Lappeenrannan keskustapuiden säilyttämisen puolesta!

Hätähuuto Lappeenrannan keskustan puiden avuksi!

Uudet kaupunkisuunnitelmat kaltoinkohtelevat lehmusten kaupunkia!
Uusissa keskustan suunnitelmissa Arboretumin, Koulukadun ja monen muun puun kohtaloa ollaan sinetöimässä. Ne ovat vaarassa tulla kaadetuiksi!
Lappeenrannan Kilta on perinneyhdistys, jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Lappeenrannalle ominaista perinnettä ja historiallisia arvoja ja edistää niiden säilymistä sekä toimia Lappeenrannan viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta.
Lappeenrannan Kilta ry on nyt erittäin huolestunut tilanteesta!
Jos olet puiden säilyttämisen ja "green cityn" kannalla,
allekirjoita adressi.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Leo Lipiäinen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…