Muutoksia hoitotyöhön!


Haluamme kannattaa Mikko Weckströmin ajatuksia siitä, kuinka hoitotyötä tulee kehittää.
Mikko Weckstöm on asettunut asettunut ehdolle Tehyn ao. 161:n hallituksen vaaleissa, ja haluamme allekirjotuksillamme osoittaa että kannatamme hänen tavoitetteitaan.

Hänen teesinsä ovat:

* Palkkausasiat. Paikallisten neuvottelujen avulla Meilahdessa työskenteleville hoitajille on saatava lisää palkkaa, jolla kompensoidaan pk-seudun kallis asuminen ja eläminen. 200 euroa lisää liksaa on se summa josta lähetään liikkeelle.
* Ylityöasiat selväksi. Ylitöistä on alettava maksaa heti kun sovitut työtunnit täyttyvät. Oli jaksotyö tai ei, eli lisätyöstä on luovuttava ja siirryttävä suoraan ylityöhön.
* Hälytysraha 100 euroon per kerta ja se on saatava jokaisessa tilanteessa kun töihin vapaa-ajalta kutsutaan, tai jos tehdään tuplavuoro. Samoin tuplavuoron tunnit pitäisi olla suoraan ylitöitä.
* Työaika-autonomiaan on panostettava. Ihmisten on saatava tehdä 50% työaikaa yms. jos niin haluavat. Samoin työvuorojen suunnittelussa on otettava enemmän huomioon yksilölliset erot. Jos joku haluaa tehdä öitä paljon ja jotkut eivät, niin siihen on annettava mahdollisuus. Samoin jos halutaan tehdä "pitkiä päiviä", niin niihinkin on tarjottava mahdollisuus. Toki vapaapäivien määrä on pitkiä päiviä tehdessä lisäännyttävä. Työajan lyhennyksistä jotka syävät kokonaisia vapaapäiviä on ehdottomasti päästävä eroon. Muutenkin työaikamuotoja tulisi modernisoida. Henkilökunnan on saatava osallistua päätöksiin jotka koskevat työaikamuotoja
* Lisäksi virka- ym. vapaisiin on annettava mahdollisuus. Työnteko ei saa olla suurin asia elämässä. Riittävään vapaa-aikaan on tarjottava mahdollisuus, samoin on annettava mahdollisuus kokeilla muita töitä jne. Nykyäänhän virkavapaata ei saa, vaan työnantaja antaa mieluummin kokeneiden hoitajien irtisanoutua töistä.
* Luottamusmiestoimintaa on vahvistettava. Tänä päivänä meillä on työyksiköitä, joissa esimiehet ovat täysin autoritäärisessä asemassa ja tekevät radikaalejakin päätöksiä jotka koskevat työntekijöitä ilman, että heillä on vaikutusmahdollisuuksia asioihin
* Koulutusasiat. Hoitajien on päästävä talon ulkopuolisiin koulutuksiin (esim. koulutuspäivät) työnantajan kustantamana ja työaikana vähintään kolme kertaa vuodessa. Koulutetut työntekijät ovat työnantajalle pelkkää plussaa. Samoin pidemmät koulutukset (esim. erikoistumisopinnot) täytyy saada suorittaa työnantajan kustannuksella ja työaikana. Samoin lisäkouluttautumisen on näyttävä palkassa.
* Uusien työntekijöiden perehdytys. Osastojen on tehtävä hyvät perehdytyssuunnitelmat joiden avulla uudet työntekijät perehdytetään töihin. Näistä naurettavista "kolme päivää perehdytystä ja sen jälkeen täysillä riviin" on luovuttava. Lisäksi uudelle työntekijälle on hänen niin halutessaan osoitettava mentori joka on uuden työntekijän tukena ensimmäisen työvuoden ajan ja käy hänen kanssaan kehityskeskusteluja ja toimii hänelle "ohjaajana"
* Työntekijöiden on oltava tasa-arvoisia. Jokaisen työntekijän mielipidettä on kuunneltava ja kunnioitettava. Esimiehen kaveruus ei saa vaikuttaa siihen, että ko. henkilön ajatukset ja mielipiteet ovat arvokkaampia kuin muiden
* Henkilökohtaista palkanlisää ei saa myöntää pärstäkertoimen mukaan. On luotava selkeät pelisäännöt minkä mukaan se myönnetään
* Jokaisesta vastuualueesta tai muusta ei välittömään potilastyöhön liittyvästä tehtävästä on maksettava rahallinen korvaus. Ei millään muullakaan alalla kukaan ota ylimääräisiä töitä ilman rahallista korvusta
* Potilaspaikoista ja henkilökunnan miehityksestä on pidettävä kiinni. Osastolla on vain tietty määrä paikkoja jonka mukaan henkilökunta on mitoittettu. Jos hoitajia puuttuu tai potilaita on liian paljon, paikkoja pannaan kiinni tai hoitajia palkataan lisää. Me saadaan tiettyä palkkaa tietystä työstä. Siitä on pidettävä kiinni. Eihän roskakuskikaan ota reitilleen ilman korvauksia lisää roskapönttöjä tyhjennettäväksi.
* Esimiesten on alettava kohtelemaan henkilökuntaa asiallisesti. Managment by perkele ei kuulu mihinkään työpaikkaan nykypäivänä.
* Työterveyshuolto kuntoon. Sinne on saatava aika samana päivänä kun tarvitsee työterveyshuollon palveluja. Samalla on saatava joku roti nykyiseen tapaan, että tietyn määrän kun olet ollut omalla ilmoituksena sairauslomalla, joudut esimiehen puhutteluun. Tai keskusteluksihan ne sitä kutsuvat, ovat niin huolissaan sun terveydentilasta, mutta jokainen tietää mistä siellä on kyse.
* Työturvallisuus. Työpaikan on oltava turvallinen paikka tehdä töitä. Työergonomia pitää saada osastoilla kuntoon. On otettava käyttöön nykyaikaiset apuvälineet esim. potilassiirroissa, samoin sähkösänkyjen määrää on lisättävä. Työntekijöille on tarjottava myös nykyaikaiset työvälineet ja niitä on oltava riittävästi. Jokainen tietää miten turhauttavaa on, kun jokapäiväisessä työssä tarvittavat välineet ovat vanhoja, rikkinäisiä, työhön sopimattomia ja kaiken lisäksi niitä ei ole riittävästi. Mitä mahtaisi sorvari sanoa jos pomo veisi sille Biltemasta kahdellakympillä hommaamansa sorvin ja käskee sillä tehdä töitä. Samoin pitää ottaa tiukka linja hoitajiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Työnantajan on tarjottava riittävät tekniset- ja henkilökunta (vartija) keinot väkivaltaa vastaan. Samoin koulutusta väkivaltatilanteisiin tulee lisätä. Työnantajan on myös tarjottava oikeudellista ym. apua väkivallan kohteeksi joutuneen työntekijän viedessä väkivaltatilanne oikeuteen. Tätä asiaa on myös avoimesti työnantajan puolestaajettava. Kenenkään ei tarvitse työpaikallaan ottaa asiakkaaltaan turpaan.