Kipupotilaiden hoito ja epäasiallinen kohtelu

 


Kipupotilaiden hoito ja epäasiallinen kohtelu

Me allekirjoittaneet haluamme vaikuttaa siihen, että kipupotilaat saavat Suomessa vastuuntuntoista hoitoa ja ennen kaikkea asiallista kohtelua. Haluamme, että nopea hoitoon pääsy turvataan silloin, kun akuutti kipukohtaus sitä vaatii. Toivomme, että kivunhoidon tilanne arvioidaan uudestaan ja selvitetään mistä huono tilanne johtuu ja miten ongelmat olisivat korjattavissa, niin ettei yksikään kipupotilas joutuisi kärsimään hoidon viivästymisestä, puutteesta ja epäasiallisesta kohtelusta. Jokainen kipupotilas ansaitsee ihmisarvoisen kohtelun saapuessaan lääkärin vastaanotolle.

On myös erittäin tärkeää herättää keskustelua lääkkeiden erityiskorvattavuudesta. Kipupotilaat kokevat, että lääkkeiden erityiskorvattavuudessa on eriarvoisuutta muihin kroonisiin sairauksiin verraten.

Kipupotilaiden hoitoon ja kohteluun tulisi kiinnittää enemmän huomiota, sekä miettiä, miksi potilaat ovat hoidon suhteen eriarvoisessa asemassa maantieteellisesti katsottuna? Miksi erityishoitoon kuuluvat potilaat pudotetaan terveyskeskusten hoidettaviksi? Jatkuva kivun seuranta, lääkitys ja muut hoitoon kuuluvat toimet jäävät toteuttamatta. Tämän seurauksena potilaat unohtuvat hoitamattomina ns. Ö-mappeihin ja joutuvat kärsimään suhteettoman kovaa kipua ja masentuvat, eristäytyvät sekä itsemurhariskit kasvavat. Terveyskeskuksissa erityishoito ei aina toteudu, koska sairautta ei tunneta ja kipua vähätellään. Äkillisessä kipukohtauksessa potilas joutuu odottelemaan sitä helpottavaa kipupistosta pisimmillään jopa 4-6 tuntia, mikä tuntuu jo suorastaan potilaan kiduttamiselta. Päivystysvastaanotolta ei jatkohoitoa tarjota, terveyskeskusten ajanvarauslistat ovat kohtuuttoman pitkät, eikä kiireisellä lääkärillä ole aikaa paneutua sairauden jatkohoitoon. Hyvin usein myös vastaanottavana lääkärinä saattaa olla lääkäri, joka ei tiedosta sairautta, eikä hänellä ole uskallusta ohjata potilasta eteenpäin kaupunkien ja kuntien säästölinjausten vuoksi. Akuutissa kipukohtauksissa kivunhoidon erikoislääkärin vastaanotolle pääsy on auttamattomasti liian vaikeaa ja monimutkaista.

Lääkkeiden erityiskorvattavuus?

 
Kroonisista kivuista kärsivien potilaiden kipu voi olla vahvuudeltaan verrattavissa syöpäpotilaan kipuun, ja se on aika ajoin jopa voimakkaampaa, esimerkkinä CRPS-oireyhtymä kipu.Voimakkaat opioidit sekä huumausaineeksi luokitellut lääkkeet ovat kipupotilaan hoidossa yleisiä. Käytetyt lääkkeet ovat pääsääntöisesti samat kuin syöpäpotilailla, mutta kipupotilas ei saa lääkkeistään erityiskorvausta niin kuin esimerkiksi syöpäpotilas saa. KELA:n olemassa oleva lääkkeiden omavastuuosuus on vuodessa 612,62. Emme vähättele tuota summaa, mutta kun rahat ovat vähissä eikä katto ole täyttynyt, on lääkkeiden hankkiminen vaikeaa -suurin osa potilaista elää pienellä sairauseläkkeellä, kuntoutustuella tai ei saa toimeentuloa vielä laisinkaan, koska käsittelyt eri instansseissa ovat kesken.

Suomen CRPS-yhdistyksen teettämän jäsenkyselyn perusteella jäsenistön keskimääräinen toimeentulo kuukaudessa on alle tuhat euroa ja lääkekustannukset 100-180; euroa/kk. Ei siis tarvitse olla juurikaan ”penaalin terävin kynä” kun laskee sen, että lääkekustannusten aiheuttama menoerä kuukausittain on todella suuri ja ennen kuin omavastuuosuus täyttyy joutuu potilas elämään todella taloudellisessa ahdingossa.

Esitämme vetoomuksen asiasta päättäville:

- kipupotilaiden hoidon laatu, hoitoon pääseminen ja epäasiallinen kohtelu muuttuisi paremmaksi ja asia otetaaisiin vakavasti ja tutkimuksen kohteeksi.

- kroonisesta kivusta kärsivien potilaiden lääkkeet tulisi kuulua erityiskorvattavien  lääkkeiden piiriin.

Tämä adressi saatekirjeineen tullaan luovuttamaan Sosiaali-ja terveysministeri Hanna Mäntylälle.

Adressi luotu 08.06.2015

Allekirjoitusaikaa on jatkettu 31.12.2015 saakka.

Jotkut ovat saaneet sähköpostiinsa vahvistuspyynnön allekirjoituksesta, joten muistakaa tarkistaa postinne. 

Kiitos Paljon, että tuet tärkeää asiaa!

 


Suomen CRPS yhdistys    Ota yhteyttä adressin tekijään