Inga stora vindkraftsparker mitt i bebyggelse / Ei laajoja tuulivoimapuistoja keskelle asutusta

Susann Sjöström
malax

#1 Kommunstyrelsen i Malax den 22.2.

16.03.2010 12:37

Den 22.2. 2010 tog kommunstyrelsen följande beslut:

http://www.malax.fi/protokoll/kst/2010/22021800.0/frmtxt19.htm

Kommundirektör Brandt
Malax kommun och EPV Vindkraft har förhandlat om inledande av planläggning av Sidlandet i Malax för anläggandet av en vindkraftpark. EPV Vindkraft har planer på en vindkraftpark på området för att möjliggöra uppförandet av högst 26 vindkraftverk.
De centrala målsättningarna för detaljplanen enligt avtalet är att ge förutsättningar för byggandet av högst 26 vindkraftverk, bedrivandet av skogs­bruk, bevara områdets möjligheter för rekreationsbruk och jakt samt att bestämma områdets trafikarrangemang på ändamålsenligt sätt. Målsättningen är att det på området inte skall uppstå något gatunätverk som är på kommunens ansvar och att områdets interna trafik, inklusive servicevägar, sköts som privata vägar.
Planläggningen inleds med en generalplansgranskning i enlighet med 54 § 4 mom. i markanvändnings- och bygglagen. Om det under processens gång uppstår behov av att slutföra en generalplan förhandlar parterna om det. Området som är på ca 1.200 hektar finns inte med som område för vindkraft i den godkända landskapsplanen för Österbotten som är sänd till miljöministeriet för fastställelse. Avsikten är att området skall utredas för att tas med i etapplan 2 som Österbottens förbund låter uppgöra. I dagsläget är det regionplanen för Vasa kustregion som gäller som landskapsplan på området.

EPV Vindkraft bestrider kostnaderna för planläggningen. Malax kommun leder planläggningen och upphandlar planläggningstjänster för projektet. På området torde inte finnas behov att utfärda åtgärdsförbud enligt 53 § i markanvändnings- och bygglagen.

Bilaga:

1. förslag till planläggningsavtal mellan Malax kommun och EPV vindkraft

2. kartutkast för generalplansgranskningen av området

Kommundirektör Brandts förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna avtalet mellan Malax kommun och EPV Vindkraft;

2. godkänna att inleda planläggning av detaljplan för Sidlandets vindkraftpark i Malax enligt bifogat avtal; samt

3. konstatera att EPV Vindkraft bestrider kostnaderna enligt avtalet, att Malax kommun leder planläggningen och upphandlar planläggningstjänster.

Behandling:

Före sammanträdet informerade Christoffer Wiik och Tomi Mäkipelto från EPV Vindkraft kommunstyrelsen om vindkraftprojektet på Sidlandet. Under ärendets behandling redogjorde kommundirektör Brandt för hur beslutsprocessen är planerad angående planläggning av vindkraft i kommunen. Kommunstyrelsen delgavs även de skrivelser (bilaga) som inkommit angående vindkraft.

Beslut:

Kommunstyrelsen godkände kommundirektörens förslag.


Kommunstyrelsen framhöll att det gällande avtalsområdet är 1 200 ha, men detaljplanen i avtalsområdet kommer att täcka ca 75 ha av området

Pentti Rajala meddelade jäv och var utstigen under ärendets behandling.

_________


Vi fortsätter kanmpen, Susann Sjöström

anonyymi
Vieras

#2 mainskampanja

25.06.2010 11:47

en sallistu mainoskampanjaan

Peter Häggblom

#3 Maalahden kunta suunnittelee 22-26 isoa tullivoimalaa

09.09.2010 21:54

Näin kunta sanoo kesäkuussa 2010:

Tavoitteena on laatia kaava, joka mahdollistaa tuulivoimalaitosten sekä niihin liittyvän tie- ja sähkönsiirtoverkoston ja sähköasemien rakentamisen suunnittelualueelle.

