Hallituksen on muutettava päätös eläkeiän nostamisesta

Olli Vermas
Kemijärvi

#51 Ihminen viihtyy siellä, missä on hyvä olla.

08.03.2009 02:24

Palkkatyö on pääasiassa sen verran raskasta, joko henkisesti tai fyysisesti (tai sekä että), ettei sen tekeminen sisälly kovinkaan monen kohdalla onnellisen vanhuuden visioon.

Ei sen tietystikään tarvitsisi näin olla: vanheneva työntekijä voisi olla arvostettu mestari, joka täsmäkouluttaisi uusia tekijöitä työhönsä. Tai vanhan duunarin kokemusta voitaisiin käyttää jopa yrityksen hallinnossa esim. tuotantoa suunniteltaessa.

Niin, ja työtä pitäisi olla riittävästi ja kohtuullisen turvallisesti. Työolosuhteet on räätälöitävä vastaamaan tekijän työkykyä ja -halua.
Em. kaltaisten seikkojen on toteuduttava ennen kuin työura voi pidentyä nykyisestä rakentavalla, tuottavalla ja inhimillisellä tavalla.

Mutta, jos tänään päätämme, että tulevaisuudessa työtoveriksesi voi tulla vanha köpö, joka on työssään vaarallinen paitsi sinulle, myös itselleen ja ympäristölleen, tai, jos nuorekas it-yritys ei kertakaikkiaan saa mahdutetuksi
imagoonsa yli kuuskymppistä "sähköinsinööriä", tulee kato koettelemaan monta alaa vastoin etsittyjä tavoitteita.

Vanhanen ei ole tyhmä, joten hänellä on jotkut muut tarkotusperät, kuin eläkeiän pidentäminen, joka voi tietysti olla keino, muttei tosiaankaan tavoite.
Mikä tämä tavoite on jää nähtäväksi, julkisesti sitä ei uskalla alkaa arvailemaan.
martti merikanto
mäntsälä

#52 Pörssikauppa ja patolevy

08.03.2009 08:19

Olen n. 10-vuoden ajan paasannut kyeisistä hommista ja aina olen hiukan saanut
vähintäänkin tyhmän maineen. Nyt on toinen näyttänyt kyntensä ja toinen muhii taka-alalla vielä.
Eli jos olisi valta, niin molemmat kieltäisin välittömästi. No nyt joku taas pitää tyhmänä. Pitkässä juoksussa kuitenkin näin tulee käymään.
Pörssikauppa ei vielä ole näyttänyt kynsiänsä kokonaan vaan vielä mennään alaspäin että kolina kuuluu. Noilla kaupoilla saadaan taas kansa nöyräksi ja pohja mutiin.
Tämä vasta lämmittelyä näissä hommissa.
Juhani Saarela
Ylöjärvi

#53 Vuorotyössä

08.03.2009 09:25

Voisikohan joku päättäjistä tulla kokeilemaan vuorotyötä jota tehdään ns. nopealla vuorokierrolla jota teen tai jollain muulla. Y-I-A - Y-I-A - jne. Elikkä 8h töissä yösssä, 8h vapaa, 8h töissä ilta, 8h vapaa, 8h töissä aamu. Vapaa pv. ja seuraavana taas yöksi töihin.
Tällä systeemillä olen tehnyt kohta 23 vuotta, ja muilla n.13 vuotta lisäksi.
Luuleeko joku ettei vuorotyö ole purrut elimistöön?? Ja luuleeko joku ettei ole halua lähteä vaikka päivätöihin: Olin vuorotteluvapaalla (täysmäärän) ja siinä elimistö jo vähän ehti antaa takaisin normaalia toimintaa. Taas ollaan vuorossa.
Töissä olen ollut yhtäjaksoisesti 41 vuotta, eli heti koulusta.
Mitähän päättäjät keksisivät helpotusta näihin systeemeihin, porukoita on jo nyt vähennetty ja nuoria ei ole kiinnostanut vuorotyön "ihanuus".
Tämä Vanhasen "poppoon" esitys eläkeiän nostamiseen EI VOI koskea kaikkia työaloja TOIVOISIN.
Ernesti Hemmingvei
Suomi

#54 Työ täytyy huomioida

08.03.2009 10:02

Koko eläkeikäkeskustelu on farssia niin kauan kuin työuran pituutta ja työn raskautta ei huomioida.
On kaksi täysin eri asiaa tehdä 30 vuoden työura konttorissa kuin 45 vuoden työura raksalla.
Jos eläkkeitä halutaan jakaa tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti täytyy lopettaa puheet pelkästä eläkeiästä.
kauko kivelä
tampere

#55 Eläkeikään mielipide

08.03.2009 10:43

tiedoksi:
63v -68v on -hyvä,kun se on vapaaehtoinen ja saa valita mitenkä jaksaa.

