen tosiaan edullisempaa kuin avoimen varhaiskasvatustoiminnan ylläpitäminen? Varhaiskasvatus on lapsen oikeus, ja sen suunnittelun ja toiminnan keskiössä tulee olla lapsen edun toteutuminen.

Niittylahdessa avoimen varhaiskasvatuksen asiakkaina on monilapsisia perheitä, ja ryhmään on tällä hetkellä tulijoita jonoksi asti. Pientä ryhmäkokoa, sisarusten kanssa samassa ryhmässä olemista ja loistavaa henkilökuntaa arvostetaan suuresti. Palvelu on kokemukseni ja havaintojeni mukaan pidetty ja arvostettu. Sille on tarvetta.

Usea perhe kokee jäävänsä lasten kasvatusvastuun kanssa nykyään yksin. Avoin varhaiskasvatus on merkittävä tuki vanhemmuudessa ja lapsiperheiden arjessa. Tämä adressi kannattaa avoimen varhaiskasvatustoiminnan säilyttämistä Joensuussa. Kannustan asiakasperheiden lisäksi mummeja, kummeja ja ystäviä allekirjoittamaan tämän adressin. Lasten ja perheiden hyvinvointi koskettaa meitä kaikkia. Lapsiin panostaminen maksaa itsensä aina takaisin. 

Tehdään yhdessä Joensuusta aidosti lapsimyönteinen kaupunki. Säilytetään avoin varhaiskasvatus Joensuussa.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Anni Multanen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…