Ei jättikaavaa Toivion luontohelmeen

Ei jättikaavaa Toivion luontohelmeen


Pirkkalan kunta on lokakuusta 2015 laatinut Toivion ja Kaitalankulman alueille osayleiskaavaa (Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaava). Kaavaa on valmistelu osallisilta salassa. Kaavaluonnoksessa on monia kyseenalaisia ja ilmeisen heikosti tutkittuja ratkaisuja.

Alla on esitetty sisältöongelmista pahimpia.
ME ADRESSIN ALLEKIRJOITTAJAT VAADIMME, että


Kunta jäädyttää osayleiskaavaprosessin, kunnes kunnan strategisessa yleiskaavassa on
maakuntakaavan ja rakennesuunnitelman pohjalta sovittu vuorovaikutteisesti ja demokraattisesti koko kunnan asukasmäärän kasvutavoite ja lisäasutuksen sijoittumista koskevat linjaukset.
Kestävän kehityksen ja maakuntakaavan 2040 mukaisesti uutta asutusta tulee ohjata
Naistenmatkantien joukkoliikenne- ja raitiotiereitin varteen.


• Tämän jälkeen osayleiskaavan valmistelu pitää aloittaa aidosti avoimena ja vuorovaikutuksessa osallisten kanssa. Kuntalaisten on saatava osallistua ja vaikuttaa osayleiskaavan tavoitteiden asettamiseen sekä keskusteluun vaihtoehtoisista ratkaisuista ja niiden vaikutuksista jovalmisteluvaiheissa.


• Toistuvista vuorovaikutuspyynnöistä huolimatta kaavaluonnos valmisteltiin salassa ja
osallisilta estettiin vaikutusmahdollisuudet kaavan tärkeimmissä valmisteluvaiheissa.
Monissa kunnissa vähäisemmissäkin kaavoissa osalliset saavat osallistua ja vaikuttaa
tavoitteiden ja vaihtoehtojen muodostamiseen ja arviointiin esimerkiksi työpajoissa.


• Toivion ja Kaitalankulman alueen asukasmäärän mitoituksen lähtökohtana tulee olla
seudullisessa Rakennesuunnitelmassa 2040 sovittu 2500 asukkaan kasvutavoite.
Rakennesuunnitelman sitovuutta korostetaan kaavaluonnosselostuksessakin, jossa kuitenkin ristiriitaisesti esitetään jättimäinen 15 000 lisäasukkaan mitoitus.


• Kaavaluonnoksen +15 000 asukasta Toivioon v. 2025-2050 tarkoittaisi huimat +600
asukasta/vuosi, mikä olisi sekä talouden että ympäristön kannalta kestämätöntä. Koko
kunnan kantokyky on ”vain” noin +250 uutta asukasta/vuosi.


• Kaavaluonnoksesta pitää poistaa uusi kokoojakatu Keskisentien ja Sarankulman väliltä.


• Esitetty kokoojakadun vaihtoehto 2a tuhoaisi Toivion luontokoulun lähimetsän, suositun
virkistysalueen reitteineen ja arvokkaine luontokohteineen. Muut kokoojakadun
vaihtoehdot toisivat nyky-Toivioon läpiajoa, lisää liikennettä kapeille asuntokaduille,
turvattomuutta, epäviihtyisyyttä ja paljon pakkolunastuksia.


• Kohtuullisen kokoisen uudisalueen liikenne voidaan ohjata pohjoiseen mm. moottoritielle.


• Kaavaluonnoksen ”Taaporinvuoren teollisuusalue” poistetaan tai ainakin puolitetaan. Myös
Tampereellakin tiettävästi harkitaan viereisen Pärrinmaan jättämistä rakentamisen ulkopuolelle sen merkittävien luontoarvojen vuoksi.


• Kaavaluonnoksessa Kaitalankulmalle esitetty kokoojakatu pitää linjata kauas talojen
pihapiiristä. Sähkölinjan yhteydessä tie tuhoaisi vähiten luontoa, jos tietä yleensä tarvitaan.


• Iso-Makkaran, Saukkolammen ym. arvokkaiden luontokohteiden lähelle ei saa rakentaa.


• Maakuntakaavan virkistysalueille ja lentomelualueelle ei saa rakentaa. Suurin osa
kaavaluonnoksessa esitetystä rakentamisesta on maakuntakaavan virkistysalueilla, jotka ovat erittäin tärkeitä Taaporinvuoren-Kurikkakallion luontohelmen luonnon ja lähivirkistyksen kannalta.


• Alueiden välille pitää jättää leveämmät viherkaistat. Avainsanoja: Toivio, Kaitalankulma, osayleiskaava, Kaakkois-Pirkkala, virkistys, luontohelmi.

Tetolinkkejä:

https://www.pirkkala.fi/palvelut/asuminen/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/yleiskaavat/
http://toivio.info/dokumentit/2009-02_LUONTOSELVITYS_Saukonojan-Taaporinvuoren%20alueen.pdf
http://toivio.info/dokumentit/2018-01-15_Toivion%20oyk%20vs%20Maakuntakaavan%202040%20virkistysalueet_TOKY.pdf
http://toivio.info/dokumentit.php


Toivion Omakotiyhdistys ry
Pirkkalan ympäristöyhdistys ry
Pirkkalan omakotiyhdistykset OKYT ry


Mikko Rontu, Toivion Omakotiyhdistys ry.    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoituksellani hyväksyn, että Mikko Rontu, Toivion Omakotiyhdistys ry. välittää nimeni päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö kansanedustajien palkkaa nostaa?