AllekirjoituksetAdressin nimiLuotu
911 Tirinkylän koulu säilytettävä
Me allekirjoittaneet vaadimme Oulun kaupunkia säilyttämään Kiimingin Tirinkylässä sijaitsevan alakoulun. Vaadimme myös julkisia, realistisia, tarkkoja ja selkeitä laskelmia eri vaihtoehtojen kustannusvaikutuksista verrattuna nykyisiin kustannuksiin. Näitä ei meille ole haluttu antaa. Oulun kaupungin sivistys ja kulttuuripalvelujen virkamiestasolta (Siku) on esitetty uudistuksia palveluverkkoon Oul...
08.02.2018
512 Yhtiöittäminen, työolot ja työehtosopimukset Helsingin yliopistossa/Bolagiseringen, arbetsvillkoren och kollektivavtal vid Helsinfors universitet/Outsourcing, working conditions & collective agreement
In short, the statement focuses on: 1. The way in which the university budgets are handled 2. The deterioration of collective agreements and working conditions, most recently affecting cleaners and porters 3. How unnecessary changes undermine the sense of community at the university, and 4. Wider concerns of changes taking place in the (Finnish) universities due to austerity/corporatization Signat...
08.02.2018
839 Vetoomus työrauhan palauttamiseksi Rovaniemen teatteriin
Vetoomus työrauhan palauttamiseksi Rovaniemen teatteriin Suomen Keskustan Rovaniemen valtuustoryhmälle (suluissa äänimäärä 2017 kuntavaaleissa) Liisa Ansala (1133), Susanna Junttila (374), Maarit Simoska (337), Hannu Ovaskainen (309), Anja Joensuu (291), Mari Jolanki (281), Sanna Karhu (265), Riku Tapio (256), Heikki Luiro (222), Sakke Rantala (205), Matti Pöykkö (202), Anitta Ylitörmänen (170), P...
07.02.2018
779 Päätös 2,6 M€ pakkolunastuksesta kuuluu Pirkkalan valtuustolle (Suljettu)
Pirkkalan kunta käynnisti Niemenmaan alueella rantakaistaleen (alle 1ha) lunastuksen vuonna 2013. Lunastus kohdistuu 47 kuntalaisen asuinkäytössä ja omistuksessa oleviin asuintalojen piha-alueisiin. Koska kyseessä on asuttujen piha-alueiden lunastus rakennuksineen Pyhäjärven rannassa, niistä maksettavat korvaukset ovat nousseet maaoikeuden päätöksen mukaisesti kaikkiaan n. 2,6 M€. Lunastus on valm...
06.02.2018
25 Lukiolaista/ toisenasteen koulutuksessa olevaa nuorta ei velvoiteta ottamaan opintolainaa
Tämän adressin allekirjoittaneet vastustavat sitä, että peruskoulun päättäneen nuoren tulisi ottaa opintolaina jo lukio-opintojen/ ensimmäisten toisen asteen ammatillisten opintojen aikana. Vähävaraiset perheet, jotka joutuvat hakemaan Kelasta toimeentulotukea, kokevat kovan iskun, kun Kela vaatii vanhempien luona asuvaa nuorta ottamaan opintolainaa, jotta hänellä olisi edes mahdollisuus saada toi...
06.02.2018
310 #nimenisaajulkaista
Me allekirjoittaneet esittävän taiteen, TV- ja elokuva-alan sekä median alalla toimivat miehet ja miesoletetut haluamme osoittaa tukemme seksuaalista häirintää kokeneille naisille ja naisoletetuille sekä #metoo että #memyös -kampanjoille. Lisäksi haluamme ettei käynnissä oleva keskustelu asian tiimoilta lopu vaan sitä käydään jatkossakin. On kaikkien etu, että keskustelua tasa-arvon toteutumisesta...
05.02.2018
6 Suomalaiset turvapaikanhakuperusteet
Tarkoitus on laillisesti läpinäkyvillä turvapaikanhakijaperusteilla turvata myös suomalaisten EU-, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien toteutukset seuraavin perustein: Euroopan unionin Perusoikeuskirjan 17 artiklan mukaan kansalaisten laillisesti sopimuksilla hankitun omaisuuden käyttö, luovutus ja testamenttaus mitätöidään Suomen perustuslain 1999/731 15 §ssä. Lain sijasta perustuslakiin 22 § kirj...