Suunnittelualue jää tuulivoimaloille, huoltotiestölle ja infrastruktuurille osoitettuja rakennuspaikkoja lukuun ottamatta nykyiseen maa- ja metsätalous-, virkistyskäyttöön.Tuulivoimaloita on tarkoitus rakentaa enintään 26 kpl, joiden kokonaiskapasiteetti on arviolta noin 78 – 130 MW.

Kaavasuunnittelusta on valitus Vaasan hallinto-oikeudessa.

Liäsksi kunnalle on toimitettu lukuisia kansalaismielipiteitä. jossa eistetään ettei ko tuulivoimapusitoa totetuteta tällä herkälle aluellee, jossa hyvin lähellä asuu paitsi paljon ihmisiä (loma- ja vak. asunnoissa) myös merikotkia.

ROKURISTI

#4 Tuulienergian hinta tässä kiinnostaa

09.01.2013 09:29

On normaalia, että tuulivoimayhtiöt tuovat esille vain etuudet. EI vahingossakaan mainita tuulivoimasähkölle tulevaa kuluttajahintaa. Oma taloussähköni tuli maksamaan v. 2012 minulle nyt jo kaikkine lisineen 14,7 senttiä/kWh. Tuulivoiman keskeisissä maissa sähkön kuluttajahinta on kivunnut 28-30 senttiin kWh, esimerkkeinä Iso-Britannia, Tanska ja Saksa.

Vuosikertomuksensa 2011 mukaan Kemijoki Oy myi vuonna 2011 sähköä 4 365 GWh 39,613 miljoonalla eurolla eli 0,9 senttiä kWh.
Lisäksi tällä yhtiöllä on suunnitteilla uutta lisävesivoimaa, mitkä toisivat heidän arvionsa mukaan noin terawattitunnin eli 1 000 miljoonaa kilowattituntia lisää 100 -prosenttisesti uusiutuvaa sähköenergiaa vuosittain eli kaksinkertaisesti sen, minkä Suomeen kaavaillut 2 500 MW tuulivoimaa koskaan tuottaisivat koko elinkaarensa aikana.

Vesivoimalaitokset ja varastoaltaat ovat käytännössä myös ikuisia, sillä esim. Imatran voimalaitos täyttää muutaman vuoden kuluttua 100 vuotta ja toimii paremmin kuin uutena.

Valtioneuvoston kaavailema tuulivoimarakentaminen hipoo jo taloustyhmyyden huippua. Valtioneuvosto on talousviisaineen (=hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta, vrt 80 -luvun loppua ja sen jälkeen alkanutta Suomen talouden katastrofia kaikkine seuraamuksineen) suunnitellut satoja miljoonia (2000 miljoona euroa) veronmaksajien tukea tuulivoimarakentamiseen sekä lyönyt jo nyt lukkoon tuulisähkön tuottajille1 10,53 sentin kilowattitunnilta, jonka maksaisivat kaikki yksityiset sähkönkäyttäjät.

Pelkästään näillä valtiovallan tuulivoimarakentamista pönkittävillä 2000 tukimiljoonilla saisi ostettua tältä Kemijoki Oy:ltä heidän oman hinnoittelunsa mukaista sähköä 222 MRD kWh (222.000.000.000 / Ennen vanhaan meillä sanottiin väliajalla "Mitäs me nollista, kun eivät nekään meistä"). Tuulivoimaa tuettaessa kaikki menee pohjattomaan nieluun eli taivaan tuuliin ja jäljelle jäisi ainoastaan todellisille vastuunkantajille maksettavaa ja ne ongelmat, joista meillä Suomessa muun maailman tapaan ei edes kerrota suurelle yleisölle. Nuoruudessani oli sentään meilläkin vielä eräs poliitikko, joka muisti aina mainita että "KYLLÄ KANSA TIETÄÄ". Tiedän, ettei kansa tiedä tästä tuulivoimasta eikä sen seuraamuksista täällä Suomessa. Tällaisen tuulisähkön hinta on noin 12-kertainen Kemijoen vesisähköön verrattuna, ja valtiohan on Kemijoki Oy:n suurin osakas. Kyllä nyt voidaan jo puhua kansantalousrikoksesta ja tuulivoiman rakentajat sekä taustalla kärkkyvät sijoittajat ovat varsinaista rosmosakkia (=SANOISIN VIELÄ KREIKKAAKIN PAHEMPIA TALOUDEN SYÖPÄLÄISIÄ). "Kyll kööhält puuttu paljom, mut ahnelt puuttu kaikk",  kyllä vanha kansa tämän tiesi aikanaan.

