Nuorten aikuisten mielenterveystuen puolesta!

Mikä on hyvän mielenterveyden hinta?

Mielenterveysongelmat ovat nykyään vakiintuneet osaksi arkea. Joka päivä 5 nuorta jää työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveysongelmien vuoksi. Uudenlaisia tukitoimia nuorten syrjäytymistä vastaan on yritetty luoda, mutta palveluiden taso on jo vuosien ajan ollut jäljessä resurssien puutteen vuoksi.  Olisiko nyt aika tehdä jotakin asialle?

Kulttuuripaja ELVIS on kehittänyt uutta toimintamallia, jossa mielenterveyskuntoutujia koulutetaan toimimaan vertaisohjaajina toiminnallisissa ryhmissä nuorille aikuisille mielenterveyskuntoutujille.  Vaikka monet tahot ovat aktiivisesti jalkauttamassa uutta mallia moniin muihin kaupunkeihin, hankkeen rahoituksen loppuminen 10.10.2011 kuitenkin uhkaa talon toimintaa.

Kulttuuripaja ELVIS on tarjonnut kuluneen vuoden aikana kävijöilleen ainutlaatuisia mahdollisuuksia harrastaa ja toimia osana yhteisöä, jossa jokaisen luontaisia kykyjä tuetaan . Vertaisohjaajien ohjaamat toiminnalliset ryhmät sisältävät monipuolisen kirjon erilaisia luovia toimintoja, mm. eri soitinten käytön opettelua, bändi- ja studiotoimintaa, kirjoittamista, piirustusta, maalausta, digikuvausta, atk-taitojen opettelua, shakkia, ruoanlaittoa, laulua, liikuntaa ja teatteria. Lisäksi viikoittain pidetään avoimia iltaryhmiä, joissa on tarjolla mm. elokuvia, retkiä ja rentoutusta. Toiminnallisten ryhmien sisältöä suunnittelemassa ovat mielenterveyskuntoutujat itse. Kuntoutujille tarjotaan paljon informaatiota erilaisista yhteiskunnan tarjoamista mahdollisuuksista esim. erilaisista vaihtoehdoista harrastaa, opiskella ja tehdä työtä. Kulttuuripaja Elviksen toiminta on herättänyt suurta mielenkiintoa ja useita yhteydenottoja toimintamallin levittämiseksi muualle Suomeen on jo tullut.

Kulttuuripaja Elviksen lempeän kannustava ilmapiiri on tuottanut selkeitä tuloksia, sillä jo ensimmäisen vuoden aikana 25% nuorista aikuisista on hakeutunut työelämään ja opiskeluiden pariin.

Vaikka toiminta Elviksessä on ollut hyvin hedelmällistä on tämän hetken tilanne se, että jos rahoitusta ei saada, Kulttuuripaja ELVIS joutuu lopettamaan toimintansa Maailman mielenterveyspäivänä 10.10.2011

Jokainen meistä tuntee varmasti ainakin yhden mielenterveyskuntoutujan. Kun pidät huolta toisista, pidät huolta itsestäsi. Allekirjoittamalla adressimme annat tukesi kaikille palveluita tarvitseville nuorille aikuisille!

 

Kulttuuripaja ELVIS on saanut jatkorahoituksen! Suuri kiitos kaikille allekirjoittaneille tuestanne!!! :-)

 

 

 

 

 

 


Kulttuuripaja Elviksen nuoret    Ota yhteyttä adressin tekijään