Perusturvakuntayhtymä Akseli

VETOOMUS allekirjoittakaa tämä adressi kaikkien niiden kuntalaisten puolesta, joihin Perusturvakuntayhtymä Akselin toimet ovat vaikuttaneet ja tulevat vaikuttamaan! 

Palveluiden laatu tulee turvata, lastensuojelusta sekä vanhustenhuollosta on uutisoitu, mutta nämä ei ole ainoat asiat johon tulisi puuttua.

 

Resurssipula ei selitä alla mainittuja epäkohtia.

 • Sosiaalityön tulee perustua
 • eettiseen
 • asiakaslähtöiseen
 • taloudellisesti kestävään ja näyttöön perustuvaan tietoon

Näiden pohjalta parannetaan sekä arvioidaan

 • asiakastyön laatua
 • palvelujärjestelmän toimivuutta
 • ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista

Ratkaisu keskeisyyttä tarvitaan palveluiden tuottajalta ja vastuussa olevilta kunnilta.

 • Miten henkilöstön tuomiin ongelmiin aiotaan puuttua?
 • Miten korjataan tilanteita, joissa palvelut eivät ole vastanneet kunnissa esiintyvää tarvetta?

 

 

Perusturvakuntayhtymä Akselin jäsenkunnat parantavat palveluitaan, mutta organisaatiouudistukset ei ratkaise resurssointiin liittyviä ongelmia.

 • Sosiaalihuoltolain mukaisia varhaisempia tukitoimia perheille ei ole ollut riittävästi tarjolla, jolloin perheiden auttamiseksi ei ole ollut riittäviä toimintamalleja.
 • Työntekijöiden määrä sekä työn organisoiminen on todettu keskeiseksi lastensuojelun laatuun vaikuttavaksi tekijäksi.
 • Lastensuojelu on erityispalvelua, eikä saisi käydä niin, että lasten auttamiseen ei riitä aikaa ja resursseja.

Lastensuojelun toimenpitein on hoidettu tilanteita, joissa oikein kohdennetut palvelut olisi ollut järjestettävissä muiden palveluiden kautta.

 • Lastensuojelun asiakkuus ei voi sivuttaa näiden palveluiden järjestämistä, eikä asiakkuus voi olla peruste sosiaalihuollon palveluille.
 • Lastensuojelu ei saa asettaa henkilöitä eriarvoiseen asemaan ominaisuuksien vuoksi esim. vamman tai muun lääketieteellisen syyn vuoksi.

Onko lastensuojelun puolella ollut riittävästi ammattitaitoa ymmärtää erityislapsi perheitä?

 • Erityisen tärkeää on ymmärtää oireilun alkuperäiset syyt ja onko tarve lastensuojelun toimenpiteille.
 • Kun lapsella on esim. kehitysviive,asperger tai jokin muu vamma palvelut tulisi järjestää vammaispalvelulain mukaisesti.
 • Lastensuojelu asiakkuutta ei tarvita jos riittävän tuen saa sosiaalihuollon ja vammaispalveluiden kautta.
 • Näissä tapauksissa olisi tulkittava vammaispalvelulakia, jotta kunnissa saatavat tukitoimet olisi lapsen perheille ja lapselle itselleen.

 Onko perheet ohjattu oikein kohdennettujen palveluiden piiriin?

 • Vammaispalvelulaki, vammaisella henkilöllä tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.
 • Lääketieteellisen diagnoosin saaneella voi olla erityisiä vaikeuksia keskittyä, olla vuorovaikutuksessa, pysyä rauhallisena, toimia ryhmässä, solmia sosiaalisia suhteita, oppia puhumaan tai kirjoittamaan, ymmärtää puhetta tai kirjoitusta, säädellä aistituntemuksiaan, oireet voivat näkyä huonona käytöksenä, agressiona, poikkeavana kommunikointina tai muulla tavoin.
 • Lastensuojelulain mukaan oireilun syynä täytyy olla olosuhteet esim. päihteet, väkivalta, muut kotiolot.
 • Perusteeton on asiakkuus jossa perheiden olosuhteiden väitetään olevan syy oireiluun esim. vamma, neurologiset häiriöt, kehitysviive ei ole olosuhde eli lastensuojelulain mukainen peruste.
 • Lastensuojelun tulkinnat reagoinnista sekä käytöksestä esim. autismi lapsen osalta ei kohtaa koska nämä asiat kuuluvat terveydenhuollolle ei sosiaalihuollolle.
 • Sosiaalihuollossa ei ole ammattitaitoa tulkita lasta neurologisesti ja tehdä päätöksiä sen pohjalta.
 • Lastensuojelun toimet eivät korjaa neurologista tilaa

Lastensuojelun menot ovat kasvaneet tasaisesti, tätä kuvastaa myös lastensuojelun kriisiytyminen viime vuonna.