05.02.2018
11 Varoja Suomen lastensuojelulle
Tämä on vetoomus Suomen lastensuojelun ruuhkautumisen puolesta. Yhdellä lastensuojelun työntekijällä saattaa olla jopa 100 lasta vastuullaan. On selvää että  lapset eivät ehdi saamaan tarvitsemaansa apua ajoissa. Täten vetoan valtion päättäjiin jotta lisää varoja saataisiin lastensuojelulle. Yksikin kaltoinkohdeltu/pahoinpidelty lapsi on liikaa. ...
04.02.2018
358 Toimenpide-ehdotus suurpetojen kannanseurannan ja suurriistavirka-avun uudelleenjärjestämisestä (Suljettu)
Toimenpide-ehdotus suurpetojen kannanseurannan ja suurriistavirka-avun(SRVA )uudelleenjärjestämisestä Vastaanottaja Maa-ja Metsätalousministeriö Sisäministeriö Toimenpide-ehdotuksen sisältö Suurpetojen kannanseuranta on toimenpide, mihin Suomella on Luontodirektiivin säätelemä velvolllisuus. Kannanseurannan perusaineisto (TASSU) kerätään Suomen riistakeskuksen koordinoimien ja riistanhoitoy...
03.02.2018
14 Ei suurnavettaa Röyhiöön (Suljettu)
Me allekirjoittaneet vastustamme Ikaalisten Röyhiöön Uutelan kiinteistölle suunnitteilla olevan maidontuotantotilan toteutusta. Hakemuksen mukaan tilalle tulee kaksi pihattonavettaa, vasikkala, neljä lietesäiliötä, kuivalantala, laakasiilot ja rehuvarasto. Ympäristölupaa haetaan yhteensä 600 lypsylehmälle ja 100 vasikalle. Mielestämme hankkeesta koituu merkittävää haittaa lähiseudun ihmisille ja y...
02.02.2018
4 142 Porin eläinlääkäripäivystys säilytettävä.
Porin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Porin lisäksi Harjavallan sekä Ulvilan kaupungit ja Eurajoen, Luvian sekä Nakkilan kunnat. Tällä hetkellä alueella on järjestetty virka-ajan ulkopuolinen eläinlääkäripäivystys sekä tuotanto- että pieneläimiä varten.   Pieneläinpäivystys on keskitetty Porin Maantiekadulle, jossa päivystävät eläinlääkäri ja pieneläinhoitaja työparina....
02.02.2018
58 Terveyspalvelut säilytettävä Viialassa
Terveyspalvelut tulisi säilyttää taajamissa kaikkien saatavilla. Hirsikangas on edelleen monelle köyhälle ja/tai autottomalle sairaalle, vanhukselle tai lapsiperheelle ihan fyysinen este, vaikka henkisesti olisimmekin samaa kaupunkia. ...
02.02.2018
6 ihmisiä ei saa kyykyttää vaan kannustaa!
Aktivisointi ei ole inhimillistä jos pitää myydä tai irtisanoa auntonsa ja pakon edessä. Pitää löytää malli joka luo mahdollisuuksia eikä rangaista ja lyödä byrokratialla....
02.02.2018
6 Päivi Räsänen pois politiikasta
Hyvät kansalaiset voisiko päivi räsäsen saada vihdoin pois politiikasta...
02.02.2018
110 Hyönteisten ja niiden suolensisällön syöttäminen ihmisille ilman tietoista suostumusta kiellettävä
Markkinoille on nyt ruvettu levittämään ja mediassa hypettämään hyönteisistä tehtyjä elintarvikkeita. Kaupoissa hehkutetaan jo mm. kotisirkkoja sanoilla "terveellistä, rohkeaa ja repäisevää". Paitsi että ötökät ovat normaalille ihmiselle sinänsä jo iljetys käytettäväksi, niitä ei myöskään perata, vaan suolensisältö kaikkien muiden puistattavuuksien lisäksi on myös mukana. Teurastamoteollisuudessa...
