IRTI TURVEVESIPÄÄSTÖISTÄ

Hannu Heinonen
Vieras

/ #289 Vihreätkin heräämässä maatalouden suurien päästöjen vaikutukseen

29.12.2010 12:36

Vihreätkin viimein heräämässä maatalouden suureen saastuttamiseen. Ohessa Satu Hassin ja Anni Sinnemäen artikkeli/tiedote. Hienoa että vihreät myös tulee rintamaan vastustamaan maatalouden (johon aina liittyy myös maatilojen metsäalueet)aivan järkyttävän suuria päästöjä. Jutun lopussa on heidän kannanottonsa siihen että pitäisi saada reaaliaikainen seuranta maatalouden päästöille. Turvetuotanto on ollut tuollaisessa seurannassa jo pitkään. Oheinen tiedote on melko uusi, kuluvan vuoden lokakuussa julkaistu.
Sinnemäki ja Hassi: Itämeren pelastaminen vaatii EU:n maatalouspolitiikan uudistamista

Itämeri on lähes EU:n sisämeri. Sen suurin ympäristöongelma on rehevöityminen jonka suurin aiheuttaja on maatalous. Typpi- ja fosforivalumat Itämereen voidaan saada kuriin vain EU:n maatalouspolitiikkaa uudistamalla. Uudistuksen aika on nyt, sillä Euroopan komissio antaa aiheesta tiedonannon marraskuussa. Itämeren tilan pelastamisesta tulee tehdä yksi yhteisen eurooppalaisen maatalouspolitiikan keskeisistä tavoitteista.

– Maatalous on Itämeren rehevöittäjä. Juuri nyt, kun EU:n maatalouspolitiikkaa ja maataloustukia uudistetaan, on otettava esille Itämerta saastuttavien päästöjen vähentäminen maataloudesta. Tässä asiassa testataan, ketkä oikeasti haluavat pelastaa Itämeren ja ketkä vain puhuvat asiasta silloin, kun sinilevälautat rehottavat pahimmillaan, korostaa MEP, Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan jäsen Satu Hassi.

Venäjää lukuun ottamatta kaikki Itämeren valuma-alueen maat kuuluvat EU:hun. Suurin päästäjä on Puolan maatalous, mutta henkeä kohden laskettuna Suomenkin maatalouden päästöt ovat merkittävät. Erityisesti Puolan ja Baltian maiden maatalouden voimakas kasvu on uhka Itämerelle, ellei tuotantotapoja muuteta ekologisesti kestävämmiksi.

– EU:n maatalouden ympäristötukijärjestelmä on uudistettava. Ympäristötukien ehtoja on tiukennettava ja tuki tulee sitoa ympäristön kannalta vaikuttavimpiin käytäntöihin, jotka todistetusti vähentävät ravinnekuormitusta. Kuormituksen vähentämisestä syntyneet kustannukset tulee korvata viljelijöille, sanoo Vihreiden puheenjohtaja, työministeri Anni Sinnemäki.

Tietoisuutta maatalouden vaikutuksista meren tilaan on lisättävä kaikissa jäsenmaissa. Nyt monet rantavaltiot eivät kunnioita niille määrättyjä typen ja fosforin päästöjen enimmäisrajoja, ja Itämeren tila huononee entisestään. EU voi ja sen tulee asettaa valuma-alueen valtioille sitovat päästökiintiöt. Maatalouden päästöille on luotava seurantajärjestelmä, jossa reaaliaikaisesti pystyttäisiin mittaamaan ja näkemään millaisia päästöt ovat.

Kommentoi adressia

Facebook
Tulisiko ruotsin opiskelun olla vapaaehtoista?