Säilyttäkää Mikkelin kaupunginorkesteri / Save Mikkeli City Orchestra

Anna Niemi
Mikkeli

/ #15 Lainaus Länsi-Savosta 11.3.2008

11.03.2008 23:18


http://www.lansi-savo.fi/jetspeed/portal/LS_column.psml?newsgroup=5&newsid=138610

Orkesterikeskustelu ja kulttuurikeskustelu erilleen
Keskustelu orkesterista olisi jaettava kahtia.

A: Onko kaupungilla halua ja tarvetta siirtää kulttuurirahoja peruspalveluiden rahoittamiseen? B: Miten kulttuurivaroilla tuotetaan kaupunkilaisille hyviä musiikkielämyksiä? Onko kaupunginorkesteri sopivin vai olisiko palvelut järkevämpää ostaa?

Kysymykset on tärkeää erottaa, koska vaikka tukisi orkesterin lakkauttamista, se ei tarkoita, ettei ymmärtäisi kaupungin tarvetta tukea kulttuuriharrastuksia. Kulttuuripalveluiden tarkoitus ei saa olla instituutioiden ylläpitäminen vaan hyödyn tuottaminen kaupunkilaisille. Kun resurssit ovat rajalliset, niiden käytön tulee olla tehokasta.


Kantani orkesterin lakkauttamisen puolesta pohjautuu siihen, että kaupungin oma orkesteri ei ole järkevä väline ko. palveluiden tuotantoon. Klassisella jousisoitinorkesterilla ei pystytä vastaamaan erilaisiin musiikkimieltymyksiin, jolloin orkesterista hyötyy vain pieni osa kaupunkilaisista.

Lakkauttamalla orkesterin ja käyttämällä varat esitysten ostamiseen eri tyylejä edustavilta orkestereilta kaupunki pystyisi palvelemaan asukkaitaan laajemmin.

En hyväksy, että vain klassinen musiikki olisi kyllin tärkeää subventoitavaksi. Orkesterikeskustelu on hyvä esimerkki siitä, miten kaupungin rooli palveluiden tilaajana ja tuottajana menee sekaisin, jolloin kaupunkilaisten verorahoilleen saama vastike jää heikoksi.


Keskustelussa on tuotu esiin, että orkesterin kulut ovat vain murto-osa kaupungin budjetista. Jos katsotaan, että aina kun säästö on pieni sitä ei tarvitse tehdä, voidaan talouden vakauttamisohjelma unohtaa. Tietääkseni esim. omaishoitajien tuen leikkauksessa tai kyläkoulujen lakkauttamisessa ei ollut kovin isoista rahoista kyse.

Orkesterin tukijat ovat ottaneet suojeluunsa nuorison, köyhät, eläkeläiset ja muut erityisryhmät. Olen kuullut epäilyjä jopa erityisryhmien hyväksikäyttämisestä eliitin huvitusten puolusteluun, mutta uskon vilpittömyyteen ja hyvään tahtoon.

Jos orkesteritoimintaa päätetään jatkaa entisellään, erityisryhmien liput pitää säilyttää edullisina. Normaaliliput on korjattava vastaamaan hinnoiltaan paremmin palvelun arvoa ja kuulijoiden maksukykyä. Erityisryhmiin kuulumattomien köyhien klassisen musiikin harrastus turvataan esim. jakamalla konserttilippuja toimeentulotuen kylkiäisenä.


Kaupunginorkesterin ylläpitoa on perusteltu myös imagosyin. Vaikutuksesta imagoon ei ole kuitenkaan näyttöä. Päinvastoin, LS:n tammikuussa uutisoimassa kaupunkien imagokyselyssä Mikkeli oli häntäpäässä. Kärkisijat nappasivat Raisio ja Siilinjärvi, joista on turha etsiä kaupunginorkestereita.

Mikkeliä pidetään kulttuurikaupunkina ja olen itsekin siitä ylpeä, mutta eiköhän perustana ole suurimmalta osin muut instanssit kuin kaupunginorkesteri.

Orkesterin toimintakertomusten perusteella vuonna 2005 kuulijamäärä on ollut 8 931 ja vuonna 2006 7 749. Tilinpäätöksen mukaan tuloja orkesterille on tullut ko. vuosina kuitenkin vain 23 000 ja 29 000 euroa. Tällöin voidaan laskea, että yksi kuulija on tuonut lipputuloja kassaan -05: 2,58 euroa ja -06: 3,72 euroa.

Johtopäätös on, että ilmoitetut luvut eivät edusta ainakaan maksaneiden kuulijoiden määrää, koska lippujen hinnat ovat keskimäärin kympin kieppeillä. Ymmärrän toki, että osa kuulijoista on ollut esim. koululaisia, jotka ovat olleet konserteissa ilmaiseksi.

Päätösten pohjaksi olisi saatava tietää maksaneiden kuulijoiden määrä, koska luku edustaa paremmin todellista kysyntää orkesterin palveluille. Olen tiedustellut asiaa Helinä Tepposelta, joka 22.2.08 tässä lehdessä lupasi tietoja tarvitseville, mutten ole saanut vastausta.


Ikävää on ollut aloitteen syyttäminen kunnallisvaalikikaksi. Vaikka aloite olisi vaalikikka, se ei muuta faktoja orkesterin tarpeesta tai rahoituksesta, ja siksi olisi syytä pysyä aiheessa. Toivottavasti orkesteri ei nouse tulevien vaalien pääteemaksi, tärkeämpiäkin on.

Demokratian toteutumisen kannalta olisi kuitenkin saatava tietää ehdokkaiden kannat asiaan. Orkesteriasian päättäjiä kun viime kädessä pitäisi olla mikkeliläisten äänestäjien.


Antti Pajatsalo

KTM

Mikkeli

Kommentoi adressia