Liinalammin koulun puolesta

Vaadimme Liinalammin lähikoulun säilyttämistä ja remontoimista Uuden Jyväskylän kouluverkkoselvityksestä huolimatta.

Emme hyväksy lastemme siirtämistä mammuttimaiseen yhtenäiskouluun Luonetjärvelle.

Liinalammin koulun vanhempainyhdistys kannattaa kouluverkkoselvityksen lähikouluvaihtoehtoja kaikille Uuden Jyväskylän alueen lapsille. Sellainen lähikouluperiaate, jossa lähikoulu on jättimäinen yhtenäiskoulu 3-3.5 km päässä, ei mielestämme kuitenkaan sovi pienille koululaisille.

Koulurakennusten terveellisyys on kuitenkin vain yksi osa koulunkäyntiä ja sen pitäisi olla itsestään selvyys. Oma tärkeä osansa on opetusryhmien koolla, kouluyhteisöllä, koulun ilmapiirillä, koulun sijainnilla sekä välituntialueella.

Tikkakosken osalta selvitys tarjoaa yhden pienen koulun joko Liinalammin tai Nyrölän lakkautusta. Liinalammin koulussa on tällä hetkellä oppilaita 160. Mielestämme lähikoulumme ei ole edes pieni koulu.

Kaikkien Tikkakosken koulujen tilat tuntien on mahdotonta kuvitella, miten Liinalammin koulun oppilaat saadaan sijoitettua Luonetjärven koululle, laskennallisesta väljyydestä huolimatta. Pelkonamme on, että mammuttikouluihin perustetaan väkisinkin ylisuuria opetusryhmiä, jotta luokkatilat saadaan riittämään kaikille luokkatasoille.

Mielestämme kouluverkkoselvityksen antamat oppilasennusteet ovat hyvinkin ristiriitaisia Tikkakosken alueen kaavoitussuunnitelmien kanssa.

Katsomme, että halvin tilahallinnon ratkaisu ei ole paras ratkaisu lastemme koulunkäynnin kannalta.


Minna Leppäkynnäs, Liinalammin koulun vanhempainyhdistys    Ota yhteyttä adressin tekijään