Laurinniityn iltapäiväkerho säilytettävä. Etusijalle lapsien turvallisuus.

Helsingin Kaupungin Kasvatus-ja koulutuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 14.12.2021 toimialan talousarvioesityksestä ja siinä yhteydessä suunnitelmasta muuttaa vuosien 2022-2023 aikana kaikki koululaisten iltapäivätoiminta perusopetuslain mukaiseksi (POL). Lisää rahaa muutoksen toteuttamiseen ei ole annettu, joten käytännössä tämä tarkoittaa ryhmäkoon pienentyessä ip-paikkojen kokonaismäärän pienenemistä. Lassilan ainoan leikkipuiston Laurinniityn kohdalla tämä tarkoittaa kuulemma iltapäivätoiminnan lopettamista ja siirtämistä Idaan sekä väistökoululle 2 km päähän.


Kyseenalaistamme päätöksen yleisesti seuraavin perustein:
1) Iltapäiväkerhopaikkoja tarvitaan enemmän kuin kaupunki tai kolmas sektori näin pystyvät tarjoamaan.
2) POL:iin siirtymiseksi on tarkoitus keskittää ip-toiminta vain osaan leikkipuistoista. Ip-kerhoverkoston harventuessa yhdenvertaisuus kärsii, kun toisten kerhotoiminta on kohtuuttoman kaukana kotoa, jolloin tulee houkuttelevammaksi jättäytyä toiminnasta kokonaan pois.
3) Ip-toiminnan keskittäminen tukee vain joidenkin kaupunginosien yhteisöllistä kehitystä. Leikkipuisto on yksi kaupunginosien sydämistä, joissa tavataan ja tutustutaan sekä oman ikäisiin että nuorempiin ja vanhempiin lapsiin sekä heidän huoltajiinsa. Omassa kaupunginosassa syntyvä tukiverkosto kannattelee lasta pitkään leikkipuistoiän jälkeenkin nuoruuteen asti ja sen läpi.
4) POL:n mukainen ip-hoito on selvästi kalliimpaa kuin välipalamaksullinen leikkipuistotoiminta. Vähävarainen perhe voi toki saada maksuhuojennusta, mutta toivoisimme tähän valinnanvapautta: edullisempi välipalamaksullinen toiminta tai kalliimpi ja valvotumpi POL-toiminta.
5) Perheillä tulisi olla valinnanvapaus iltapäiväkerhotoiminnan suhteen. Näkemyksemme mukaan alakoululainen ei tarvitse koulupäivän jälkeen juurikaan sen “laadukkaampaa” iltapäiväkerhotoimintaa kuin välipalan ja vapaata leikkiä tutussa ympäristössä, jossa turvallisen aikuisen apu on saatavilla tarvittaessa. Tämä voidaan hyvin järjestää leikkipuistossa ilman ryhmäkoon tiukkaa määrittelyä tai jokapäiväistä noutamista koululta, kun koulumatka on turvallinen.


Kyseenalaistamme päätöksen myös erityisesti Laurinniityn leikkipuiston (Lassila, Pohjois-Haaga) osalta seuraavin perustein:
Lassilan lapset käyvät koulua Pohjois-Haagan ala-asteella, joka toimii tällä hetkellä väistötiloissa Etelä-Haagan puolella osoitteessa Mäkipellontie 19 noin 2km päässä Lassilasta. Väistökoulu sijaitsee siis koulun oppilaaksiottoalueen ulkopuolella. Jos ip-kerhoa ei ole Lassilassa tarjolla, on lasten jäätävä iltapäiväksi joko Mäkipellontielle tai mentävä leikkipuisto Idaan (ks. Kartta).


Mäkipellontieltä on pitkä matka Lassilaan, mutta matka on hyvin turvallinen lasten kulkea yksinkin. Se kulkee halki puistoalueiden, Eliel Saarisen tiellä on liikennevalot ja Kaupintien ali pääsee alikulkutunnelin kautta. Matka on siis helppo taittaa koulun jälkeen päivänvalossa hyvissä voimin. Sen sijaan talvipimeällä klo 16 aikaa reitti ei lapsesta ehkä enää tunnukaan niin turvalliselta ja lapset ovat väsyneitä pitkän päivän jälkeen. Näin ollen huoltajien pitäisi hakea lapset Mäkipellontieltä, mikä tekee perheiden arjesta hyvin vaikeaa, etenkin kun nuorempia lapsia voi olla samaan aikaan päiväkotihoidossa Lassilassa ja vanhempia taas yksin kotona odottamassa ruokaa.


Päiväkoti Idan osalta matka ei ole aivan yhtä pitkä koululta eikä kotiin, mutta reitti on selvästi hankalampi ja vaatii liikkumista isojen teiden kautta sekä koululta Idaan että Idasta kotiin. Lapset pitäisi siis ensin noutaa POL-hoitoon koululta, mikä sitoo ip-kerhon työntekijöiden voimavaroja. Lisäksi huoltajien pitäisi todennäköisesti samoin päivittäin hakea lapset iltapäiväkerhosta kotiin. Perheet joutuvat jälleen hankalaan asemaan. Ihmettelemme myös miten 40 Lassilan lasta edes mahtuisi Idaan ip-hoitoon.


Lassilan leikkipuistossa työntekijöillä on oma suunnittelutila, huoneita on useampia ja itse puisto on uudistettu aivan viime vuosina. Puiston profiilia on kohotettu mittavalla remontilla, ja tässä on hyvin onnistuttu - puistosta on tullut suosittu vierailupaikka alueen perheiden lisäksi vähän kauempaakin tulleille. Lassilassa toiminnan etuna on myös esim. Lassilan urheilupuiston läheisyys. Ihmettelemme kaupungin halua jättää nämä mahdollisuudet hyödyntämättä tulevassa iltapäivätoiminnassa.

Inkeri Sutela

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Iina Rajaluoto voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…