Kallion kielikylpypäiväkodin ostopalvelusopimusta jatkettava

Pyydämme, että sosiaalilautakunta jatkaa Kallion Språklinjen-kielikylpypäiväkodin ostopalvelusopimusta.


Nykytietomme valossa Helsingin Kalliossa toimivan kielikylpypäiväkoti Språklinjenin ostopalvelusopimusta ei olla jatkamassa 31.7.2012 jälkeen.


Päiväkoti Språklinjenissä tarjotaan ruotsinkielistä kielikylpypäivähoitoa äidinkieleltään suomenkielisille 4–6-vuotiaille lapsille. Päiväkodin toimintaa ylläpitää Barnavårdsföreningen i Finland r.f. (BVIF), yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon ja aatteellinen lastensuojeluyhdistys, joka harjoittaa kaupungin kanssa yhteistyötä useilla eri alueilla, mm. lastensuojelu, päivähoito, ADHD-keskus ja lasten iltapäivähoito.

Päiväkodin sulkeminen uhkaisi 100 vuotta vanhaa Kallion ala-astetta
Päiväkoti Språklinjenin lopettamisella olisi suuria vaikutuksia Kallion kaupunginosassa. Kallion alaasteen oppilaista merkittävä osa on kielikylpyopetuksessa. Koulun kielikylpyluokat muodostuvat pääasiassa alueella toimivien Språklinjenin ja kunnallisen kielikylpypäiväkodin Arlan lapsista. Arla ei yksin riitä tuottamaan koululuokkaa, vaan koulu tarvitsee Språklinjenin kasvatteja, jotta kielikylpyluokkiin ja kouluun yleensäkään saadaan riittävästi oppilaita. Jos kielikylpy vähenee, uhkaa Kalliota koko ala-asteen lakkauttaminen.


Huolenamme on, miten tulee käymään Språklinjenin päiväkodissa oleville lapsille. Lapsille olisi turvattava tuttu ympäristö lähellä tulevaa koulua, sekä hoitajat ja lapsiryhmä, joiden kanssa lapset odottavat jatkavansa koulussa. Kykeneekö kaupunki järjestämään näille lapsille mahdollisuuden kielikylpypäiväkodin ja -koulun jatkamiseen Kalliossa? Kaikki Språklinjenin lapset eivät mahdu Arlaan.


Sosiaaliviraston palvelustrategia ei edellytä ostopalvelusta luopumista
Meille on esitetty, että sosiaalivirasto aikoo lopettaa ostopalveluiden hankinnan. Sosiaaliviraston palvelustrategiassa ei kuitenkaan edellytetä ostopalveluiden täydellistä lopettamista, vaan ainoastaan painopisteen siirtämistä yksityisten palveluntuottajien suuntaan. Ostopalvelun kautta syntyvä kilpailu tehostaa toimintaa ja laskee kustannuksia. Kilpailua ei ole, jos kaupunki tuottaa kaiken päivähoidon itse. Palveluiden ostaminen markkinoilta on omiaan tehostamaan kaupungin omaa toimintaa. Lisäksi palvelustrategian mukaan "ostopalvelua voidaan tarvittaessa käyttää alueellisen päivähoidon tarjonnan tasapainottamiseen." (Helsingin sosiaaliviraston palvelustrategia 2009, s. 28).


Språklinjenin kulut kaupungin tasoa edullisemmat
Ostopalveluiden vähentämisen taustalla on huoli päivähoidon kasvavista kustannuksista. Språklinjenin päivähoito on kuitenkin edullisempaa kuin kaupungin oma. Vuonna 2011 päivähoito Språklinjenissä maksaa 834 e/kk/laskennallinen lapsi, kaupungin oma päivähoito noin 840 e/kk/laskennallinen lapsi (2010: 822 e + kustannustason nousu n. 2,5 %; Kuusikkoraportti 2010, Helsingin kaupungin talousarvio 2011 ja BVIF).


Kielikylpytoiminta edellyttää perheiltä pitkäjänteistä sitoutumista, ja toivomme samaa myös Helsingin kaupungilta.
Hyvin toimivaa, tarpeellista, luotettavaa ja suosittua päiväkotia ei tule lopettaa. Pyydämme elävän ja lapsiystävällisen Kallion puolesta, jatkakaa päiväkoti Språklinjenin ostopalvelusopimusta.