Nokian Naulonvuoren louhinnan estäminen

TIETOA:
Nokian kaupungin tekninen lautakunta päätti 1.7. hyväksyä Naulonvuoren alueen eli Klemolan tilan ostamissopimuksen. Morenia myös hyväksyi sopimuksen. Tarkemmin Nokian kaupungin www-sivuilla http://nokiankaupunki.ktweb.fi Tekla pöytäkirja 1.7.2008.
Alue siirtyy Nokian kaupungin omistukseen. Louhinta estyy! Adressilla oli suuri merkitys. Tahdon kiittää lämpimästi kaikkia allekirjoittaneita ja Naulonvuoren puolesta toimineita! Asia tulee vielä Nokian kaupunginvaltuustoon. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa alue vahvistetaan kaavassa pysyvästi virkistysalueeksi, mikä käyttö sillä on ollut kauan. Monet kiitokset vielä kaikille hienosta työstä!

Adressi:
Nokian kaupunki myönsi 23.1.2008 luvat 145 metriä korkean Naulonvuoren kallioiden louhintaan. Maanomistaja on Suomen valtio, yritys Morenia OY. Valuma-alueella on erikoislaatuinen, 14,5 m. syvä Teernijärvi, joka on eteläisen Nokian keskeisin virkistysjärvi, ja vieressä on kasvava Tervasuon ja Sammaliston asuinalue. Louhinta tulee jatkumaan kymmenen vuotta. Louhoksen pohjan korkeus on 112 m ja yläreunan korkeus 140 m. Louhintaa, rikotusta ja murskausta saa tehdä 1.9. – 30.4. Murskausta ja porausta saa tehdä arkisin maanantaista torstaihin klo 7-21 ja perjantaisin klo 7-18. Rikotusta ja räjäytystöitä saa tehdä arkisin maanantaista perjantaihin klo 8-18. Meluhaitta on hirvittävä, koska Teernijärvi on vieressä ja kantaa melun kauas, ja koska louhos on niin korkealla.
Louhinta tuhoaa yhden Pirkanmaan keskeisen maakuntamaiseman, sillä vuori on muinainen merkkitulipaikka ja rajamerkki. Naulonvuori on ekologis-geologisesti arvokas. Siellä on luonnonsuojelulakiin kuuluvia eläin- ja kasvilajeja, mm. liito-orava, pikkutikka, pöllö- ja haukkalajeja, valkolehdokki, lähdelovisammal. Vuorella on lähteitä joita käytetään myös vedenottoon. Lähteet virtaavat piilonoroina läheiseen Teernijärveen. Louhinta tuhoaa suomalaisen kulttuurimaiseman ja kiistattomat luontoarvot, asuinympäristön ja viihtyvyyden sekä kiinteistöjen arvon.
Allekirjoita adressi, niin osallistut Naulonvuoren louhinnan vastustamiseen.

Tilannekatsaus:
Adressi luovutettiin 28.2. Morenian johdolle Vantaan Tikkurilassa. Keskustelu oli lämminhenkinen ja rakentava. Morenia katsoi, että heidän on vaikeaa louhia aluetta, koska sitä vastustaa alueen asukkaat ja suuri joukko ihmisiä ympäri Suomen. Yhtiö on aloittanut Nokian kaupungin kanssa neuvottelut uuden alueen löytämiseksi tai Naulonvuoren myymiseksi kaupungille.
Adressilla on ollut vaikutusta ja merkitystä! Adressi on yhä voimassa, eli voit yhä allekirjoittaa sen, niin lukumäärä tulee entistä merkittävämmäksi.

Seuraavaksi adressi luovutetaan Nokian kaupungille neuvottelujen vauhdittamiseksi.
Adressi luovutettiin Nokian vs. kaupunginjohtaja Pasi Virtaselle 19.3. Hän sanoi, että tämä on kansalaisvaikuttamisen ja kuntademokratian ilmentymä. Hän lupasi antaa adressin kaupunginhallituksen kokouksessa tutkittavaksi. Nokian Uutiset kirjoitti tilaisuudesta 20.3. Neuvottelut jatkuvat Morenian ja Nokian kaupungin välillä 25.3.
Odotamme positiivista tulosta: että Naulonvuori säästyy.
Kerro ystävillesi! Suurella rintamalla voimme pelastaa Naulonvuoren kansallisen maiseman ympäristöineen!

Kiitos!
terveisin Aarto Uurasjärvi


Aarto Uurasjärvi    Ota yhteyttä adressin tekijään