Suosituimmat adressit viimeisten 24 tunnin aikana

Koko ajalta | 24 tuntia | 7 päivää | 30 päivää | Edellinen kuukausi | 12 kuukautta | Tämä vuosi (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Korpilahden Nuorisoverstas säilytettävä!

Korpilahden Nuorisoverstas on toimintaperiaatteeltaan ainutlaatuinen ihan valtakunnallisesti. Muualla toimivat nuorisoverstaat ovat lähinnä kuntouttavan työpajan tyylistä toimintaa, ei avoimen nuorisotilan periaatteella tapahtuvaa nuorten monimuotoista kohtaamista kuten Korpilahdella. Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunta käsittelee joulukuussa säästötoimenpiteiden kohteita, joista yksi on Korpilahden Nuorisoverstaan lakkauttaminen.  Me allekirjoittaneet vastustamme tätä lakkautusta, koska Kor

Luotu: 2020-11-21

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 809 805
24 tuntia 16 15

Kruunuvuorenrannan viimeinen, koskematon ikimetsä kallioineen on suojeltava!

Stansvikinkallion asemakaavaan (nro 12410, nro 12080) kuuluvalle metsä- ja kallioalueelle on suunniteltu rakennettavan asuntoja 2000 uudelle asukkaalle. Kaavan toteutuessa kaikki alueen metsät ja luontoalueet tuhoutuvat. Suojellaan yhdessä tämä viimeinen, koskematon Laajasalon ikimetsä. Säästetään meille ja lapsillemme tämä pieni pala aitoa luontoa. Anna tukesi ja allekirjoita adressi -vaikutetaan yhdessä poliittisiin päättäjiin!

Luotu: 2018-09-23

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 2938 2910
24 tuntia 11 11

Vuolijoen terveysasema säilytettävä

Kainuun Sanomissa 21.11.2020 kerrotaan Kainuun Soten talouden tasapainotusohjelman edellyttävän mm. toimipisteiden karsintaa. Selvitettävänä on Vuolijoen terveysaseman lakkauttaminen. ME ALLEKIRJOITTANEET VASTUSTAMME VUOLIJOEN TERVEYSASEMAN LAKKAUTTAMISTA. Palvelu on tärkeä ikäihmisille, monisairaille ja lapsiperheille.  Myös laboratoriopalvelut on säilytettävä. Tällä alueella terveysaseman lähipalvelut kuten neuvola-, psykiatrisen sairaanhoidon-, rokotus-, kansanterveys-, diabetes- ja haavanhoi

Luotu: 2020-11-23

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 434 429
24 tuntia 7 7

Terveellinen oppimisympäristö Kempeleen Kirkonkylän oppilaille

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Kempeleen Kirkonkylän uuden koulun rakentamisen odotusajaksi hankitaan uudet väistötilat moduulirakennuksen muodossa. Tällä takaamme perusopetuslain mukaisen turvallisen ja terveellisen oppimisympäristön, johon lapsillamme on oikeus.   Suomen perustuslain 16§:n mukaan ”Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen” sekä ”Ihmisoikeuksien 26.artiklan mukaan ”Jokaisella on oikeus saada opetusta”.                                                               

Luotu: 2020-11-17

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 118 118
24 tuntia 7 7

Adressi Oulun kaupunginteatterin toimintaedellytysten säilyttämisen puolesta!

  Adressi   Oulun kaupunginteatterin toimintaedellytysten säilyttämisen puolesta   ME allekirjoittaneet yksityishenkilöt (yli puoluerajojen, ja puolueettomat), ja kansalaisjärjestöjen sekä yhteisöjen edustajat Oulusta, Oulun ympäristöstä, koko Pohjois-Suomesta ja muualta Suomesta esitämme ja vaadimme, että Oulun kaupunginteatterin (Oulun Kaupunginteatteri Oy:n) avustus- ja muut toimintamäärärahat säilytetään sillä tasolla kuin Oulun kaupunginjohtaja on esittänyt vuotta 2021 koskevan Oulun kaupun

Luotu: 2020-11-15

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 344 339
24 tuntia 6 6

Suomi on pelastettava täydelliseltä tuholta!

Suomi on hätätilassa eikä se tule selviämään tulossa olevassa talouskriisissä, koronaepidemian aiheuttaman konkurssiaallon pahentaessa tilannetta, perustuslaissa säädetyistä velvoitteistaan. Tällaisessa Force Majeure -hätätilanteessa valtionjohdon velvollisuus on ryhtyä turvaamaan Suomen edut ja sen kansalaisten elinolot.Seuraavat pelastustoimet ovat välttämättömiä ja toimeenpantavissa välittömästi: 1. Eduskunnan päätösvalta ja itsenäinen raha- ja talouspolitiikka palautetaan ottamalla käyttöön

Luotu: 2020-04-03

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 3123 3055
24 tuntia 6 6

Mopokortti samana vuonna kun täyttää 15

Eli mopokortti pitäisi saada samana vuonna kun täytät 15 että jos olet syntynyt vaikka joulukuun puolivälissä niin saisit sen saman vuodena alussa

Luotu: 2020-11-23

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 5 5
24 tuntia 5 5

Adressi Kasurilan koulun 3.-6. luokkien lakkauttamista vastaan

Siilinjärven kunta suunnittelee lakkauttavansa Kasurilan koulun 3.-6. luokat noin vuodesta 2025  eteenpäin osana kunnan talouden pitkän tähtäimen suunnitelmaa. Kouluun jäisi tällöin ainoastaan esikoulu ja 1.-2. luokat. Kasurilan koulu on n. 180 oppilaan koulu Kasurilan rinteiden lähistöllä. Koulu sijaitsee maaseudun haja-asutuksen ja taajaman välimaastossa vanhan viitostien varrella noin 4 km Siilinjärven keskustasta etelään. Koulussa on yhdeksän luokkaa, joita opettaa ja ohjaa luokanopettajien

Luotu: 2020-11-19

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 591 589
24 tuntia 5 5

Kirkon metsien monimuotoisuus turvattava

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hiippakuntavaltuustoille, piispainkokoukselle ja kirkkohallitukselle: Me kansalaiset olemme oppineet luottamaan kirkkoon ja luontoon. Niihin ovat suomalaiset tottuneet turvautumaan vaikeina aikoina. Luonto on osoittautunut tärkeäksi myös pandemian aikana. Olemme kuitenkin hämmentyneitä kun näemme ja luemme uutisia siitä, miten moni seurakunta jopa avohakkaa vanhoja metsiään eikä vaalikaan niiden monimuotoista luontoa. Suuri osa Suomen metsälajeista ja -luonto

Luotu: 2020-11-10

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 547 543
24 tuntia 5 5

Hallituksen esitys moottorikelkkareitillä kulkemisesta polkee jokamiehenoikeuksia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksiMe allekirjoittaneet vaadimme että lakiesityksessä kohtaaa Liite 3.4. D8 Moottorikelkkailureitti ei muuteta, koska lakimuutos on ristiriidassa jokamiehenoikeuden kanssaLiite 3.4. D8 Moottorikelkkailureitti.Valiokunta on poistanut selitteen toisesta lauseesta sanan "moottorikäyttöisellä". Tämä tarkoittaa sitä, että voimassa olevan lain ja hallituksen esityksen mahdollistamilla eläinten vetämillä

Luotu: 2020-11-21

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 138 135
24 tuntia 4 4