01.02.2018
34 KARHUEMON KAATAJAN ASIA HOVIOIKEUTEEN
Kihlakunnansyyttäjä Eero Pirinen Me allekirjoittaneet pyydämme, että valitatte hovioikeuteen emokarhun ampujan tuomiosta. Häntä ei siis tuomittu, koska hänen syyllisyyttään ei voitu kiistattomasti näyttää. Kuitenkin tuomio perustuu hänen omaan kertomukseensa. Kvist oli hirvimetsällä; miksi hän yleensä meni ampumaan karhua? Koska ilmoitus tyytymättömyydestä tuomioon pitää antaa viikon sisällä tuomi...
01.02.2018
167 Vetoomus Solyiman Ebrahimpoorin turvapaikan puolesta
Arvoisa Suomen maahanmuuttovirasto 29.1.2018 Asia: vetoomus Solyimn Ebrahimpoorin turvapaikan puolesta Solyiman Ebrahimpoor (s.11.8.1985) on kotoisin Iranin Kurdistanista (Sardasht). Hän on ollut Suomessa turvapaikanhakijana noin viisi vuotta ja hänen asiakasnumeronsa on 2153482. Valitettavasti hän ei ole saanut turvapaikkaa ja kielteisen päätöksen saamisen seurauksena hänet on otettu säilöön Hels...
30.01.2018
5 Lakkauttakaa Steinerkoulu
Steinerkoulut syyllistyvät useisiin ihmisoikeusrikoksiin, jotka on tähän asti jätetty huomiotta....
29.01.2018
188 ATELJEETALOA HYVINKÄÄLLÄ EI SAA MYYDÄ.
Me, hyvinkääläiset, Ateljeetalo Solbossa asuvat ja työskentelevät kuvataiteilijat olemme syvästi huolissamme talon kohtalosta. Solbo on rakennettu 1800-1900 -lukujen taitteessa ja se lukeutuu Hyvinkään vanhimpiin hirsirunkoisiin kiinteistöihin. Ateljeetalossa on asunut ja työskennellyt yli 20 kuvataiteilijaa, ensin Suomen Taiteilijaseuran vuokralaisina vuosina 1968–1997 ja sittemmin Hyvinkään kaup...
29.01.2018
1 704 Kuusijaksojärjestelmän säilyttämisen puolesta
Hei lukio-opiskelijat, huoltajat ja päättäjät!  Haluamme rehtorien ja muiden päättäjien ymmärtävän, että viisijaksojärjestelmä ei ole meidän opiskelijoiden hyväksi. Meidän opiskelijoiden mielipidettä ei ole kuunneltu tässä asiassa laisinkaan, joten ystävällisesti toivoisimme, että meitä kuunneltaisiin kerrankin. Tässä muutama meitä mietityttävä haittavaikutus: mahdollisesti pidemmät koulupäivät (h...
29.01.2018
1 756 Jätkäsaaren galleriakeskittymä on pelastettava! / The complex of Jätkäsaari Galleries must be saved! / Busholmens gallerikluster måste räddas! / Jätkäsaari galeriid tuleb päästa! / Il faut sauver le r
Me allekirjoittaneet vaadimme Helsingin kaupunkia ryhtymään pikaisiin toimiin Jätkäsaaren L3-makasiinista tammikuussa 2018 yllättävän häädön saaneiden taidegallerioiden toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Makasiinissa toimineet galleriat – Galleria Huuto, Galleria Rankka ja SIC – ovat viime vuosina olleet erityisen merkittävä lisä perinteisten instituutioiden hitaammalle ja vakiintuneemmalle ta...
29.01.2018
138 PELASTA RAMIN HOSSEIN PANAHIA KUOLEMANTUOMIOLTA
Vetoamme kansainväliseen yhteisöön painostamaan Iranin hallitusta, jotta poliittisten vankien teloitukset lopetetaan. Iranin vallankumouksellinen tuomio lankesi Ramin Hossein Panahille  (22) kuolemantuomiona. Raminia syytetään Iranin Kurdistanin Komala-puolueen jäseneksi. Iranin vallankumouksellinen armeija (IRGC) pidätti Ramin Hossein Panahinin 23. kesäkuuta 2017. 200 vankeuspäivän jälkeen Sana...
