Occupy / Torikokous Kokouksen Jatkuminen Sallittava

Vaadimme Helsingin kaupunkia muuttamaan päätöksensä Occupy / Torikokous kokouksen lopettamisesta. Kyseinen leiri on Suomen Demokratian ja kansalaisaktiivisuuden kulmakivi ja sitä tarvitaan kipeästi.

Kokouksen pääasiallinen tarkoitus on saada Suomen kansa ymmärtämään, että heillä on oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa. Näin siis parannetaan kansalaisaktiivisuutta ja demokraattisuutta. Tämä tehdään kokoontumisen ja rauhanomaisten mielenosoitusten merkeissä. Nämä ovat perustuslaissammekin painoitettuja asioita (Finlex):2 §

Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate

Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.

 

13 § Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus

Jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin.

 

12 § Sananvapaus ja julkisuus

Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.

 

22 § Perusoikeuksien turvaaminen

Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.
Torikokous leiri on tapa osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristön kehittämiseen. Siellä puhutaan muun muassa:

 • Olkiluodosta
 • Ydinvoimasta ja sen haitoista
 • Tuulivoimasta
 • Aurinkoenergiasta
 • Ruoan tuhlaamisesta
 • Vesi- ja hiilijalanjäljistä
 • Köyhien oikeuksista
 • Suomen demokratian parantamisesta (laajentaminen)
 • EarthShip ekologisista taloista
 • Vaihtoehtoisista talouden malleista
 • Oikeudenmukaisemmasta oikeusjärjestelmästä
 • Koulutuksesta ja sen ongelmista
 • Ja monista muista yhteiskunnallisista ongelmista.

 

Kokoukseen käytettävä alue on myös, väitteistä huolimatta, huume- ja alkoholivapaa alue. Toisin sanoen näitä aineita ei siellä hyväksytä.

Mitä tulee väitteisiin siitä, ettei kokouksissa ole aktiivisesti tehty konkreettisia asioita: Tämä johtuu osittain siitä, että ihmiset eivät ole viellä heränneet siihen, että maailmassa on ongelmia jotka vaikuttavat myös heihin ja että he voivat oikeasti asialle jotain. Myös talven rankkuus on vaikuttanut negatiivisesti ihmisten osallistumisen määrään. Tähän voi vaikuttaa positiivisesti vain kokouksen jatkuminen ja säiden parantuminen, sekä se, että Helsingin kaupunki aktiivisesti rohkaisisi ihmisiä keskustelemaan asioista.

Olemme myös järjestämässä 12M tapahtumaa, 12.5, jolloin toivottavasti saamme Suomen kansaa ylös, ulos ja puhumaan.

Näemmekin täten, että meillä on oikeus olla kokoontuneena näiden ja muiden aiheiden pohtimiseksi ja vastustamme Helsingin kaupungin päätöstä purkaa kokoontumiseen tarkoitetut teltat. Mielestämme on myös Suomen demokratialle erittäin oleellista, että perustuslakia kunnioitetaan ja että kansalta ei oteta sen kokoontumisoikeutta pois, joka on varmistettu meille perustuslaillisilla pykälillä 13 ja 22.

 

Mikäli kuitenkin Helsingin kaupunki pystyy tarjoamaan vastaavanlaisen paikan jossa kokouksia pystyy inhimillisissä olosuhteissa jatkamaan ja joka on tarpeeksi keskeisellä paikalla, tulemme toki siirtymään.

Terveisin, Kevin Gibbs, Vantaan Torikokous / Suomen Occupy


- Adressi luovutetaan Helsingin kaupungille tai sen edustajalle 1.6.2012 tai heti kun siihen on saatu 5.000 kannattajaa*

* HUOM! Tapaturman takia tämän antamista on jouduttu lykkäämään. Näillä näkymin vetoomus tullaan antamaan 6.6.2012

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Kevin Gibbs voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tuleeko uskonnon olla oma oppiaineensa?