Osa-aika eläke on hieno laskeutuminen ja voi vielä jakaa ammatillisia oppeja nuoremmille.

Ylärajaa voisi vaikka nosta ,jos ihminen jaksaa painaa .Huom! =>vapaaehtoinen

t. teknisten jäsen n:o 5089
Tapio Kuosma
Espoo

#56 Vanhasen II hallitus on tehtävänsä tehnyt

08.03.2009 11:16

Vanhasen II hallitus on pääministeri Vanhasen toimin pettänyt lupauksensa kansalaisille. Vanhasen II hallituksen ohjelman (19.4.2007) mukaan "[k]ansalaisille on taattava oikeus vaikuttaa, osallistua ja olla osallisia päätöksenteossa". Ohjelmassa vakuutetaan tarvittavan "uutta yhteisöllisyyttä". Nimenomaisesti todetaan seuraavaa: "Työelämää on uudistettava kolmikantaisesti." Hallitusohjelmassa vakuutetaan lisäksi, että "[t]yöeläkkeitä koskevat asiat valmistellaan yhteistyössä keskeisten työmarkkinajärjestöjen kanssa". Ja hallitusohjelmassa jatketaan: Työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelma "valmistellaan ja toteutetaan yhteistyönä työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjen kanssa".

Käytännössä Vanhanen ja hänen hallituksensa ovat eläkeiän pidentämistä tarkoittavassa asiassa toimineet räikeästi vastoin oman hallitusohjelmansa kirjainta ja henkeä. Vanhasen ja hallituksen toiminta on niin poliittisesti kuin moraalisesti ja eettisestikin tuomittavaa.

Vanhanen esitti hallituksen politiikkariihessä (23.-24.2.2009), että vanhuuseläkeiän alaikärajaa nostetaan 2011 alkaen vaiheittain 65 ikävuoteen. Hallitus hyväksyi politiikkariihensä päätteeksi tiistaina 24. helmikuuta kannanoton, jossa Vanhasen esitys hyväksyttiin. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa (Tiedote 64/2009) todetaan muun ohella seuraavaa: "Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälän mukaan hallituksen politiikkariihessä tehtiin merkittäviä päätöksiä, joilla Suomi selviää ikääntymisen haasteista." Tiedotteen liitteessä mainitaan muun muassa: "Hallituksen kannanoton mukaan suomalaisten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi työikäisen väestön voimavarat on saatava paremmin käyttöön koko maassa. Työllisyysasteen nostaminen edellyttää työurien selvää pidentymistä. (...) - Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi:

Joustavan vanhuuseläkkeen alaikärajaa nostetaan asteittain kahdella vuodella 12 vuoden siirtymäajan kuluessa vuodesta 2011 alkaen.
Ryhmäeläkevakuutusten alaikäraja nostetaan nopeimmalla mahdollisella aikataululla 60 vuodesta 65 vuoteen.
Yksilöllisen eläkevakuutuksen alaikäraja nostetaan nopeimmalla mahdollisella tavalla 62 vuodesta 65 vuoteen.
(...)"

Vanhanen on kertonut "tehneensä kohua herättäneen päätöksen eläkeiän korottamisesta 65 vuoteen yksin, Rukan lumilla hiihtäessään" (http://yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=1&ag=2&t=&a=6856). "- Rukan lumilla tää täsmentyi itselläni, että meidän pitää vaan näyttää suuntaa, Vanhanen sanoo Ykkösaamun haastattelussa" (ibid.).