27.01.2018
1 020 Ei jättikaavaa Toivion luontohelmeen
Ei jättikaavaa Toivion luontohelmeen Pirkkalan kunta on lokakuusta 2015 laatinut Toivion ja Kaitalankulman alueille osayleiskaavaa (Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaava). Kaavaa on valmistelu osallisilta salassa. Kaavaluonnoksessa on monia kyseenalaisia ja ilmeisen heikosti tutkittuja ratkaisuja. Alla on esitetty sisältöongelmista pahimpia. ME ADRESSIN ALLEKIRJOITTAJAT VAADIMME, että • Kunta jäädytt...
26.01.2018
283 Hyvinkään Aseman koulu tulee säästää ja remontoida
Hyvinkään Aseman koulun vanhempainyhdistys Veturi haluaa selvittää, mitä mieltä enemmistö hyvinkääläisistä on Aseman koulun tilanteesta. Veturilaisilla ja koulun edustajilla on toiveena, että koulu säästetään ja remontoidaan kuntoon. Toinen vaihtoehto vaikuttaa olevan tontin myynti. Asia on jälleen ajankohtainen, kun opetuslautakunta tekee päätöksen Hyvinkään palveluverkosta ja Aseman koulusta osa...
25.01.2018
11 Alkoholin myyntiaikojen kumoaminen ruokakaupoissa
Eikö olisi jo aika purkaa tuo turha alkoholinmyyntiä koskeva aikasääntö laki ruokakaupoista. Se on ensinnäkin aivan turha,ei se vähennä alkoholin kulutusta niiltä jotka sitä oikeesti haluaa. Kauppiaille varsinkin tuo pykälä on erityisen kiusallinen kun turistit yrittävät ostaa olutta ennen yhdeksää tai klo 21.00 jälkeen. Noloa on selittää että suomessa on tällainen outo laki jossa ei ole päätä eik...
25.01.2018
94 Espoon yhteislyseon lukion pysyminen Kauklahdessa.
Espoon kaupungin kouluverkkoselvityksen (2018) mukaan Espoon yhteislyseon lukio siirtyisi osoitteeseen Kutojantie 2 (nykyisen Viherlaakson lukion tiloihin) 2019, tai 2020. Vastustamme muutosta, koska Kauklahden lähiseutu on kasvava asuinalue, ja lukio tarjoaa lähiseudun (Kauklahti, Kurttila, Vanttila, Lasilaakso, Saunalahti, Kivenlahti, Nöykkiö, Espoonlahti) asukkaille erinomaisen ja viihtyisän op...
25.01.2018
1 170 Pylkönmäen Salen säilymisen puolesta (Suljettu)
Me olemme huolestuneita S-ryhmän päätöksestä lopettaa kauppa- ja pankkipalvelut Pylkönmäellä.  Kaupan nykyinen sijainti Pylkönmäellä on erinomainen ja kaikkien tavoitettavissa. Sale on Pylkönmäen ainoa kauppa tällä hetkellä. Seuraaviin kauppoihin on noin 30 km matkaa, joka kohtuumattoman pitkä. Julkistaliikennettä ei juuri ole, ainoastaan koulukyyditys. Kaupan säilyminen kylällämme on kylämme elin...
24.01.2018
334 Vastustamme Urheilupuiston metsän läpi menevää katua
Kunnanhallitus on 8.1.18 käsittelyssään tehnyt suunnitelmamuutoksen liikennejärjestelyihin. Me allekirjoittaneet vastustamme autoliikenteen ohjaamista Veikkolan Urheilupuiston metsän läpi. Alueella on merkittäviä luontoarvoja, kuten liito-oravat, kalliojyrkänteet ja suojellut lehdot. Siellä risteilevät polut, valaistut ulkoilureitit ja frisbeegolf rata. Ne vetävät reippailemaan kaikki vanhat uudet...
24.01.2018
11 SÄHKÖTUPAKAN TILAUS LAILLISEKSI!
Sähkötupakan tilaaminen ulkomailta kiellettiin.  En näe siinä mitään uhkaa tai järkevää syytä.     Modernisoituminen jäätyy tiukkojen lakijen johdosta! sähkötupakka on aina parempi kuin tupakka!  ...
