Ei enemmän tuulivoimapuistoja lähelle Pohjanmaan rannikkoa

Ei enemmän tuulivoimapuistoja lähelle Pohjanmaan rannikkoa

30_11_klo_18_28_beskärd1.jpgKolme massiivista tuulivoimahanketta, Laine (OX2, Ruotsi), Reimari (Skyborn, USA) ja Voima (Ilmatar Offshore, Suomi) kilpailevat parhaillaan etabloitumisesta merialueillamme noin 30 kilometrin päässä Pohjanmaan rannikolta.  Alueet sijaitsevat lähimpänä Vöyriä, Uusikaarlepyytä, Pietarsaarta, Luotoa ja Kokkolaa. Suunnitteilla on jopa sataviisikymmentä 150) 390 metrin korkeuteen ulottuvaa tuulivoimalaa.   Vastustamme jonkun tällaisen projektin toteuttamista nykyisessä muodossaan. Lupaviranomaisten ja valtion tulee ymmärtää, ettei tätä talousmerialuetta saa hyödyntää ympäristöllisillä tai kansantaloudellisilla perusteilla.  

Ainutlaatuiset luonnonvarat ovat vaarassa   Tuulivoima tuottaa huonoiten sähköä silloin, kun sähköenergian tarve on suurin. Merituulipuistot vaikuttaisivat ainutlaatuiseen merimaisemaamme radikaalisti ja ennennäkemättömästi. Haluammeko, että koskematon horisonttimme täyttyy tuulivoimaloista ja öisin niiden vilkkuvista varoitusvaloista? Vaikutus koskisi tuhansia pohjalaisia mökinomistajia ja aivan kaikkia ainutlaatuisesta merimaisemasta nauttivia. Valtavat yli 60 metriä leveät voimalinjat kantaverkkoon tulisivat halkomaan kyliä ja metsäalueita pitkälle sisämaahan asti. Miten pääosin ulkomaisessa omistuksessa olevien suuryhtiöitten annetaan rakentaa valtavia tuulivoimapuistoja toisen maan luontoalueille?   Valtavien tuulivoimaloiden rakentaminen ja käyttö vaikuttaisivat meri- ja metsäalueisiin erittäin laajasti ja arvaamattomasti. Kalastuselinkeino on uhattuna, kalojen vaellus häiriintyy, tuulivoimaloiden perustusten betonia huuhtoutuu mereen, roottorinlavat syöpyvät, lintujen elämä häiriintyy ja meren jäätyminen vaikuttaa laivaliikenteeseen. Muun muassa tällaisten seurausten kanssa meidän olisi määräämättömäksi ajaksi elettävä, mikäli tuulivoimahankkeet toteutuvat.   Seutumme ainutlaatuista luontoa ei saa vaarantaa heikoilla lupauksilla työpaikoista ja pienestä taloudellisista hyödyistä seudullemme ja koko maalle.  

Ulkomaalaiset kiinnostukset hallitsevat   Meneillään on uusi heikosti säädellyn kolonialismin aalto, jossa suuret yritykset valtaavat muiden maiden ainutlaatuisia luonnonvaroja. Ulkomaalaiset sijoittajat maksavat tällä alalla minimaaliset verot ja myyvät vihreää energiaa muualle. On erittäin naiivia luulla, että nämä yhtiöt olisivat aidosti kiinnostuneita alueestamme tai jakaisivat saavuttamaansa taloudellista hyötyä meille. Projektien vetäjät houkuttelevat uusilla työpaikoilla alueelle. Onko meillä paikallisia yrityksiä, jotka edes voivat tarjota tämän kokoluokan projekteja? Ulkomaalaisten omistajien mukana seuraa myös riski maan energiahuollolle, sillä esimerkiksi Kiina investoi voimakkaasti ulkomaalaiseen tuulivoimaan. Käytetään energiaa ulkopolitiikan välineenä. Miten voidaan sallia, että sijoittajat saavat rakentaa Suomen talousalueelle ilman että niiden tarvitsee maksaa siitä veroja kunnille, kaupungeille ja valtiolle? Tämänhetkisessä lainsäädännössämme on puutteita. Tuulivoimayrityksiä tulee verottaa Suomessa riippumatta siitä missä yhtiöitten omistus on.  

Sinä voit vaikuttaa   Allekirjoita tämä vetoomus. Se toimitetaan päättäjille ja muille, jotka voivat vaikuttaa siihen, toteutetaanko nämä projektit vai ei.    

Alfred Kjellman

Ralf Bertula    

Reimari_kuvamontasi.jpgKuvamontaasit Fäbodan rannikolta miltä se näyttäisi, jos sinne rakennettaisiin 150 tuulivoimalaa.                                                      LAAJA arkkitedtit/Sirpa Luoma

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Ralf Bertula voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…