Meillä on eläkeiän nostamista tarkoittavasta asiasta riittävä näyttö: asianosaisen oma 'tunnustus'. Pääministeri Vanhanen on tehnyt päätöksen eläkeiän korottamisesta 65 vuoteen yksin - Rukan lumilla hiihtäessään. Hän on siis tietoisesti toiminut vastoin oman hallituksensa ohjelmaa. Hän on rikkonut maassa työelämän uudistamista ja työeläkkeitä sekä työtä, työelämää ja yrittämistä koskevissa perustavaa laatua olevissa asioissa pitkään vallinneen kolmikantaperiaatteen. Valitettavaa ja käsittämätöntä on, että Vanhasen hallitus (muut Keskustan ministerit sekä Kokoomuksen, Vihreiden ja RKP:n ministerit) on hyväksynyt Vanhasen yksikantaisen ja yksinkertaisen samoin kuin yhteiskuntarauhaa järkyttävän politiikkariihiesityksen.

Kuten presidentti Halonen on huomauttanut, ongelmana ei ole eläkeikä. "Ongelma on ollut se, että ihmiset jäävät niin aikaisin eläkkeelle. Syyt ovat usein henkilökohtaisia: on työkyvyttömyyttä ja työttömyyttä. Ihmisiä ei myöskään pidetä työssä niin kauan kuin he haluaisivat" (http://yle.fi/uutiset/alueelliset_uutiset/kymenlaakso/2009/02/presidentti_halonen_kriittinen_elakeian_nostamisesta_576726.html?origin=rss).

Toivottavasti kansalaiset muistavat vaaleissa Vanhasen ja hänen hallituksensa häikäilemättömän menettelyn eläkeiän nostamiseksi. Tuo menettely, joka loukkaa törkeästi demokratian ja yhdenvertaisuuden olennaisia periaatteita, osoittaa, että Vanhanen ja hänen hallituksensa ovat tehneet tehtävänsä. Mene tekel. Kiitos - ja hyvästi!
Anneli Heikkinen
kuopio

#57 Analyysi

08.03.2009 11:41

Matti Nieminen on tehnyt analyysin tästä eläköitymisasiasta.Siinä on selvitetty huoltosuhde ym ratkaisut.Omasta mielestäni siinä on kaikki mitä tietoa me tarvitsemme.Google:työvoimapula,Suomentalous,eläkepommi ja huoltosuhde ratkaisut.Lukekaa ja sitten voi verrata onko meillä aihetta tehdä eläkeratkaisu nyt?Olen sitä mieltä että tässä on Vanhanen ottanut liian suuren riskin rauhanomaisen tuloksen saavuttamiseksi.
kari parikka
Nurmijärvi

#58 Mielipiteen suhdeluku

08.03.2009 12:12

Verratessa eläkemuutos vastaisen / puoltavan adressin allekirjoitus lukuja. On nettiyhteisön mielipide asiaa 98% vastaan 2 % puolesta.
Eli tuo puoltava adressin on hyvä että saa vertailuarvon myös vastakkaista mielipidettä edustavista.
Anneli Elo
Pirkkala

#59 Suuret ikäluokat

08.03.2009 12:23

Itse kuulun näihin paljon parjattuihin suuriin ikäluokkiin.
Mielestäni nuorempien ei meidän eläkkeitä tarvitse maksaa, koska olemme ne jo itse kustataneet työssä ollessamme.
Nykyinen työeläkelaki tuli voimaan vuoden 1963 alusta, jolloin itse olin työelämässä 17-vuotiaana. Eläkekertymä vaan ei koskenut niin nuoria, silloisten
säännösten mukaan eläke alkoi kertyä vasta 23-vuotiaana. Kuitenkin eläkemaksut kerättiin työnantajilta ja "alaikäisiltä" työntekijöiltä.
Meidän maksumme menivät vanhempiden työntekijöiden eläkkeisiin, mutta en ole katkera, koska he olivat niitä, jotka meille tämän itsenäisen maan turvasivat.
Me suuret ikäluokat olemme olleet rakentamassa tätä hyvinvointivaltiota mikä joissakin mielipiteissä on melkein rikollista.
Itsellämme ei ollut mahdollisuutta rahanpuutteen takia käydä koulua kuin 7-vuotinen kansakoulu. Lapsia saimme nuorina, joten aloimme ajaa kunnallista päivähoitoa ja kaikille ilmaista koulutusta, että lapsillamme olisi paremmat elinolosuhteet kuin meillä. Eikä ole meidän syymme, että sodasta selviytyneelle Suomen kansalle annettiin ymmärtää, että lapsia pitää tehdä maan turvallisuudenkin vuoksi.
erkki lähdesmäki
kangasala

