Mielenilmaus 4.6.2013 lainmukaisen lastensuojelun puolesta

adressin tekijät

#1 ..jatkuu

30.05.2013 10:07

Suomessa on yli 17.000 lasta sijoitettuna kodin ulkopuolelle. Näistä lapsista iso osa voisi asua kotona avohuollon riittävillä tukitoimilla, jos valtio ei tukisi taloudellisesti kodin ulkopuolelle tehtyä sijoituksia ja jos viranomaisia velvoitettaisiin noudattamaan lastensuojelulakia.
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/32
Olemme keränneet alla olevaan listaan yleisimmät ja haitallisimmat rikkomukset ja virheet, joita lastensuojeluviranomaiset tekevät säännöllisesti, eri puolella Suomea. Näihin puuttumalla työn laatu olisi aivan toista tasoa; ja siihenhän lastensuojelulaillakin pyritään. Käytännössä lakia ei noudateta. Me emme tiedä mitään muuta ammattiryhmää, joka voi tehdä näin paljon virheitä olematta niistä mitenkään vastuussa!. Meitä vanhempia on tuhansia, jotka koemme tulleemme vahingoitetuiksi juuri alla olevien työtapojen vuoksi. Puhumattakaan lapsistamme. Emme ole edes yksityiskohtaisesti lähteneet ruotimaan kaikkea, mitä olemme saaneet kokea. Pyrkimyksemme on ollut pysyä asiassa, rehellisesti.
Lisäksi vielä sellainen huomio, että meitä vanhempia on nyt riittävästi haukuttu ja syytetty lastensuojelun tilasta sekä etsimällä etsitty perheistä vikoja. Moni meistä on hyvin haavoitettuja saamastamme arvostelusta, mustamaalaamisesta, epäilyistä ja tuomitsemisesta. Osa on loppuelämäkseen saanut huonon vanhemman leiman. Perheitämme on rikottu ja monet lapset ovat saaneet elinikäiset vauriot. Silti joidenkin ulkopuolisten mielestä saatamme olla kohtuuttomia, julmia ja epäoikeudenmukaisia hyvää tarkoittavia viranomaisia kohtaan. Viranomaiset itse sanovat, että ”katkerat vanhemmat kertovat julkisuudessa näitä asioita”, Toiset ajattelevat yhä, että viranomaiset eivät voi rikkoa lakia, koska ”sehän on väärin!”. Niin mekin luulimme. Monet meistä on kääntynyt oikeuslaitoksen puoleen, vain huomataksemme, ettemme sieltäkään tule saamaan oikeutta emmekä tule kuulluksi. Viranomainen on aina oikeassa.
Jossain mielessä olemme nyt samassa veneessä; yhtä käsittämättömältä kuin meidän kokemuksemme voi tuntua niistä, jotka eivät ole olleet työn kohteena, on tuntunut meistä itsestämme lukea viranomaisten tekemiä kirjoituksia meidän elämästämme ja vanhemmuudestamme. Ero on ehkä se, että alla olevat asiat me pystymme näyttämään toteen, kun taas viranomaisten ei edes tarvitse vaivautua moista yrittämään! Emmekä me pysty vahingoittamaan heitä siten kuin he ovat meitä vahingoittaneet.
Tämä adressi on yksipuolinen näkemys lastensuojelutyöstä. Se on meidän vanhempien kokemus siitä, miten työtä tehdään Suomessa ja miltä tuntuu olla lastensuojelun asiakkaana. Se on meidän avoin ihmettely, miksi tällaista työtä tuetaan verorahoin, kun halvemmaksi tulisi perinteinen kotipalvelu ja kodinhoitajat. Meillä on myös kehitysehdotuksia, jos tulisimme kuulluksi. Meillä on oikeus vaatia ihmisarvoista kohtelua. Tämä on meidän hätähuuto ihmisoikeuksien puolesta. Useimpien kohdalla useampi alle kirjattu kohta on toteutunut. Lista ei ole edes kaikenkattava.
Emme myöskään väitä, etteikö maassamme olisi yhtään rehellistä & ammattitaitoista lastensuojeluviranomaista tai hyvää laitosta, tai etteikö huostaanotoille olisi koskaan tarvetta. Me olemme se joukko vanhempia, joiden kohdalle ei ole sellaisia sattunut. Ja mielestämme meitä on liian iso joukko, jotta voitaisiin puhua ”yksittäisistä tapauksista”, joihin kukaan ei voi puuttua (viitaten maamme päättäjien kommentteihin, kun olemme ottaneet yhteyttä).

adressin tekijät

#2 ..jatkuu..

30.05.2013 10:08

- on myös lääkäreitä ja mahdollisesti psykologejakin, jotka tekevät lausuntoja tapaamatta asiakasta, sosiaaliviranomaisen tilauksesta.
- sosiaaliviranomainen voi käyttää huostaan saamisen tueksi vuosia vanhoja tietoja, tässä kohtaa tulisi olla aikaraja. Me emme voi valittaa oikeusasiamiehelle kahta vuotta vanhemmista asioista. Viranomaiselle tulee asettaa myös joku aikaraja, mikä on vielä ajankohtaista ja -mukaista tietoa.
- huostaanottoja ei pureta, vaikka lain mukaan sen tulisi olla tilapäinen ratkaisu. Vain 7% puretaan hallinto-oikeudessa. Kiireellinen sijoitus johtaa lähes aina huostaanottoon, perusteet voi matkan varrella muuttua useaan otteeseen, aina tarpeen mukaan.
- tapaamisrajoitukset ovat mielivaltaisia ja pyrkivät lain vastaisesti vieroittamaan sijoitetun lapsen lähiverkostostaan. Rajoituksia käytetään sanktioina vanhemmille ja kokemuksemme mukaan lähes 100% väärin. KHO:lle riittää selitykseksi, että on vaaraksi oman lapsensa terveydelle ja kehitykselle.
- lähiverkostoa ei kartoiteta ennen sijoitusta, kuten laki vaatii.
- epäpätevät työntekijät
- sosiaaliviranomaisella tulisi olla työparina vanhemman/lapsen tukihenkilö, muun alan koulutuksen saanut ihminen; vaikkapa perheneuvolasta.
- huostaanoton tulisi olla viimesijaisin keino, mutta yhä useammin se on ensimmäinen ja ainoa vaihtoehto.
- huostaanottoa käytetään uhkauskeinona, jotta saadaan perhe toimimaan viranomaisen haluamalla tavalla.
- erityislasten huostaanotto, kun tarpeena olisi hoito ja kuntoutus, vanhemmuuden tukeminen.
- sijoituspaikat usein voittoa tavoittelevia yksiköitä, joissa ei ole niitä palveluja, mitä luvataan.
- käsittämätön tarve suojella lapsia omilta vanhemmiltaan ja isovanhemmiltaan
- ne lapset, jotka oikeasti tarvitsisivat apua, jäävät ilman, kun voimavarat menevät virheiden etsimisiin perheistä, joissa tarvittaisiin vain tukea arkeen.
- muilla viranomaisilla tulisi olla lain edellyttämä velvollisuus tehdä ilmoitus oikeusasiamiehelle, kun he näkevät perhettä tai lasta kohdeltavan lain vastaisesti.
- kaikki neuvottelut tulisi äänittää / kuvata, niin turhat tulkinnat jäisivät pois.
- mikään taho ei valvo lastensuojelun toimintaa. Pitkälle viranomaiset valvovat itse itseään. Kanteluita tehdään lukuisia, mutta harvassa tapauksessa laittomaan toimintaan tai virheisiin puututaan. Virkakoneisto hiljaa hyväksyy lastensuojeluviranomaisten itse itselleen ottaman vallan.
Suomessa lastensuojelu voisi olla hyvinkin laadukasta ja vanhemmuutta tukevaa. Rahasta ei ole puute, koska sitä riittää kaikkiin turhiinkin sijoituksiin, neuvotteluihin ja tutkimuksiin. Pyrkimys avoimuuteen tulee olla kaikkien lapsiperheiden kanssa työskentelevien tahojen päätavoite!

Huostaanoton ennaltaehkäisy ja vanhemmuuden tukeminen tulee toteutua käytännössä! Siitä näkyisi lastensuojelun ammattilaisten ammattitaito ja osaaminen. Siihen on meidän lapsillamme oikeus ja viranomaisilla velvollisuus!


Vieras

#3

30.05.2013 10:31

Vaikka lastensuojelulaissa sanotaan, että sisarusten välisiä suhteita tulee ylläpitää ja auttaa lasta ylläpitämään muitakin läheisiä ihmissuhteita, niin useinkaan muiden läheisten aikuisten ja huostassa olevan lapsen suhdetta ei tueta millään tavalla. Se rajoituu vain bilogisiin vanhempiin. Solti tiedetään, että yksikin läheinen aikuissuhde voi olla lapsen kannalta elintärkeä. Oma kokemukseni on juuri tällainen, että tyttäreni velipuoli on huostassa, mutta viranomaiset eivät ole sen enempää kiinnostuneita sisarussuhteiden säilymisestä, saati siitä, että lapsi saisi ylläpitää suhdettaan muuhun perheeseeni. En ole biologinen vanhempi, enkä huoltaja. Silti tyttärelläni on yhtälainen oikeus veljeensä, kuin veljellä pitäisi olla tyttäreeni.
Omainen

#4

30.05.2013 14:12

Suomessa ei noudateta lakeja ja kansalaisten oikeusturvan kannalta on välttämätöntä, että tähän puututaan. Lastensuojelulaki korostaa huostaanoton väliaikaisuutta ja perheen jälleenyhdistämistä, mutta alaikäisten huostaanottojen lopettaminen on kuitenkin hyvin vähäistä. Perheiden jälleenyhdistäminen estää mm. se "että lastensuojelulaitokset pelkäävät, että kotiutetun lapsen tai nuoren tilalle ei tule uutta asiakasta". YK:n lapsen oikeuksien komitea on kehottanut Suomea tukemaan biologisia perheitä perheiden jälleenyhdistämisessä. Miksi Suomessa ei toimita niin kuin laki edellyttää?

Vieras

#5

30.05.2013 14:44

Sosiaali-ja lastensuojelun toimet loukkaavia, nöyryyttäviä! Siihen on tultava muutos ja työntekijät jotka tällatavoin kohtelevat asiakastaan, on laitettava pois viralta HETI!

Vieras

#6

30.05.2013 18:15

Perheet tarvitsevat apua! Huostaanotto on viimesijainen keino auttaa lasta! Eikö viranomaiset ajattele kuinka lapset kärsivät erosta ja lapset kuvittelevat itse olevansa syypäitä huostaanottoon? Tässä mielenilmauksessa on siis kyse väärin perustein tehdyistä huostaanotoista,eikä perheen tilannetta ole tutkittu tarpeeksi esimerkisi tässä tapauksessa ei todellakaan menetelty oinein! http://www.studio55.fi/tositarina/artikkeli.shtml/1180294/uupunut-aiti-haki-apua---lapsi-otettiin-huostaan. Kiitos kun allekirjoitatte adressin!
annemarita

#7

30.05.2013 18:31

Säilyttäkää saatavilla kaikki kokemukset/ kommentit koska kukaan muuten ei ( sosiaalityöntekijä koulutuksessa) saavuta tosi tietoa ja määritelmää missä mennään , kun kuitenkin kantelu tie on kaikin tavoin raskas ja kallis. Kuitenkin syyllistäminen on " itse haet apua myönnät tarpeet" ja ovat kohdanneet paljon kriisi luonteisia asioita elämässään. joten on mentävä työssä siihen perusteelliseen tutkintaan ja arviointiin että perheellä on oma käsitys tilastaan ja aikaa käsitellä tällaisia voimakeinoja mitä nyt "syy" aiheuttaakaan. Olisi oltava, asian osaisille selitys velvollisuus ja tarkka selvitys mm. sijoituksen välttämättömyydestä tai sen raukeamiseksi tarvittavista toimenpiteistä ja tavoitteista. Kysymys on lapsesta, siksi tulevaisuuden kannalta, se on tärkintä ettei "puuttumisella" "juurien ja tulevaisuuden toivorikkautta evätä ja tällä haavoiteta lasta, olemalla oletuksien perusteet asiakkaan suunnitelman ja lapsen sijoittamisen tai muun tukemisen arvioimisessa.

Vieras

#8

30.05.2013 18:31

On omakohtaista kokemusta siitä että lääkärin lausunto ja suositukset viskataan romukuoppaan...ja on myös omakohtaista kokemusta perättömistä lastensuojeluilmoituksista ym ym....
onnellinen

#9 pahuutta on kaikkialla

30.05.2013 18:41

eräs salaa nauhoitettu keskustelu nuoren ja sosiaalityöntekijän välillä vain muutamaa päivää ennen aiottua tahdonvastaista huostaanottoa: "äitisi haluaa antaa sinut huostaan" - kyseinen äiti ei koskaan ollut halunnut antaa lastansa huostaan. tämä on yksi monista lainvastaisista keinoista joita sosiaalityöntekijät ovat valmiita tekemään toteuttaakseen jotain pahaa yhteiskunnassamme. tämä huostaanotto ei perheen onneksi koskaan toteutunut. yhteiskuntamme perusyksikkö on perhe ja heidän arkea on tuettava viimeiseen asti niitä hajoittamatta.
Jälleen perhe yhdessä

#10 Tappelujen kautta voittoon

30.05.2013 19:10

Monissa huostaanottopäätöksissä on maininta: "vanhemmat eivät kykene asettamaan riittäviä rajoja". Sitten kiikutetaan nuori laitokseen, jossa vielä vähemmän asetetaan rajoja. Alaikäisen tupakointi ja vähäinen alkoholin käyttö katsotaan läpi sormien. Ja huostaanottohetkellä sossut selittävät, että viedään lapsi siksi aikaa pois, että tilanne rauhoittuu. Vanhemmalle jää mielikuva, että esim. kesän ajan lapsi on sijoitettuna, sitten pääsee pois. Tämän jälkeen vanhemmat huomaavat, että ovat menettäneet lapsensa kokonaan. Keksitään syitä, minkä takia lasta ei voi kotiin takaisin päästää. Laitokset/sossut hyväksyvät sen, että nuoren elämä menee alaspäin sijoituksen aikana. Sossut eivät myöskään ymmärrä sitä tuskaa ja häpeää, jonka aiheuttavat vanhemmille. Muut leimaavat juopoiksi tms., koska eihän lapsia turhaan pois oteta, näin minäkin uskoin siihen päivään asti, kunnes omani vietiin.

Vieras

#11

30.05.2013 20:33

hyvän asian pulesta
Lissu

#12 Epäpätevät sossut koulunpenkille!

30.05.2013 22:35

Suurimman osan huostaanotoista tekevät epäpätevät sossut "varmuuden vuoksi". Sitten odotellaan min. 9 kk että oikeus tutkii onko huostan perusteita ollenkaan. Tämän ajan sossut käyttävät vanhempien ja huostattujen lasten erillään pitämiseen esim. laittomien yhteydenpidon rajoitusten voimin, nekin tutkii oikeus pitkän odottelun jälkeen. Jos oikeus toteaa ettei huostaanoton perusteita ole tai ne ovat jo poistuneet niin sossut vetävät uuden kortin esiin: lapset ovat kodistaan erotettuina kiintyneet sijaisvanhempiin, ja sitä hanakammin adoptiota puolletaan mitä pienemmästä lapsesta on kyse. Vauvat kun eivät puhu... Muutenkaan lapsen omaa mielipidettä ei huomioon oteta, ei liioin lähiomaisten. Sossulan ovessa pitäisi lukea: ken tästä käy, saa kaiken toivon heittää

Vieras

#13

30.05.2013 23:22

Aikanaan jouduin tehdä itse lastensuojeluilmoituksen, sosiaalitoimi kehoitti niin tekemään jotta he voivat auttaa. Muut keinot olivat heiltä estetyt sosiaalitukien monien puutteiden tähden.

Emme kaivanneet siihen sosiaalityöntekijöitä, vaan olisimme kaivanneet kouluun psykologeja, koulunkäyntiavustajia ym. tukitoimia, lopulta jo erityskoulua. Niiden ovet olivat kuitenkin aina suljetut, "täynnä", sanottiin kun ovia kolkuttelimme.

Maassamme on koulutettu pidemmän aikaa aivan liikaa sosionomeja, joilla ei ole mitään käytännön elämän näkemystä työssään. He ovat korvanneet jopa päiväkodeissa entiset lastentarhan opettajat, kodeissa kodinhoitajat jne. Tämä suunta on aivan väärä.
Perheet tarvitsevat maanläheistä toimintaa, eivät ihmisiä, joille kaikki on vain teorioita ja laskelmia. Lisäksi huostaanotot ovat kannattavia kunnille, jotka voivat huonosti. Lapsista on tullut kasvutalouden eräänlaisia moottoreita tällä osa-alueella.

Ellei tätä suuntaa korjata välittömästi, huonot seurannaiset alkavat kertautua yhä moninkertaisemmin ja seuraukset tulevat olemaan pahat (ne ovat jo nyt pahat, liian monet perheet kärsivät kuin diktatuurissa tämän epäkohdan tähden) ja nämä kostautuvat sukupolvien päähän. Kysymys ei ole aikapäiviin ollut huonovointisista perheistä, vaan yhteiskunnan vääränlaisista sosiaalisista rakenteista.

Toivon teiltä viisautta olla ennakkoluulottomia ja määrätietoista paneutumista tähän häpeälliseen maamme tapaan olla kuulematta kokonaisia perheitä, lapsia, vanhempia, isovanhempia, sisaruksia, meitä kaikkia, aivan normaaleja perheen äitejä ja isiä sekä kasvavia nuoriamme.

Vieras

#14

30.05.2013 23:31

On järkyttävää, että hyvinvointivaltioksi kutsutussa maassa lasta ei palauteta vanhemmilleen, vaikka biologisilla vanhemmilla on kaikki hyvin kun taas sijaiperheessä ilmenee psyykkisiä sairauksia, jotka vaikuttavat lapsen hyvinvointiin ja kehitykseen. Kiintymyssuhteisiin ei aina voi vedota, kun lasta ei edes kuulla. Kun sijaisperhe elää luullossa adoptoineensa lapsen eikä sosiaalitoimi tee mitään korjatakseen käsitystä, on asiat enemmän kuin pahasti pielessä.

Vieras

#15

31.05.2013 12:41

Ja jokainen adressin allekirjoittanut on tietysti täydellinen vanhempi, jonka toiminnassa ei ole mitään puutteitä. Ja silti on lapsi otettu huostaan. Mielenkiintoista.
maalaisjärki

#16 Re: Sosiaalityöntekijät virheettömiä ?

31.05.2013 13:50

#15: - Sinä uskot sokeasti lapsien huostaanottoon ja sosiaalityöntekijöitten virheettömyyteen. Etkö lukenut edellä olevia kokoemusperäisiäkin järkeviä kannanottoja. Minulta ei ole otettu yhtäkään lasta pois, mutta ymmärrän maalaisjärjelläkin mihin vinoutuneiseen suuntaan kehitys on kulkenut. Tunnen kyllä tapauksia jossa lapsi yritetään eristää täysin suvustaan, melkein poikkeuksetta lapsi tuntee tuskaa aikuiseksi tultuaan, kun on toisten toimesta erotettu juuristaan. Uskalla kyseinalaistaa viranomaisten toimintaa, se on täysin valvomatonta vallankäyttöä. Nuo ihmiset täällä eivät näytä kertovan virheettömyydestään, päin vastoin vaikuttavat nöyriltä, vaan siitä että haluavat oikeudenmukaisuutta lasten suojeluun, se on ydinajatus.

 


Vieras

#17 Re: Tappelujen kautta voittoon

31.05.2013 21:09

#10: Jälleen perhe yhdessä - Tappelujen kautta voittoon

olen samaa mieltä kanssasi...likka sij. yksityiseen hoitolaitokseen, jossa nyt 16v. oppinut tupakoimaan...olen sanonut asiasta, siellä ei tosin kukaan "muka huomaa"mitään. viime lokakuussa sijoitettu sinne, tänään toim.joht. tuli soitto, älä vaivaa päätäsi lastensuojelulailla, vaan nauti elämästä, mitäköhän toikin tarkoitti????no tietenkin pelko ettei saa uusia rahasampoja siihen paikkaan, tosin tänään sinne menossa 2 uutta, ja likka todella huonossa seurassa, sekä väärässä paikassa ohjaajien, sh. ja matkankin takia...

 


Vieras

#18 Re: täydelliselle

31.05.2013 21:14

#15: -

täydellistä vanhempaa ei ole olemassakaan, ei edes sossun tantoissa.


Vieras

#19

31.05.2013 21:17

Suomi on kierotunut ja sairas maa...... Tämä sossutanttojen lähes jumalallinen valta on kuvottavaa! Minä menetin ainoani, kaikkeni eikä koskaan ole paluuta, ei anteeksiantoa olemassa. Jos edes näiden pikkudiktaattoreiden valtaa voisi rajoittaa..... jos joku edes saisi oikeutta??
Alexa Lönngren ihan ite!

#20 Re:

31.05.2013 21:21

#15: -

ite sossutanttako siellä vikisee nimettömänä?? Pure per***si! Kukaan ei ole täydellinen, edes sinä..... mutta lopeta silti toisten aliarvioiminen

Alexa Lönngren ihan ite!

#21 Re: Epäpätevät sossut koulunpenkille!

31.05.2013 21:26

#12: Lissu - Epäpätevät sossut koulunpenkille!

Oiken sanottu..... Näin se on nähtävä että kun kerran kävelee sossunovesta sisään, saa todella kaiken toivon heittää. Tässä maassa on muutamia ryhmiä joita lait eivät koske ensinkään ja nämä lastenhuollon ämmät ovat yksi näistä ryhmistä. Väärennettyjä lausuntoja, mutu mielipiteitä...... Tuhottuja perheitä ja elämiä! Jos voisin kellon kääntään taaksepäin.... hankkiutuisin kauaksi tästä maasta lapseni kanssa. Nyt on kaikki myöhäistä. Aivan kaikki.


Vieras

#22

31.05.2013 23:05

laittakaa joku mariskalle ja steenille viesti että tekevät lapsikaupasta biisin. en tunne heitä henk.koht. mutta heiltä on tullut mm. ikkuna prinsessa.

Vieras

#23

01.06.2013 10:16

Mielenilmaus täytyy mennä mallimaana Ruotsin tai Syyrian teholla,eihän se turha pelleily,niinkuin mustalainen sanoi hipaisusta puukolla ei oteta mitään.
Lyömättömän lapsuuden puolesta

#24 Pienen puolesta

01.06.2013 18:55

Mitä syvimmin toivon ja allekirjoitan adressin Eerika Helen Tarkin oikeuksien takia. Hänen kohdallaan tukitoimien riittämättömyys päättyi ikävimmällä mahdollisella tavalla. Kaksi elinkautista eivät takaa, ettei tämä pääsisi toistumaan, vaan tarvitsemme toisenlaisen arviointi keskuksen. Arvioinin pitäsi tehdä täysin riippumaton taho, joka keskittysi yksin tilanne arviointiin ja täten ehkä voisimme sosiaalityöntekijöiden resursseja sekä työaikaa kanavoida itse lastensuojelutyöhön.
sosiaalipuoli valvontaan

#25 sanompa minäkin...

02.06.2013 14:23

Tästä näyttäisi tuleen itse itseään pyörittävää toimintaa. On virkaan nimitetyt tai koulutetut ihmiset, myönnetyt rahat, sosiaalitoimistot, puuttuu enää vaan asiakkaat, lapset. Niitä on hommattava jotta toiminta pysyy yllä ja vireänä. Lisäksi tulee sellainen näppituntuma että toiminta on jotenkin elämästä vieraantunutta virkamiestoimintaa. Tuossahan jos missä tarvitaan elämänkokemusta, sydäntä ja viisautta kun kajotaan niin pyhään asiaan kun perhe, toki myös lujuuttakin silloin kun oikeita, vakavia laiminlyöntejä on tapahtunut.
Hyvää kuitenkin on se että lasten suojelu on olemassa, sitä ei kai kukaan täällä ole kiistämässäkään, kyse on siitä miten sitä toteutetaan, kuten tuollaiset mutu tuntumat, ihmisen mielikuvituskin on rajaton vissiin, eikö pitäisi olla selvää näyttöä aina.
Toinen ryhmä mikä kaipaa valvontaa on mielenterveyspuoli, siellä kun on monesti rajatonta valtaa asiakkaisiin nähden, kuka tahansa voidaan julistaa "sairaaksi" tai eristää tahdon vastaiseen hoitoon olematta vaaraksi itselleen tai muille, oikeutta on hyvin vaikea saada.

Kommentoi adressia