Ei lisää leikkauksia opintotukeen - opintotuki toiseen samantasoiseen tutkintoon säilytettävä

Kommentoitu viesti


Vieras

#11 Re:

11.03.2015 13:55

#1: -  

Aikuiskoulutustukea saa tosiaan 19 kk eli parin vuoden jatko-opiskeluihin ja uudelleenkoulutuksiin on tuosta apua.

Vastaukset


Vieras

#14 Re: Re: Aikuiskoulutustuen vaikutuksista

2015-03-11 14:51:00

#11: - Re:  

 19 kk voisi riittää ainakin laskennallisesti tosiaan esim. uuden ylemmän korkeakoulu-tutkinnon opiskeluun, mutta käytännössä jos vasta-valmistuneelta kandidaatilta menee 2 vuotta maisterin opintoihin niin 20 vuotta työelämässä olleella menee vähintään yksi vuosi sen päälle täydentävien (siis tuohon 2 vuoden aikaikkunaan kuulumattomien) opintojen opiskeluun ja ainakin yliopistossa oma aikansa menee ylipäätään akateemiseen maailman (uudelleen-)sopeutumiseen.

Yllä oletetaan, että uusi ala liittyy edes jotenkin aiempaan tutkintoon, jolloin siis ei tarvitse alempaa korkeakoulututkintoa suorittaa uudestaan. Voi olla kuitenkin melko perusteltua olettaa, että jos henkilö joutuu täysin uudelleenkouluttautumaan niin uusi koulutus ei ole aivan vanhan alan "vieressä" vaan pidempikin koulutus voi olla tarpeen.

Manna

#62 Re: Re:

2015-03-12 08:04:53

#11: - Re:  

 

"Aikuiskoulutustukea saa tosiaan 19 kk eli parin vuoden jatko-opiskeluihin ja uudelleenkoulutuksiin on tuosta apua."

 

Itse tulen hakemaan juuri aikuiskoulutustukea joka tapauksessa ja amk-tutkinnon suorittaneena saisin mahdollisesti opintotukea maisterivaiheeseen. Eli mikäli tämä järjetön hallituksen esitys menee läpi, saattaisin sittenkin selvitä tulevista yliopisto-opiskeluista taloudellisessa mielessä.

Kaikilla ei valitettavasti ole mahdollisuutta aikuiskoulutustukeen, sillä edellytyksiin kuuluu mm. tietty määrä työvuosia sekä muistaakseni vakituinen työpaikka.

En saa siis tätäkään

#105 Aikuiskoulutustuki on työssäoleville

2015-03-12 15:25:54

#11: - Re:  

 

Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka

  • on ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta ja
  • on ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua ja
  • jää palkattomalle opintovapaalle yhdenjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi tai opiskelee lyhyemmillä opintojaksoilla tai osa-aikaisesti yhteensä vähintään 43 päivän ajan ja
  • ei saa opiskeluun muuta tukea.

Aikuiskoulutustuen kaikkien saamisehtojen tulee täyttyä, jotta tukea voidaan maksaa.

Tukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta. Tuen määrä vastaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrää ilman korotusosia.

Tukea myönnetään tutkintoon johtavaan opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen viranomaisen alaisessa oppilaitoksessa. Oppilaitoksen tulee toimia Suomessa. Opintojen tulee tukiaikana olla päätoimisia.