#60 JOUSTAVA eläkeikä

08.03.2009 12:28

on tässä maassa hyvä ASIA turha sitä yhtä eläkeikää pitää jos ei PYSTY olemaan töissä niin on se hyvä että pääsee niin sanottuun ELÄKEPUTKEEN...
jos ei ole tämmöistä eläkeputki mahdollisuutta ole niin se on se TYÖTTÖMYYSKORTISTO JOSSA ELÄKE KYLLÄ HUOMATTAVASTI PIENENEE...
ELÄKEIÄN NOSTO HEIJASTUU NIMEMOMAAN TÄMMÖISEEN ELÄKE LEIKKAUKSEEN MITÄ HALLITUS AJAA TAKAA..
Heikki Mähönen
Helsinki

#61 Matti Vanhasen eduskunta avustaja vastaa

08.03.2009 13:43

Matti Vanhaselle lähetettyyn viestiin adressin nimien määrästä sain allaolevan vastauksen.

Valitettavasti viestissä ei ollut minkäänlaista ehdotusta siitä, miten Suomen
tulisi selvitä huoltosuhteen heikkenemisestä ellei sitten työuria pidentämällä.
Eläkeiän nostossa on kyse välttämättömästä päätöksestä, jolla pyritään
turvaamaan yhteiskunnan palveluiden taso myös tulevaisuudessa. Ensi
vuosikymmenen aikana eläkeläisten määrä tulee kasvamaan 330 000 hengellä, kun
työikäisten määrä puolestaan vähenee 175 000 ihmisellä. Siis entistä harvemmat
ihmiset joutuvat veroistaan kustantamaan entistä useampien ihmisten palvelut ja
hoivan. Vaikka nyt on päällä lama ja heikkenevä työllisyys niin
lähitulevaisuudessa on työvoimapula täyttä todellisuutta. Tällä maltillisella
eläkerajan korottamisella pyritään lievittämään tuota huoltosuhteen
heikkenemisen mukanaan tuomaa suurta taloudellista rasitusta. Tälle päätökselle
olisi ollut vaihtoehtoina joko verojen huomattava korotus tai palveluiden
karsiminen. Hallitus ei kumpaankaan noista halunnut ryhtyä.

Tietenkään ihmiset eivät jatka työssä entistä pidempään pelkällä hallituksen
ilmoituksella, vaan työssä jaksamiseen on todellakin kiinnitettävä huomiota.
Yksityiskohtaiset suunnitelmat siitä, miten tuo eläkeikärajan korotus tullaan
käytännössä toteuttamaan ovat vielä valmisteluasteella. Näissä suunnitelmissa
tulee myös työssäjaksamisen edistäminen olemaan keskeisellä sijalla.
Jatkossakaan ei ketään olla siis työpaikalle kiinni köyttämässä, vaan
päinvastoin hallitus haluaa kehittää joustavia eläkeratkaisuja nykyistä
paremmiksi.

Käytännössä eläkeiän korotus alkaa vasta vuodesta 2011 ja silloinkin korotus on
ainoastaan 2 kk/vuosi. Tällä ratkaisulla on taattu se, että korotus ei
kenenkään yksilön kohdalla ole kohtuuton.

Ystävällisin terveisin,

Juha Iso-Aho
Matti Vanhasen eduskunta-avustaja
Puh. 09-4324185
juha.iso-aho@eduskunta.fi

Veikko Rantala
Ylistaro

#62 Joustavasti eläkkeelle

08.03.2009 14:41

Nykyinen käytäntö on ihan ok miksi sitä muuttamaan,kun terveys on hyvä eiköhän jokainen halua jatkaa työssä ja kertyttää eläkettää ilman pakkokeinoja.Itse olen sairaseläkkeellä olisin varmaan jatkanut pisempään jos terveys olisi antanut siihen mahdollisuuden.Minun työurani alkoi viisitoistavuotiaana tein neljäkymmentäkakaivuotta duunia ja nyt on aika huilata.
Jouko Heliste
Vaasa