20.01.2018
746 Ruosniemeen saatava uusi koulu ja oppilaille puhtaat väistötilat
Me allekirjoittaneet vaadimme, että Porin Ruosniemeen rakennetaan uusi koulu, joka palvelisi tämän päivän kasvavaa oppilasmäärää ja opetusta. Ruosniemen koulu on kärsinyt sisäilmaongelmista jo usean vuoden ajan. Sekä oppilaat että henkilökunta ovat oireilleet ja sairastaneet. Kuntotutkimuksessa löydettiin mm. sädesientä välipohjan rakenteista. Syksyn 2017 puhdistuksista huolimatta oireilu jatkuu...
20.01.2018
1 172 Tuiranpuisto säilytettävä ainoastaan virkistyskäyttöön
Tuiranpuiston alueella on käynnistetty asemakaavan muutos, jossa havitellaan mitä ilmeisimmin täydennysrakentamista eli kerrostalojen rakentamista. Tämä ei tue Tuiran kaupunginosan viihtyisyyttä tai virkistys- ja kulttuuriarvojen säilymistä. Täydennysrakentaminen ei tarkoita puiston kehittämistä virkistysalueena, vaan asemakaavan muutosta tarvitaan kerrostalojen rakentamiseksi Tuiran keskuspuistoo...
20.01.2018
39 Koirapuisto Lappohjaan
Tämän vetoomuksen tarkoituksena on kerätä mahdollisimman monta nimeä kannattamaan koirapuistoa.  Lappohjaan olisi tarpeellista saada koirapuisto koska,  - kylässä on paljon koiria (vakituiset-sekä kesäasukkaat) - koirat voisivat laillisesti olla jossain vapaana, leikkiä ja tutustua toisiin koiriin - liikuntarajoitteisille koiranomistajille puisto olisi tärkeä - koirapuistoa voisivat käyttää kaikki...
20.01.2018
57 VESIHUOLTO PALAUTETTAVA KERIMAAN ASUKKAILLE JA MATKAILUYRITYKSELLE
VETOOMUS SAVONLINNAN KAUPUNGINHALLITUKSELLE JA VALTUUSTOLLE Taustaa: Savonlinnassa Kerimaa-alueen asukkailla ja siellä toimivalla matkailuyrityksellä ei tällä hetkellä ole vesi- eikä saniteettihuoltoa.   Korkein hallinto-oikeus on vahvistanut 4.1.2018, että kaupunki on vastuussa Kerimaa-alueen vesihuollon järjestämisestä. Samalla korkein oikeus vahvisti Itä-Savon sairaanhoitopiirin määräyksen...
19.01.2018
1 110 Tampereen Työväen Teatterin on saatava jatkaa kansallisnäyttämönä ja rahoitusta on jatkettava.
" Kulttuurin valtionosuustyöryhmä on jättänyt esityksen opetusministeriölle, että Tampereen Työväen Teatterin kansallisnäyttämön asema tulisi poistaa. Tämä tarkoittaisi kahden miljoonan euron leikkausta teatterin budjettiin. VOS- työryhmän ehdottama rahoitusleikkuri osuu vain Tampereen Työväen Teatteriin. "   Tällä adressilla vaadimme,että Tampereen Työväen Teatterin valtionosuus rahoitusta on jat...
19.01.2018
342 Hyvinkään Sveitsiä tulee kehittää luontonäkökulma edellä
Tämä vetoomus toimitetaan Hyvinkään päättäjille. Allekirjoittamalla adressin, tuet kanssamme näkemystä, että Finex Capital Oy:lle varattu rakennusoikeus tulee käyttää jo valmiiksi kaavoitetuilla Tehtaankulman ja Marjamäenkadun alueilla, ja männyistään ja harjumaisemastaan kuuluisaa Sveitsiä tulee kehittää matkailun, ulkoilun ja luonnon ehdoilla. Samalla me hyvinkääläiset saamme nauttia edelleen l...
