Naistutkimuksen professuuri Jyväskylän yliopistoon

Jyväskylän yliopiston naistutkimuksen professorin viran täyttö on
rauennut. Päätöstä siitä, koska ja miten professorin virantäyttöprosessia
jatketaan, ei ole tehty. Yliopiston tiukan resurssitilanteen takia
naistutkimuksen opetushenkilökunta tullee jo ensi syksynä vähenemään ja
siksi tilanne huolestuttaa. Me allekirjoittaneet katsomme, että
professorin viran täyttö on ratkaiseva askel oppiaineen tulevaisuuden
turvaamiseksi.

Tämä adressi luovutetaan Jyväskylän yliopiston rehtorille Aino Salliselle
16. kesäkuuta 2009.


The tenure of Professor in Women's Studies at the University of Jyväskylä,
Finland, has expired and a decision about how and when the post will
be filled has not been made. Due to the current tight financial
climate at the University, the number of staff working in Women's
Studies next fall will most likely be reduced. We, the undersigned,
are concerned about this situation and firmly believe that re-opening
the professorship to applications is crucial in securing the future of
the Women's Studies as a discipline at the University of Jyväskylä.

This petition well be delivered to Prof. Aino Sallinen, Rector of
the Jyväskylä University June 16th 2009.


Tillsättningen av professorstjänsten i Kvinnovetenskap vid Jyväskylä
universitet har avbrytits. Det är inte beslutat när och hur
tillsättningsprocessen kommer att återupptas. På grund av det
ekonomiska läget kommer lärarresurserna att minska redan under hösten,
varför läget är synnerligen oroande. Vi undertecknande anser att
tillsättandet av professuren är avgörande för att säkra ämnets framtid
vid universitetet.

Jenny Säilävaara, Nasta ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Jenny Säilävaara, Nasta ry voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko poikalapsille ei-lääkieteellisestä syystä tehtävät ympärileikkaukset sallia?