Ei perusopetuksen leikkauksille Raisiossa

Me raisiolaisten koululaisten vanhemmat emme halua perusopetukseen leikkauksia Raisiossa. Nyt kaupungin sivistystoimen kouluille esittämät suunnitelmat aiheuttavat leikkauksia alakoululaisten tuntikehykseen, tukiopetukseen ja jakotuntien määrään.

Tietojemme mukaan tuntikehykset on nyt suunniteltu niin pieniksi, että kaikkien koulujen opettajien virkaehtosopimuksen mukaiset opetusvelvollisuudet eivät täyty. 

Tämä aiheuttaa sen, että jakotunteja ei saada tarvitseville luokille ja erityisen tuen oppilailta tukitoimet pienenevät. Tämä ei ole uuden opetussuunnitelman tavoitteiden eikä integraation periaatteiden mukaista. Nykyisellään oppilaat eivät saa riittävästi jakotunteja, pienryhmätunteja eivätkä eriyttämistä alas- tai ylöspäin.

Tuntikehystä täytyy kasvattaa suunnitellusta etenkin ensi syksyyn 2019, jotta raisiolaisilla lapsilla on turvallinen, yhdenvertainen ja laadukas opinpolku.

Edellisistä leikkauksista tiedotettiin vanhemmille keväällä 2018. Kaikkien koulujen tilannetta ei helpottanut anottu tasa-arvoraha (se oli projektiluontoista), vaikka niin suunniteltiin.

 

Sivistyslautakunnan päätöksellä vuonna 2018 jo perusopetuksen resurssia leikattiin. Lisäystä suunniteltiin yläkoulun puolelle, mutta sekään ei toteutunut tarpeen mukaan. Tulevana lukuvuonna leikkauksia on suunniteltu sekä ala- että yläkouluun.

 

Leikkaukset eivät saisi kohdistua pienimpiin. Tämä on vastoin vanhempien toiveita, monien puolueiden vaalilupauksia sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön linjauksia, joissa halutaan pysäyttää eriarvoistuminen yhteiskunnassa ja rakentaa luottamusta, joka perustuu osallisuuteen ja osallistumiseen. Lisäksi OKM linjaa, että varhainen puuttuminen sekä lasten ja nuorten yksilöllisempi huomioiminen tulisi olla kasvatuksen ja koulutuksen perustana. 

 

Vaadimme vanhempina, että Raision kaupungin sivistyslautakunnan tehtävänä on kartoittaa lisäbudjetin ja tuntikehykseen tuntien lisäämisen tarve. Ei voi olla niin, että jos oppilaita on Raisiossa enemmän ja tukea tarvitsevia on enemmän, niin pienimmät oppilaat jäävät ilman. Tällöin siihen pitää budjetoida lisävaroja. Lisätuen rahoitusmalli ei voi myöskään olla epätasaisesti eri kouluille jaettava projekti/tasa-arvoraha. Perustoimintaan varattu rahoitus pitää riittää kaikille. Jos tarpeet ovat kasvaneet, niin tarvitsemme lisää resursseja peruskouluun. On hienoa, että Raisio vetää lapsiperheitä asukkaikseen, pidetään tästä linjasta kiinni järjestämällä laadukasta opetusta.

 

Oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun on määritelty perustuslaissa.  Oikeus tukiopetuksen on määritelty perusopetuslaissa: oppilaalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Tämä tuki tulisi budjetoida realistisesti, jotta opettajilla on sitä mahdollista antaa lapsille, jotka sitä tarvitsevat. Eri syistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria tulee tukea, ja estää syrjäytymisvaara.  Oppilaan oikeudet määritellään perustuslaissa, perusopetuslaissa, oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa sekä lapsen oikeuksien sopimuksessa.

 

Raision kaupungilla on ollut hyvä maine opettajien keskuudessa ja Raisiossa on töissä sitoutuneita ja oppilaan parasta haluavia opettajia. Olemme huolissamme tiedosta, jonka mukaan opettajat sairastavat enemmän kuin ennen. He tarvitsevat aikaa työnsä tekemiseen ja meidän kaikkien tukea. Me vanhemmat haluamme pitää näistä osaajista kiinni, pitää Raision koulujen maineen korkealla, pysäyttää jo alkanutta erityisosaajien aivopakoa ja arvostaa opettajien työtä antamalla heille aikaa tehdä se hyvin. Olemme äänestäneet Raisioon puolueita ja päättäjiä, jotka pitävät lasten puolia, emme toivo päätöksiä, jotka kurjistavat kouluoloja.

 

Allekirjoittakaa adressi paremman raisiolaisen peruskoulun puolesta. Saa jakaa. Kiitos! Nettiadressi suljetaan ja toimitetaan raisiolaisille päättäjille 5.5. ennen lopullisia päätöksiä ensi syksystä.

 

Kuloisten koulun vanhempainkilta


Kuloisten koulun vanhempainkilta / Ulla Niittyinperä    Ota yhteyttä adressin tekijään