Mahdollisuus kotivanhemmuuteen työttömyyden sijaan

Ongelma

Uskon, että meillä Suomessa on paljon sellaisia työttömiä, jotka todellisuudessa haluaisivat olla kotona huolehtimassa lastensa hyvinvoinnista ja kodin arjen sujumisesta. Taloudellisista syistä johtuen heidän on kuitenkin oltava työttömiä työhakijoita saadakseen peruspäivärahaa, koska toisen vanhemman palkkatyöstä saama palkka ei yksin riitä elämiseen.

Ratkaisu

Suomessa pitäisi alkaa maksaa kotivanhemmuusrahaa alaikäisten lasten kanssa kotona oleville vanhemmille. Esimerkiksi 500 - 600 euron kuukausittaisella nettotuella moni vanhempi olisi valmis jäämään kotivanhemmaksi sen sijaan, että on nyt työtön työnhakija, jolla ei ole aikomustakaan mennä vielä töihin.

Saavutettavat hyödyt

Säästöt sosiaalimenoissa.

Esimerkiksi 500 euron veroton nettotuki kotivanhemmalle tulisi halvemmaksi yhteiskunnalle, kuin peruspäivärahan maksaminen työttömälle työnhakijalle. Samalla säilyisi houkutus siirtyä peruspäivärahalle ja sitä kautta työelämään, kun lapset ovat kasvaneet.

Työttömyyden väheneminen.

Työttömien työnhakijoiden määrä vähenisi, kun osa siirtyisi kotivanhemmiksi. Samalla TE-keskuksen resursseja vapautuisi enemmän niiden käyttöön, joilla on oikeasti tarkoitus yrittää saada töitä.

Työvoiman laadun paraneminen

Työntekijöiden jaksaminen työssä paranisi, koska toisen vanhemman ollessa kotona, työssäkäyvän vanhemman työajan ulkopuoliset askareet ja hoidettavat asiat vähenisivät. Lisäksi työnantajat hyötyisivät tilanteesta, koska työntekijä tarvitsisi harvemmin vapaata lasten sairauksien, hammaslääkärien ja muiden tarpeiden vuoksi.

Lasten hyvinvoinnin lisääntyminen

Kiireettömämpi arki, vähentynyt stressi ja lisääntynyt vanhemman läsnäolo vaikuttaisi positiivisesti myös lasten ja koko perheen henkiseen hyvinvointiin.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Marko Majuri voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…