Hoitohenkilökunnalle paremmat palkat

Hoitohenkilökuntaa ja heidän arvokasta työpanosta ei arvosteta. Työ uupuminen, pätkätyöt ja pieni palkka heikentävät motivaatiota hakea sosiaali- ja terveysalalle. Ne jotka hakevat työhön kutsumuksesta tekevät työt kitisemättä ja tyytyvät palkkoihin.

Moni työntekijä on korkeastikoulutettuja ja silti se ei näy palkoissa. Mitä maailma tai Suomi tekisi ilman hoitohenkilökuntaa, joka huolehtii kansastaan. Miksi työtä ei arvosteta ja miksi se ei näy palkoissa.

Moni lääkäri tekee samaa työtä kuin hoitajat, silti lääkärit saavat enemmän palkkaa ja toimenpidelisiä, kuinka tämä voi olla mahdollista?

Työ on välillä rankkaa ja uupumus vaivaa monia, sekä moni harkitsee jo alan vaihtoa. Riittämätön työntekijöiden määrä aiheuttaa jatkuvaa ylikuormitusta hoitohenkilökunnalle. Lisääntyneet sairauslomat kuormittavat vain entisestään työssäolevia. Ammattitaitoisia sijaisia on vaikea saada, koska palkkaus on huono. Riittämättömän henkilöstömäärän vuoksi potilasturvallisuus heikentyy ja jopa hoidon laatu kärsii.

Jotain olisi tehtävä, jotta työnantajien ja päättäjien asenteet muuttuisivat.