19.01.2018
188 Vädjan om fortsatt förskoleverksamhet vid Bjurböle daghem i östra Borgå (Suljettu)
Härmed vidhåller vi undertecknade att förskoleverksamheten skall fortsätta vid Bjurböle daghem (Kråkövägen 24, 06200 Borgå). Vi framhåller även vikten av fortsatt daghemsverksamhet vid Bjurböle daghem. Vi önskar ett helhetstänk i fråga om förslag som läggs fram om förskoleverksamheten, var beredningen och beslutsfattarna beaktar från första stund barnens främsta i fråga om trivsel, pedagogik, utry...
19.01.2018
457 Hälvälän alueen koulu säilytettävä (Suljettu)
Hollolan kunta selvittää Hälvälän koulun mahdollista lakkauttamista. Tällä adressilla osoitamme tukemme koulun säilyttämiselle Hälvälän alueella. Vaadimme myös sitä, että tekeillä olevan selvitystyön tulokset ja niiden perusteet tuodaan asianomaisten tietoon hyvissä ajoin ennen päätöksentekoa. Taustaa Kun Hollolassa siirrettiin 5–6  -luokkien oppilaat lähikouluista Heinsuon kouluun, vanhemmill...
18.01.2018
94 Pelastetaan Hösmärinpuiston koulu.
Espoon kaupunki uhkaa lakkauttaa Hösmärinpuiston koulun vaiheittain vuosina 2019-2021. Tämä adressi on koulu toiminnan jatkamista puoltava. Hösmärinpuiston koulu on pieni koulu jossa on esikoulu, 1lk ja 2lk. Koulu on suunniteltu pienten koululaisten tarpesisiin ja tässä huomiotu pienet luokka koot joissa lapsi saa opiskelurauhan sekä tarpeellisen tuen. Koulun sisä ilma on puhdas. Koulun hyvästä to...
17.01.2018
12 Kotimaisten kasvisten arvonlisäveron poisto
Kotimaisten kasvisten, hedelmien ja useiden vegaani tuotteiden arvonlisävero on poistettava. Tällä olisi useita positiivisia vaikutuksia kuten 1. Lisää kotimaisten kasvisten kysyntää 2. Kansanterveydelliset hyödyt 3. Ilmastoteko 4. Esimerkki muille. Menetetyt verotulot korvaantuvat terveyskustannusten alenemisena....
16.01.2018
23 Vuoden kääpiöpinseri kilpailu - vanhat säännöt palautettava! (Suljettu)
Vetoomus Suomen kääpiöpinserit RY:n hallitukselle, toimitetaan 31.1.2018.   ALLEKIRJOITA 30.01.2018 MENNESSÄ ja muista vahvistaa allekirjoituksesi sähköpostin kautta!!!   Haluamme palauttaa vuoden kääpiöpinseri kilpailuun osallistujamäärän vaikutuksen pisteiden kertymiseen. Yhdistyksen tulee ottaa huomioon jäsenistönsä toiveet. Allekirjoita nyt, niin saadaan järkevät säännöt käyttöön joita moni mu...
16.01.2018
337 Parsinavetat kiellettävä Suomessa
Me suomalaiset maitotuotteiden kuluttajat vaadimme, että uusi laki eläinten hyvinvoinnista turvaa myös lypsykarjan eettisen kohtelun. Maidontuotantolehmiä ei saa pitää jatkuvasti paikoilleen kytkettyinä, kuten ei muitakaan eläimiä. Uusi eläinsuojelulaki ei voi sivuuttaa lypsylehmiä. Maidontuotantoa varten pidettäviä lehmiä on Suomessa noin 275 000. Niistä lähes puolet elää parsinavetoissa jatkuvas...
16.01.2018
5 Alexille Musiikkibotoikeus
alexille musiikki bot oikeus ku ilkeä miku poika ei jaksa laittaa niit....
16.01.2018
63 Ilotulitteiden käyttöoikeus jäätävä yksityisille
Marja-Leena Tetrin lakiehdotuksen (ilotulitteiden käyttö rajattaisiin vain ammattilaisille) vastainen adressi. Raketit pitää jäädä yksityisten käyttöön.. rakettien yksityisten käytöstä pois ottaminen lisää työttömyyttä ja valtiolle tappiota ja rakettifirmoja (rakettitukku ja jne) myös uhkaisi konkurssi..   Raketteja ei tarvitse ottaa pois yksityisestä käytöstä vaan lisätä tietoa ja valistusta ihmi...