Viime kalenterivuonna sähkön keskipörssihinta oli Suomessa 45,158 euroa/MW = 1000 kWh eli pörssierä. Eli kaavailtu vihreä tuulisähkö maksaisi 2,33 kertaa markkinasähköä enenmmän.  Edellä olevan perusteella tuulivoimayhtiön tuottaessa tätä vihreää tuulienergiaansa 100.000 euron edestä, saa tällainen tuulivoimayrittäjä sekä sen taustalla kärkkyvät sijoittajat nostaa tukea tähän edellä mainitun sähkämäärän tuottamiseen samanaikaisesti 233.181 euroa!!!.  Onko tämä peruste sille, että tuulisähköön sijoittavalle luvataan panosten tuplaantuvan 4,5 - 6 vuodessa???!!!

Niin miksi tätä ei kerrota meille? Energian tuotanto on sentään ennen ollut taloutemme tukijalka. En ymmärrä tällaista tuulivoimataloutta. Kiitos ei meille Suomeen.

Kai Ylikoski
Vieras

#5 Ei järjettömälle sijoittamiselle, johon syöttötariffi yllyttää!

26.04.2013 20:39

Tuulivoimaa ei tule sijoittaa niin että rikkoo luontoarvoja tai häiritsee asutusta.  Kaskissa sama vitsaus. Ja näyttää olevan koko pohjanmaan rannikolla. Tälläistä ei tule hyväksyä.
http://www.adressit.com/ei_tuulivoimaloita_kaskisiin
http://www.facebook.com/pages/Ei-tuulivoimaloita-Kaskisiin/230134507111511

Peter Häggblom

#6 Suojaetäisyys/Skyddsavstånd 2 km

14.10.2013 12:55

Nyt on 2 km suojaetäisyyden tarve (terveydellisista syistä) ymmärretty ainakin sosiaali- ja terveysministeriössä.
Nu har man på social- o hälsovårdsministeriet kommit fram till att det behövs ett 2 km skyddsavstånd mellan vindkraftverk och bosättning - av hälsoskäl.

http://www.kemionsaari.net/wp-content/uploads/2013/10/Liite_1_Lausunto_Varsinais-Suomen_tuulivoimavaihemaakuntakaavasta.pdf


Vieras

#7

29.12.2013 01:05

Industrial wind turbines are harmful, when placed too close to people's homes. This practice has got to stop!

Vieras

#8

28.01.2014 08:08

Tuulivoima ei itsessään ole kannattava sähköntuotantomuoto, vaatii jatkuvan mittavan yhteiskunnallisen tuen. Säätö-, ja tuki voimana pitää olla toinen sähköntuotantomuoto lähes samankokoisena koko-ajan valmiina. Saastuttaa ympäristöä rakenteellaan monin tavoin. Kylminä aikoina jään muodostus lapoihin vaatii voimalan valmistajankin mukaan 400m säteellä vaarallisen liikkumiskiellon voimalan ympäri, on n.50 hehtaaria. Ei paljoa mainosteta tätäkään tuulifirmojen puolelta.

Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)

28.01.2014 08:10


Hannu Aro

#10 Tuulivoimahuijaus

28.01.2014 08:11

Tuulivoima ei itsessään ole kannattava sähköntuotantomuoto, vaatii jatkuvan mittavan yhteiskunnallisen tuen. Säätö-, ja tuki voimana pitää olla toinen sähköntuotantomuoto lähes samankokoisena koko-ajan valmiina. Saastuttaa ympäristöä rakenteellaan monin tavoin. Kylminä aikoina jään muodostus lapoihin vaatii voimalan valmistajankin mukaan 400m säteellä vaarallisen liikkumiskiellon voimalan ympäri, on n.50 hehtaaria. Ei paljoa mainosteta tätäkään tuulifirmojen puolelta.
Peter Häggblom

