Kansallispuisto Suomussalmen Hossaan !

Kansallispuisto Suomussalmen Hossaan!

Hossa on arvokas virkistys- ja luontoharrastuskohde Kainuussa, Suomussalmen kunnan pohjoisosassa. Hossa edustaa kainuulaisia selkosia kauneimmillaan. Sen säilyttäminen vetovoimaisena luontomatkailukohteena on turvattava kansallispuiston perustamisella.  Kansallispuiston perustamisjakohdaksi sopii hyvin vuosi 2017, kun Suomi viettää itsenäisyytensä 100-vuotisjuhlia. Samana vuonna Suomussalmen kunta täyttää 150 vuotta.   Suomussalmi ansaitsee valtakunnallista huomiota itsenäisyyden juhlavuotena, sillä Suomussalmi on maamme itsenäisyyden kannalta erittäin merkittävä paikkakunta. Suomussalmella järjestettiin pääsiäislauantaina vuonna 1917 kansalaiskokous, jossa tiettävästi ensimmäisen kerran vaadittiin maamme itsenäisyyttä. Maamme ensimmäinen presidentti K. J. Ståhlberg on syntynyt Suomussalmella. Suomussalmen nimi nousi koko maailman tietoisuuteen Talvisodan aikana 1939-1940 kuuluisien voitokkaiden taistelujen vuoksi. Kun vihollisen eteneminen pystyttiin torjumaan, estettiin Suomen katkaiseminen kahtia ja maamme alueen miehitys.                                        

Luontoarvot ovat suomussalmelaisille ja kaikille suomalaisille tärkeitä. Sen vuoksi kansallispuisto olisi mitä sopivin huomionosoitus Suomussalmelle ja Kainuulle. Hossa edustaa kainuulaista luontoa karuimmillaan ja kauneimmillaan.  Hossassa kulkijan mieleen painuvat laajat mäntyvaltaiset kankaat ja harjut, vesien runsaus, karuus ja kirkkaus. Alue on valtakunnallisesti merkittävä luonnonmetsien, sisävesien luontotyyppien sekä harjumuodostelmien suojelun kannalta. Siellä on lisäksi hienoja aapasoita ja lettoja sekä runsaasti lähteitä. Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien suuri määrä kuvastaa lajiston monipuolisuutta. Kalastoon kuuluvat mm. luonnontilaiset taimen-, tammukka- ja harjuskannat. Alueella liikkuvat kaikki suurpetomme ja vesien partailla elää elinvoimainen saukkokanta.   Hossan rikkaaseen kulttuuriperintöön kuuluvat kalastuksen, metsästyksen, poronhoidon, tervanpolton, karjanhoidon, maanviljelyn, savottakulttuurin ja uiton jäljet, rakennukset ja rakennelmat. Suomen pohjoisimmat kivikautiset kalliomaalaukset Somerjärven Värikalliossa ja Julma-Ölkyllä ovat kansallisaarteita.   Kansallispuiston perustaminen tekee Hossan entistä tunnetummaksi ja helpottaa matkailuun liittyvien elinkeinojen kehittämistä Suomussalmella ja lähialueilla. Suuria investointeja ei tarvita, sillä alueella on jo hyvät retkeily- ja virkistyspalvelut. Metsätalouskäytön loppumisen takia valtio menettää jonkin verran hakkuutuloja, mutta kävijämäärän kasvun myötä alueen kokonaistulot lisääntyvät ja työllisyys paranee. Hossa täyttää kirkkaasti lain vaatimat kansallispuiston perustamisedellytykset. Alue on valtion omistuksessa, riittävän laaja, ja sillä on suuri merkitys luonnonnähtävyytenä ja retkeilykohteena. Maininnan ansaitsee se seikka, että presidentti Urho Kekkonen totesi aikoinaan , että jos hän saisi valita, missä hän asuu, hän muuttaisi Hossaan.

Me allekirjoittaneet vetoamme tällä adressilla, että Hossaan perustetaan kansallispuisto Suomussalmen kunnanhallituksen (5.5.2015 § 87) Ympäristöministeriölle tekemän aloitteen mukaisesti:

 

Lisätietoja alla olevista linkeistä

http://www.kafi.tutka.net/su_paatokset/kokous/20151284-5-1.PDF

http://www.hossa.fi/

Adressin allekirjoittaminen on mahdollista 10.8.2015 saakka. Adressi luovutetaan ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle 12.8.2015.