#63 Miksi päällekkäisiä järjestelmiä

08.03.2009 15:10

Hiihtäjä Vanhanen ei kaikesta päätellen tunne vuoden 2005 eläkeratkaisua, vaikka on ollut itse siitä päättämässä. Se sisältää ELINAIKAKERTOIMEKSI kutsutun järjestelmän, joka on tarkoitettu korottamaan todellista eläkkeelle jäämisen ajankohtaa. Järjestelmä alentaa eläkettä mikäli 1948 syntynyt jää eläkkeelle esim. vuonna 2011 n. 2% , joka vaatii n. 4 kk lisätyöskentelyä ansaitun eläkkeen ennallaan pitämiseksi. Vuonna 1959 syntynyt tarvitsee jo n. 1,5 vuotta tappion korvaamiseen. Tämän järjestelmän toimivuuttahan ei vielä tiedetä, koska se vaikuttaa ensimmäsen kerran vuonna 2010 joten on aivan hölmöläisten hommaa yrittää tehdä päälle toista järjestelmää. Tämähän sotkee systeemin entisestään.
Rami Heino
Vantaa

#64 Ehdotuksia vanhuuseläkeiän kategorisen muuttamisen tilalle

08.03.2009 16:21

Kaikkien tahojen yksimielisyys itse tavoitteesta on ihailtavaa. Nyt palkansaajajärjestöjen käynnistämä kampanjointi eläkeiän kategorista nostamista vastaan, onkin enemmän reagointia asian hoitamiseksi tasapuolisemmalla tavalla.

Hallituksen perustelu yleisestä eläkeiän korotuksesta ontuu, koska eri tehtävissä työskentelevät aloittavat eri ikäisinä ja näin ollen ansaitsevat eläkettäkin eri kokonaiskarttumalla eläkeikäänsä mennessä. Loppujen lopuksi eurot ratkaisevat asian, niin yksilön kuin yhteiskunnankin osalta. Eli yksinkertaisuudessaan asia voidaan ilmaista; mitä pidempi työura sen parempi eläketurva. Yksilölle tulee kuitenkin jäädä valinnanmahdollisuus oman elämäntilanteensa mukaiseen vaihtoehtoon.

Tämän vuoksi ei jatkossa tulisi säätää yhtä kategorista vanhuuseläkkeen alaikärajaa, vaan:

1) Sitoa "eläkeikä" työuran pituuteen sekä työn kuormittavuuteen. Esim. 360 kk vuoden (30 vuoden) työuran (= eläkekarttumaan oikeuttavaa todellista työvuotta eli esim. opiskelu ja työttömyysjaksoja ei näihin luettaisi mukaan) jälkeen voi siirtyä varhennetulle eläkkeelle, kuitenkin aikaisintaan 62-vuotiaana, ilman varhennusvähennystä. Tietyillä aloilla esim. pelastustehtävissä ikäraja voisi olla esim. 60-v. Viimeistään vahnuuseläkkeelle voisi kuitenkin siirtyä 65-vuotiaana, riippumatta eläkkeeseen oikeuttavien työvuosien määrästä. Joustomahdollisuus vanhuuseläkkeelle voisi olla edelleen 68-vuoteen kuten nykyisinkin, ehkä jopa ylikin. Tällä tasattaisiin eri tehtävien vaatimaa työtaakkaa ja ohjaisi urakehitystä jo nuorempana. Ongelmana tietenkin on, että miten lasketaan työuran aikana työtehtäviä vaihtaneiden eläkeikä. Ratkaisuna on korvamerkitä tietyistä työtehtävistä ansaitut eläkkeeseen oikeutetut kuukaudet, jotka alentavat yleistä (65-vuoden) vanhuuseläkeikää vastaavasti 1 suhteessa 5:een. Eli esim. 5 vuotta palomiehen ammatissa nuorena alentaisi henkilökohtaiseksi eläkeiäksi 64-vuotta. Vaikeutena on laittaa eri ammatit rinnakkain ja päättää kumpaan kategoriaan kyseinen tehtävä kuuluu, mutta jostain on lähdettävä ja listaa muuttaa yhteiskunnan kehittyessä.

2) Ns. vanhan YVE:n määritelmä tulisi palauttaa 60-64 vuotiaille, vaikka nykyinen työkyvttömyyseläke voidaankin myöntää yli 60-v. normaalia lievemmin, ei tämä kuitenkaan vastaa aiempaa YVEn tulkintaa kaikilta osin. Tämä auttaisi työelämässä jaksamista, kun olisi mahdollisuus viimeisen työtehtävän vaatimusten mahdollisesti kasvaessa liian suuriksi, hakeutua "lievemmin ehdoin" yksilölliselle varhaiseläkkeelle.

