Ei kivilouhimon laajentamishankkeelle Inkoossa!

Haluatko naapuriisi jopa 390 hehtaarin kivilouhimon?

 

Rudus Oy:llä on Inkoon Joddbölessä (n. 7 km keskustasta) n. 20 ha:n kiviainestenottoalue, josta on jo mm. meluhaittaa. Nyt suunnitellaan alueen laajennusta n. 390 ha:n laajuiseksi. Kun alueella on tällä hetkellä kalliokiviaineksen otto- ja jalostustoimintaa, jatkossa suunnitellaan myös kierrätysmateriaalien vastaanottoa, jalostustoimintaa, ylijäämämaiden loppusijoitusta ja asfaltin valmistusta. Suunniteltu laajennusalue on Inkoon sataman vieressä.

 

Kyseisestä mittavasta hankkeesta on järjestetty tammikuussa infotilaisuus, josta on tiedotettu hyvin vaatimattomin äänin. Toinen infotapa oli 15.5. satunnaisotannalla n. viiden kilometrin säteellä asuville toimitettu asukaskysely, jonka palauttamiseen on annettu hieman yli viikon vastausaika. Näin ollen asiasta ei edes tiedä juuri kukaan vakituinen asukas eikä kesäasukkaille ole annettu realistista mahdollisuutta vastata kyselyyn.

 

Siuntion vastaava hanke osoittaa, että ympäristövaikutukset ovat tuhoisat: Melutaso lisääntyy. Saasteita leviää sekä ilmaan että vesistöön. Jopa pohjavesien virtaukset saattavat muuttua. Herkkä luonto kärsii, ja Inkoon alueen harvinaisiksikin todetut eliö- ja eläinlajit katoavat. Räjäytyksistä aiheutuva tärinä vaikuttaa talojen rakenteisiin. Kaiken tämän myötä kiinteistöjen arvo luonnollisesti laskee. Lisäksi tietysti esim. rekkaliikenne kasvaa, mikä jo yksistään lisää melua ja saastetta. Muita haittoja ja kokemuksia löytyy osoitteessa http://www.ymparisto.fi/rudusinkooYVA - käy lukemassa lisää, mitä naapuriisi suunnitellaan!

 

Me emme halua Ruduksen laajentavan toimintaansa Inkoossa!