Jäsenkunnat painottaa ennaltaehkäiseviä palveluita perheille, mutta kasvavat menot sekä sijoitusten määrä kertoo karusti sen ettei palvelut ole vastanneet tarpeita.

 • Onko muuta tukea tarvitsevat perheet ohjattu ensisijaisesti lastensuojeluun.
 • Onko kuntalaisille tarjottu kaikki asianmukaiset palvelut sekä ohjattu muun avun piiriin asianmukaisesti?
 • Harvoin tilanne on sellainen ettei tukitoimilla ja oikein kohdennetuilla palveluilla pystytä tukemaan perheitä riittävästi.

 

Kuntien tulisi ensisijassa pyytää selvitystä asiakkailta palveluiden laadusta, saamisesta sekä palauttaa kuntien lapsiperheiden oikeus oikeanlaisiin ja oikein kohdennettujen palveluiden piiriin.
Unohtamatta vanhuksia sekä muita avun tarvitsijoita.

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta tulisi parantaa sekä antaa vaihtoehtoja perusturvakuntayhtymä Akselin tuottamille palveluille.

 • Asukkaiden tulisi saada hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä sekä muilta palvelujen tuottajilta.
 • Asukkailla tulisi olla mahdollisuus siirtää asiansa muualle hoidettavaksi.
 • Palvelusetelin käyttö tulisi olla vaihtoehtona kaikissa sosiaali-ja terveyspalveluissa, jotka kunnan tai Perusturvakuntayhtymä Akselin kuuluu järjestää asukkailleen.


Aluehallintovirasto on antanut Perusturvakuntayhtymä Akselille huomautuksen vuonna 2015.
Lastensuojelulain mukaisia määräaikoja on noudatettava lastensuojeluilmoitusten käsittelyssä sekä lastensuojelutarpeen selvitysten valmistumisessa.

https://www.avi.fi/web/avi/-/lastensuojelulain-mukaisia-maaraaikoja-valvotaan-satakunnassa-ja-varsinais-suomessa-lounais-suomi-

https://aamuset.fi/artikkeli/1613577509/Aluehallintovirasto+huomautti+useaa+kuntaa+lastensuojelulain+maaraaikojen+rikkomisesta


Vuoden alussa uutisoitiin seuraavaa
Aluehallintovirasto on pyytänyt perusturvakuntayhtymä Akselilta selvityksen lastensuojeluyksikön tilanteesta.

https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4492355/Akselin+lastensuojelu+suistui+raiteiltaan++kaikkia+tyotehtavia+ei+ehdita+hoitaa

 • Ylikuormituksesta ja henkilöstön uupumisesta on puhuttu kuntayhtymän johdolle jo lokakuussa, mutta huoleen ei ole reagoitu.
 •  Ylin johto ei ole ottanut vastuuta tilanteesta
 • Lastensuojelun ammattilaiset näkevät, että yhtymähallitukselle on kaunisteltu yksikön tilannetta.
 • Johto puhuu väliaikaisesta kriisistä, mutta se ei pidä paikkaansa. Yksikössä on eletty veitsenterällä henkilöstövajeen takia jo vuosia.

 

https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4498776/Akseli+lausunnossaan+Aville+Lastensuojelun+tilanteeseen+puututtu+jo+syksylla

 • Yksikkö ole pystynyt hoitamaan kaikkia tehtäviään kuten pitäisi.
 • Lastensuojeluun on tehty omavalvontasuunnitelma
 • Asiakassuunnitelmien tekeminen ei ole kaikilta osin ajan tasalla ja myönteisten päätösten tekeminen asiakkaille on viivästynyt.

 

Kunnilla ja Akselilla vääntöä ensi vuoden talousarviosta

https://www.vakka.fi/a/ns002417467

 

Akselin ylitys Mynämäessä kaikkiaan 1,5 miljoonaa

https://www.vakka.fi/a/ns00246251

 

Lastensuojelu ei ole pyövelityötä

https://www.vakka.fi/a/ns002410603

 

Akseli yllätti Mynämäen suurella kustannusnousulla

https://www.vakka.fi/a/ns002410297

 

 

TEAviisari näyttää kunnan terveydenedistämistyön suunnan.

Hae ja vertaile tuloksia.

https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/index

https://thl.fi/fi/-/7-faktaa-kuntien-terveyden-ja-hyvinvoinnin-edistamisesta

 

Muita adresseja, joissa Perusturvakuntayhtymä Akseli on mainittu

https://www.adressit.com/alaikaisen_lapsen_omaishoidon_palveluiden_oltava_lapsilahtoisia

https://www.adressit.com/mynamaen_vuodeosaston_sailyttamisen_puolesta

https://www.adressit.com/vetoomus_askaisten_terveystalon_sailyttamiseksi

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Tuomikki voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko valtion leikata menoja?