Mäki-Matin perhepuiston vieritse kulkevan Oikokadun säilyttäminen nykyisellään kävelykatuna

KERÄÄMME NIMIÄ VETOOMUKSEEN Mäki-Matin perhepuiston vieritse kulkevan Oikokadun säilyttämiseksi nykyisellään - muusta liikenteestä rauhoitettuna kävelykatuna.

Yliopistonkadun ja Vaasankadun risteykseen suunniteltujen muutosten myötä Jyväskylän Normaalikoulun pysäköintialueen sisääntuloväylä Yliopistonkadulta uhattiin sulkea. Sen tilalle oltiin Löylykatua ja Oikokatua hyödyntäen kehittelemässä ajotietä Normaalikoulun pihaan niin, että nykyinen Mäki-Matin perhepuiston vieritse kulkeva kävelykatu muuttuisi ajotieksi. Tämä lisäisi luonnollisesti liikennettä aivan perhepuiston kupeessa, luoden turvattoman ympäristön puistoa käyttäville lapsille. Suunnitelman toteutus jäi toistaiseksi enemmistön jalkoihin, mutta uhka on yhä olemassa.

Peruskorjaussuunnitelmassa on luotu Oikokadun osalle Pitkäkatu-Yliopistonkatu oleskeluun, liikkumiseen ja pienimuotoiseen toritoimintaan soveltuva tila, joka toistaa viereisen Mäki-Matin perhepuiston henkeä. Alueen suunnittelun tavoitteena on ollut rehevän, monikäyttöisen ja kodikkaan katutilan luominen liikenteen vaatimukset huomioiden.

Pitkäkadulta Oikokadulle tultaessa perhepuiston merkkinä on aiemmin Voionmaankadunkin puolella käytettyjen kivihahmojen ryhmä. Kadun keskiosaan on sijoitettu oleskeluun ja läpikulkuliikennettä hillitsemään penkkiryhmiä puineen. Asuinkerrostalotonttien puolelle vihreydeksi on sijoitettu massaperennaistutuksesta nousevia köynnössäleikköryhmiä. Oikokatua viereisiin tontteihin tässä rajaavat molemmin puolin olevat puuaidat.

Mäki-Matinkadun puolelle on sijoitettu Harjun rinteen kupeeseen autopaikoitus perhepuiston käyttäjille. Aivan perhepuiston edustalle avautuu betonikivetty torialue, jonka keskelle sijoittuu käyttäjien olohuone pihakeinuineen ja penkkeineen. Alueen keskusaiheena on onkivan pikkupojan hahmo.

Oikokadulta Yliopistonkadulle mentäessä kadun varteen on tehty kaksi levähdyspenkkiryhmää. Harjun rinteelle on luotu myös yleisessä käytössä toimiva talviliukumäki, jota jopa alueen päiväkodit ja koulut käyttävät mäenlaskupaikkana.

Nykyisessä muodossaan alue on rauhallinen ja lapsille turvallinen, sekä helppokulkuinen puiston käyttäjille. Mäki-Matin perhepuisto historiallisine miljöineen on yksi Jyväskylän ikonisia maamerkkejä, ja alueen viereen suunniteltu autotie alentaisi sen arvoa merkittävästi.

Jyväskylän kaupungin laatiman katusuunnitelman mukaiset muutokset tarkoittaisivat käytännössä Oikokadun isojen keinujen sekä kivihahmojen jäämistä uuden tien alle, ja autoliikenteen alkamista heti puiston aidan vierestä.

Mikäli haluat, että Suomen ensimmäinen perhepuisto säilyttää oman paikkansa ja rauhallisen lapsiystävällisen ympäristönsä tulevaisuudessakin, allekirjoita adressi ja olet näin omalta osaltasi mukana vaikuttamassa ja viemässä asiaa eteenpäin Mäki-Matin perhepuiston ympäristön säilyttämiseksi nykyisellään.


Mäki-Matin perhepuiston tuki ry    Ota yhteyttä adressin tekijään