3) Osa-aikaeläkkeelle siirtymisen päätösvalta tulisi siirtää työntekijälle, siten että työntekijä voi sitovasti ilmoittaa työnantajalle käyttävänsä osa-aikaeläkemahdollisuutta esim. 6 kk ennen osa-aikatyöhön siirtymistä (aikaisintaan kuitenkin 60-vuoden iästä). Työskentelyaikamallin päätösvalta säilyisi kuitenkin työnantajalla. Osa-aikaeläkkeen rinnakkaisesta työstä tehdään samalla uusi määräaikainen työsopimus, jolla työsuhde päättyy omassa henkilökohtaisessa eläkeiässä / 65 vuoden iässä, ilman uutta sopimusta. Tämän jälkeen työsopimusta jatketaan vuosittain määräaikaisesti. Määräaikaisuus antaa työntekijälle normaalia paremman irtisanomissuojan, koska määräaikaisen työsopimuksen purkaminen tulee korvata täysimääräisesti. Tämä vähentäisi huomattavasti ns. putkeen johtavia massairtisanomisia. Vastaavasti määräaikainen työsopimus tulee määrittää osa-aikaeläkkeen myöntöperusteeksi.

4) Ns. ikävapaista tulisi säätää työaikalaissa esim. siten että 55-vuoden iästä vuotuisten yksittäisten palkallisten lisävapaiden määrä on esim. 5 päivää / vuosi ja 60-vuoden iästä 10 päivää / vuosi. Vapaita ei voi pitää yhdenjaksoisesti esim. vuosilomien jatkeena vaan 1-2 päivän jaksoina / kk. Työnantaja voisi ohjatusti järjestää korkeintaan puoleen näistä vapaista virikkeellistä / kuntouttavaa toimintaa. Alakohtaisissa TESseissä voidaan tietenkin sopia enemmistäkin vuotuisista ikävapaapäivistä, mutta laki määräisi alarajan.

5) Etätyön mahdollisuuksia hyödynnetään monilla aloilla vieläkin aivan liian vähän, jota kautta saataisiin sekä työmatkustuksen ja työtilojen tarpeiden kautta sekä yritystason että yhteiskunnallista säästöä joka taas voitaisiin suunnata uusiin investointeihin ja palveluihin. Hallitus voisi näihin antaa enemmän veroporkkanoita.

Tässä alkuun vaihtoehtoja työssäjaksamisen edistämiseksi ja työurien pidentämiseksi ilman yleistä vanhuuseläkeiän nostamista. Paljon muitakin keinoja on, mutta ne ovat niin alakohtaisia, että niihin tuskin lainsäädännöllä voidaan vaikuttaa. Enemmänkin asiat tulisi valmistella palkansaajajärjestöjen ja EK:n yhteistyön kautta, joista sitten parhaiten sopivat voidaan ottaa käyttöön alakohtaisissa TESseissä.
Tauno O. Mehtälä
Temmes

#65 Yli-ikäistä orjatyövoimaa haetaan

08.03.2009 18:08

Kyllähän tämän eläkeikärajan nosto nykytilanteessa ja pitkälle tulevaisuuteen tarkoittaisi sitä, että 63-65-vuotiaat, joilla on työkykyä jäljelle (= eivät pääse sairaseläkkeelle), mutta ei ole työpaikkaa, joutuvat työvoimahallinnon pompoteltavaksi orjatyövoimana.

