IRTI TURVEVESIPÄÄSTÖISTÄ

Metsänhoitaja
Vieras

/ #292 Pien-Saimaan ylivoimaisesti suurin kuormittaja on maa-ja metsätalous

30.12.2010 10:09

Kuluvan vuoden lokakuun alussa käynnistyi Pien-Saimaan kuormituksen vähentämishanke nimeltään "PISA 2013". Tuon hankkeen tarkoitus on keskittyä toimiin, joilla pystytään vähentämään maa- ja metsätalouden sekä haja-asutuksen vesistökuormitusta. Kuormitusta vähennetään tiiviissä yhteistyössä Pien-Saimaan koko valuma-alueen maanviljelijöiden, metsänomistajien, kiinteistönomistajien ja asukkaiden kanssa

Esiselvityshankkeessa vesistön ylivoimaisesti suurimmaksi kuormittajaksi nousi täälläkin maa- ja metsätalous, kuten on joka puolella Suomea. Toiseksi suurin on haja-asutus sekä kolmantena ilmasta tuleva laskeuma. Turvetuotantoa ajatellen Vapolla on Taipalsaarella tuotantoa ja se on todettu esiselvityksessä ja monissa edeltäneissä tutkimuksissa päästöiltään erittäin pieneksi. Turvetuotannon päästöt ovat olleet tarkassa seurannassa ja mm. vuonna 2010 on turvetuottaja ottanut käyttöön ympärivuotisen fosforin saostuksen joka aina vaan vähentää jo ennestäänkin pieniä päästöjä. Pien-Saimaan kunto on kaikkein huonoin kyseisen vesistön pohjoispäässä. Tuolle alueelle PISA 2013 -hankkeen tulevia toimenpiteitä halutaankin nyt kohdistaa.Lappeenrannan kaupungin hulevesien kuormittava vaikutus on hyvin merkittävä ja se näkyy eniten Sunisenselällä.

Nyt vaan täytyy toivoa, että tuo hanke tuo tullessaan joitain konkreettisia toimia millä maa-ja metsätalouden ja asutuksen päästöjä saadaan reilusti pienenemään. Turvetuottajat ovat noillakin kulmilla tutkitusti olleet etunenässä päästöjen torjunnassa jo pitkään ja se huomattiin selkeästi myös esiselvityksessä. Turvetuotanto oli hyvin marginaalinen päästöjen aiheuttaja. Saataisiinpa muutkin tahot tekemään samalla tavalla konkreettisia toimia kuten turvetuottajat ovat tehneet.

Kommentoi adressia

Facebook
Tulisiko kauppojen aukiolorajoituksista luopua?