Suosituimmat adressit vuonna 2014 - Suomi

Koko ajalta | 24 tuntia | 7 päivää | 30 päivää | Edellinen kuukausi | 12 kuukautta | Tämä vuosi (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

PRO VANHAN JOULUMYYJÄISET

Vanhan Joulumyyjäiset ovat yli 30 vuoden ajan olleet helsinkiläisille laadukkaan kotimaisen käsityön ostopaikka Helsingin ydinkeskustassa kaiken tuontitavaratulvan keskellä. Ostettuaan Vanhan liiketoiminnot HYY-Yhtymältä vuoden alussa, Royal Kiinteistöt on nyt lopettamassa nämä tuottoisat myyjäiset. Me, kotimaista käsityötä arvostavat asiakkaat, vuosia Vanhalla myyneet käsityöläiset ja muut kannatusjäsenet vetoamme Royal Kiinteistöihin, että Vanhan Ylioppilastalon Perinteiset Joulumyyjäiset säi

Luotu: 2014-01-26

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 646 629
2014 646 629

Tanssipainotuksen säilyttäminen Kuopiossa

Kuopio tunnetaan vahvana tanssikaupunkina. Täällä on ainutlaatuinen mahdollisuus opiskella tanssia kouluissa kolmannesta luokasta eteenpäin yhdeksännelle luokalle, tanssilukioon ja ammattiin tanssinopettajaksi. Tämä polku tulisi turvata Kuopion kouluverkostomuutosten yhteydessä. Tanssin painotusopetuksella on pitkät, 25 vuoden perinteet. Tällä hetkellä painotusopetusta annetaan Kalevalan koulussa, joka toimii kahdessa eri yksikössä, Pohjantien koulun yksikkö 1.-4. luokat ja Kalevalan koulun yksi

Luotu: 2014-10-25

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 645 636
2014 645 636

Jobstep.net uusiksi/ Ammattikorkeakoulujen kehitettävä harjoittelupaikkojen hakumenetelmää

Kaikessa yksinkertaisuudessaan koko adressin tarkoituksena on herätellä ymmärtämään miten naurettavaa on, että harjoittelupaikkojen hakuun keskittynyt sivusto Jobstep.net ei palvele tarkoituksenmukaisesti. Sivusto kaatuu välittömästi harjoittelupaikkojen haun alettua. Sivustoa kehitettävä tai koko harjoittelupaikkojen hakumenetelmä uudistettava. Muistattehan jakaa adressin opiskelijatovereillenne, kiitos! Kort och koncist handlar adressen om att väcka uppmärksamhet till hur skrattretande det är

Luotu: 2014-10-27

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 640 639
2014 631 630

Kortelan koulun puolesta

  Kortelan koulu tulee säilyttää           Tämä on vetoomus Kortelan alakoulun säilyttämisen puolesta Rauman kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnalle sekä muille päättäjille. Vaadimme, että Kortelan ja lähialueiden lapsilla säilyy mahdollisuus käydä tuttua ja turvallista lähikoulua.       Kannatamme Kortelan koulun säilyttämistä koska: Turvallinen koulutie on osa turvallista lapsuutta. Kortelan koululle pääsee kiitettävässä määrin pyöräteitä pitkin. Suurimmalle osalle lapsista koulumatka on s

Luotu: 2014-11-12

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 624 618
2014 624 618

Valkealan terveysaseman puolesta

Valkealan terveysaseman lakkautus jättää Valkealan alueen ilman terveydenhuoltopalveluita Valkeala on alueeltaan laaja ja lähes yhden terveysaseman palveluitten varassa. Niin aikuisten kuin lasten, nuorten ja vanhusten palvelut ovat vaarassa poistua Valkealasta, jos terveysaseman palvelut päättyvät. Terveysasema huolehtii palvelutehtävästään erittäin hyvin ja tunnustusta ansaitsevasti.  Lasten, nuorten ja vanhusten palvelut kärsivät eritoten aiotusta lakkautuspäätöksestä. Valkealan koulukeskuks

