Kansalaisadressi telakkateollisuuden turvaamiseksi Suomessa

Turun STX:n telakka hävisi Ranskan telakalle kilpailun 2 miljardin euron arvoisista risteilyalusten tilauksista. Hallituksen haluttomuus 50 miljoonan lainan myöntämiselle oli viimeinen niitti tilauksen luisumiselle Ranskaan. Vaarassa on meriteollisuuden piirissä olevat noin 20000 työpaikkaa.

Kyseisen tilauksen menettäminen vaarantaa koko teollisuuden alan jatkon Suomessa. Telakkateollisuuden tulevaisuus on turvattava. Vientiteollisuus tuo Suomeen rahaa, jolla hyvinvointi rahoitetaan. Meriteollisuus on korkean teknologian ala, jossa Suomella on mahdollisuus pärjätä innovaatioilla ja hyvällä osaamisella. Nykyistä ammattitaitoa ei saa päästää pois Suomesta.

Valtion tulee varmistaa telakkateollisuuden tulevaisuus osaomistuksella. Myös yrittäjien pitää lähteä mukaan telakkateollisuuden tukemiseen. On yhdistettävä voimamme yli puoluerajojen tarvittavan liiketalouden, sijoitusluovuuden ja työn osaamisen saamiseksi kasaan. Me allekirjoittaneet uskomme edelleen Suomen telakkateollisuuden olevan maailman paras.

 

Samma på svenska, översatt Nina Wessberg

Åbovarvet STX förlorade en 2 miljarders beställning av kryssningsfartyg i konkurrensen mot ett franskt skeppsvarv. Regeringens ovilja att bevilja ett lån på 50 miljoner var det som slutligen gjorde att beställningen seglade iväg till Frankrike. Nu är ca 20.000 arbetsplatser inom den marina industrin i Finland hotade.

Att Finland förlorade beställningen riskerar fortsättningen för hela den finska varvsindustrin. Framtiden för våra skeppsvarv måste tryggas. Det är exportindustrin som ger oss inkomster, det är pengar vi finansierar vår välfärd med. Den marina industrin är en högteknologisk bransch, där vi i Finland har en möjlighet att klara oss med hjälp av vår innovationsförmåga och goda kunnande. Den nuvarande yrkeskunskapen inom branschen får inte försvinna från Finland.

Staten bör trygga varvsindustrins framtid genom att gå in som delägare. Också företagen bör komma med och stöda varvsindustrin. För att få till stånd den kreativitet som behövs för att garantera företagsekonomin, investeringsmodeller och arbetskompetensen måste vi förena våra krafter över partigränserna. Vi undertecknare tror på att Finland fortfarande har världens bästa varvindustri.