Heinolan Lapset

Asia: Kotihoidontuen kuntalisän maksaminen Heinolassa lasten kotihoidon tukemiseksi

Me allekirjoittaneet haluamme vedota Heinolan kaupungin päättäjiin, jotta Heinolan kaupungissa alettaisiin maksaa kuntalisää kaikista kotihoidontuen piirissä olevista alle 3-vuotiaista lapsista.

Kuntalisän suuruudeksi ehdotamme 200 euroa / kk perhekohtaisesti siten, että 200 euroa maksetaan yhdestä lapsesta kuukausittain ja muista perheen alle 3-vuotiaista maksetaan sisaruslisää 50 euroa/lapsi/kuukausi. Kuntalisää maksetaan siis lapsista, jotka hoidetaan kotona ja jotka eivät käytä kunnallisia päivähoitopalveluja.

Alle 3-vuotiaista lapsista maksettava kotihoidontuki ei tarjoa kovinkaan monille perheille realistista mahdollisuutta jäädä kotiin hoitamaan lapsia. Kotihoidontuen lisänä maksettava kuntalisä maksaisi itsensä takaisin nostamalla Heinolan lasten kotihoitoprosenttia. Kunnallisen päivähoidon järjestäminen ja siihen liittyvät investoinnit ovat kalliita.

Pienten lasten suurryhmähoito aiheuttaa kunnalle myös esimerkiksi terveydenhoitokustannuksia. Pelkästään suurryhmähoidosta aiheutuvien korvatulehdusten hoito maksaa Suomessa 83 milj. eur/vuosi.

Yhteiskunnan tuki lapsiperheille kohdistuu nykyisellään niihin perheisiin, joissa viedään lapset kokopäivähoitoon. Tuki on lähinnä päivähoitojärjestelmän luomista ja ylläpitoa. Toivomme, että Heinolan päättäjät katsoisivat pidemmälle ja näkisivät kotihoidon tukemisen hyödyt sekä kunnalle, vanhemmille että varsinkin lapselle.

Toivomme myös päättäjien näkevän, että kuntalisän kaltainen vanhemmuuden tukeminen on ennaltaehkäisevää toimintaa, jolloin sitä ei yleisestikään pitäisi käsittää muuttuvana kuluna vaan investointina lapsiin ja nuoriin.


-- ADRESSI ON LUOVUTETTU ETEENPÄIN HEINOLAN KAUPUNGIN PÄÄTTÄJILLE. Kiitos kun annoit äänesi hyvälle asialle!