Luotu: 2014-10-17

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 623 619
2014 623 619

Nojanmaa tarvitsee oman koulun

Lasten terveys ei saa olla säästökohdeNojanmaa tarvitsee oman koulun Nojanmaan koulun sisäilma on terveysriski koulu oppilaille ja henkilökunnalle. Tilapäisratkaisu on järjestetty tekemällä pientä pintaremonttia, hankkimalla luokkiin ilmanpuhdistimia ja siivoamalla koulua tavallista useammin. Koulunkäynti voi näin järjestettynä jatkua vielä lyhyen aikaa, mutta terveysviranomaisten mielestä kyse ei voi olla kuin noin vuoden jatkoajasta. Nojanmaan alue on Savonlinnan kaupungin nopeimmin kasvavia a

Luotu: 2014-05-15

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 623 623
2014 623 623

Parapsykologian tutkimusta Suomeen

Suomessa on pitkät perinteet parapsykologian tutkimuksessa, jonka juuret juontavat yli sadan vuoden taakse [1]. Suurin osa tästä tutkimustoiminnasta on kuitenkin ollut harrastajien tekemää. Tutkimusta on ollut vaikea tehdä ennakkoluulojen ja leimautumisen pelon takia [2]. Nyt tilanne vaikuttaisi olevan hiljalleen muuttumassa. Parapsykologiaan liittyvät opinnäytetyöt ja muu tutkimustoiminta ovat lisääntyneet huomattavasti 90-luvulta lähtien [3]. Valoa näkyy tunnelin päässä myöskin rahoituksen ja

Luotu: 2013-08-10

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 2322 2255
2014 621 610

TAMPEREEN UHANALAISET KULTTUURITILAT SÄILYTETTÄVÄ

Tampereen kaupungin liiketoimintajaosto on syksyllä 2014 esittänyt myytäväksi tarjouskilpailun perusteella kymmeniä kaupungin omistuksessa olevia kiinteistöjä ja muita kohteita. Listalla on kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia ja tiloja, joissa järjestetään monenlaista tamperelaisten henkistä ja sosiaalista hyvinvointia ylläpitävää, usein yhdistysten pyörittämää asukas- ja kulttuuritoimintaa, kuten kaupunkiviljelyä, yleinen sauna, päihdeongelmaisten palvelu- ja toimintatiloja sekä e

Luotu: 2014-11-27

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 678 663
2014 620 606

Puumalan ambulanssin yöpäivystys takaisin

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on 7.11.2013 kokouksessaan hyväksynyt Ensihoidon palvelutasopäätöksen 1.1.2014 alkaen. Tämä palvelutasopäätös on vaikuttanut Puumalaan siten, että ensihoidon yövarallaolo Puumalassa päättyi päätöksen tullessa voimaan. Tämä päätös on tehty nopealla aikataululla ja ilman Puumalan kunnan edustajia kokouksissa. On myös oletettavaa, ettei kaikkiin asioihin ole tehty riittävää selvitystä päätöstä tehtäessä. Puumalan kunta on kuitenkin laajan vesistöalansa vuoksi

Luotu: 2014-06-29

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 621 617
2014 620 616

Adressi Alexander Stubbin erottamiseksi pääministerinvirasta

Arvoisa pääministeri, olette epärehellinen ja epäpätevä pääministeriksi. Perustuslain 60 pykälän mukaan Valtioneuvosto Valtioneuvostoon kuuluu pääministeri ja tarvittava määrä muita ministereitä. Ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia. Ministerit ovat virkatoimistaan vastuunalaisia eduskunnalle. Jokainen asian käsittelyyn valtioneuvostossa osallistunut ministeri vastaa päätöksestä, jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettään pöytäkirjaan merkittäväks

Luotu: 2014-08-10

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 823 811
2014 618 607