#11 Jatkokeskustelua myös Facebookissa

18.02.2014 18:53

Tervetuloa Facebook-sivulle lukemaan ja keskustelemaan: https://www.facebook.com/Pro.MalaxPetalax.skargard Välkommen till vår Facebooksida att läsa eller diskutera!
Peter Häggblom
Adressin tekijä

#12

16.04.2015 20:49

FI Allekirjoittamalla tämän adressin annat kunnallisille ja valtakunnallisille päättäjille viestin, että asukkailla pitää olla vähintään 2 km suojaetäisyys asunnon ja vapaa-ajan asunnon ja tuulivoima-alueen välillä.
SV Genom att underteckna denna adress visar du att alla boende - även fritidsboende - har rätt till minst 2 km:s skyddsavstånd mellan sin bostad och närmaste vindkraftsområde.


Vieras

#13

16.04.2015 21:28

Tuulivoimasta on selvästi enemmän haittaa kuin hyötyä. Ainoat voittajat siinä ovat sijoittajat jotka tienaavat veronmaksajien rahoista tukiaisina.

Vieras

#14

17.04.2015 04:49

Samassa veneessä ollaan, eli vastustan voimaloiden sijoittamista lähelle asutusta. Pyhäjärvelle ollaan työntämässä 140m napakorkeuden voimaloita, joissa siipi käy 210m korkeudessa. Lähimmät asumukset 1.1-1.5 km joka puolella aluetta. Älytöntä!
Jaana

#15 Ei asutusta metsiin

21.04.2015 05:57

Mielestäni asutusta ei pitäisi viskoa pitkin metsiä. Itse olette valinneet asuvanne metsässä ja teitä varten sinne on ylipäänsä vedetty sähkölinjat, rakennettu tiet ja kaikki muu infra. Maksatte yhteiskunnalle tolkuttomasti per capita, joten jospa ette valittaisi yhtään kiitos!

rtqwtqw3t

#16 Re:

21.04.2015 05:59

#7: -  

 Peoples' homes in the woods should stop. I don't care if chumps and hillbillies suffer.

Erkki

#17 Re:

21.04.2015 06:01

#8: -  

 "Vaarallisen liikkumiskiellon?" Mikä liikkumiskiellossa on vaarallista?

ffqwrfqwr

#18 Re:

21.04.2015 06:05

#14: -  

 Niin on, asutus eli junttien mökit tulisi lanata.


Vieras

#19

08.05.2015 13:50

Vansinne med stora vindmöllor på 200 meter bygg dem på torget i Helsinfors i stället
Peter Häggblom, PRO Malax Petalax skärgård rf styrelsemedlem

#20

16.06.2015 11:30

Medborgaradressen "Inga stora vindkraftsparker mitt i bebyggelse / Ei laajoja tuulivoimapuistoja keskelle asutusta" har nu samlat 502 underskrifter med 448 underskifter på nätet + 54 på manuella listor.


Adressen överräcktes den 9.6.2015 veckan till kommundirektör Mats Brandt och Malax kommun.


I morgondagens Vasabladet 17.6.2015  torde det finnas en artikel om detta samt om vindkraftsläget i kommun och Finland just nu, med utlåtanden från bl.a. Kommundirektör Brandt och Peter Häggblom, styrelsemedlem i föreningen PRO Malax-Petalax skärgård.

Det går ännu att skriva under adressen på nätet om 2 km skyddsavstånde mellan vinkdraftverk och bostad eller fritidsbostad.

Adressi, jossa 448 allekirjoitusta + 54 manuaalista allekirjoitusta (yht 502 nimeä)  luovutettu 9.6.2015  Maalahden kunnanjohtajalle Mats Brandtille.

Följ med vindkraftslaäget i Malax och i landet på Facebook https://www.facebook.com/Pro.MalaxPetalax.skargard   Välkommen att gilla vår Faceboksida. Tervetuloa Facebook-sivullemme tykkäämään.

 

Kommentoi adressia
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…