Ei lupaa Luvian/Eurajoen jättimäiselle kalankasvatukselle

Offshore Fish Finland Oy suunnittelee Luvian/Eurajoen edustalle Suomen suurinta merialueen kalankasvatuslaitosta. Hankkeessa tavoitellaan suurimmillaan 2 miljoonan kilon kalojen lisäkasvua vuodessa. On arvioitu, että laitoksen fosforin tuotanto vastaa lähes 200 000 asukkaan jätevedenpuhdistamon kuormitusta, kun puhdistamon reduktiovaatimus fosforille on 95%. Tämän vuoksi Ely-keskus on päättänyt, että hankkeeseen tulee soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA).  

Offshore Fish Finland Oy:n Sweco Ympäristö Oy -konsultilta tilaamassa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessakin todetaan, että laitos lisää vesialueen fosforikuormitusta 22% ja se on suurin yksittäinen kuormittaja selostuksessa nimetyistä kuormittajista. Laitos uhkaa siis kiistatta Luvian/Eurajoen vesistön hyvää tilaa. Hankkeen pitkä, 7.5 kuukauden kestoinen talvisäilytys matalissa vesissä Iso-Lampoorin niemessä KalaValtasen rannassa herättää runsaasti kysymyksiä ja pelkoa rantojen pilaantumisesta. Virtausmallinnusten mukaan talvisäilytyksen vaikutukset ulottuvat Laitakariin asti ja kauemmaskin.  

Ruotsissa on juuri hiljattain määrätty suljettavaksi kolme suurta avomerialueen kalankasvatuslaitosta niiden ympäristölle aiheuttamien haittojen vuoksi. Tuomion pohjana on Euroopan Unionin tuomioistuimen päätös, jonka mukaan lupaa toiminnalle ei tule myöntää, jos yhdenkin vesialueen laatua mittaavan tekijän heikentyminen on mahdollista.  

Suomessakin tulee noudattaa Euroopan Unionin tuomioistuimen päätöstä ja näin ollen Luvian/Eurajoen edustalle suunnitellulle jättimäiselle kalankasvatuslaitokselle ei tule myöntää lupaa.  

YVA-menettelyssä on parhaillaan menossa vaihe, jossa jokainen voi ilmaista mielipiteensä kirjallisesti Ely-keskukselle 24.5.2017 mennessä. Kannustamme kaikkia asiasta kiinnostuneita käyttämään myös tätä vaikutusmahdollisuutta. Asiasta löytyy enemmän tietoa seuraavalta nettisivulta: http://www.ymparisto.fi/luvianulkomerialueenkalankasvattamoYVA


Puhtaan meren puolesta    Ota yhteyttä adressin tekijään
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )