Mikkelin kotihoidontuen kuntalisä

Kuntalaisaloite: Kotihoidontuen kuntalisä eli ns. Mikkeli-lisä


Me allekirjoittaneet vaadimme pikaista kuntalisän käyttöönottoa Mikkelissä seuraavasti:

1) Kuntalisä 200 €/kk alle 2-vuotiaasta lapsesta

tai

2)Kuntalisä 150 €/kk alle 2-vuotiaasta lapsesta ja 50 €/kk sisaruskorotus jokaisesta alle kouluikäisestä sisaruksesta

Lisäksi ehtona tulee olla, että

- perheen kaikkien alle kouluikäisten lasten tulee olla kotihoidossa

Ei muita rajoituksia

Kuntalisä helpottaisi painetta päivähoitojonoissa, houkuttelisi lisää lapsiperheitä Mikkeliin ja vähentäisi työttömien määrää.

Vuonna 2012 lakisääteinen kotihoidontuen hoitoraha on 327,46 €/kk yhdestä alle 3-vuotiaasta ja muista alle 3-vuotiaista sisaruksista kustakin 98,04 €/kk sekä yli 3-vuotiaista alle kouluikäisistä sisaruksista 63 €/kk kustakin. Tulosidonnainen hoitolisä, mihin vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot, on enintään 175,24 €/kk.

Kuntaliiton selvityksen mukaan vuonna 2011 lasten kotihoidon tuen kuntalisää maksoi 99 kuntaa. Kuntalisän suuruus oli keskimäärin 148€/kk/lapsi (vaihteluväli 50-264 €/lapsi).
Valtaosa kuntalisää maksavista kunnista arvioi, että kuntalisällä on ollut vaikutusta kunnallisen päivähoidon kysyntään.

Jokainen perhe joka päättää hoitaa itse perheen lapset kotona, on suuri säästö kunnalle. Kuntaliiton mukaan lapsen päivähoidon todellinen hinta vuonna 2010 oli keskimäärin 990€/kk per lapsi. Alle kolmevuotiaan lapsen hoito on tuotakin kalliimpaa (http://www.taloussanomat.fi/palvelut/2010/05/19/katso-paljonko-hoitosi-oikeasti-maksaa/20107035/12). Kotihoito on huomattavasti edullisempaa kuin kunnallinen päivähoito!