Mirjamituvan palvelupaikkojen ostoa jatkettava!

Toholammin kuntalaisina emme hyväksy Jytan tekemää päätöstä Mirjamituvan 10 ostopalvelupaikan irtisanomisesta.

Tällä päätöksella on suuria vaikutuksia kunnan talouteen. Toholammin työttömien määrä lisääntyy Mirjamituvan työntekijöiden jäädessä ilman töitä. Myöskään yrittäjä ei voi jatkaa toimintaansa.

Huolestuneita olemme myös Toholammin kunnanhallituksen tekemästä epärealistisesta budjetista ja sen seurauksista.

Toholammin kunta antaa kuvan että tukee yrittäjyyttä ja toivoo yrittäjiä paikkakunnalle. Tämä lukee Toholammin elinkeinostragediassa vuosille 2014-2018!

Kuitenkin käytännössä toiminta on päinvastaista!

Vanhusten määrä ei suinkaan ole laskussa ja palveluasumispaikkoja tarvitaan tulevaisuudessa aina vain enemmän!

Päättäjien silmät eivät kuitenkaan näe lukujen takaa todelliseen elämään ja tulevaisuuteen.

Nyt on kuntalaisten herättävä ja vaikutettava asioihin!

Vaadimme että ostopalveluiden irtisanomispäätös kumotaan ja palveluiden ostoa jatketaan!

 

*******

 

edit 13.2.15

 

Toholammin kunnanhallitus käsitteli 9.2.15 klo 14.30 Mirjamituvan sopimuksen irtisanomista ja päätyi hyväksymään irtisanomisen.

Kokouksen esityslista http://dynastyweb.kase.fi/toholampi/kokous/20151442.HTM

 

Lopullisesti asian kuitenkin päättää Jytan peruspalvelulautakunta maaliskuun kokouksessaan (2.3.15).

Adressin keruuta jatketaan siihen asti ja tavoitteena on tavoittaa jokainen toholampilainen!

 

ADRESSIN KERÄYSTÄ JATKETAAN!

 

********

 

 

 

SUORA LAINAUS OSASTA http://dynastyweb.kase.fi/toholampi/kokous/20141407-1-1.PDF

 

"Elinkeinostrategia 2014 - 2018

 

STRATEGISET TAVOITTEET VUOTEEN 2020

1.

VETOVOIMAINEN, YRITTÄJÄ- JA ASUKASYSTÄVÄLLINEN KUNTA, JOSSA ON ALUEELLE

LUONNOLLISESTI KUULUVIEN TOIMIALOJEN YRITYKSIÄ, JOTKA TOIMIVAT KESTÄVÄN

KEHITYKSEN PERIAATTEELLA. YRITYKSET SOVELTAVAT UUSINTA TEKNOLOGIAA, TOI-

MIVAT INNOVATIIVISESTI JA KANNATTAVASTI.

2.

KUNNALLISTALOUS ON TERVEELLÄ POHJALLA. YRITYSTEN TOIMINTA ON KESKIMÄÄRIN

KANNATTAVAA. KUNNAN PÄÄTÖSTEN VAIKUTTAVUUS TUKEE ELINKEINOTOIMINNAN

KEHITTÄMISTÄ JA KUNTALAISTEN HYVINVOINTIA."