15.01.2018
41 Nyt myös te kansanedustajat ryhdytte talkoisiin.
Myös teidän palkoistanne pidätetään kahden päivän verran, loppiainen ja helatorstaii Myös te toimitatte jatkossa jokaisesta sairaslomapoissaolostanne lääkärintodistuksen. Ja teidän 1. sairaspäivä on palkaton. Päivät 2-9. maksetaan teille 80% palkastanne ja ylimenevistä päivistä vastaa kela. Kaikki teille myönnetyt edut, kansanedustajan palkkion lisäksi pienennetään 25% Kaikki kansanedustajan korva...
15.01.2018
607 Leppävaaran montessoriopetus säilytettävä
Espoon kaupunki suunnittelee montessoriopetuksen lakkauttamista Ruusutorpan koulusta Leppävaarasta. Ehdotuksen perusteluna on, että montessoriopetus vaikeuttaisi yleisopetuksen oppilaiden mahtumista lähikouluunsa. Näin ei kuitenkaan ole. Ehdotusta on vaikea ymmärtää, sillä se ei palvele kenenkään etua: ei Espoon, Leppävaaran, Ruusutorpan koulun eikä etenkään montessoriluokkien oppilaiden. Montesso...
14.01.2018
27 Antakaa lasten leikkiä!
Me pyydämme, että tyttäremme Lumin ja hänen parhaan ystävänsä oikeus leikkiä halutessaan keskenään palautetaan. Allekirjoittamalla tämän adressin tuet lasten itsemääräämisoikeutta ja heidän ihmisoikeuksiaan. Samalla näytät esimerkilläsi solidaarisuutta erilaisuuden hyväksymiseen. Adressi luovutetaan toisen tytön vanhemmille sekä lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilalle. t. Antti Salo ja Mia Malmi L...
14.01.2018
226 Mikkelin Rantakylään uusi päiväkoti!
Tarvitsemme Mikkelin Rantakylään uuden kunnallisen päiväkodin! Tällä hetkellä Rantakylän päiväkodin lapset odottavat väistötiloja sisäilmaongelmien vuoksi. Jos Rantakylän päiväkoti suljetaan, alueelta häviää 55 päivähoitopaikkaa. Rantakylän alueella on jo tällä hetkellä huutava pula päivähoitopaikoista. Mikkelin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti ja koulupolun takaamiseksi lasten päi...
13.01.2018
88 KALLJÄRVEN PUMPPU
Veikkolassa sijaitsevan Kalljärven rannalla on jätevesipumppu. Veikkolan vanha pumppu ei ole riittävä pyörittämään kasvavan alueensa vesiä, mikä aiheuttaa vuotoja. Vuonna 2012 vuotoja oli noin 60 kuution edestä, 2015 noin 50 kuution edestä ja 2017 noin 160 kuution edestä. Vaadimme, että Kirkkonummen kunta, joko päivittäisi vanhaa pumppua tai hankkisi uuden kuormitukseen nähden riittävän pumpun tai...
12.01.2018
14 Ministereille soveltuvuustestit kuten kaikilla muillakin työnhakijoilla.
Vaadimme ministereille pätevyystestiä kuten kaikkialla muuallakin vaaditaan pätevyys ja kokemusta työpaikan saamiseksi. Nykyhallituksen ministereillä ei monellaakaan ole mitään kokemusta tai näkemystä alasta jonka virkaan he astuvat. Esimerkkinä Berner. Ei mitään kokemusta liikenteestä ja silti on liikenneministeri. Berner varmaan tietää mikä on siksakin ja suoran neuleen ero mut esim Finjett maks...
12.01.2018
42 Rajatkiinni adressi
Olen kauhuissani miten nuo maahanmuuttajat pääsevät täänne suomeen tuhoamaan meidän ylellinen kulttuuri ja elämää verivaroillamme. Käytä äönioikeuttasi tähän jos olet samaa mieltä....
11.01.2018
Facebook
Pitäisikö energiajuomien myynti nuorille kieltää?