Palkkataso taitaa olla 8 euroa/päivä.
mikir nikij
helsinki

#66 huono maahanmuuttopolitiikka

08.03.2009 18:14

en ymmärrä miksi tätä adressia allekirjoitti niin paljon ihmisiä, kun huonoa maahanmuuttopolitiikkaa vastustavia adresseja allekirjoitetaan niin vähän.
tämä eläkeiän nosto on seurausta huonosta politiikasta viimeisinä vuosikymmeninä.
sen sijaan, että kulutetaan rahat suomalaisten syntyvyyden nostamiseen hallitus kuluttaa valtavia määriä rahoja kolmannenmaailman ihmisiin, jotka rasittävat erittäin paljon suomen yhteiskuntaa.
tämä adressi ei auta tilannetta mitenkään.
se vain pahentaa tilannetta, koska se kuluttaa hermoja.
se ei tuota lisää rahaa.
raha ei tule painokoneesta.
jos eläkeikää ei nosteta joudutaan ottamaan rahaa muualta, esim nostamalla verotusta. parantaa tilannetta voi ainoastaan lisäämällä rahanmäärää suomessa.
ja sitä voi tehdä ainoastaan muuttamalla radikaalisti maahanmuuttopolitiikkaa ja kannustamalla suomalaisia synnyttämään enemmän lapsia.
alhainen suomalaisten syntyvyys ja nykyinen maahanmuuttopolitiikka vain pahentavat tilannetta.
äänestäkää perussuomalaisia ja vaatikaa maahanmuuttopolitiikkaan muutosta.
Liisa Heinonen
Tampere

#67 Osa-aikaeläkeiän nosto tulee perua

08.03.2009 21:11

En allekirjoita adressia, koska mielestäni osa-aikaeläkeiän nosto on unohdettu tässä. Se tulee paljon yht'äkkisemmin kuin vanhuuseläkeiän nosto ja kohdistuu rankimmin vuonna 1953 syntyneisiin. Kuulun tuohon ikäpolveen ja olen sinnitellyt työelämässä sen ihanan tiedon varassa, että kohta helpottaa osa-aikaeläkkeen muodossa, mutta eipäs helpota vaan se siirtyy yhtäkkiä KAHDELLA vuodella eteen päin.

Olen erittäin pettynyt, että palkansaajajärjestöt ovat täysin salaa ja hiljaisuudessa, kysymättä jäsenistöltään, hyväksyneet sosiaalitupossa osa-aikaeläkeiän noston 58 vuodesta 60 vuoteen ja samalla heikennyksen eläkekarttumaan. Se on nyt ihan torso ja pilattu, ei lainkaan enää houkuttele.

Tällaisen vastustusadressin sijasta toivoisin, että avattaisiin nettisivustot kansalaisille ideoiden keräämistä varten. Ihmiset voisvat kertoa itse mikä heitä motivoisi jatkamaan työelämässä nykyistä pidempään.Voitaisiin löytää ihan uusiakin keinoja. Omalta kohdaltani tiedän, että voisin jaksaa jopa 64-vuotiaaksi työelämässä, jos vain pääsisin ajoissa helpottamaan työtaakkaani osa-aikaeläkkeen muodossa.
mikir nikij
helsinki

#69

08.03.2009 23:02

lainaus:
______________________________________________________________________
Olen erittäin pettynyt, että palkansaajajärjestöt ovat täysin salaa ja hiljaisuudessa, kysymättä jäsenistöltään, hyväksyneet sosiaalitupossa osa-aikaeläkeiän noston 58 vuodesta 60 vuoteen
______________________________________________________________________
minä olen pettynyt, että hallitus kysymättä lupaa kansalta tuo maahan suuria määriä kolmannen maailman ihmisiä, jotka rasittavat yhteiskuntaa. ja samalla hallitus tahallisesti valehtelee mediassa tästä asiasta.
nyt tämä ongelma suomessa ei ole niin valtava, kuin muissa maissa.
jos ette äänestä perussuomalaisia hallitus tuo paljom kolmannen maailman ihmisiä tänne ja tästä vääjäämättä seuraa eläkeiän nosto tai verojen nosto.
muuta vaihtoehtoa ei ole olemassa.
lukekaa halla-ahon scriptaa ja ymmärrätte, että tähän asiaan voi vaikuttaa vain muuttamalla maahanmuuttopolitiikkaa (= äänestämällä perussuomalaisia), eikä tämän kaltaiset adressit auta asiaa mitenkään.
raha ei tule itse painokoneesta.

lainaus:
____________________________________________________
Antakaa olla, vitun kommarit. Hallitus kyllä tietää, mitä tekee, ettekä te voi siihen vaikuttaa.
_____________________________________________________
äänestämälläkö ei voi vaikuttaa?
voi.
tanskassa maahanmuuttokriittinen puole sai jonkun verran ääniä ja siellä asiat ovat paremmassa kunnossa, kuin suomessa.
minä itse äänistin halla-ahoa.
eeva rosendahl
hanko

#70 joko kansa herää

08.03.2009 23:37

Nyt näkyy tulokset, kun porvarihallitusta aikanaan äänestetty.
altti hirvenoja
tampere

#71 Eikö jo riitä..

