ISRAEL ELÄKÖÖN - ISRAEL MUST LIVE!

Sepi

/ #13 Siunattu Israel

27.07.2011 00:27

Aikanaan Israel tulee olemaan siunauksena kaikille kansoille.
Näin kertoo Jumalan Sana.
1.Mooseksen kirja:
12:3 Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä."