Suosituimmat adressit vuonna 2014 - Suomi

Koko ajalta | 24 tuntia | 7 päivää | 30 päivää | Edellinen kuukausi | 12 kuukautta | Tämä vuosi (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Irja Askolan erottaminen kirkon virasta

  Vaadimme Irja Askolaan eroamaan välittömästi piispan virastaan. Askola on osoittanut kaikissa toimissaan toimivansa täysin raamatun vastaisesta ja pyrkivänsä hajottamaan Luterilaisen uskon ja raamatun puhtaan opin Suomesta hyväksymällä moraalittoman homojen ja lesbojen elämän, siunaamalla heitä täysin raamatunvastaisesti opetuksen mukaan ja edistämällä epäeettisiä arvoja maassamme. Irja Askola sanoo tai hänestä sanotaan mm. seuraavissa artikkeleissa asiasta näin:     -"Askola on kertonut kanna

Luotu: 2014-06-29

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 1493 1468
2014 725 711

Suvivirsi-päätös peruttava

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on kehottanut opetushallitusta määräämään, että koulujen perinteisissä kevätjuhlissa laulettu Suvirsi on poistettava juhllien ohjelmasta. Tämä päätös loukkaa syvästi maan väestön suurta enemmistöä ja perinteitä. Päätös kaikkine oheismääräyksineen on pienen Vapaa-ajattelijoiden joukon vaatimusten suosimista ja nurinkurinen, koska juuri vapaa-ajattelijoiden pitäisi vakaumuksensa mukaisesti puolustaa kaikkia toisin ajattelijoita ja heidän vapauttaan harjoitta

Luotu: 2014-03-26

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 726 719
2014 724 717

Saimaan järvilohireitti vapaaksi

Saimaan järvilohella ei ole yhtään alkuperäistä kutujokea enää käytössä. Nyt, kun Suomeen saadaan 2 uutta ydinvoimalaa on aika purkaa mitättömät vesivoimalat saimaanlohen tieltä ja elvytää luonnonkanta elinvoimaiseksi. Vaadin Palokin voimalan purkamista Kermajärven ja Juojärven väliseltä reitiltä sekä valtion korvaamaan toimenpiteestä aiheutuva kulut. Palokin voimalan keskiteho on vain 3,7 Mw ! Purkamisen jälkeen lohille ja taimenille avautuisi n. 20 hehtaaria laadukasta kutu-aluetta. Voimalan n

Luotu: 2010-04-29

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 1462 1450
2014 718 712

Pelastakaa Puistolanraitin ala-asteen Nurkkatien toimipiste!

Nurkkatien toimipisteen koulutoimintaa suunnitellaanlopetettavaksi, minne siirtyvät 150 oppilasta? Opetusvirasto suunnittelee koulutoiminnan lakkauttamista tässäPuistolalaisten olohuoneeksi mieltämässä monitoimitalossa jo neljättä kertaa 10vuoden sisällä. Perusteluina käytetään tälläkin kertaa mm. tilakustannustensäästöjä ja alenevia väestöennusteita. Väestöennusteen mukaan yläasteikäisten määrä vähenee, muttasäästöt suunnitellaan kohdistettavaksi ala-asteikäisiin. Ala-asteikäistenlasten lukumää

Luotu: 2014-03-18

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 713 703
2014 713 703

Vetoomus Ykspihlajan koulun puolesta

Me allekirjoittaneet vaadimme, että ykspihlajalaisilla lapsilla on mahdollisuus käydä koulua ja esiopetusta turvallisesti omassa lähikoulussa, Ykspihlajassa. Sisäilmaongelmien vuoksi väistötiloihin muuttavan Ykspihlajan koulun tulevaisuus on vaakalaudalla. Meidän mielestämme koulun ja esiopetuksen on säilyttävä Ykspihlajassa nyt ja tulevaisuudessa.

Luotu: 2014-03-18

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 704 694
2014 702 692

Säästöt otettava ministereiltä ja kansanedustajilta

Säästöt otettava ministereiltä ja kansanedustjilta - ei kansalaisilta 1) Kansanedustajien määrä vähennettävä SATAAN kansanedustajaan. Suomen kokoisessa maassa se on riittävä. 2) Ministereiden ja kansanedustajien palkat puolitettava ja kaikki etuudet pois otettava. Kaikki kulut tulee maksaa omasta pussista. 3) Avustajien määrää vähennettävä huomattavasti. 1 avustaja / 10 edustajaa kohden. Ministereille ei avustajia.

Luotu: 2014-03-25

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 702 695
2014 701 694

Tampere ei saa luopua Ihalan leirialueesta

Tampereen kaupunki on myymässä/sulkemassa omistuksessaan olevan ja tänä vuonna 50 vuotta täyttävän Ihalan leirialueen Uudestakaupungista. Me allekirjoittaneet emme ymmärrä, emmekä voi hyväksyä tällaista menettelyä, sillä alueelle on investoitu voimakkaasti viimeisten noin kymmenen vuoden aikana. Ko aikana Ihalaan on rakennettu 12 tasokasta hirsimökkiä sekä huoltorakennus, jossa on kaksi WC- ja suihkutilaa, sauna, astianpesupaikka. Rantasauna on saanut hiljattain lasitetun terassin ja uudelle sau

Luotu: 2014-01-10

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 701 697
2014 701 697

Houtskarin terveyskeskusta ei pidä sulkea!

Paraisten kaupunki haluaa sulkea terveysasemamme Houtskarissa saadakseen säästöjä.   Totuus on kuitenkin, että terveysaseman sulkeminen ei tuota säästöä, päinvastoin. Ehkäisevä terveydenhoito lakkaa olemasta ja Houtskarin lapset ja aikuiset kulkevat vaivojensa kanssa yhä pitempään.   Pitkästä lauttamatkasta johtuen matka-aika lääkäriin ja hammaslääkäriin ja takaisin kotiin tulisi liian pitkäksi vanhuksille, sairaille ja lapsille. Ansiotyössäolevat ja yrittäjät menettäisivät ison osan työajastaan

Luotu: 2014-11-13

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 700 623
2014 700 623

VAIKEAVAMMAISTEN IHMISTEN ASEMAN PARANTAMISEKSI

Lapsi ei voi valita syntyessään vanhempiaan, sukupuoltaan, yhteiskunnallista asemaansa, kulttuuriaan, terveyttään tai ihonsa väriä. Osa meistä ihmisistä syntyy vaikeasti vammaisina. Vaikeavammaisuudella tarkoitetaan sitä, että ihminen tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen arjen toiminnoistaan. Jokaiselle ihmiselle kuuluu oikeus osallistua tasavertaisena jäsenenä lähiympäristönsä ja yhteiskunnan toimintaan. Vaikeasti vammaiset ihmiset on otettava mukaan yhteisku

Luotu: 2014-12-18

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 749 733
2014 695 680

Bevarande av Vittsar skola / Vitsarin koulun säilyttäminen

Bevarande av Vittsar skola   Vi undertecknade motsätter oss kraftigt att eleverna från Vittsar skola från och med år 2018 överflyttas till  Chydenius skola. Vi undertecknade kräver att Vittsar skolas framtid säkerställs så att elever från närliggande  byar även efter år 2018 kan fortsätta sin skolgång i Vittsar skola på årskurserna 1-6 i den nuvarande  skolbyggnaden. Vi kräver att tekniska verket upphäver sitt beslut att inte satsa på Vittsar skolas skolbyggnad efter början av  året 2018 inklusi

Luotu: 2014-11-10

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 697 685
2014 690 678