Mielenilmaus 4.6.2013 lainmukaisen lastensuojelun puolesta

ADRESSI TOIMITETTU ETEENPÄIN NIMINEEN JA KOMMENTTEINEEN!

SULJETTU 14.8.2013

Kiitos kaikille mukana olleille ja allekirjoittaneille!

Adressi on kirjoitettu 4.6.2013 mielenilmauksen tueksi ja niille, jotka kokevat aiheelliseksi allekirjoittaa tällaisen ja jotka haluaisivat kenties olla mukana Wanhassa Satamassa, mutta eivät pääse. Allekirjoittamalla olet mukana! Kommentoimalla henkilökohtainen viestisi menee perille! Adressi toimitetaan heille, jotka tutkivat lastensuojelun tilaa , päättäjille ja mahdollisesti muille tahoille, joiden olisi tärkeä tulla tietoiseksi meidän kokemuksestamme.

https://www.facebook.com/events/457722620971884/?fref=ts

 

- viranomaiset eivät tee lain mukaisia asiakassuunnitelmia, jotka ovat perusta lastensuojelun ja perheen yhteistyölle. Tavoittellisuus, seuranta ja työn vaikuttavuuden arviointi puuttuu kokonaan.

- lain mukaisia avohuollon tukitoimia ei myönnetä, vaikka sijoituksen hinnalla perhe saisi hyvinkin yksilöllistä ja räätälöityä apua kotiin! Asiakirjoihin voidaan kuitenkin kirjata, että ”kaikkea on jo kokeiltu”, ”mikään ei auta”, perustelematta, miksi tukitoimi on lopetettu (jos sellaista on ylipäätään saanut!), miten asiakas koki sen vaikuttavan, oliko se riittävän pitkäkestoista ja ehkäisisikö tuen jatkaminen mahdollisen huostaanoton.

-perhe joutuu tekemään itse itsestään lastensuojeluilmoituksen saadakseen apua (tämä on johtanut huostaanottoon monessa tapauksessa)

- hyvästäkin perheestä kannattaa sijoittaa lapset, koska ”se on ainoa pitkäaikainen tukimuoto”

- kuitenkin sijaisperheitä tuetaan ja heille ollaan valmiita maksamaan vuosia.

- kiireellisiä sijoituksia tehdään, vaikka lain mukaiset vaarat eivät kotona toteudu!!

- kiirellisten sijoitusten toteuttaminen voi olla kyseenalaista ja yliampuvaa ( kouluikäisiä lapsia voidaan hakea usean poliisin voimin; myös edellisen kohdan toteutuessa samaan aikaan!!)

- lapsia ja vanhempia kohdellaan pahemmin kuin rikollisia (edellinen kohta + mielivaltaiset tapaamisrajoitukset, vanhemmista tahallinen ja tietoinen vieroittaminen, syyttäminen ilman näyttöjä).

- sosiaaliviranomaiset voivat kirjoittaa asiakirjoihin omia oletuksiaan, joita sitten muut tahot pitävät totuutena. Tämä on hyvin iso ongelma, josta seuraa paljon vahinkoa perheille! (kts asiantuntijaryhmä). Viranomaisen tulisi olla vastuussa omista kirjoituksistaan, jos ne virheelliseksi todistetaan ja velvollinen tekemään korjaukset. Vanhempi on se, joka tekee suurimman työn saadakseen paperinsa oikaistuksi.

- perhe/edustaja voidaan sulkea pois omista asioistaan ja näin tehdäänkin järjestäin. Ls14§ mahdollistaa asiantuntijaryhmien pitämisen ilman asiakasta. Näistä ryhmistä on usein seurauksena iso sekasotku, koska ryhmän jäsenet eivät mahdollisesti ole tavanneet perhettä lainkaan, vaan päätökset tehdään yksipuolisesti sosiaaliviranomaisen perheestä kertoman tiedon mukaisesti (usein oletuksia, määrittelemätöntä huolta tai suoranaista harhaanjohtamista jopa). Asiakasta EI KOSKAAN tule sulkea pois omista asioistaan.

- sosiaaliviranomaisella tulee olla oikeata, perusteltua näyttöä huolelleen; nyt huoli voi olla määrittelemätön. Heidän pitää pystyä avaamaan tämän sanan sisältö asiakkaalle.

- normaalisti pitää olla ensin näyttöä rikoksesta, jotta joutuu syytetyksi; lastensuojelussa riittää ”huoli”, oletus tai perätön ilmoitus. Vanhemmilla on todistustaakka!

- nimettömät / kiusalla tehdyt lastensuojeluilmoitukset rangaistaviksi.

- muille viranomaisille koulutusta lastensuojeluilmoituksen tekemisestä ( esimerkki: paljon tehdään ilmoituksia kouluista, jos opettaja ei pärjää lapsen kanssa, tai kyseessä on erityislapsi. Ilmoituksia tehdään myös vanhempien selän takana).

- sosiaaliviranomaisten tekemät arviot, hoitoon lähettämiset, diagnoosit tai lääkärien tekemien lausuntojen ohittaminen ilman tarvittavaa koulutusta tai oikeutta. Oikeudessa näitä pidetään totuutena. (jatkuu kommenteissa!)

 


Vanhempien kokemuksista kerättyä    Ota yhteyttä adressin tekijään