09.03.2009 00:30

ns suuret ikäluokat ovat aloittaneet työuran jo lapsena.itse menin tehtaaseen 15 vuotiaana ja olin sitä ennen jo ollut töissä kesäisin.Monta vuotta meni hukkaan alusta silloin kun eläkettä lasketaan.Eikö 40 vuotta riitä ja anneta raataneelle eläke.nykyään ihmiset aloittavat työuran huomattavasti myöhemmin joten 35-40 vuodet työurat ovat historiaa.miksi ihmeessä vanhojen pappojen ja mummujen jotka ovat jo muutenkin pihalla maailman menosta pitäisi vielä olla työpaikoilla jaloissa ,kun nuoria on työttömänä ja kursseilla vaikka kuinka.Voisi työllistää nyt ensin nämä nuoret työttömät ja sitten jos työpaikkoja on hirveesti jäljellä niin voisin tulla auttamaan..aivan järjetöntä touhua Vanhaselta ja Kataiseltä ei järjen ja logiigan hiventäkään.
Marko Mäki
Järvenpää

#72

09.03.2009 09:55

Niin arkadianmäen jengin eläkkeisiin esin katto + tietenkin samat pelisäännöt takautuvasti kuten muillakin töissä käyvillä. Tästä tulisi jo tuntuvat säästöt.

Seuraavaksi voisikin miettiä miten +65 vuotias palomies menee savusukeltamaan eduskunnan tulipaloon. Itselläni tänä päivänä laskettuna eläkkeelle pääsy olisi vuonna 2042 kesällä...

Nykyinen ratkaisu hyvä kun puretaan johtamisosastojen erikoiseläkkeet ja laitetaan eläkekatto (2500 - 3000€), jota korotetaan inflaatio + 1% tahdilla.

Minimieläke voisi olla kanssa hyvä määrittää ja korottaa myös inflaatio + 1% tahdilla.


Tommi Rautio
Helsinki

#73 Tiedättekö mistä purnaatte?

09.03.2009 10:07

En löytänyt ainuttakaan selkeää kirjoitusta siitä, että Suomen Hallitus aikoo esittää Eduskunnalle Eläkeikä rajan muutoksista. Kaikki sekoilevat pelkästään jonku toimittajan esittämistä kysymyksistä ja niiden vastauksista.

Tässä on selkeästi kysymys sosialistien epätoivosta. Toimittajat, AY-ihmiset ja höynäytetyt Kansalaiset vääristelevät tosiasioita. Haluatte epätoivoisesti pitää niistä saavutetuista eduistanne kiinni ja elää leveästi toisten kustannuksella.

Koko eläkejärjestelmä on järjetön järjestelmä, jossa jotkut lupaavat toisille, että anna rahat tänne niin saat ne korkoineen takaisin ennen luonnollista kuolemaasi.

Äänestän Halla-Ahoa Europarlamenttiin, jos hän asettuu ehdokkaaksi.

Kunnanvaltuutettu Köyliöstä
erkki thitz
leppävirta

#74 Pelkkää matematiikkaa

09.03.2009 10:21

Eläkeiän nostamisessahan on lopulta kysymys pelkästä matematiikasta. Nykyisessä tilanteessa liian vähän työntekijöitä kuolee työnsä ääreen. Tähän on saatava muutos, vainajille ei ole tarvetta eläkettä maksaa.
pertti piitulainen
riihimäki

#75 On se kumma

09.03.2009 10:46

Kun aina vaan pitäis leikata kaiken heikommilta, voitas alkaa miettiä mikä on tarpeellista pitää yllä tässä yhteiskunnassa, esim. kaksikielisyyden poisto jo pelkästään toisi miljardien säästöt vuosi tasolla. Sitten eläke katto suurin eläke voisi olla enintään kaksi kertaa pienimmän eläkkeen suuruus, mutta kyllähän sen jo näkee noiden edustajien omista eduista että ei yhtään välitetä tasaarvosta vaan joillain ryhmillä on ihan omat säännöt kohtuuttomat etuudet, sit vielä viitsitään puhuu hyvinvointi yhteiskunnasta.